old

แปลว่า


adj แก่
ความหมายเหมือนกับ: aged , senile
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่มีอายุมาก , ที่สูงอายุ , ชรา
คำตรงข้าม: young
adj เก่าแก่
ความหมายเหมือนกับ: ancient
คำที่เกี่ยวข้อง: แต่หนหลัง , โบราณ
คำตรงข้าม: modern , new
adj ที่อยู่ในช่วงก่อน
ความหมายเหมือนกับ: former , previous
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่อยู่ในช่วงแรก , ที่อยู่ในอดีต
คำตรงข้าม: later , after
adj ที่มีประสบการณ์
ความหมายเหมือนกับ: experienced
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ช่ำชอง , ที่ชำนาญ
คำตรงข้าม: inexperienced

ตัวอย่างประโยค


She's old enough to be your grandmother. เธอแก่มากพอที่จะเป็นยายของคุณได้
My mother is over 60 years old. แม่ของฉันอายุมากกว่า 60 ปีแล้ว
You are getting too old for this. คุณกำลังแก่เกินไปสำหรับสิ่งนี้
From now on we'll grow old together. จากนี้เป็นต้นไป พวกเราจะแก่เฒ่าด้วยกัน
Well, you are old enough, I suppose. เอาล่ะ ฉันว่าเธอก็อายุมากพอควรแล้ว

คำที่มี "old" ในคำ


old hand at do idm ผู้เชี่ยวชาญ (คำไม่ทางการ)

old age n ช่วงหลังของชีวิต

old bat n คนแก่น่ารำคาญ

Old Bill n ตำรวจ

old boy n ู้ชายแก่
ความหมายเหมือนกับ: old man
คำตรงข้าม: young man

old boy n นักเรียนเก่า
ความหมายเหมือนกับ: alumnus
คำตรงข้าม: old girl

old country n ประเทศเกิด

Old English n ภาษาอังกฤษในยุคแรก
ความหมายเหมือนกับ: Anglo-Saxon

Old English sheepdog n สุนัขพันธุ์ใหญ่หางยาวสีเทาและลำตัวมีขนสีขาว

old flame n คนรักเก่า

Old French n ภาษาฝรั่งเศสในยุคแรก

old girl n ศิษย์เก่า (โรงเรียนสตรี)
ความหมายเหมือนกับ: alumna
คำตรงข้าม: old boy

Old Glory n ชื่อธงของอเมริกา

old guard n ผู้ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงองค์กร

old hand n ผู้เชี่ยวชาญ

old hat n สิ่งล้าสมัย

old lady n ภรรยาหรือมารดา

old lag n คนติดคุกหลายครั้ง (คำไม่เป็นทางการ)

old maid n ผู้หญิงที่อยู่เป็นโสดไปจนแก่ (คำหยาบ)
ความหมายเหมือนกับ: spinster

old man n สามีหรือบิดา

old master n ศิลปินวาดภาพที่มีชื่อเสียงในช่วงศตวรรษ13-17 ของยุโรป

Old Nick n ปีศาจ
ความหมายเหมือนกับ: retirement home

Old Norse n ภาษาเยอรมันในยุคแรก

old stager n ผู้มีประสบการณ์มาก

Old Testament n คัมภีร์ของศาสนาคริสต์

old woman n ภรรยา (คำหยาบ)
ความหมายเหมือนกับ: wife

old woman n คนที่จู้จี้
ความหมายเหมือนกับ: fussy man

Old World n โลกเก่า (หมายถึงยุโรป เอเชียและแอฟริกา)

old-age pension n เงินบำนาญสำหรับผู้เกษียณ

old-age pensioner n คนเกษียณที่ได้รับบำนาญ

olde adj คำเก่าของ old

olde worlde adj (สถานที่หรือบรรยากาศ) แบบเก่าๆ

olden adj ซึ่งมีมานานแล้ว
ความหมายเหมือนกับ: former , old-fashioned , bygone

old-established adj ซึ่งมีมานานแล้ว

old-fashioned adj ที่ล้าสมัย
ความหมายเหมือนกับ: ou of date , outdated
คำตรงข้าม: modern , new

oldie n คนแก่
ความหมายเหมือนกับ: oldy

oldish adj แก่

oldster n คนแก่
ความหมายเหมือนกับ: senior citizen , old man , old woman , golden-ager

