indicator

แปลว่า


n ตัวบอก (สัญลักษณ์ย่อคือ indic.)
ความหมายเหมือนกับ: pointer , notice , symbol
คำที่เกี่ยวข้อง: เครื่องบอก , ตัวบ่งชี้

คำที่มี "indicator" ในคำ


vindicator n คนแก้ต่าง

vindicatory adj เป็นการแก้ต่าง
ความหมายเหมือนกับ: excusable , venialค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top