sprint

แปลว่า


n การแข่งวิ่งเร็วในระยะสั้น
ความหมายเหมือนกับ: dash , rush
vi วิ่งเต็มฝีเท้า
ความหมายเหมือนกับ: dash , race
คำที่เกี่ยวข้อง: วิ่งด้วยความเร็วสูง