oldstyle adj แบบเก่า

old-time adj สมัยก่อน
ความหมายเหมือนกับ: ancient
คำตรงข้าม: new , modern

old-timer n คนอยู่มานาน
ความหมายเหมือนกับ: old hand

old-world adj ล้าสมัย
ความหมายเหมือนกับ: archaic , traditional , ancient

old fogey sl คนล้าสมัย

old heave-ho sl การเลิกคิด

old lady sl แม่

old lady sl เมีย

old man sl เพื่อนหนุ่ม

old soldier sl ขวดเหล้าเปล่า

oldie but goodie sl สิ่งที่เก่าแต่ยังเป็นที่ชื่นชอบ

old boy sl คนแก่
ความหมายเหมือนกับ: old chap

old chap sl คนแก่
ความหมายเหมือนกับ: old boy

old fruit sl คำเรียกขานด้วยความรัก

oldness n ความแก่
ความหมายเหมือนกับ: old age , elderliness

old days n ช่วงเวลาในประวัติศาสตร์
ความหมายเหมือนกับ: remote times , ancient times

oldest adj แก่ที่สุด

old car n รถเก่า (คำไม่เป็นทางการ)

oldy n คนแก่

old-fashoined adj ล้าสมัย
ความหมายเหมือนกับ: obsolete
คำตรงข้าม: moder , up to date

older adj อาวุโส
ความหมายเหมือนกับ: elder

age-old adj เก่าแก่
ความหมายเหมือนกับ: ancient

able to do something blindfold idm สามารถทำบางสิ่งได้ง่ายและเร็ว

all told idm รวมทั้งหมดแล้ว

as good as gold idm เป็นระเบียบเรียบร้อย

behold vt เห็น
ความหมายเหมือนกับ: notice , see

behold vi ฟังหรือดู

beholden adj เป็นหนี้บุญคุณ

beholder n ผู้มองเห็น

billfold n กระเป๋าสตางค์

blindfold vt ปิดบัง
ความหมายเหมือนกับ: blinker

blindfold n สิ่งที่ใช้ปิดตา

blindfold vt เอาผ้าปิดตา

bold adj กล้าหาญ
ความหมายเหมือนกับ: adventurous , fearless
คำตรงข้าม: cowardly

bold adj ชัดเจน
ความหมายเหมือนกับ: marked
คำตรงข้าม: unnoticeable

boldness n ความกล้าหาญ
ความหมายเหมือนกับ: bravery , valiance
คำตรงข้าม: cowardice

Bureau of the Royal Household n สำนักพระราชวัง

be old hat idm ล้าสมัย (คำไม่เป็นทางการ)

blow hot and cold idm เปลี่ยนแปลงได้

break out in a cold sweet idm กลัวมาก

cardholder n ผู้ถือบัตร

centerfold n รูปเปลือยของชายหรือหญิงที่อยู่ตรงกลางนิตยสาร
ความหมายเหมือนกับ: centrefold

centerfold n หน้ากระดาษคู่ที่อยู่ตรงกลางหนังสือ
ความหมายเหมือนกับ: centrefold

centrefold n รูปเปลือยของชายหรือหญิงที่อยู่ตรงกลางนิตยสาร
ความหมายเหมือนกับ: centerfold

centrefold n หน้ากระดาษคู่ที่อยู่ตรงกลางหนังสือ
ความหมายเหมือนกับ: centerfold

cold adv กะทันหัน

cold n ไข้หวัด
ความหมายเหมือนกับ: flu , fever , influenza

cold n ความหนาวเย็น
ความหมายเหมือนกับ: coldness , frozeness , chilliness , frostiness , frost , nip , bitterness , chill , coolness , iciness , frigidity , freeze , glaciation , gelidity
คำตรงข้าม: warmth , heat

cold adv โดยสิ้นเชิง
ความหมายเหมือนกับ: absolutely , completely

cold adj เย็น (น้ำ, เครื่องดื่ม)
ความหมายเหมือนกับ: cool , icy , freezing , frosty , glacial
คำตรงข้าม: hot , warm

cold adj เย็นชา
ความหมายเหมือนกับ: cool , unfeeling , callous , heartless , chilly , icy , frigid , frosty , clammy , chilled , cold-blooded
คำตรงข้าม: hot

cold adj เย็นตา (สี)

cold adj หนาว (อากาศ)
ความหมายเหมือนกับ: cool , chilly , frigid , icy , freezing , frosty , nippy , snappy , gelid , bitter , glacial
คำตรงข้าม: hot , warm , heated

cold n อุณหภูมิใต้ศูนย์องศา
ความหมายเหมือนกับ: frost , freeze

cold cream n ครีมล้างหน้า (ที่มีน้ำมันเพื่อป้องกันผิวหน้าแห้ง)

cold feet n ความกลัว

cold frame n ที่ครอบต้นไม้ (เพื่อรักษาต้นอ่อน)

cold sore n แผลพุพอง (ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส มักเกิดขึ้นบริเวณปากหรือจมูก)

