beef

แปลว่า


n เนื้อวัว
คำที่เกี่ยวข้อง: วัวที่เลี้ยงไว้ฆ่าเป็นอาหาร
vi บ่น (คำสแลง)
ความหมายเหมือนกับ: complaint
n การบ่น
ความหมายเหมือนกับ: complaint
คำตรงข้าม: compliment
n กำลังกล้ามเนื้อ
คำที่เกี่ยวข้อง: อำนาจ , พละกำลัง

รูปภาพ


beef เนื้อวัวเนื้อวัว

หมวดคำ