indicator

แปลว่า


n ตัวบอก (สัญลักษณ์ย่อคือ indic.)
ความหมายเหมือนกับ: pointer , notice , symbol
คำที่เกี่ยวข้อง: เครื่องบอก , ตัวบ่งชี้