detective

แปลว่า


n นับสืบ
ความหมายเหมือนกับ: inspector , investigator
คำที่เกี่ยวข้อง: สายสืบ , สายลับ , ผู้สืบสวน , ผู้ตรวจสอบ

รูปภาพ


detective นับสืบนับสืบ

หมวดคำ