and

แปลว่า


conj จากนั้น
ความหมายเหมือนกับ: then , following this
คำที่เกี่ยวข้อง: แล้วก็
conj ดังนั้น
ความหมายเหมือนกับ: as a consequence , as a result
conj รวมกับ
ความหมายเหมือนกับ: plus
คำที่เกี่ยวข้อง: รวม
conj และ
ความหมายเหมือนกับ: also , moreover
คำที่เกี่ยวข้อง: ยิ่งไปกว่านั้น , มากไปกว่านั้น

ตัวอย่างประโยค


But now I've got sick and it bothers me. แต่ตอนนี้ ฉันรำคาญใจและมันก็รบกวนฉันมาก
She wants you to come soon and not let her down. เธอต้องการให้คุณมาโดยเร็วและอย่าทำให้เธอผิดหวัง
Do as I say and everything will be fine!. ทำตามที่ฉันบอกแล้วทุกสิ่งจะดีเอง
You and I should discuss this alone. คุณและฉันควรจะพูดคุยเรื่องนี้กันตามลำพัง
I need you to pick me up and drop me off at…. ฉันอยากให้คุณมารับฉันและส่งฉันลงที่...

คำที่มี "and" ในคำ


Andes n เทือกเขาในอเมริกาตะวันตกเฉียงใต้

andiron n ขาหยั่งโลหะ

androecium n เกสรตัวผู้

and the like idm สิ่งอื่นที่คล้ายกัน (คำไม่เป็นทางการ)

and then some idm มากกว่านั้น (คำไม่เป็นทางการ)

and what have you idm อื่นๆ

andr prf ผู้ชาย

andro prf ผู้ชาย

And how! sl ฉันด้วย

andsome sl ดีมาก

androgynous adj ที่มีลักษณะของทั้งสองเพศ
ความหมายเหมือนกับ: hermaphroditic

androgynous adj มีบุคลิกลักษณะของทั้งสองเพศ

and elsewhere adv และอื่นๆ (คำย่อจากภาษาละติน et alibi)

and soon adv และอื่นๆ

androgyne n คนที่มีทั้งอวัยวะเพศชายและเพศหญิง (ทางกายภาพ)

abandon n การปลดปล่อย

abandon vt ทิ้ง
ความหมายเหมือนกับ: quit , give up , foreswear , renounce , relinquish;
คำตรงข้าม: constraint , restraint

abandon vt ปล่อยตามอารมณ์

abandonment n การทอดทิ้ง
ความหมายเหมือนกับ: desertion , defection

accelerando adj ที่ค่อยๆเพิ่มจังหวะดนตรีให้เร็วขึ้น

accelerando adv อย่างค่อยๆเพิ่มจังหวัดดนตรีให้เร็วให้

adrenal gland n ต่อมหมวกไต

Afrikander n ชื่อพันธุ์วัวขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง

aggrandize vt เพิ่ม
ความหมายเหมือนกับ: increase , enlarge , intensify

air command n กองบัญชาการกองทัพอากาศ

alexandrine n โคลงกลอนที่มี 6 พยางค์

alpha and omega n ตอนเริ่มและตอนจบ

ampersand n สัญลักษณ์ & (มีควาหมายว่า และ )

animal husbandry n การเลี้ยงสัตว์

army commander n จอมทัพ

abandon to phrv ปล่อยให้ (ตัวเองหรือบางสิ่ง) จมอยู่กับ

after all is said and done idm ในที่สุด

aid and abet someone idm ช่วยเหลือ (คนทำผิด)

airs and graces idm มีมาดดี

alive and kicking idm แข็งแรงดี (คำไม่เป็นทางการ)

all and sundry idm ทุกคน

all skin and bones idm ผอมมาก

All work and no play makes Jack a dull boy idm เราควรพักผ่อนพอๆ กับทำงาน

alpha and omega idm เป็นทั้งสิ่งเริ่มต้นและสิ่งสุดท้าย

alpha and omega idm ตั้งแต่ต้นจนจบ

at hand idm ใกล้จะถึง (เวลา / ระยะทาง)

at random idm แบบสุ่ม

at second hand idm อีกทอดหนึ่ง

at sixes and sevens idm ไม่เป็นระเบียบ (คำไม่เป็นทางการ)

B and B abbr คำย่อของ bed and breakfast
ความหมายเหมือนกับ: guesthouse

baby grand n เปียโนขนาดใหญ่ (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: piano

back and forth adv ไปๆ มาๆ
ความหมายเหมือนกับ: to and fro

backhand vt กลับหลังมือตี

backhand n ท่าตีโดยหันหลังมือออกนอกตัว
คำตรงข้าม: forehand

backhand n การเขียนคัดลายมือที่เอนไปทางซ้าย

backhanded adj พลิกมือกลับ

backhanded adj อ้อมค้อม
ความหมายเหมือนกับ: ambiguous

badlands n ที่รกร้างว่างเปล่า
ความหมายเหมือนกับ: waste , wilderness

band n วงดนตรี
ความหมายเหมือนกับ: troupe

band n กลุ่มคน
ความหมายเหมือนกับ: troop , group

band vt ผูก
ความหมายเหมือนกับ: bond

band n เชือก
ความหมายเหมือนกับ: ribbon , rob

band n สายคาด
ความหมายเหมือนกับ: strip

band vt คาดด้วยผ้าแถบ
ความหมายเหมือนกับ: tap

band n แถบคลื่นความถี่
ความหมายเหมือนกับ: waveband

band n พันธะ
ความหมายเหมือนกับ: bond

bandage n ผ้าพันแผล
ความหมายเหมือนกับ: band-aid

bandage vt พันแผล
ความหมายเหมือนกับ: swathe , bind

bandana n ผ้าพันคอ
ความหมายเหมือนกับ: scarf , bandanna

bandanna n ผ้าพันคอ
ความหมายเหมือนกับ: bandana

bandbox n กล่องใส่ของกระจุกกระจิก

bandeau n ผ้าพันผมสตรี
ความหมายเหมือนกับ: hairband

bandit n ผู้ร้าย
ความหมายเหมือนกับ: highwayman , thief

banditry n การขโมยและก่อความรุนแรงของผู้ร้าย

bandmaster n ผู้ควบคุมวงดนตรี
ความหมายเหมือนกับ: conductor

bandoleer n แถบลูกปืนที่ใช้รัดหรือพาดบริเวณไหล่
ความหมายเหมือนกับ: bandolier

bandolier n แถบลูกปืนที่ใช้รัดหรือพาดบริเวณไหล่
ความหมายเหมือนกับ: bandoleer

bandsman n นักเล่นวงดนตรี

bandstand n สถานที่เปิดด้านข้าง (มีหลังคา) เพื่อเล่นดนตรีกลางแจ้ง
ความหมายเหมือนกับ: pavilion , gazebo

bandwagon n กิจกรรมที่มีคนจำนวนมากเข้าร่วม (เช่น การแข่งขันฟุตบอลโลก)

bandwidth n ช่วงความถี่ของคลื่นวิทยุ

bandy adj (ขา) โค้งออกด้านนอก
ความหมายเหมือนกับ: bowlegs

Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives n ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Bank of Thailand n ธนาคารแห่งประเทศไทย

be-all and end-all prep ส่วนสำคัญที่สุด

bed and breakfast n ห้องพักพร้อมบริการอาหาร

beforehand adv ก่อนเวลา
ความหมายเหมือนกับ: before
คำตรงข้าม: after

behindhand adj ชักช้า
ความหมายเหมือนกับ: behind

behindhand adj ค้างชำระเงิน

bland adj ที่ไม่น่าสนใจ
ความหมายเหมือนกับ: unexciting

bland adj ขาดรสชาติ
ความหมายเหมือนกับ: tasteless
คำตรงข้าม: flavorful , tasty

blandish vt ปากหวาน
ความหมายเหมือนกับ: adulate , compliment

blandishment n การประจบเอาใจ
ความหมายเหมือนกับ: flattery

blandishments n สิ่งที่ทำหรือพูดเอาใจเพื่อให้ทำบางสิ่ง

blandness n การไม่มีอารมณ์ความรู้สึก

borderland n พรมแดน

brand n ตรา
ความหมายเหมือนกับ: logo , trademark

brand vt ประทับตรา

brand n เครื่องหมายการค้า
ความหมายเหมือนกับ: trademark

brand n ถ่านไฟ
ความหมายเหมือนกับ: torch

brand n ดาบ
ความหมายเหมือนกับ: sword

branded adj ซึ่งสร้างจากบริษัทมีชื่อเสียง

brandish n การแกว่ง

brandish vt แกว่ง
ความหมายเหมือนกับ: wave , swing

brand-new adj เอี่ยมอ่อง
ความหมายเหมือนกับ: in mint condition

brandy n บรั่นดี
ความหมายเหมือนกับ: cognac

bread and butter n คนหรือแหล่งรายได้ของบริษัท

bread-and-butter adj สำคัญมาก

brigand n อาชญากรที่ปล้นของคนเดินทาง

bring-and-buy sale n การขายของเพื่อการกุศล

bystander n ผู้เห็นเหตุการณ์
ความหมายเหมือนกับ: onlooker , watcher

bag and baggage idm พร้อมข้าวของ

ball and chain idm ภาระสำคัญ (คำไม่เป็นทางการ)

band against phrv ร่วมต่อต้าน

band together phrv ร่วมกันต่อต้าน

bandage up phrv พัน (แผล)

bandy about phrv กระจายไปทั่ว

bandy about phrv พูดถึงอย่างไม่จริงจัง

bandy around phrv กระจายไปทั่ว

bandy around phrv พูดถึงเกี่ยวกับบางสิ่งอย่างไม่จริงจัง

bandy round phrv กระจายไปทั่ว

bandy round phrv พูดถึงเกี่ยวกับบางสิ่งอย่างไม่จริงจัง

bandy with phrv ทะเลาะกับ

be all over and done with idm เสร็จสมบูรณ์
ความหมายเหมือนกับ: fininish with

be behindhand phrv สาย
ความหมายเหมือนกับ: be behind

be between you and me idm เป็นความลับ

be between you, me, and the gatepost idm เป็นความลับ

be in hand idm เริ่มต้น
ความหมายเหมือนกับ: have in , take in

be out of hand idm ควบคุมไม่ได้
ความหมายเหมือนกับ: get out of

be up and about phrv ลุกจากเตียงและเดินได้ (หลังเจ็บป่วย)

be well in hand idm ถูกควบคุม
ความหมายเหมือนกับ: have in

best bib and tucker idm ชุดที่ดีที่สุด

between the devil and the deep blue sea idm อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกระหว่างสองสิ่งที่เสี่ยงและไม่ต้องการทั้งคู่

