assure

แปลว่า


vt ทำให้เชื่อมั่น
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้มั่นใจ
vt ให้ความมั่นใจ
ความหมายเหมือนกับ: convince , reassure
คำที่เกี่ยวข้อง: รับรอง , รับประกัน , ยืนยัน , ประกัน

ตัวอย่างประโยค


I assure you that you will feel no pain at all. ฉันขอรับรองกับคุณว่าคุณจะไม่รู้สึกเจ็บเลยสักนิด