relegate

แปลว่า


vt ลดตำแหน่ง
ความหมายเหมือนกับ: demote , downgrade
คำที่เกี่ยวข้อง: ลดขั้น
คำตรงข้าม: promote
vt ขับไล่
ความหมายเหมือนกับ: banish , deport , expel
คำที่เกี่ยวข้อง: เนรเทศ , ผลักไส