fantasy

แปลว่า


n การจินตนาการ
ความหมายเหมือนกับ: imagination , fancy
คำที่เกี่ยวข้อง: ความเพ้อฝัน , ความนึกฝัน , ความฟุ้งซ่าน

ตัวอย่างประโยค


If you want to indulge this fantasy, it's your business. ถ้าคุณอยากจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเพ้อฝันพวกนี้ มันก็เรื่องของคุณ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top