cold storage n การแช่เย็น

cold storage n ห้องเย็น (สำหรับเก็บอาหารหรืออย่างอื่น)
ความหมายเหมือนกับ: cold store

cold store n ห้องเย็น (สำหรับเก็บอาหารหรืออย่างอื่น)
ความหมายเหมือนกับ: cold storage

cold sweat n ภาวะความตื่นตกใจกลัว

cold war n สงครามเย็น

cold-blooded adj เกี่ยวกับสัตว์เลือดเย็น

cold-blooded adj เลือดเย็น
ความหมายเหมือนกับ: relentless , pitiless , unfeeling , callous , cruel , inhuman , ruthless

coldbloodedly adv อย่างเลือดเย็น
ความหมายเหมือนกับ: relentlessly , pitilessly

coldhearted adj ที่ใจไม่รู้สึกรู้สา
ความหมายเหมือนกับ: unfeeling

coldly adv อย่างไร้อารมณ์ความรู้สึก

coldness n ความเย็น
ความหมายเหมือนกับ: cold , frozeness , chilliness , frostiness , frost , nip , bitterness , chill , coolness , iciness , frigidity , freeze , glaciation , gelidity

coldness n ความเย็นชา
ความหมายเหมือนกับ: cruelty , frigidity , hatred , inclemency , indifference , inhospitality , unconcern

common cold n ไข้หวัด
ความหมายเหมือนกับ: cold

copyholder n ที่ตั้งหนังสือ

cup-holder n ผู้ชนะ
ความหมายเหมือนกับ: champion , prizewinner , winner

catch cold idm เป็นหวัด

cold comfort idm คำปลอบที่ไร้ประโยชน์

cold turkey idm อย่างทันที

dirty old man idm ชายแก่เซ็กส์จัด

enfold in phrv กอดไว้ให้แน่น

fold away phrv พับได้

fold back phrv พับกลับ
ความหมายเหมือนกับ: bend back , double back , double over , double up , turn back

fold down phrv พับครึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: bend down

fold in phrv เติมส่วนผสม (ด้วยช้อน)

fold in phrv พับให้เป็น (ส่วน, ครึ่ง)

fold up phrv ทำให้โค้งได้
ความหมายเหมือนกับ: double back , double over , double up

fold up phrv ห่อหรือหุ้ม

fold up phrv ล้มเหลว

doldrums n ความซบเซา
ความหมายเหมือนกับ: sluggishness

eightfold adj ซึ่งคูณด้วย 8

eightfold adj ซึ่งประกอบด้วย 8 ส่วน (คน ชิ้น อัน ฯลฯ)

eightfold adv เป็น 8 เท่า

embolden vt ทำให้กล้าหาญ
ความหมายเหมือนกับ: encourage , inspirit , invigorate

enfold vt ห่อหุ้ม
ความหมายเหมือนกับ: enclose , envelop , wrap

enfold vt โอบกอด
ความหมายเหมือนกับ: embrace

fold up phrv ล้มลง
ความหมายเหมือนกับ: break down , collapse

fold up phrv ล้มเหลว (โดยเฉพาะทางธุรกิจ)
ความหมายเหมือนกับ: fail

fold vt พับ
ความหมายเหมือนกับ: crease , bend

fold n รอยพับ
ความหมายเหมือนกับ: crease , pleat , bend

fold vt ห่อ
ความหมายเหมือนกับ: enclose , wrap

fold n แอ่งหรือที่ว่างระหว่างเนินเขา

fold vt กอดหรือประสาน (แขน)
ความหมายเหมือนกับ: clasp , cross

fold vt เก็บ (ปีก)

fold vt คว่ำไพ่ (ยอมแพ้ในเกมนั้น)

fold vt ล้มเลิก
ความหมายเหมือนกับ: fail , go bust , shut down

fold n คอกแกะ

fold vt เอาแกะเข้าคอก

fold n โบสถ์

fold n กลุ่มผู้ที่มีความเชื่อร่วมกัน

foldable adj ที่สามารถพับได้

foldaway adj ที่พับเก็บได้

folder n แฟ้มเก็บเอกสาร
ความหมายเหมือนกับ: file , binder , portfolio

folder n กลุ่มเอกสารหรือไฟล์ที่จัดเก็บในคอมพิวเตอร์

folding adj ที่พับเก็บได้

foothold n รอยแยกสำหรับวางเท้าเวลาปีนต้นไม้หรือหน้าผา

foothold n ฐานที่มั่นคง (ทางธุรกิจ, อาชีพการงาน)

foretold vt ทำนาย (กริยาช่องที่ 2 และช่องที่ 3 ของ foretell)