birds and the bees idm การสืบพันธุ์ของมนุษย์ (คำเลี่ยงในการพูดถึงเรื่องเพศสัมพันธ์)

black and blue idm รอยฟกช้ำดำเขียว

blow hot and cold idm เปลี่ยนแปลงได้

bring up to standard idm ทำให้ได้มาตรฐาน
ความหมายเหมือนกับ: be up to , come up to , get up to

by and by idm เมื่อเวลาผ่านไป

by and large idm โดยทั่วไป

by fits and starts idm ไม่สม่ำเสมอ (คำไม่เป็นทางการ)

by leaps and bounds idm อย่างรวดเร็ว

cabstand n ที่จอดรถแท็กซี่สำหรับรอผู้โดยสาร
ความหมายเหมือนกับ: cab rank , taxi rank , taxi stand

cack-handed adj งุ่มง่าม
ความหมายเหมือนกับ: clumsy , awkward

candelabrum n เชิงเทียนที่มีแขนหลายอันสำหรับใส่เทียน
ความหมายเหมือนกับ: candlestic , candleholder

candid adj ตรงไปตรงมา
ความหมายเหมือนกับ: frank , straightforward

candida n เชื้อราชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดการติดเชื้อ (โดยเฉพาะในช่องปากหรือช่องคลอด)

candidate n ผู้ท้าชิง
ความหมายเหมือนกับ: compititor , petitioner , nominee

candidate n ผู้สมัคร

candied adj ที่เคลือบด้วยน้ำตาล
ความหมายเหมือนกับ: sugar-coated

candle n เทียน

candlelight n แสงเทียน

candlelit adj ที่ให้แสงสว่างด้วยเทียน
ความหมายเหมือนกับ: candle-lit

candle-lit adj ที่ให้แสงสว่างด้วยเทียน
ความหมายเหมือนกับ: candlelit

Candlemas n พิธีฉลองของชาวคริสต์ตรงกับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ (จัดเพื่อระลึกพระแม่มารีและพระบุตรคือพระเยซู)

candlestick n เชิงเทียน
ความหมายเหมือนกับ: candleholder , candelabra

candlewick n ไส้เทียน

candor n ความตรงไปตรงมา
ความหมายเหมือนกับ: candour , openness , forthrightness

candour n ความตรงไปตรงมา
ความหมายเหมือนกับ: candor , openness , forthrightness

candy n ขนมหวาน (เช่น ทอฟฟี่หรือช็อคโกแลต)
ความหมายเหมือนกับ: confection , confectionery , sweet

candy n คำเรียกยาเสพย์ติดเช่น เฮโรอีนหรือโคเคน (คำสแลง)
ความหมายเหมือนกับ: drug

candy apple n ทอฟฟี่ที่มีไส้แอปเปิลข้างใน
ความหมายเหมือนกับ: caramel appletoffee apple

candy bar n ช็อคโกแลตหรือขนมที่มีลักษณะเป็นแท่งแบน

candy cane n ทอฟฟี่มีรูปร่างเป็นแท่งมักเป็นลายขาวแดง

candyfloss n ขนมสายไหม
ความหมายเหมือนกับ: cotton candy

candy-striped adj ที่มีลายบนสีพื้น (มักเป็นเส้นสีแดงหรือชมพูบนพื้นสีขาว)

cash-and-carry adj ที่จ่ายเป็นเงินสด

cash-in-hand adj ที่เป็นเงินสด

cat-and-dog adj ที่เต็มไปด้วยการทะเลาะเบาะแว้ง (คำไม่เป็นทางการ)

chain of command n การปกครองแบบระดับขั้นลดหลั่นลงมา

chandelier n โคมไฟระย้า
ความหมายเหมือนกับ: pendant

chandler n คนขายเทียน

chandlery n ห้องเก็บเทียนไขหรือของเล็กๆ

clandestine adj ที่เก็บไว้เป็นความลับ
ความหมายเหมือนกับ: secret , privat

cleanhanded adj ที่ไม่เคยทำเรื่องเลวร้าย
ความหมายเหมือนกับ: innocent , blameless

coastland n ที่ดินตามชายฝั่งทะเล

colander n กระชอน
ความหมายเหมือนกับ: sieve , strainer

command n การออกคำสั่ง
ความหมายเหมือนกับ: direction , dictation , rule , charge , regulation , bidding , exaction , domination , dominion , coercion , compulsion , constraint , hold , supervision , government

command n คนในบังคับบัญชา
ความหมายเหมือนกับ: unit , squad , group , company , battalion , regiment , army , division , post , garrison , brigade , platoon , corps , battery , sector , vanguard

command vi ควบคุม
ความหมายเหมือนกับ: order , direct , decree , bid , rule , govern

command vt ควบคุม
ความหมายเหมือนกับ: order , direct , decree , bid , rule , govern , restrain , check

command n ความรู้อย่างแตกฉานทางภาษา
ความหมายเหมือนกับ: mastery , expertise , facility , grasp , ability

command n คำสั่ง
ความหมายเหมือนกับ: order , demand , decree , injunction , direction , directive , ultimatum , prohibition , interdict , interdiction , summons , mandate , behest , edict , instruction , dictate , commandment , writ , imperative , ordinance , law , fiat , bidding , prescription
คำตรงข้าม: countermand , revocation , retraction

command n ตำแหน่งบัญชาการ
ความหมายเหมือนกับ: suzerainty , ascendance , ascendancy , lead , post , rulership , superintendence , directorship , presidency , administration , mastery

command vi สั่งการ
ความหมายเหมือนกับ: order , demand , decree , direct , dictate , prescribe , bid , tell , govern

command vt สั่งการ
ความหมายเหมือนกับ: order , demand , decree , direct , dictate , prescribe , bid , tell , govern , instruct , enjoin , summon , exact , appoint , compel

command n อำนาจบังคับบัญชา
ความหมายเหมือนกับ: authority , control , leadership , mastery , sway , domination , dominion , sovereignty , prerogative , authorisation , authorization , supremacy , primacy , suzerainty , jurisdiction

commandant n ผู้บัญชาการ

commandeer vt เกณฑ์คนเพื่อเข้ารบ

commander n นาวิกโยธิน
ความหมายเหมือนกับ: officer

commander n ผู้บังคับบัญชา
ความหมายเหมือนกับ: commandant , head , administrator , chief , leader , captain , dictator , ruler , skipper

commander in chief n ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ความหมายเหมือนกับ: commandant , head , administrator , chief , leader , captain , dictator , ruler , skipper

commanding adj ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจ
ความหมายเหมือนกับ: sizable , dominant

commandment n คำสั่ง
ความหมายเหมือนกับ: command , order

commando n สมาชิกของหน่วยจู่โจม
ความหมายเหมือนกับ: paratrooper , raider , soldier

commando n หน่วยจู่โจม
ความหมายเหมือนกับ: army

contraband n การค้าขายที่ผิดกฎหมาย

contraband adj ที่ขายอย่างผิดกฎหมาย
ความหมายเหมือนกับ: black , black-market , bootleg

contraband n สินค้าเถื่อน
ความหมายเหมือนกับ: smuggled goods

countermand n คำสั่งยกเลิก

countermand vt ยกเลิก
ความหมายเหมือนกับ: cancel , revoke , annul

crash-land vi ลงสู่พื้นดินอย่างกระทันหัน

crash-land vt ลงสู่พื้นดินอย่างกระทันหัน

cap in hand idm อย่างนอบน้อม

catch red-handed idm จับได้ขณะกระทำผิด
ความหมายเหมือนกับ: catch in

change hands idm เปลี่ยนมือ

chapter and verse idm แหล่งข้อมูล

chop and change idm เปลี่ยนแปลงไม่หยุด

climb on the bandwagon idm ลอกเลียน
ความหมายเหมือนกับ: jump on

cloak-and-dagger idm ลับๆ

close at hand idm ใกล้มือ

cost an arm and a leg idm ราคาสูงเกินไป

Darby and Joan idm ตายายที่อยู่กินกันอย่างมีความสุข

day and night idm ตลอดเวลา

dead and buried idm สูญสิ้น

demand from phrv เรียกร้อง

demand of phrv เรียกร้องจาก
ความหมายเหมือนกับ: ask of

do something by hand idm ทำด้วยมือ (ไม่ใช่เครื่องจักร)

down and out idm ไม่มีเงิน

down-and-out idm คนยากจน

draw a line between something and something else idm แยกความแตกต่างระหว่างสองสิ่ง

dribs and drabs idm จำนวนน้อยและไม่แน่นอน (มักใช้ร่วมกับ in / by)

every now and again idm เป็นครั้งคราว

every now and then idm เป็นครั้งคราว

far and away idm อย่างแน่นอน

far and away idm ห่างไกลมาก

few and far between idm น้อยมาก

first and foremost idm สิ่งสำคัญที่สุดอย่างแรก

flesh and blood idm มนุษย์

footloose and fancy-free idm ปราศจากการผูกมัด

forever and a day idm ชั่วนิรันดร์

forgive and forget idm ยกโทษให้และลืมสิ่งที่เกิดขึ้นเสีย

free and easy idm ง่ายๆ

fun and games idm การเล่นสนุก (คำไม่เป็นทางการ)

dab hand n คนเก่งเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: expert

Dagwood sandwich n แซนด์วิชชิ้นโตที่มีเนื้อ เนยแข็งและส่วนผสมหลายชนิด

dance band n กลุ่มของนักดนตรีที่เล่นดนตรีสำหรับเต้นรำ

dander n สะเก็ดผิวหนังของสัตว์

dandle vt โยกเด็กเล็กๆ ขึ้นลงอย่างเบาๆ
ความหมายเหมือนกับ: caress

dandruff n ขี้รังแค (เขียนอีกคือ dandriff)

dandy adj (ผู้ชาย) ซึ่งสำรวย

dandy adj ดีเยี่ยม (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: excellent

dandy n ผู้ชายที่สำรวย
ความหมายเหมือนกับ: coxcomb , fop

day and night adv ตลอดเวลา

deckhand n กลาสีปากเรือ

demand n ความต้องการ
ความหมายเหมือนกับ: need , petition , supplication
คำตรงข้าม: denial , refusal , rejection

demand vt ต้องการ
ความหมายเหมือนกับ: require , sue for , call for , ask for

demand-side adj เกี่ยวกับนโยบายทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นไปที่ความต้องการสินค้าและการอุปโภคบริโภค

disband vt เลิกล้ม
ความหมายเหมือนกับ: dispel , scatter , break up , disperse

dreamland n ดินแดนในฝัน

eland n ละมั่งขนาดใหญ่จำพวก Taurotragus พบในแอฟริกากลางและใต้

empty-handed adj มือเปล่า

empty-handed adj ล้มเหลว
ความหมายเหมือนกับ: unsucessful

England n ประเทศอังกฤษ

England n อังกฤษ

errand n งานที่ใช้ให้ทำ

even-handed adj ยุติธรรม
ความหมายเหมือนกับ: equal , impartial , unbiased

every nook and cranny idm ทุกซอกทุกมุมในที่นั้น

expand vi เจริญรุ่งเรือง
ความหมายเหมือนกับ: relex

expand vt ทำให้กว้าง
ความหมายเหมือนกับ: enlarge , extend

expand vi แผ่ขยาย
ความหมายเหมือนกับ: enlarge , extend

expand vt ให้ความหมายเต็ม (จากตัวย่อ, คำย่อ)

expand vi อธิบายอย่างละเอียด
ความหมายเหมือนกับ: decribe , explain

expand vt อธิบายอย่างละเอียด
ความหมายเหมือนกับ: decribe , explain

expanded adj ใหญ่ขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: extended , outstretched , unfolded

Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand n การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

Faculty of Fine and Applied Arts n คณะศิลปกรรมศาสตร์

fairyland n แดนสวรรค์

fandango n การเต้นระบำสเปนแบบสามจังหวะ

farmhand n คนงานรับจ้างทำงานในไร่นา
ความหมายเหมือนกับ: laborer , harvester

farmland n ที่ดินเพาะปลูก
ความหมายเหมือนกับ: countryside

fatherland n บ้านเกิดเมืองนอน
ความหมายเหมือนกับ: mother country , homeland

field of command n คำสั่ง
ความหมายเหมือนกับ: command

Finland n ประเทศฟินแลนด์

Finland n ฟินแลนด์

firebrand n ผู้ปลุกระดม
ความหมายเหมือนกับ: rabble-rouser , instigator

firebrand n วัตถุที่กำลังติดไฟ

first-hand adj โดยตรง (ประสบการณ์)

first-hand adv ที่ได้มาจากแหล่งที่มาโดยตรง

fore-and-arf adj ที่ขนานไปกับลำเรือ

forehand n การตีลูกทางหน้ามือ (ทางกีฬา)

forehand n ส่วนหน้าของตัวม้า (อยู่ข้างหน้าผู้ขี่)

forehand adj ซึ่งตีลูกด้านหน้ามือ (ทางกีฬา)

forehand adv โดยตีลูกด้านหน้ามือ

forehand vt ตีลูกทางหน้ามือ

foreland n แหลม (ทางภูมิศาสตร์)
ความหมายเหมือนกับ: headland , promontory

forgive and forget idm ไม่ถือสาเรื่องเก่า
ความหมายเหมือนกับ: amnesty , forgive , pardon

freehand adj เขียนด้วยมือ (ไม่ได้ใช้เครื่องมือช่วย)

hand back phrv คืนด้วยมือ
ความหมายเหมือนกับ: get back , have back

hand back phrv ทำให้ (บางคน) ได้ (บางอย่าง) คืนมา

hand down phrv ส่งไปให้
ความหมายเหมือนกับ: hand up , pass down , pass up

hand down phrv ช่วยให้ลงจาก (พาหนะ)

hand down phrv ทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลัง

hand down phrv ส่งต่อ (คนที่เด็กกว่าในครอบครัวได้ใช้ต่อ)

hand down phrv ประกาศเป็นทางการ

hand in phrv ส่งขึ้น (รถ)
ความหมายเหมือนกับ: hand down , hand out , hand up

hand in phrv มอบให้ (ด้วยมือ)
ความหมายเหมือนกับ: give in , give into , pass in

hand it out idm ลงโทษ
ความหมายเหมือนกับ: dish out

hand it to phrv ชื่นชม

hand off phrv ผลักออกไปด้วยมือ (กีฬารักบี้)

hand on phrv ส่ง (บางสิ่ง) ให้ด้วยมือ

hand on phrv ส่ง (ข้อมูล) ให้
ความหมายเหมือนกับ: pass along , pass down

hand on phrv ส่งมอบให้ต่อ
ความหมายเหมือนกับ: pass on

hand on phrv มอบอำนาจให้กับ
ความหมายเหมือนกับ: hand over

hand out phrv ส่งหรือยกออกมาจากรถ

hand out phrv แจกจ่าย

hand over phrv ส่ง (บางสิ่ง) ให้ด้วยมือ

hand over phrv มอบอำนาจให้กับ
ความหมายเหมือนกับ: hand on

hand round phrv ส่งให้ทุกคนด้วยมือ
ความหมายเหมือนกับ: pass round

hand to phrv มอบให้

hand up phrv ส่งขึ้นไปด้วยมือ
ความหมายเหมือนกับ: pass up

hand up phrv ช่วยฉุดขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: hand out

hand up phrv ยื่นต่อ

have and inclination about idm คาดเดา
ความหมายเหมือนกับ: have in

gander n ห่านตัวผู้
ความหมายเหมือนกับ: male goose , drake , brant

gander n การเหลือบดู
ความหมายเหมือนกับ: glimpse
คำตรงข้าม: stare

gangland n โลกอาชญากรรม

garland n พวงมาลา
ความหมายเหมือนกับ: festoon , lauren , wreathe

garland n หนังสือรวบรวมบทกวี / วรรณกรรม
ความหมายเหมือนกับ: excerpts , anthology

garland vt ประดับด้วยพวงมาลัย
ความหมายเหมือนกับ: wreathe

gerrymander vi ใช้กลโกงในการเอาชนะเลือกตั้ง

get-up-and-go n พลัง (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: drive , enterprise , hustle

giant panda n หมีแพนด้า
ความหมายเหมือนกับ: panda

give-and-take n การให้และรับอย่างยุติธรรม (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: compromise , balance

glad hand n การหลอกทำดีกับผู้อื่นเพื่อหวังผลประโยชน์ (คำไม่เป็นทางการ)

gland n ต่อม
ความหมายเหมือนกับ: glandule

glanders n โรคติดต่อในม้ามีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย

gormandize vi ตะกละ
ความหมายเหมือนกับ: gluttonize

gormandize vt ตะกละ
ความหมายเหมือนกับ: gluttonize

gourmand n คนตะกละ
ความหมายเหมือนกับ: glutton

grand adj ใหญ่โต
ความหมายเหมือนกับ: splendid , magnificent

grand adj น่าเกรงขาม
ความหมายเหมือนกับ: significant
คำตรงข้าม: insignificant

Grand Canyon n ทางน้ำลึกระหว่างหุบเขาลึกของแม่น้ำโคโลราโดในอเมริกา

grand dame n หญิงสูงอายุ (คำเก่า)

grand duke n ผู้ปกครองเมืองรองจากพระมหากษัตริย์

grand jury n คณะลูกขุนซึ่งมีลูกขุน 12-33 คน

grand mal n โรคลมบ้าหมูที่มีการหมดสติ กล้ามเนื้อเกร็ง น้ำลายฟูมปาก

grand meeting n งานฉลอง

grand opera n มหาอุปราการ

Grand Palace n พระบรมมหาราชวัง

Grand Palace n พระบรมมหาราชวัง

grand piano n เปียโนขนาดใหญ่มีฝาแบน

Grand Prix n การแข่งรถประจำปี มักจัดขึ้นในหลายๆ ประเทศ

grand prix n รางวัลสูงสุด (ภาษาฝรั่งเศส)

grand slam n รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาทุกรายการสำคัญ

grand tour n การท่องเที่ยวไปยังเมืองใหญ่หรือสำคัญโดยเฉพาะในยุโรป

grandad n ปู่ / ตา
ความหมายเหมือนกับ: grandfather

grandaddy n ปู่ / ตา (คำไม่เป็นทางการ)

grandam n ย่าหรือยาย

grandame n ย่าหรือยาย

grandaunt n พี่สาวหรือน้องสาวของปู่ ย่า ตา ยาย

grandaunt n พี่สาวหรือน้องสาวของปู่ย่าหรือตายาย

grandchild n หลาน

grandchild n หลาน

granddad n ปู่ / ตา
ความหมายเหมือนกับ: grandfather

grand-dad n ปู่ / ตา
ความหมายเหมือนกับ: grandfather

granddaddy n ปู่ / ตา
ความหมายเหมือนกับ: grandfather

grand-dady n ปู่ / ตา (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: grandfather

granddaughter n หลานสาว

grandee n ขุนนางชั้นสูงในสเปน

grandeur n ความสง่างาม
ความหมายเหมือนกับ: magnificence
คำตรงข้าม: insignificance

grandfather n ปู่ / ตา
ความหมายเหมือนกับ: granddad

grandfather clock n นาฬิกาลูกตุ้มขนาดใหญ่

grandiloquence n การคุยโอ้อวด
ความหมายเหมือนกับ: bombast
คำตรงข้าม: conciseness

grandiloquent adj โอ้อวด
ความหมายเหมือนกับ: pompous , boastful

grandiloquently adv โอ้อวด

grandiose adj ยิ่งใหญ่
ความหมายเหมือนกับ: grand , flamboyant
คำตรงข้าม: humble

grandiosely adv ยิ่งใหญ่

grandiosity n ความโอ้อวด
ความหมายเหมือนกับ: boasting , bombast

grandly adv อย่างหรูหรา

grandma n ย่า / ยาย
ความหมายเหมือนกับ: grandmother

grandmama n ย่า / ยาย
ความหมายเหมือนกับ: grandmother

grandmamma n ย่า / ยาย
ความหมายเหมือนกับ: grandmother

grandmother n ย่า / ยาย
ความหมายเหมือนกับ: grandmother

grandmotherly adj ซึ่งมีลักษณะของย่า / ยาย

grandnephew n เหลนชาย

grandness n ความหรูหรา

grandniece n เหลนหญิง

grandpa n ปู่ / ตา
ความหมายเหมือนกับ: grandfather

grandpa n ปู่ / ตา
ความหมายเหมือนกับ: grandfather

grandpapa n ปู่ / ตา
ความหมายเหมือนกับ: grandfather

grandparent n ปู่ย่า

grandparents n ปู่ ย่า ตา ยาย

grandsire n ปู่ / ตา
ความหมายเหมือนกับ: ancestor , grandfather

grandson n หลานชาย

grandstand n อัฒจันทร์
ความหมายเหมือนกับ: coliseum , stadium , stand

granduncle n พี่ชายหรือน้องชายของปู่ / ตา / ย่า / ยาย
ความหมายเหมือนกับ: greatuncle

