mechanic

แปลว่า


n ช่างเครื่อง
ความหมายเหมือนกับ: engineer , technician
คำที่เกี่ยวข้อง: ช่างซ่อมเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์

รูปภาพ


mechanic ช่างเครื่องช่างเครื่อง

หมวดคำ