freehold n การครอบครองอสังหาริมทรัพย์แบบผู้ครอบครองมีสิทธิสมบูรณ์

freehold n อสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ครอบครองมีสิทธิที่จะทำอย่างไรก็ได้กับอสังหาริมทรัพย์นั้น

hold against phrv ตำหนิ
ความหมายเหมือนกับ: charge against , count against , tell against , weigh against

hold aloof phrv แยกตัว
ความหมายเหมือนกับ: hang back

hold back phrv สกัดกั้น
ความหมายเหมือนกับ: keep back

hold back phrv ควบคุมความรู้สึก
ความหมายเหมือนกับ: hold in , keep back , keep down , keep in

hold back phrv ทำให้ถดถอย
ความหมายเหมือนกับ: keep back

hold back phrv ทำให้ล่าช้า
ความหมายเหมือนกับ: hang up , hold off

hold back phrv ปิดบัง
ความหมายเหมือนกับ: keep back , keep from

hold back phrv ไม่เต็มใจทำ
ความหมายเหมือนกับ: hang back

hold by phrv ยึด
ความหมายเหมือนกับ: adhere to

hold by phrv ยอมรับ
ความหมายเหมือนกับ: hold with

hold captive phrv จับเป็นนักโทษ

hold cheap phrv ทำให้มีค่าน้อยมาก
ความหมายเหมือนกับ: hold dear

hold dear phrv ทำให้มีค่าน้อยมาก
ความหมายเหมือนกับ: hold cheap

hold down phrv ก้มลง

hold firm phrv ยึดมั่น
ความหมายเหมือนกับ: stand fast , stand firm , stand pat , stick fast

hold for phrv เก็บไว้
ความหมายเหมือนกับ: keep for , reserve for , save for

hold forth phrv พูดยืดยาว (อย่างผิดๆ)

hold forth phrv เสนอ (สิ่งที่ดี)

hold good idm ยังดีอยู่

hold good for idm สมควร

hold in phrv ควบคุม
ความหมายเหมือนกับ: hold back , keep back , keep down , keep in

hold off phrv ยังอยู่ห่างไกล
ความหมายเหมือนกับ: hang back , hold at

hold on phrv จับไว้
ความหมายเหมือนกับ: hang on

hold onto phrv ยึดหรือจับไว้แน่น
ความหมายเหมือนกับ: hang onto

hold open phrv เปิดทิ้งไว้
ความหมายเหมือนกับ: leave open

hold out phrv ยื่นมือไปข้างหน้า
ความหมายเหมือนกับ: put out

hold out for phrv ยืนกรานสำหรับ
ความหมายเหมือนกับ: hang out for , stand out for

hold out of phrv เรียกคืน

hold out on phrv ปิดบัง

hold over phrv เลื่อนออกไป
ความหมายเหมือนกับ: put off

hold over phrv ใช้ (บางสิ่ง) กับ

hold someone at bay idm ทำให้อยู่ห่างๆ
ความหมายเหมือนกับ: hold off , keep at

hold still idm อยู่นิ่งๆ

hold to phrv จับไว้

hold together phrv ผูกไว้ด้วยกัน

hold under phrv ทำให้อยู่ข้างใต้
ความหมายเหมือนกับ: keep under , remain under , stay under , stop under

hold up phrv ยกขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: be up , keep up , remain up , stay up , stop up

hold with phrv ยอมรับ
ความหมายเหมือนกับ: hold by

gasholder n ถังแก๊ซขนาดใหญ่
ความหมายเหมือนกับ: gasometer

gold n ทอง
ความหมายเหมือนกับ: aurum

gold adj สีทอง
ความหมายเหมือนกับ: aurous , golden

gold bug n แมลงเต่าทอง
ความหมายเหมือนกับ: gold beetle

gold digger n นักตกทอง (คำสแลง)

gold digger n นักขุดทอง

gold dust n ผงทอง

gold foil n แผ่นทองบางๆ

gold leaf n แผ่นทองบางมาก สำหรับปิดทองพระพุทธรูป

gold medal n เหรียญทองสำหรับผู้ชนะเลิศ
ความหมายเหมือนกับ: gold

gold mine n เหมืองทองคำ

gold mine n แหล่งทำเงิน
ความหมายเหมือนกับ: bonanza , windfall

gold ornament n ทองรูปพรรณ

gold plate n เครื่องทอง (โดยเฉพาะจากการชุบทอง)

gold rush n สถานการณ์ตื่นทอง

gold silk n ไหมทอง

gold thread n ด้ายทอง

golden adj สีทอง

golden adj รุ่งเรือง

golden age n ยุคทอง

golden ager n วัยทอง
ความหมายเหมือนกับ: elder , senior citizen
คำตรงข้าม: youngster

