blind

แปลว่า


adj บอด
ความหมายเหมือนกับ: unsighted
คำที่เกี่ยวข้อง: มองไม่เห็น
adj (ความเชื่อ, การกระทำ) ที่ขาดเหตุผล
ความหมายเหมือนกับ: unreasoning , irrational
vt ทำให้ตาบอด
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้บอด , ทำให้ตามองไม่เห็น
n ที่ซ่อน
ความหมายเหมือนกับ: hide
n บังตา
คำที่เกี่ยวข้อง: ม่านบังตา
adj ตัน
คำที่เกี่ยวข้อง: ปิด
vt ทำให้สับสน
adj ขาดการเตรียมพร้อม