maintenance

แปลว่า


n การรักษาสภาพ
ความหมายเหมือนกับ: upkeep , continuation , preservation
คำที่เกี่ยวข้อง: การผดุง , การทะนุบำรุง , การดูแลรักษา