golden anniversary n การฉลองครบรอบแต่งงานปีที่ 50
ความหมายเหมือนกับ: golden jubilie , golden wedding

golden jubilee n การฉลองครบรอบแต่งงานปีที่ 50
ความหมายเหมือนกับ: golden wedding , golden wedding

golden mean n ทางสายกลาง

golden oldie n ภาพยนตร์ / ดนตรีในอดีตซึ่งยังเป็นที่นิยมต่อมาถึงปัจจุบัน

golden rule n หลักคำสอน

golden wedding n การฉลองครบรอบแต่งงานปีที่ 50
ความหมายเหมือนกับ: golden jubilie , golden anniversary

goldenrod n พืชจำพวก Solidago มีดอกเล็กสีเหลือง

goldfield n เหมืองทอง

goldfinch n นกตระกูล Carduelis

goldfish n ปลาทอง

gold-plate n ภาชนะทอง

goldsmith n ช่างทอง

hold vt กอด
ความหมายเหมือนกับ: clasp , cuddle , embrace

hold n การควบคุม

hold n การจับไว้

hold n การทำให้หยุดชะงัก

hold vt เก็บเอาไว้

hold vt เกาะติด

hold vt ครอบครอง

hold n คุก

hold vt จัดเตรียม

hold vt จับไว้
ความหมายเหมือนกับ: catch , grasp , grip

hold vt เชื่อว่า

hold vt ทำให้ล่าช้า

hold vt บรรจุ

hold n พันธนาการ

hold vt อดกลั้น

hold n ระวางบรรทุกสินค้าในเรือหรือเครื่องบิน

holder n เจ้าของ
ความหมายเหมือนกับ: owner , possessor , proprietor

holder n ด้าม

holding n พื้นที่ที่เช่าจากผู้อื่นเพื่อทำการเพาะปลูก
ความหมายเหมือนกับ: land

holding n สินทรัพย์ โดยเฉพาะหุ้นและพันธบัตร

holdover n เจ้าหน้าที่ที่ยังคงดำรงตำแหน่งเดิมอยู่หลังจากหมดวาระแล้ว

holdup n การถูกคิดราคาแพงเกินไป

holdup n การปล้น

holdup n การหยุดชะงัก
ความหมายเหมือนกับ: delay , retardation , slowdown

household n ครอบครัว

householder n ผู้ครองเรือน

hundredfold adv เป็นร้อยเท่า

get the cold shoulder idm ถูกทำมึนตึงใส่ (คำไม่เป็นทางการ)

go cold turkey idm อย่างทันที

go the whold hog idm ทำทุกสิ่งที่เป็นไปได้

have a heart of gold idm มีความเห็นอกเห็นใจ

hold a meeting idm จัดประชุม

hold all the cards idm อยู่ที่ตำแหน่งน่าพอใจ

Hold it! idm อยู่นิ่งๆ

hold no brief for idm ไม่สนใจ

hold true idm เป็นจริง

hold water idm ถูกต้อง

in cold blood idm ไร้ความปราณี

in the doldrums idm เฉื่อยชา

leave someone holding the baby idm ปล่อยให้ (บางคน) รับผิดชอบ (บางสิ่ง) (คำไม่เป็นทางการ)

no holds barred idm ไร้ข้อจำกัด (คำไม่เป็นทางการ)

not hold water idm ไม่สมเหตุสมผล

of the old school idm หัวโบราณ

on hold idm หยุดไว้ชั่วคราว

out cold idm ไม่รู้สึกตัว
ความหมายเหมือนกับ: out like a light
คำตรงข้าม: out like a light

pour cold water on idm ทำให้หมดกำลังใจ

ripe old age idm แก่มาก

same old story idm เรื่องเดิมๆ

worth its weight in gold idm มีค่ามาก

ice-cold adj เย็นจัด
ความหมายเหมือนกับ: freezing , gelid

keep a firm hold on idm ยึดไว้
ความหมายเหมือนกับ: keep a tight grip on

keep a tight hold on idm ควบคุมต่อ
ความหมายเหมือนกับ: keep of , lose of , take of

keep hold of phrv ยึดไว้
ความหมายเหมือนกับ: get of , keep on;

