sleepy

แปลว่า


adj ง่วงนอน
ความหมายเหมือนกับ: somnolent , sluggish
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึมเซา , ง่วงซึม , ไร้ชีวิตชีวา
คำตรงข้าม: alert , wakeful

หมวดคำ


คำที่มี "sleepy" ในคำ


sleepyhead n คนขี้เซาค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top