dimension

แปลว่า


n การหามิติ
ความหมายเหมือนกับ: measurement
คำที่เกี่ยวข้อง: การวัดขนาด , การหาขอบเขต , การวัดระยะ
n ขอบเขต (ปกติใช้รูปพหูพจน์ dimensions)
ความหมายเหมือนกับ: quantity , proportions
คำที่เกี่ยวข้อง: ขนาด , ขอบข่าย , มิติ
vt หามิติ
ความหมายเหมือนกับ: measure , size , survey
คำที่เกี่ยวข้อง: วัดระยะ