sleepy

แปลว่า


adj ง่วงนอน
ความหมายเหมือนกับ: somnolent , sluggish
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึมเซา , ง่วงซึม , ไร้ชีวิตชีวา
คำตรงข้าม: alert , wakeful

หมวดคำ