drawing

แปลว่า


n รูปวาด
ความหมายเหมือนกับ: depicting , sketching
คำที่เกี่ยวข้อง: ภาพวาด , การวาดรูป
n สลาก
คำที่เกี่ยวข้อง: ล็อตเตอรี่ , การจับสลาก

รูปภาพ


drawing รูปวาดรูปวาด

หมวดคำ
ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top