lay hold of idm ยึด

lay hold on idm ยึด
ความหมายเหมือนกับ: take of

lay hold on idm ได้รับ
ความหมายเหมือนกับ: get of

leave cold phrv ทำให้ไม่สนใจ

lose hold of idm จับพลาด
ความหมายเหมือนกับ: get of , keep of , keep on , lay of

landholder n ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

leasehold adj ได้จากการเช่า

make bold idm กล้า
ความหมายเหมือนกับ: dare

manifold adj หลากหลาย
ความหมายเหมือนกับ: diverse , numerous , various

manifold n ห้องหรือท่อที่มีทางเข้าออกหลายทาง

manifold vt ทำให้เพิ่มทวีคูณ

manifold vt ถ่ายสำเนา

manifolder n ผู้ถ่ายสำเนา

manifoldly adv โดยถ่ายสำเนา

manifoldness n การถ่ายสำเนา

marigold n ต้นไม้ประเภทดาวเรือง

mold n เบ้าหล่อ
ความหมายเหมือนกับ: cast

mold n แบบที่หล่อออกมา
ความหมายเหมือนกับ: cast

mold vt หล่อแบบ
ความหมายเหมือนกับ: cast , shape , form

mold n รา
ความหมายเหมือนกับ: mildew

mold vi ขึ้นรา
ความหมายเหมือนกับ: mildew

moldable adj ซึ่งก่อเป็นรูปเป็นร่าง
ความหมายเหมือนกับ: flexible , malleable , tractable

molder vt ทำให้เสื่อมสลาย
ความหมายเหมือนกับ: decay , crumble

moldiness n การเต็มไปด้วยดินหรือซากไม้ผุ

molding adj การปั้น
ความหมายเหมือนกับ: moulding

molding board n แผ่นกระดานทำอาหาร (เช่น นวดแป้ง)

moldy adj ซึ่งเก่าและไม่อยู่ในสภาพดี
ความหมายเหมือนกับ: mouldy

moldy adj ซึ่งมีดินอยู่เต็ม
ความหมายเหมือนกับ: musty , mildewed , dank

multifold adj มากมาย
ความหมายเหมือนกับ: many , multiple

ninefold adj เก้าเท่า

office-holder n เจ้าหน้าที่รัฐบาล
ความหมายเหมือนกับ: office-bearer

oversold vi กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ oversell

oversold vt กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ oversell

penholder n ที่ยึดปากกา

polder n ที่ลุ่ม (โดยเฉพาะในเนเธอร์แลนด์)

policyholder n ผู้เอาประกันภัย

roadholding n การทรงตัวได้ของรถขณะเลี้ยวที่ความเร็วสูง

rake over old ashes idm เอ่ยถึงช่วงเวลาแห่งความสุขในอดีต

ring out the old year idm สั่นระฆังบอกสัญญาณหมดปีเก่า
ความหมายเหมือนกับ: ring in

run cold phrv (ของเหลว) เริ่มเย็น

cold blood sl เบียร์

cold call sl โทรศัพท์หรือแวะมาหาเพื่อขายสินค้า

cold coffee sl เบียร์

cold pop sl เบียร์

dead soldier sl ขวดเหล้าเปล่า

full of Old Nick sl เล่นซุกซน

golden opportunity sl โอกาสดีมาก

in cold blood sl ไร้ความรู้สึก

same old story sl เรื่องซ้ำซาก

cold shoulder sl อาการเมินเฉย
ความหมายเหมือนกับ: the cold shoulder

colder than a witches tit sl หนาวสุดขั้ว

coldfish sl คนไร้อารมณ์

folding sl ธนบัตร

hold it down sl ใจเย็นๆ
ความหมายเหมือนกับ: calm down

the cold shoulder sl อาการเมินเฉย
ความหมายเหมือนกับ: cold shoulder

scaffold n นั่งร้าน

scaffold n ตะแลงแกง

scaffolding n นั่งร้าน

scold vt ดุว่า
ความหมายเหมือนกับ: admonish , chide , berate

scold vi ดุว่า
ความหมายเหมือนกับ: admonish , chide , berate

scolder n ผู้ดุว่า

sevenfold adj เจ็ดเท่า

sevenfold adv เป็นเจ็ดเท่า

shareholder n ผู้ถือหุ้น
ความหมายเหมือนกับ: bondholder , sharer , stockholder

smolder vi ไหม้ช้าๆ โดยไม่มีเปลวไฟ แต่มีควัน
ความหมายเหมือนกับ: smoulder

smolder vi คั่งแค้น (ความรู้สึก)
ความหมายเหมือนกับ: smoulder

sold vt กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ sell

soldan n สุลต่านแห่งอียิปต์ soudan

solder n เหล็กอัลลอยด์

solder vt เชื่อมโลหะ
ความหมายเหมือนกับ: combine , unite , mend , patch
คำตรงข้าม: disconnect

