jungle

แปลว่า


n ของที่ปนเปกันจนยุ่งเหยิง
คำที่เกี่ยวข้อง: กองระเกะระกะ
n ป่าทึบ
ความหมายเหมือนกับ: forest , woods
คำที่เกี่ยวข้อง: ป่า , ดงป่า
n ภาวะที่ยุ่งยากซับซ้อน
คำที่เกี่ยวข้อง: ความสับสนวุ่นวาย

รูปภาพ


jungle ป่าทึบป่าทึบ

หมวดคำ


คำที่มี "jungle" ในคำ


jungle fever n ไข้ป่า

jungle juice sl เหล้าแรง

asphalt jungle sl เมืองที่มีแต่ความรุนแรง / ความเลวร้ายค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top