grassland n ทุ่งหญ้า
ความหมายเหมือนกับ: meadow , prairie

great-grandchild n เหลน

great-granddaughter n เหลนผู้หญิง

great-grandfather n ปู่ทวด

great-grandmother n ยายทวด

great-grandparent n ปู่ย่าตายายของพ่อหรือแม่

great-grandson n เหลน

great-grandson n เหลนชาย

hale and hearty adj กระชุ่มกระชวย
ความหมายเหมือนกับ: lusty , robust
คำตรงข้าม: ill , sickly

half-and-half adj ครึ่งต่อครึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: fifty-fifty , half

half-and-half adv เป็น 2 ส่วนเท่าๆ กัน

half-and-half n ส่วนผสม 2 สิ่งที่มีจำนวนเท่าๆ กัน

hammer and sickle n สัญลักษณ์ของคอมมิวนิสต์เป็นรูปค้อนกับเคียว

hand n การควบคุม

hand n การปรบมือ
ความหมายเหมือนกับ: applause , clap

hand n ขาไพ่

hand n เข็มนาฬิกา

hand n คนงาน

hand n ความช่วยเหลือ
ความหมายเหมือนกับ: aid , assistance , help
คำตรงข้าม: hindrance , obstruction

hand n ความมีส่วนร่วม

hand n ความสามารถ

hand vt จูง

hand n ผู้เชี่ยวชาญ

hand n ไพ่ที่ถืออยู่บนมือ

hand n มือ

hand n ลายมือ (การเขียนหนังสือ)

hand n ลูกเรือ

hand vt ส่ง (ด้วยมือ)

hand n อิทธิพล

hand brake n เบรกมือ (ของรถจักรยานหรือจักรยานยนต์)

hand grenade n ระเบิดมือ
ความหมายเหมือนกับ: grenade , pineapple

hand lens n แว่นขยาย
ความหมายเหมือนกับ: hand glass

hand out vt แจกจ่าย
ความหมายเหมือนกับ: distribute

hand over vt ยื่นให้
ความหมายเหมือนกับ: give up , surrender

handbag n กระเป๋าถือของผู้หญิง
ความหมายเหมือนกับ: bag , purse

handball n กีฬาตีลูกด้วยมือ

handbasket n กระเช้า

handbill n ใบปลิว
ความหมายเหมือนกับ: flier , throwaway

handbook n หนังสือคู่มือ
ความหมายเหมือนกับ: manual

handcart n รถเข็นขนาดเล็ก

handclap n การตบมือ
ความหมายเหมือนกับ: applause , clap

handcuff n กุญแจมือ

handcuff vt ใส่กุญแจมือ
ความหมายเหมือนกับ: confine , manacle , restrain
คำตรงข้าม: free , loose , unchain

handful n หนึ่งกำมือ

handgun n ปืนที่สามารถยิงด้วยมือเดียว

handicap n ความพิการ

handicap vt เป็นอุปสรรคแก่

handicap n อุปสรรค
ความหมายเหมือนกับ: disadvantage , hindrance , impediment
คำตรงข้าม: advantage , benefit

handicapped n คนพิการ

handicapped adj ซึ่งพิการ
ความหมายเหมือนกับ: crippled , disabled
คำตรงข้าม: able-bodied

handicraft n หัตถกรรม
ความหมายเหมือนกับ: craft , handiwork

handicraftsman n ช่างฝีมือ
ความหมายเหมือนกับ: craftsman

handily adv อย่างชำนาญ
ความหมายเหมือนกับ: adeptly , proficiently , skillfully
คำตรงข้าม: unadroitly

handiness n ความคล่องแคล่ว
ความหมายเหมือนกับ: proficiency , skillfulness

handiwork n งานหัตถกรรม
ความหมายเหมือนกับ: craft , handicraft

handkerchief n ผ้าเช็ดหน้า

handle vt ดูแล
ความหมายเหมือนกับ: cope , deal with

handle vt ถือ

handle n ที่จับ
ความหมายเหมือนกับ: haft;shaft

handle n โอกาสที่จะประสบความสำเร็จ

handlebar n ที่สำหรับมือจับ

handler n ผู้จัดการ
ความหมายเหมือนกับ: manager

handmade adj ซึ่งทำด้วยมือ
ความหมายเหมือนกับ: handcrafted
คำตรงข้าม: machine-made , manufactured

handmaid n สาวใช้
ความหมายเหมือนกับ: handmaiden

hand-me-down adj ที่ผ่านมือจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: secondhand , used
คำตรงข้าม: brand-new , new , unused

hand-me-down n สิ่งของที่ใช้แล้ว

handout n ของให้ทาน
ความหมายเหมือนกับ: alms , donation

handpick vt หยิบด้วยมือ

handrail n ราวมือจับ
ความหมายเหมือนกับ: rail

hands-down adj ได้มาอย่างง่ายดาย
ความหมายเหมือนกับ: easy

hands-down adj ยอมรับโดยปราศจากข้อสงสัย
ความหมายเหมือนกับ: unquestionable

handshake n การจับมือกับคนอื่นเพื่อทักทายหรือบอกลา
ความหมายเหมือนกับ: handclasp

hands-off adj ไม่ยุ่ง

handsome adj เมตตากรุณา

handsome adj รูปหล่อ
ความหมายเหมือนกับ: attractive , good-looking , nice-looking
คำตรงข้าม: ugly , unattractive , unpleasing

handspring n การตีลังกาโดยใช้มือทั้งสองยันพื้น

hand-to-hand adj ซึ่งประชิดตัว
ความหมายเหมือนกับ: close

hand-to-mouth adj หาเช้ากินค่ำ

handwork n งานฝีมือ
ความหมายเหมือนกับ: handicraft , handiwork

handwoven adj ซึ่งทอด้วยมือ

handwrite vt เขียนด้วยมือ

handwriting n ลายมือเขียน

handwritten adj ที่เขียนด้วยมือ โดยใช้ปากกา ดินสอและอื่นๆ

handwrought adj ที่ทำด้วยมือ (โดยเฉพาะการใช้ค้อนตอก)

handy adj สะดวก
ความหมายเหมือนกับ: on hand
คำตรงข้าม: far-off

handyman n คนที่รับจ้างทำงานเล็กๆน้อยๆ
ความหมายเหมือนกับ: jack-of-all-trades

handyman n ช่างซ่อม

hare and hounds n กีฬาสุนัขล่ากระต่าย

hatband n แถบที่ติดอยู่รอบหมวก

Hawaiian Islands n หมู่เกาะฮาวายในมหาสมุทรแปซิฟิก

headland n แหลม (แผ่นดิน) ที่ยื่นลงไปในทะเล
ความหมายเหมือนกับ: promontory

headstand n การทรงตัวในแนวตั้งที่ใช้ศีรษะและมือทั้งสองข้างดันพื้นเพื่อรับน้ำหนักตัวแทนขา

heart and soul adv ทั้งชีวิตจิตใจ
ความหมายเหมือนกับ: completely , devotedly , entirely

heavy-handed adj ซึ่งเข้มงวด
ความหมายเหมือนกับ: harsh , oppressive

heavy-handed adj ซึ่งงุ่มง่าม
ความหมายเหมือนกับ: awkward , clumsy

here and there adv ตรงนั้นตรงนี้
ความหมายเหมือนกับ: patchily , scatteringly

hide-and-seek n การเล่นซ่อนหา
ความหมายเหมือนกับ: hide-and-go-seek

high command n กองบัญชาการสูงสุด

highhanded adj ยโสโอหัง
ความหมายเหมือนกับ: arrogant , overbearing

high-handed adj ยโสโอหัง
ความหมายเหมือนกับ: arrogant , overbearing

highland adj เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของบริเวณที่สูง

highland n บริเวณที่สูง
ความหมายเหมือนกับ: upland

highlander n คนที่เกิดหรืออาศัยอยู่ในบริเวณที่ราบสูง

hinterland n เขตด้อยความเจริญของประเทศ
ความหมายเหมือนกับ: back country

hinterland n ผืนแผ่นดินหลังฝั่งทะเล

hit-and-run adj ที่ชนแล้วหนี

Hollander n ชาวฮอลันดา

Hollander n ฮอลันดา
ความหมายเหมือนกับ: Dutch

homeland n บ้านเกิด
ความหมายเหมือนกับ: fatherland , motherland

hundred thousand adj แสน

hundred thousand n แสน

husband vt ควบคุม

husband n สามี

husband n สามี

husband vt อดออม

husbandman n เกษตรกร

husbandry n การเพาะปลูก

get a big hand for idm ได้รับการปรบมือให้ในเรื่อง (คำไม่เป็นทางการ)

get a hand with idm ใช้บางสิ่งช่วยเหลือ

get-up-and-go idm แรงจูงใจ (คำไม่เป็นทางการ)

go hand in hand idm เข้ากันได้

good and something idm อย่างมาก (something คือคำคุณศัพท์ที่เปลี่ยนการใช้ไปตามปริบท เช่น ready, tired)

grin and bear it idm อดทนต่อบางสิ่งอย่างไม่เครียด

hale and hearty idm มีสุขภาพดี

hand in hand idm จับมือกัน

hard-and-fast rule idm กฎระเบียบที่เคร่งครัด

have a good command of idm เชี่ยวชาญในบางสิ่ง

have a hand in idm ช่วยวางแผนหรือทำบางสิ่ง

have clean hands idm ล้างมือแล้ว

have something in hand idm เตรียมทำบางสิ่ง

hem and haw idm ไม่แน่ใจเกี่ยวกับบางอย่าง
ความหมายเหมือนกับ: hum and haw
คำตรงข้าม: hum and haw

here and now idm ปัจจุบัน

here and there idm หลายแห่ง

high and mighty idm หยิ่งและวางอำนาจ

hit and miss idm อย่างไม่ระมัดระวัง
ความหมายเหมือนกับ: hit or miss
คำตรงข้าม: hit or miss

hit-and-miss idm ไม่ระมัดระวัง
ความหมายเหมือนกับ: hit-or-miss
คำตรงข้าม: hit-or-miss

hole-and-corner idm อย่างลับๆ
ความหมายเหมือนกับ: hole-in-the-corner
คำตรงข้าม: hole-in-the-corner

home and dry idm ทำสิ่งที่มุ่งหวังได้สำเร็จ

hot and bothered idm วิตกกังวล

hue and cry idm การส่งเสียงประท้วงกึกก้อง

hum and haw idm ไม่แน่ใจเกี่ยวกับบางสิ่ง

hunt high and low for idm มองหาทุกซอกทุกมุม

hunt high and low for idm มองหาทุกซอกทุกมุม

in a quandary idm อย่างไม่แน่นอน

in black and white idm อย่างเป็นทางการ

in fear and trembling idm ด้วยความวิตกกังวล

in this day and age idm ปัจจุบันนี้

ins and outs of idm รายละเอียดหรือข้อมูลที่จำเป็น (คำไม่เป็นทางการ)