solderer n ช่างบัดกรี

soldier n ทหาร
ความหมายเหมือนกับ: combatant , fighter , militant , warrior

soldier vi เป็นทหาร

soldier of fortune n ทหารรับจ้าง

soldierly adj คล้ายทหาร
ความหมายเหมือนกับ: military , militaristic

soldiery n กลุ่มทหาร

stadholder n ผู้ว่าการจังหวัด

stakeholder n ผู้ถือผลประโยชน์ร่วม
ความหมายเหมือนกับ: consignee , trustee

stakeholder n คนกลางที่ถือเงินเดิมพันสำหรับการพนัน

stockholder n ผู้ถือหุ้น
ความหมายเหมือนกับ: shareholder

stronghold n ป้อมปราการ
ความหมายเหมือนกับ: citadel , fortress

stronghold n แหล่งศูนย์รวม
ความหมายเหมือนกับ: center , concentrated area

scold for phrv ดุด่า
ความหมายเหมือนกับ: tell off

soldier on phrv มุ่งมั่นทำต่อไป

fold suf เป็นทวีคูณ

take hold of phrv จับ
ความหมายเหมือนกับ: carry

thousandfold adj หนึ่งพันเท่า
ความหมายเหมือนกับ: thousand

thousandfold adv เป็นพันเท่า

thousandfold n จำนวนพันเท่า

threefold adj ประกอบด้วย 3 ส่วน
ความหมายเหมือนกับ: three , triple

threefold adj สามเท่า

threefold adv เป็นสามเท่า

threshold n ธรณีประตู
ความหมายเหมือนกับ: doorsill

threshold n ทางเข้า
ความหมายเหมือนกับ: entrance

threshold n จุดเริ่มต้น
ความหมายเหมือนกับ: starting point

titleholder n ผู้มีตำแหน่ง

told vt กริยาช่อง 2 และ 3 ของ tell

twice-told adj ซึ่งบอกไว้แล้วสองครั้ง

twofold adj ที่มีสองชั้น

twofold adj ที่เป็นสองเท่า

turn a cold shoulder to idm แสร้งทำเมินเฉย

unfold vt คลี่
ความหมายเหมือนกับ: spread , extend
คำตรงข้าม: fold

unfold vi แผ่ออก
ความหมายเหมือนกับ: spread , extend
คำตรงข้าม: fold

unfold vi เปิดเผย
ความหมายเหมือนกับ: show , disclose , reveal

untold adj ซึ่งไม่ได้บอกใคร
ความหมายเหมือนกับ: unexpressed
คำตรงข้าม: expressed

untold adj ซึ่งไม่สามารถนับได้
ความหมายเหมือนกับ: uncountable , incalculable

untold adj มากมาย
ความหมายเหมือนกับ: uncounted , countless

uphold vt สนับสนุน
ความหมายเหมือนกับ: aid , back , support

gold n สีทอง

unfold before phrv ค่อยๆ ปรากฏออกมา

unfold to phrv เปิดเผยกับ

white gold n ทองคำขาว

withhold vi ระงับ
คำตรงข้าม: give , granted

withhold vt ระงับ
ความหมายเหมือนกับ: hold back , keep back , restrain
คำตรงข้าม: grant

withholder n ผู้ระงับ

wold n ที่ราบสูงหรือที่ดอนไร้ต้นไม้ (ทางวรรณคดี)

withhold from phrv อดกลั้น

boldly adv อย่างกล้าหาญ
ความหมายเหมือนกับ: fearlessly , bravely

Golden State n แคลิฟอร์เนีย
ความหมายเหมือนกับ: CA

Golden State n รัฐแคลิฟอร์เนีย
ความหมายเหมือนกับ: CA

candleholder n เชิงเทียนที่มีแขนหลายอันสำหรับใส่เทียน
ความหมายเหมือนกับ: candlestic

candleholder n เชิงเทียน
ความหมายเหมือนกับ: candelabra

holdall n กระเป๋าเป้
ความหมายเหมือนกับ: tote , tote bag

pale brownish-gold color n สีเหลืองจางๆ
ความหมายเหมือนกับ: pale yellow , greenish-yellow color

title holder n ผู้ชนะเลิศ
ความหมายเหมือนกับ: conqueror , master , paragon , vanquisher , victor , winner
คำตรงข้าม: loser

cuckold vi นอกใจ
ความหมายเหมือนกับ: betray , wander

hold tightly vt จับไว้แน่น
ความหมายเหมือนกับ: grasp , grip

folded adj ที่มีรอยยับ
ความหมายเหมือนกับ: ridged
คำตรงข้าม: flat , smooth

catch hold of phrv ยึด
ความหมายเหมือนกับ: get of

boldly adv อย่างกล้าหาญ
ความหมายเหมือนกับ: bravely

scolding n การต่อว่าอย่างรุนแรง
ความหมายเหมือนกับ: castigation

unfolded adj ใหญ่ขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: extended , outstretched

