governor

แปลว่า


n ผู้ว่าการรัฐ
ความหมายเหมือนกับ: director , officer , ruler
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้ปกครอง , ข้าหลวง , ผู้ควบคุม , เจ้าเมือง
n เครื่องควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์

คำที่มี "governor" ในคำ


governor-general n ผู้สำเร็จราชการเมืองขึ้นของอังกฤษ

governorship n ตำแหน่ง และอำนาจหน้าที่ของผู้ปกครอง

lieutenant governor n รองผู้ว่าราชการ

vice-governor n รองผู้ว่าราชการจังหวัดค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top