Jekyll and Hyde idm คนที่มีลักษณะเป็นได้ทั้งดีและร้ายในคนเดียวกัน

keep body and soul together idm มีอาหาร เสื้อผ้าและที่อยู่อาศัย

kiss and make up idm ยกโทษให้และกลับมาเป็นมิตรกันอีก

land of Nod idm หลับ (ในแง่อารมณ์ขัน)

landslide victory idm ชัยชนะสำคัญ (ในการเลือกตั้ง)

leave someone high and dry idm ปล่อยทิ้งไว้ (โดยไม่ช่วยเหลือ)

left, righ, and centre idm ทุกหนทุกแห่ง

Many hands make light work. idm งานสำเร็จได้หากร่วมแรงร่วมใจกันทำ

matter of the life and death idm เรื่องด่วนมากๆ (ปกติใช้เมื่อกล่าวเกินจริงหรือต้องการให้ขบขัน)

move heaven and earth to do idm พยายามทำบางสิ่งอย่างมาก

neck and neck idm คู่คี่กันมาก (ในการแข่งขัน) (คำไม่เป็นทางการ)

night and day idm ตลอดเวลา

not have a leg to stand on idm ไม่ได้รับการช่วยเหลือ

null and void idm โมฆะ

old hand at do idm ผู้เชี่ยวชาญ (คำไม่ทางการ)

on pins and needles idm วิตกกังวล (คำไม่เป็นทางการ)

on the one hand idm ในทางตรงข้าม
ความหมายเหมือนกับ: on the other hand , on the other side
คำตรงข้าม: on the other hand , on the other side

on the other hand idm ในทางตรงข้าม
ความหมายเหมือนกับ: on the one hand , on the other side
คำตรงข้าม: on the one hand , on the other side

one and all idm ทุกคน

one and only idm บุคคลที่มีชื่อเสียงและความสามารถ (ใช้แนะนำหรือเพื่อเน้นย้ำ)

one and the same idm คนหรือสิ่งที่เหมือนกันมาก

one in a thousand idm คนหรือสิ่งหายาก

open and above-board idm โปร่งใส
ความหมายเหมือนกับ: above-board
คำตรงข้าม: above-board

open-and-shut-case idm คดี กรณี หรือเรื่องที่ไม่ซับซ้อน

out and about idm หายดีพอที่จะออกไปข้างนอก

out of hand idm ไม่สามารถควบคุมได้
ความหมายเหมือนกับ: out of control
คำตรงข้าม: out of control

out-and-out idm สมบูรณ์

over and above idm นอกเหนือจาก

over and done with idm จบ

pay an arm and a leg idm ราคาสูงเกินไป

pay someone a left-handed compliment idm หลอกด่า

penny wise and pound foolish idm ขี้ช้างจับตั๊กแตน

pick and choose idm บรรจงคัดเลือกมาอย่างดี

pinch and scrape idm ประหยัดมาก

pins and needles idm เหน็บชา

put two and two together idm หาคำตอบให้กับบางสิ่ง

rain cats and dogs idm (ฝน) ตกหนัก

rank and file idm ทหารประจำการ ที่ไม่มียศใหญ่โต

rant and rave idm ตะโกนเสียงดังด้วยความโกรธ

right and left idm ทุกที่ทุกทาง

rise and shine idm ลุกขึ้นแล้วก็ทำตัวให้สดชื้น

root and branch idm ทั้งหมด

run an errand idm ออกไปข้างนอก

safe and sound idm ปลอดภัย

scrimp and save idm ประหยัด

search high and low for idm หาไปทั่ว

share and share alike idm แบ่งเท่าๆกัน

short and sweet idm สั้นๆ

show of hands idm ลงคะแนน

sick and tired of idm เบื่อระอา(กับ)

signed, sealed, and delivered idm ลายเซ็นอย่างเป็นทางการ

six of one and half a dozen of the other idm ไม่แตกต่างกัน

Slow and steady wins the race idm ความตั้งใจและความขยันจะนำความสำเร็จมาให้

so-and-so idm ใช้พูดเมื่อไม่ต้องการเจาะจง

spick and span idm สะอาดมาก

stand corrected idm ยอมรับผิด

stand still for idm ยังอยู่กับที่

stand-in idm ตัวแทน

standing joke idm เรื่องตลก

stuff and nonsense idm ไร้สาระ (คำไม่เป็นทางการ)

such-and-such idm สิ่งที่ถูกลืม (คำไม่เป็นทางการ)

take a hand in idm ช่วยวางแผนหรือทำบางสิ่ง

take the stand idm นั่งในคอกพยาน (ในศาล)

then and there idm ทันทีทันใด

thick and fast idm จำนวนมากและเพิ่มขึ้นรวดเร็ว

through and through idm ทั้งหมด

through hell and high water idm ผจญผ่านมาด้วยความยากเย็น

to and fro idm กลับไปกลับมา

touch-and-go idm ไม่แน่นอน

up and about idm แข็งแรงพอลุกจากเตียงคนป่วยได้

up and doing idm กระฉับกระเฉง

up-and-coming idm น่าจะสำเร็จ

ups and downs idm ชีวิตขึ้นๆ ลงๆ

wait-and-see attitude idm ทัศนคติในการที่จะรอดูก่อนที่จะทำสิ่งใด

warts and all idm ความไม่ดีและข้อเสียเปรียบทั้งหมด

ways and means idm วิธีการ

We live and learn. idm เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้มาในแต่ละวัน

Well and good idm ดี

wheeling and dealing idm ฉลาดแกมโกง

when all is said and done idm เมื่อพิจารณาทุกๆอย่างแล้ว

when one is good and ready idm เมื่อพร้อมดีแล้ว

whys and wherefores of something idm สาเหตุและเหตุผล

win something hands down idm ได้มาง่ายๆโดยไม่มีคู่ต่อสู้

yes and no idm ใช้ตอบคำถามเมื่อไม่สามารถหาคำตอบที่ชัดเจนได้

Iceland n ประเทศไอซ์แลนด์ (เกาะใหญ่ในมหาสมุทรแอตแลนติก)

Iceland n ไอซ์แลนด์ (เกาะใหญ่ในมหาสมุทรแอตแลนติก)

incandesce vi ส่องแสง
ความหมายเหมือนกับ: blaze , flame , glow , shine

incandesce vt ส่องแสง
ความหมายเหมือนกับ: blaze , flame , glow , shine

incandescence n การส่องแสง
ความหมายเหมือนกับ: radiance , brilliance
คำตรงข้าม: dullness , darkness

incandescent adj ที่ร้อนแรง (อารมณ์)
ความหมายเหมือนกับ: ablaze , fiery

incandescent adj ที่ส่องแสง
ความหมายเหมือนกับ: glowing , fluorescent , radiant

incandescent lamp n ตะเกียงไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างจากขดลวดไฟฟ้าในตะเกียง

industrial standard n มาตรฐานอุตสาหกรรม

inkstand n แท่นหมึก
ความหมายเหมือนกับ: inkwell

inland adv เข้าในประเทศ
คำตรงข้าม: seawards

inland adj ซึ่งอยู่ภายในประเทศ
ความหมายเหมือนกับ: interior , domestic , onshore
คำตรงข้าม: coastal , border , frontier , seaward

inland n บริเวณภายในประเทศ
ความหมายเหมือนกับ: midland , interiority

inland fishery n การประมงน้ำจืด

inland sea n ทะเลภายใน
ความหมายเหมือนกับ: lake

Ireland n ประเทศไอร์แลนด์

Ireland n ไอร์แลนด์

ironhanded adj เคร่งครัด

island n เกาะ
ความหมายเหมือนกับ: isle , islet

island n เกาะกลางถนน
ความหมายเหมือนกับ: traffic island

islander n ชาวเกาะ

join hands with phrv ร่วมมือกับ

jump on the bandwagon idm เลียนแบบการกระทำที่ประสบความสำเร็จ
ความหมายเหมือนกับ: climb on

keep on the straight and narrow path idm ประพฤติอย่างถูกต้องตามทำนองคลองธรรม

know through and through idm รู้จักเป็นอย่างดี

labour under misunderstanding idm ทำผิดพลาดอย่างใหญ่หลวง
ความหมายเหมือนกับ: be under

land at phrv (เครื่องบิน) ลงจอด
ความหมายเหมือนกับ: land in , land on

land at phrv มาถึง
ความหมายเหมือนกับ: land in , land on , land up

land in phrv (เครื่องบิน) ลงจอด
ความหมายเหมือนกับ: land at , land on

land in phrv เข้ามาถึง
ความหมายเหมือนกับ: land at , land on , land up

land in phrv ได้รับสิ่งยุ่งยากหรือไม่น่าพอใจ
ความหมายเหมือนกับ: end up , fetch up , finish up

land on phrv (เครื่องบิน) ลงจอด
ความหมายเหมือนกับ: land at , land in

land on phrv ชก
ความหมายเหมือนกับ: plant on

land on phrv กล่าวหา
ความหมายเหมือนกับ: pack on

land on phrv ดุด่า (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: tell off

land on phrv บังคับให้ยอมรับ
ความหมายเหมือนกับ: land with

land up phrv อุดด้วยโคลน
ความหมายเหมือนกับ: earth up

land up phrv คลุมรากด้วยดิน
ความหมายเหมือนกับ: earth up

land up phrv กลายเป็น (เมื่อจบ)
ความหมายเหมือนกับ: end up

land up phrv เสร็จสิ้น
ความหมายเหมือนกับ: end up

land up phrv มาถึง
ความหมายเหมือนกับ: end up

land up phrv ได้รับในตอนจบ
ความหมายเหมือนกับ: fetch up

land upon phrv (เครื่องบิน) ลงจอด
ความหมายเหมือนกับ: land on , land in , land up

land upon phrv ชก
ความหมายเหมือนกับ: plant on

land upon phrv กล่าวหา
ความหมายเหมือนกับ: pack on

land upon phrv ดุด่า (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: tell off

land upon phrv บังคับให้ยอมรับ
ความหมายเหมือนกับ: land with

land with phrv ทำให้ยอมรับสิ่งที่ไม่ต้องการ
ความหมายเหมือนกับ: land on , lumber with , saddle on , saddle with , thrust on

lay a hand on idm แตะต้อง
ความหมายเหมือนกับ: set on

lay a hand on idm ทำร้าย

lay violent hands on oneself idm ฆ่า

lend a hand with idm ช่วยเหลือด้วย (วิธีหรือการกระทำ)

live from hand to mouth idm มีชีวิตอยู่อย่างแร้นแค้น

live from hand to mouth phrv ดำรงชีวิตแบบหาเช้ากินค่ำ

live off the fat of the land idm มีชีวิตอุดมสมบูรณ์

live on the fat of the land idm มีชีวิตอยู่อย่างสุขสบาย

look up and down idm สำรวจอย่างละเอียด (ด้วยตา)

jim-dandy n สิ่งที่ยอดเยี่ยม

Jutland n คาบสมุทรจัตแลนด์ที่อยู่ในเดนมาร์กและเยอรมนีตอนเหนือ
ความหมายเหมือนกับ: Jylland