hold at phrv ยังอยู่ห่างไกล
ความหมายเหมือนกับ: hang back

gold beetle n แมลงเต่าทอง

golden jubilie n การฉลองครบรอบแต่งงานปีที่ 50
ความหมายเหมือนกับ: golden wedding

golden jubilie n การฉลองครบรอบแต่งงานปีที่ 50
ความหมายเหมือนกับ: golden anniversary

degree-holder n ผู้สำเร็จการศึกษา
ความหมายเหมือนกับ: qualified person

underground soldier n กองโจร
ความหมายเหมือนกับ: resistance fighter

underground soldier n กองโจร
ความหมายเหมือนกับ: resistance fighter

office holder n ผู้ดำรงตำแหน่ง
ความหมายเหมือนกับ: official

foot soldiers n ทหารราบ
ความหมายเหมือนกับ: foot regiment , line infantry

infantry soldier n ทหารราบ
ความหมายเหมือนกับ: foot soldiers , foot regiment , line infantry

foot soldiers n ทหารราบ
ความหมายเหมือนกับ: infantry soldier , foot regiment , line infantry

severe cold n โรคไข้หวัดใหญ่
ความหมายเหมือนกับ: flu

let hold of phrv ปล่อย (จากการเกาะกุม, การยึด, การจับฯลฯ)

property-holding adj ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน

severe scolding n สิ่งที่ทำให้เจ็บปวดเหมือนโดนเฆี่ยน
ความหมายเหมือนกับ: verbal attack

hold firmly vt กอดรัด

wrestling hold n ท่าการจับแบบกีฬามวยปล้ำ

cartridge holder n กล่อง
ความหมายเหมือนกับ: cartrigde clip

professional soldier n ผู้รับจ้าง
ความหมายเหมือนกับ: legionnaire , laborer

holdout n ผู้ขัดขวาง
ความหมายเหมือนกับ: resister

golden-ager n คนแก่
ความหมายเหมือนกับ: senior citizen , old man , old woman

golden oriole n นกชนิดหนึ่งมักมีสีส้มหรือเหลืองพบทางอเมริกาเหนือ

good old days n อดีต
ความหมายเหมือนกับ: antiquity , long ago , former times
คำตรงข้าม: the present , future , tomorrow

gatefold girl n รูปภาพติดผนัง
ความหมายเหมือนกับ: calendar girl

fourfold adj ซึ่งประกอบด้วยสี่ส่วน
ความหมายเหมือนกับ: quadruplicate , four-way , four-part

fourfold adj ซึ่งเป็นสี่เท่า
ความหมายเหมือนกับ: quadruplicate , four-part

fourfold n จำนวนสี่เท่า
ความหมายเหมือนกับ: quadruplicate
คำตรงข้าม: single

fourfold adj ซึ่งประกอบด้วยสี่ส่วนที่มีเหมือนกัน
ความหมายเหมือนกับ: four-part , quadruple

long-term soldier adj ทหารประจำการ

unsold book n หนังสือที่ขายไม่ออก

scolding adj เต็มไปด้วยคำตำหนิ
ความหมายเหมือนกับ: censorious

bondholder n ผู้ถือหุ้น
ความหมายเหมือนกับ: sharer , stockholder

unfolding n การเผชิญหน้า (กับฝ่ายตรงข้าม)
ความหมายเหมือนกับ: confrontation

holdout n ผู้รบกวน
ความหมายเหมือนกับ: resister

gold strike n การค้นพบน้ำมัน
ความหมายเหมือนกับ: discovery , exposure

upholding adj (นักแสดง) ซึ่งเป็นตัวประกอบ
ความหมายเหมือนกับ: aiding

handhold n แถบเหล็กปิดเปิดเครื่องกระป๋อง
ความหมายเหมือนกับ: strip , flap

tenfold adj เป็นจำนวนสิบ
ความหมายเหมือนกับ: decuple , tenth

soldiers n กองทหาร
ความหมายเหมือนกับ: corps , armed forces

sold illegally adj ซึ่งขายผิดกฏหมาย
คำตรงข้าม: legal

boldly adv อย่างกล้าหาญ
ความหมายเหมือนกับ: fearlessly , bravely

boldnes n ความกล้าหาญ
ความหมายเหมือนกับ: bravery , gallantry
คำตรงข้าม: cowardance

extremely old adj แก่มาก (คำไม่เป็นทางการ ค่อนข้างให้ความหมายไปในทางตลกขบขัน)
ความหมายเหมือนกับ: ancient
คำตรงข้าม: modern , new

vocal folds n เส้นเสียง

folded adj ซึ่งมีรอยเหี่ยวย่นค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top