inactive

แปลว่า


adj เกียจคร้าน
ความหมายเหมือนกับ: idle , lazy , sluggish
คำที่เกี่ยวข้อง: ขี้เกียจ , เฉื่อยชา
คำตรงข้าม: active
adj ซึ่งไม่ได้ใช้งาน
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่ทำงาน , ซึ่งอยู่กับที่
คำตรงข้าม: active