Kathmandu n กาตมันดุ
ความหมายเหมือนกับ: Katmandu

Kathmandu n เมืองกาตมันดุ
ความหมายเหมือนกับ: Katmandu

Katmandu n กาตมันดุ
ความหมายเหมือนกับ: Kathmandu

Katmandu n เมืองกาตมันดุ
ความหมายเหมือนกับ: Kathmandu

land vt นำขึ้นบก
ความหมายเหมือนกับ: unload , disembark

land vt นำลงจอด (เครื่องบิน)
ความหมายเหมือนกับ: set on land

land n พื้นดิน
ความหมายเหมือนกับ: soil , earth

land n พื้นที่ชนบท
ความหมายเหมือนกับ: rural

land n พื้นที่ที่มีขอบเขต

land n อสังหาริมทรัพย์
ความหมายเหมือนกับ: real estate

land n อาณาจักร
ความหมายเหมือนกับ: realm , domain

land mine n กับระเบิด (ที่ฝังอยู่ใต้ผิวดิน)

land reform n การปฏิรูปที่ดินของรัฐบาลเพื่อให้เกษตรกรมีที่ดินของตนเอง

land wind n ลมบก

landed adj ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน
ความหมายเหมือนกับ: property-holding

landed adj ที่เป็นที่ดิน

landfall n การมองเห็นแผ่นดิน (จากเรือในทะเล)

landform n ลักษณะผิวดิน

land-grabber n ผู้ครอบครองที่ดิน (โดยไม่ยุติธรรม)

landgrave n ขุนนางเยอรมัน

landholder n ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

landing n การเทียบเท่า

landing n การนำเครื่องบินลงจอด

landing n ท่าเรือ
ความหมายเหมือนกับ: quay , wharf

landing field n พื้นที่สำหรับนำเครื่องบินขึ้นลง
ความหมายเหมือนกับ: airfield , flying field , airstrip

landing gear n ล้อหรือส่วนใดๆ ที่ใช้รับน้ำหนักเมื่อลงสู่พื้นดิน
ความหมายเหมือนกับ: undercarriage

landing strip n ลานบิน (ที่ทำขึ้นชั่วคราว)
ความหมายเหมือนกับ: airstrip

landlady n เจ้าของบ้านเช่าที่เป็นผู้หญิง

landless adj ที่ไม่มีที่ดินของตนเอง

landlocked adj ที่ล้อมรอบไปด้วยแผ่นดิน

landlord n เจ้าของบ้านเช่า (โดยเฉพาะที่เป็นผู้ชาย)
ความหมายเหมือนกับ: landowner , innkeeper

landlubber n ผู้ที่ไม่ชำนาญการเดินเรือ

landmark n จุดสังเกต

landmark n หลักเขต

landmass n ทวีป
ความหมายเหมือนกับ: continent

landowner n ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

landscape n ภูมิประเทศ
ความหมายเหมือนกับ: view , scenery , vista , prospect

landslide n แผ่นดินถล่ม
ความหมายเหมือนกับ: landslip

landslip n แผ่นดินถล่ม
ความหมายเหมือนกับ: landslide

landsman n คนที่อาศัยอยู่ในประเทศของตน
ความหมายเหมือนกับ: compatriot , countryman

landsman n ผู้อาศัยหรือทำงานอยู่บนบก

landward adv เข้าหาแผ่นดิน
ความหมายเหมือนกับ: landwards

landward adj หันไปทางแผ่นดิน

landwards adv เข้าหาแผ่นดิน
ความหมายเหมือนกับ: landward

Lapland n บริเวณตอนเหนือของทวีปยุโรป (ได้แก่ ตอนเหนือของนอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์และแหลมโคลา ของรัสเซีย)

lares and penates n เทพเจ้าแห่งบ้าน (ตามความคิดของชาวโรมันโบราณ)

lefthand adj ที่ไปทางซ้าย
ความหมายเหมือนกับ: to the left

left-hand adj ด้วยมือซ้าย

left-hand adj ที่อยู่ซ้ายมือ
ความหมายเหมือนกับ: left
คำตรงข้าม: right , right-hand

left-handed adj กำกวม
ความหมายเหมือนกับ: ambiguous , doubtful , insincere

left-handed adj เงอะงะ
ความหมายเหมือนกับ: awkward , clumsy

left-handed adj ซึ่งใช้มือซ้าย

left-handed adj ถนัดซ้าย

lieutenant commander n นาวาตรี

life-and-death adj ที่อาจเป็นหรือตาย
ความหมายเหมือนกับ: life-or-death

longhand n ลายมือ

long-standing adj นาน
ความหมายเหมือนกับ: enduring , lasting , long-lasting

lowland adj เกี่ยวกับพื้นที่ต่ำ
คำตรงข้าม: highland

lowland n บริเวณพื้นที่ต่ำ
คำตรงข้าม: highland

make demands of idm ต้องการความช่วยเหลือจาก
ความหมายเหมือนกับ: make of

make demands on idm ต้องการความช่วยเหลือจาก
ความหมายเหมือนกับ: make of

mainland n แผ่นดินใหญ่
ความหมายเหมือนกับ: land

mandaciousness n การโกหก

mandala n รูปวงกลมซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนจักรวาลในศาสนาฮินดู

Mandalay n เมืองของประเทศพม่าหรือเมียนมาร์

mandamus n คำสั่งจากศาสูง

Mandarin n ภาษาจีนกลาง (ใช้เป็นทางการในประเทศจีน)
ความหมายเหมือนกับ: Mandarin Chinese , official language

mandarin collar n (เสื้อ) คอจีน
ความหมายเหมือนกับ: Eton collar , Peter Pan collar

Mandarin duck n เป็ดเอเชียซึ่งมีสีสันสดใส

mandarin orange n ส้มผลเล็กปอกเปลือกง่าย
ความหมายเหมือนกับ: mandarin

mandarin n ขุนนางจีน (สมัยโบราณ)

mandarin n ข้าราชการพลเรือน (ระดับสูง)
ความหมายเหมือนกับ: bureaucrat

mandarin n ส้มจีน
ความหมายเหมือนกับ: mandarin orange

mandarinism n การเป็นข้าราชการระดับสูงของจีน

mandatary n ผู้ได้รับมอบอำนาจ
ความหมายเหมือนกับ: mandatory , compulsory , forced , obligatory

mandate n คำสั่ง
ความหมายเหมือนกับ: command , decree , order , commission

mandate vt สั่งการ

mandate vt มอบอำนาจ (ให้ทำบางสิ่ง)

mandated n ซึ่งได้รับคำสั่ง
ความหมายเหมือนกับ: adminstered , assigned , ordered

mandator n ผู้มอบอำนาจ

mandatorily adv อย่างได้รับมอบอำนาจ

mandatory n ผู้ได้รับมอบอำนาจ

mandible n ขากรรไกรล่าง
ความหมายเหมือนกับ: jaws , mandibles

mandible n จะงอยปากนก

mandibular adj เกี่ยวกับขากรรไกรล่าง

mandolin n เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย

mandoline n อุปกรณ์ที่มีมีดปรับได้สำหรับหั่นอาหาร

mandolinist n ผู้เล่น mandolin

mandrake n ต้นไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งมีพิษ รากมีลักษณะคล้ายคน

mandrel n ด้ามสำหรับจับ

mandril n ด้ามสำหรับจับ

mandrill n ลิงดุร้ายชนิดหนึ่งในแอฟริกา

manhandle vt ปฏิบัติต่อบางคนหรือบางสิ่งอย่างไม่ดี
ความหมายเหมือนกับ: damage;maul , mistreat

marching band n กลุ่มนักดนตรีที่เล่นในขณะเดินแถว

marshland n บริเวณที่ลุ่มมีน้ำขัง
ความหมายเหมือนกับ: wetlands , bog

master hand n ผู้เชี่ยวชาญ

meander vi เดินเรื่อยเปื่อย
ความหมายเหมือนกับ: roam , twist , drift

meander vi (แม่น้ำ) ไหลคดเคี้ยว
ความหมายเหมือนกับ: recoil , change , twine

meander n การเดินเล่น
ความหมายเหมือนกับ: stroll , tramp

meander n ทางวกเวียนไปมา

meanderings n การพูดหรือเดินวกเวียนไปมา
ความหมายเหมือนกับ: rambling , nomadic

meandrous adj ซึ่งวกเวียน

memorandum n บันทึกข้อความ
ความหมายเหมือนกับ: notice , record , message , note , memo

memorandum n เอกสาร

merchandise n สินค้า
ความหมายเหมือนกับ: wares , commodities , stock

merchandise vt ค้าขาย
ความหมายเหมือนกับ: market , peomote , ditribute

merchandiser n ผู้ค้าขาย

merchandising n การขายสินค้า

merchandize vt ค้าขาย
ความหมายเหมือนกับ: market , peomote , ditribute

merchandizer n ผู้ค้าขาย

Midland n ภาษาอังกฤษซึ่งพูดในตอนกลางของประเทศ

midland n ตอนกลางของประเทศ
ความหมายเหมือนกับ: inland , Middle Western

Midlands n ตอนกลางของประเทศอังกฤษ
ความหมายเหมือนกับ: the Midlands

minute hand n เข็มนาที

mishandle vt ทำผิด
ความหมายเหมือนกับ: mistreat , misemploy

mishandling n การจัดการผิดพลาด
ความหมายเหมือนกับ: abuse

misunderstand vt เข้าใจผิด
ความหมายเหมือนกับ: mistake , misinterpret , misapprehend , misconstrue
คำตรงข้าม: understand , comprehend , perceive

misunderstanding n ความเข้าใจผิด
ความหมายเหมือนกับ: misapprehension , misconception , misinterpretation , mistaking
คำตรงข้าม: understanding , conception

misunderstanding n ความไม่เห็นด้วย
ความหมายเหมือนกับ: discord , difference , difficulty , dissension

modus operandi n วิธีการทำงาน

moorland n ทุ่งที่มีต้นไม้เตี้ยๆ
ความหมายเหมือนกับ: downs , wasteland

more and more adv ยิ่งขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: increasingly , more frequently

motherland n บ้านเกิดเมืองนอน
ความหมายเหมือนกับ: homeland , mother country

motherland n บ้านเกิด
ความหมายเหมือนกับ: homeland

mourning band n ปลอกแขนสำหรับไว้ทุกข์

multiplicand n เลขที่ถูกคูณ

music stand n ขาตั้งสำหรับวางโน้ตดนตรี

Neanderthal adj เกี่ยวกับมนุษย์ยุคหิน
ความหมายเหมือนกับ: neanderthal

neanderthal adj เกี่ยวกับมนุษย์ยุคหิน
ความหมายเหมือนกับ: Neanderthal

neanderthal adj ล้าสมัยมาก
ความหมายเหมือนกับ: Neanderthal

Neanderthal adj ล้าสมัยมาก
ความหมายเหมือนกับ: neanderthal

neanderthal adj หยาบคาย
ความหมายเหมือนกับ: Neanderthal

Neanderthal adj หยาบคาย
ความหมายเหมือนกับ: neanderthal

neanderthal n มนุษย์ยุคหิน

Neanderthal n มนุษย์ยุคหิน

neck and neck adv ใกล้มาก

neckband n คอเสื้อ
ความหมายเหมือนกับ: choker , collar

never-never land n ดินแดนมหัศจรรย์

New England n ดินแดนทางตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกา

New Zealand n นิวซีแลนด์

New Zealand n ประเทศนิวซีแลนด์

New Zealander n ชาวนิวซีแลนด์

Newfoundland n เกาะในแคนาดา

newsstand n ร้านหรือแผงขายหนังสือพิมพ์เล็กๆ

nickel-and-dime adj ซึ่งไม่สำคัญ

nightstand n โต๊ะข้างเตียง
ความหมายเหมือนกับ: beside table , night table

nonstandard adj ซึ่งไม่มาตรฐาน
ความหมายเหมือนกับ: unusual , uncommon , different
คำตรงข้าม: ordinary

northland n เมืองเหนือ

notwithstanding prep อย่างไรก็ตาม
ความหมายเหมือนกับ: despite , on the other hand , nonetheless

noughts and crosses n เกมเล่น x และ o ในตารางสี่เหลี่ยม 9 ช่อง
ความหมายเหมือนกับ: tic-tac-toe

now and again adv บางครั้ง

now and then adv บางครั้ง

null and void idm ไม่มีผลตามกฎหมาย

odds and ends idm สิ่งของจิปาถะ
ความหมายเหมือนกับ: odds and sods

off and on adv บางคราว
ความหมายเหมือนกับ: now and again , now and then

offhand adv โดยไม่ใส่ใจ
ความหมายเหมือนกับ: brusquely , curtly , cavalierly
คำตรงข้าม: deliberately

offhand adv โดยไม่ได้เตรียมการมาก่อน
ความหมายเหมือนกับ: extempore

offhand adj ไม่ได้ใส่ใจ
ความหมายเหมือนกับ: casual , brusque
คำตรงข้าม: formal , delibertae

old hand n ผู้เชี่ยวชาญ

oleander n ไม้พุ่มที่มีใบเรียวแหลมและมีดอกสีม่วง ขาวหรือชมพู

on and off idm ที่เกิดขึ้นและหยุดเป็นพักๆ
ความหมายเหมือนกับ: now and again

once and for all idm เป็นครั้งสุดท้าย
ความหมายเหมือนกับ: finally

one-armed bandit n เครื่องเล่นพนันอย่างหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: fruit machine , slot machine

one-man band n นักดนตรีที่เล่นดนตรีหลายชิ้นพร้อมกัน

one-night stand n การแสดงที่เล่นเพียงครั้งเดียวและคืนเดียว

open-and-shut case n เรื่องง่าย

openhanded adj เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ความหมายเหมือนกับ: generous , liberal
คำตรงข้าม: narrow

ordinand n ผู้เตรียมตัวเป็นพระ

organdie n สิ่งทอ

organdy n สิ่งทอ

out-and-out adj โดยตลอด
ความหมายเหมือนกับ: complete , entire

outlander n คนแปลกหน้า

outlandish adj แปลกประหลาด
ความหมายเหมือนกับ: bizarre , eccentric , freaky
คำตรงข้าม: regular , normal

outstanding adj ที่ดีเยี่ยม
ความหมายเหมือนกับ: excellent , best
คำตรงข้าม: interior , poor

outstanding adj ที่ค้างชำระ
ความหมายเหมือนกับ: unpaid , due
คำตรงข้าม: paid , clear

outstanding adj เป็นที่สังเกตเห็นได้
ความหมายเหมือนกับ: prominent , conspicuous
คำตรงข้าม: ordinary , usual

outstandingly adv อย่างสังเกตเห็นได้
ความหมายเหมือนกับ: superbly , notably , supremely

over and above adj นอกจาก

over and above adj นอกจาก

over and over adv ซ้ำแล้วซ้ำอีก
ความหมายเหมือนกับ: frequently , again

over and over again adv เป็นประจำ
ความหมายเหมือนกับ: regularly

overexpand n ขยายมากเกินไป
ความหมายเหมือนกับ: overdevelop

overhand adj ที่ใช้มือหรือแขนพาดข้ามไปเหนือหัวไหล่
ความหมายเหมือนกับ: overarm

overhand adv ที่ใช้มือหรือแขนพาดข้ามไปเหนือหัวไหล่

overland adv โดยทางบก
ความหมายเหมือนกับ: by land

overland adj โดยทางบก

own-brand n ยี่ห้อสินค้าของร้านไม่ใช่จากบริษัทที่ผลิตสินค้า
ความหมายเหมือนกับ: own-label

panda n หมีแพนด้า

pandemic adj ซึ่งระบาดไปทั่ว
ความหมายเหมือนกับ: extensive , widespread
คำตรงข้าม: narrow

pandemonium n ความโกลาหล
ความหมายเหมือนกับ: turmoil , furor

pander vi ชักนำไปในทางชั่ว
ความหมายเหมือนกับ: indulge

pander n ผู้ชักนำไปในทางชั่ว
ความหมายเหมือนกับ: panderer , pimp

pander n แม่เล้า
ความหมายเหมือนกับ: panderer , pimp

pandit n บัณฑิต

pepper-and-salt adj ผสมกันระหว่างสีขาวและดำ
ความหมายเหมือนกับ: black and white , grizzled , calico

Petroleum Authority of Thailand n การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

philander vt จีบผู้หญิง

philanderer n คนเจ้าชู้
ความหมายเหมือนกับ: womanizer

pins and needles n ความรู้สึกเหน็บชา

pitch-and-toss n การเล่นทอยเหรียญ

pituitary gland n ต่อมใต้สมอง

Poland n ประเทศโปแลนด์

Poland n โปแลนด์

polyandrous adj เกี่ยวกับการมีหลายสามี
ความหมายเหมือนกับ: bigamous , digamous

polyandry n การมีสามีหลายคน
ความหมายเหมือนกับ: polygamy

Port Authority of Thailand n การท่าเรือแห่งประเทศไทย

postprandial adj หลังอาหาร (โดยเฉพาะหลังอาหารเย็น)

prandial adj เกี่ยวกับมื้ออาหาร

profit and lost n กำไรและขาดทุน

propaganda n ข้อมูลประชาสัมพันธ์

propagandise vt เผยแพร่ข้อมูล

propagandise vi เผยแพร่ข้อมูล

propagandize vt เผยแพร่ข้อมูล

propagandize vi เผยแพร่ข้อมูล

prostate gland n ต่อมลูกหมาก

pander to phrv เป็นแม่สื่อหาผู้หญิงให้
ความหมายเหมือนกับ: primp for

pander to phrv ตามใจ

put two and two together idm เข้าใจความหมาย

quandary n ความไม่แน่ใจ
ความหมายเหมือนกับ: predicament , plight , puzzle , difficulty

quicksand n ทรายดูด
ความหมายเหมือนกับ: snare , trap , quagmire

rallentando adv ซึ่งค่อยๆ แผ่วเบาลง (ดนตรี)
ความหมายเหมือนกับ: diminuendo

ranchland n ฟาร์มปศุสัตว์
ความหมายเหมือนกับ: ranch

rand n ขอบ

random adj โดยการสุ่ม

random adj ซึ่งไม่มีแบบแผน
ความหมายเหมือนกับ: haphazard

random-access memory n หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ (คำย่อคือ RAM)

randomise vt สุ่มตัวอย่าง

randomize vt สุ่มตัวอย่าง

randomly adv อย่างไร้แบบแผน
ความหมายเหมือนกับ: incoherently

randomness n ความไม่มีแบบแผน

randy adj ลามก

rank and file n พลทหาร

red-handed adj ซึ่งจับได้คาหนังคาเขา
ความหมายเหมือนกับ: bloodstained , caught in the act

remand vt ส่งกลับไปคุมขังระหว่างรอการพิจารณาคดี (ทางกฎหมาย)
ความหมายเหมือนกับ: incarcerate , send to prison

remand vt ส่งกลับไปยังศาลที่ต่ำกว่าเพื่อพิจารณา (ทางกฎหมาย)

remand vt ส่งกลับ
ความหมายเหมือนกับ: send back

reprimand vt ตำหนิ
ความหมายเหมือนกับ: blame , rebuke , scold

reprimand n การตำหนิ
ความหมายเหมือนกับ: blame , rebuke

research and development n งานวิจัยและพัฒนา (คำย่อคือ R&D)

