bug

แปลว่า


n แมลง
คำที่เกี่ยวข้อง: สัตว์ที่คล้ายแมลง
n เชื้อจุลินทรีย์
ความหมายเหมือนกับ: germ
คำที่เกี่ยวข้อง: เชื้อโรค
n ความบกพร่อง
ความหมายเหมือนกับ: defect
คำที่เกี่ยวข้อง: ข้อผิดพลาด , จุดด่างพร้อย
vt รบกวน
คำที่เกี่ยวข้อง: รำคาญ
vt ดักฟัง (ทางโทรศัพท์)
ความหมายเหมือนกับ: tap
คำที่เกี่ยวข้อง: ติดอุปกรณ์ลอบฟัง
n คนที่คลั่งไคล้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: คนที่หมกหมุ่นเอาใจจดจ่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง