depressed

แปลว่า


adj ซึ่งกดลงไป (คำทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: sunken
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งจมลงไป , ซึ่งบุ๋มลงไป
คำตรงข้าม: convex
adj ซึ่งตกต่ำลง
ความหมายเหมือนกับ: lowered
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งลดลง , น้อยลง
adj เศร้าสลด
ความหมายเหมือนกับ: unhappy , hopeless , depressive
คำที่เกี่ยวข้อง: ห่อเหี่ยว , หดหู่ , หมดกำลังใจ , สิ้นหวัง , ไร้ความสุข
คำตรงข้าม: hopeful , cheerful
adj อ่อนแอ
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่มีเรี่ยวแรง , ไม่แข็งแรง

ตัวอย่างประโยค


Rainy days make me very sad and depressed. ในวันที่ฝนตกทำให้ฉันเศร้าและหดหู่ใจมาก

หมวดคำ
ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top