garment

แปลว่า


n เสื้อผ้า
คำที่เกี่ยวข้อง: เครื่องแต่งกาย
vt แต่งตัว
ความหมายเหมือนกับ: dress , clothe , clad
คำที่เกี่ยวข้อง: แต่งกาย
คำตรงข้าม: denude , undress

คำที่มี "garment" ในคำ


garments n เสื้อผ้า
ความหมายเหมือนกับ: clothing , dress

garments n เสื้อผ้า
ความหมายเหมือนกับ: clothes

garment maker n ช่างตัดเสื้อ
ความหมายเหมือนกับ: clothier , tailoress

undergarment n ชุดชั้นใน
ความหมายเหมือนกับ: underwear

supporting garment n อุปกรณ์เสื้อผ้าที่ใช้ปกป้องร่างกายขณะเล่นกีฬา

knitted garment n เสื้อที่ถักด้วยขนสัตว์

undergarments n เสื้อกางเกงชั้นในของผู้หญิงหรือเด็กหญิง
ความหมายเหมือนกับ: underwear , undies , underclothes , lingerieค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top