awareness

แปลว่า


n การรับรู้
ความหมายเหมือนกับ: conciousness , knowledge , mindfulness
คำที่เกี่ยวข้อง: การทราบ , ความตระหนัก

คำที่มี "awareness" ในคำ


unawareness n ความไม่คาดคิดมาก่อน
ความหมายเหมือนกับ: ignorance , nescienceค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top