Rhineland n บริเวณตะวันตกของแม่น้ำไรน์ในเยอรมัน

riband n คำโบราณของ ribbon

right-hand adj มือขวา

right-handed adj ถนัดมือขวา

right-hander n ผู้ถนัดมือขวา

rock and roll n เพลงร็อคแอนด์โรลในยุค 1950

rock-and-roll n ดนตรีร็อกแอนด์โรลล์

Roman candle n ดอกไม้เพลิงชนิดหนึ่ง

room and board n ที่พักและอาหาร
ความหมายเหมือนกับ: accommodations

rough-and-ready adj สะดวกและเตรียมรวดเร็วแต่ไม่ดีเท่าไหร่

rubber band n ยางรัด

raise a hand to idm ตี

remand for phrv ส่งเข้าขังคุก (ก่อนพิจารณาคดี)

remand in phrv ควบคุมตัว (ก่อนการพิจารณาคดี)

remand to phrv ส่งไป (บางที่) เพื่อคอยการพิจารณาคดี)

reprimand for phrv ต่อว่า / ดุด่าอย่างเป็นทางการ
ความหมายเหมือนกับ: tell off

run with the hare and hunt with the hounds idm ไม่ฝักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

black and blue sl บอบช้ำ (ทางอารมณ์หรือร่างกาย)

black and white sl สถานีตำรวจ

bloods and guts sl ความวุ่นวาย

bright-eyed and bushy-tailed sl กระตือรือร้น

candied sl ติดยาเสพติด (โคเคน)

candy-ass sl คนขี้กลัว

cool, calm, and collected sl สงบสติ

dead and gone sl ตาย

dog and pony show sl สาธิต (มาจาก demonstration)

fresh and sweet sl เพิ่งออกจากคุก

granddad sl คนล้าสมัย

ham-handed sl งุ่มง่าม

hands-on sl ที่เกี่ยวข้องโดยตรง

hearts and flowers sl อารมณ์ความรู้สึก

high and dry sl โดนละทิ้ง

in dribs and drabs sl ทีละน้อย

land office business sl กลุ่มธุรกิจจำนวนมากที่เติบโตในเวลาอันสั้น

landowner sl ศพ

lick and a promise sl การทำลวกๆ

neck and neck sl เกือบจะเท่ากัน

needle candy sl ยาเสพย์ติดที่ฉีดเข้าทางเส้นเลือด

nip and tuck sl ใกล้จะทันกัน

nuts and bolts sl พื้นฐาน

pure and simple sl ในขั้นต้น

quick-and-dirty sl ผ่านๆ

radioland sl สถานที่สมมุติของนักฟังวิทยุ

rough and ready sl กระปรี้กระเปร่า

rough-and-tumble sl ยุ่งวุ่นวาย

so-and-so sl คำเรียกเพื่อเลี่ยงที่จะเรียกว่า son of a bitch

stand tall sl ภาคภูมิใจ

through and through sl โดยตลอด

tits and ass sl เต้านมกับก้น (ผู้หญิง) (คำหยาบ)

to beat the band sl อย่างเร่งรีบ

walking dandruff sl หมัด

Adam and Eve sl เชื่อ

all mouth and no trousers sl ที่พูดยกยอตัวเอง

arse-bandit sl ชายรักร่วมเพศ

backhander sl เงินสินบน

bobbie hat and scarf sl หัวเราะ

brahms and Liszt sl ที่ดื่มเหล้าอย่างหนัก

bum bandit sl เกย์

cack-handed sl งุ่มง่าม

cackhander sl คนที่ถนัดมือซ้าย

cock and bull story sl เรื่องไร้สาระ

dog and bone sl โทรศัพท์

duck and dive sl หนีปัญหา

egg and spoon sl คนดำ

fridge and freezer sl ผู้ชาย
ความหมายเหมือนกับ: Fridge freezer , geezer

frog and toad sl ถนน

gander sl มองแบบสอดรู้สอดเห็น

grumble and grunt sl ช่วยตัวเอง

hand shandy sl การช่วยตัวเอง
ความหมายเหมือนกับ: masturbate

hand-job sl การช่วยตัวเอง (ผู้ชาย)
ความหมายเหมือนกับ: masturbate

Jack and Danny sl ช่องคลอด

meat and two veg sl อวัยวะเพศชาย

north and south sl ปาก

pan handle sl การตั้งขึ้นของอวัยวะเพศ

pen and ink sl กลิ่นเหม็น

pony and trap sl อึ

trouble and strife sl เมีย

Uncle Tom Cobley and all sl ทุกคน

vertical bacon sandwich sl อวัยวะเพศหญิง

weasel and stoat sl เสื้อโค้ท

whistle and flute sl ชุดเสื้อผ้า

salamander n สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

salamandrine adj ซึ่งเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

salivary gland n ต่อมน้ำลาย

sand n ทราย
ความหมายเหมือนกับ: sandy , soil , dust , gravel

sand n หาดทราย
ความหมายเหมือนกับ: coast , strand , seaside

sand vt ขัดด้วยกระดาษทราย

sand vt ถมด้วยทราย

sand fly n แมลงดูดเลือดจำพวก Phlebotomus

sandal n รองเท้าที่มีสายรัด
ความหมายเหมือนกับ: slipper , thong

sandal n สายรัดรองเท้า

sandal n ไม้จันทน์

sandalwood n ไม้จันทน์

sandbag n ถุงทราย

sandbank n สันดอนทราย

sandbath n เครื่องอังทราย

sandblast n เครื่องพ่นทราย

sandblast vt พ่นทราย

sandbox n กล่องทราย

sanded adj ซึ่งขัดด้วยกระดาษทราย

sander n ผู้ขัดทราย

sanderling n นกลุยทรายตัวเล็กสีขาวเทา

sandglass n นาฬิกาทราย

sandhog n กรรมกรขุดทราย (โดยเฉพาะกรรมกรที่ขุดอุโมงค์ใต้น้ำ)

sandlot n ลานทราย

sandlot adj เกี่ยวกับลานทราย

sandman n ชายที่เล่าลือกันว่าทำให้เด็กๆ นอนหลับโดยใส่ทรายที่ตา

sandpaper n กระดาษทราย
ความหมายเหมือนกับ: emery

sandpiper n นกชายฝั่งทะเลมีขาและปากยาว

sandpit n หลุมทราย

sandstone n หินทราย
ความหมายเหมือนกับ: arkrose , freestone , brownstone

sandstorm n พายุทราย
ความหมายเหมือนกับ: dust storm , high wind

sandwich n ขนมปังแซนด์วิช
ความหมายเหมือนกับ: wich

sandwich vt ใส่ในขนมปังแซนด์วิช

sandwich vt ประกบ

sandwich man n ชายที่แขวนป้ายหน้า&หลังตนเองเพื่อการโฆษณาและอื่นๆ

sandy adj ประกอบด้วยทราย
ความหมายเหมือนกับ: porous , powdery , sabulous

sandy adj สีเหลืองอมแดง
ความหมายเหมือนกับ: light-haired

sarband n การเต้นระบำชั้นสูงในศตวรรษที่ 17 -18

sarbande n การเต้นระบำชั้นสูงในศตวรรษที่ 17 -18

scandal n สิ่งที่ทำให้เกิดเหตุการณ์อื้อฉาว

scandal n เหตุการณ์อื้อฉาว
ความหมายเหมือนกับ: disgrace , shame

scandalization n การใส่ร้าย

scandalize vt ทำให้ตกใจ
ความหมายเหมือนกับ: culiminate , slander

scandalizer n คนใส่ร้ายป้ายสี

scandalmonger n ผู้กระจายเรื่องอื้อฉาว
ความหมายเหมือนกับ: gossip , newsmonger

scandalmongering n การกระจายเรื่องอื้อฉาว

scandalous adj ซึ่งเสื่อมเสียชื่อเสียง

scandalously adv อย่างน่าอับอาย
ความหมายเหมือนกับ: indecently , shameful

scandalousness n ความน่าอับอาย

Scandinavia n ดินแดนในยุโรปเหนือ

Scandinavian adj เกี่ยวกับประเทศแถบยุโรปเหนือ

Scandinavian n ชาวสแกนดิเนเวียน
ความหมายเหมือนกับ: Norse , Viking , Nordic

scandium n ธาตุโลหะหายาก (สัญลักษณ์ทางเคมี Sc)

Scotland n ประเทศสก็อตแลนด์

Scotland n สก็อตแลนด์

Scotland Yard n สำนักงานตำรวจสันติบาลของอังกฤษ

Scotland Yard n ถนนในกรุงลอนดอน

screen land n วงการภาพยนตร์

second hand n เข็มวินาที

second hand n เข็มวินาที

secondhand adj มือสอง
ความหมายเหมือนกับ: repeated , used , consumed

self-abandoned adj คำนึงถึงตัวเองเป็นใหญ่

self-aggrandizement n การมุ่งแสวงหาสิ่งต่างๆ เพื่อตัวเองเช่น ทรัพย์สิน ชื่อเสียง ความมั่งคั่ง

self-aggrandizing adj ซึ่งมุ่งแสวงหาสิ่งต่างๆ เพื่อตัวเองเช่น ทรัพย์สิน ชื่อเสียง ความมั่งคั่ง

self-command n ความสามารถควบคุมการแสดงออกได้ดี
ความหมายเหมือนกับ: self-control , self-restraint , unexcitability

Shetland n หมู่เกาะนอกชายฝั่งสก็อตแลนด์

Shetland pony n ม้าพันธุ์เล็กจากหมู่เกาะ Shetland

shorthand n ชวเลข
ความหมายเหมือนกับ: stenography , speedwriting

shorthand adj เกี่ยวกับชวเลข

short-handed adj เกี่ยวกับชวเลข

single-handed adv โดยลำพัง
ความหมายเหมือนกับ: without help , courageously

slander n คำพูดให้ร้าย
ความหมายเหมือนกับ: calumny , defamation , scandal

slander vi พูดให้ร้าย
ความหมายเหมือนกับ: vilify , defame
คำตรงข้าม: praise

slander vt พูดให้ร้าย
ความหมายเหมือนกับ: vilify , defame
คำตรงข้าม: praise

sleight of hand n ความว่องไวของการใช้มือแสดงกลหรือเกมไพ่
ความหมายเหมือนกับ: legerdemain

southland n บริเวณตอนใต้

southland n ตอนใต้ของประเทศ

southlander n คนที่อยู่ทางใต้ของประเทศ

spandex n เส้นใยสังเคราะห์ที่ยืดหยุ่น

squander vt ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย
ความหมายเหมือนกับ: dissipate , lavish , waste
คำตรงข้าม: save

squander n การใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย
ความหมายเหมือนกับ: dissipation , lavishness , wastefulness

stagehand n เจ้าหน้าควบคุมเวที

stand vi ยืน
ความหมายเหมือนกับ: be erect , hold

stand vt ทำให้ยืนขึ้น

stand n การยืน

stand n จุดยืน
ความหมายเหมือนกับ: notion , view

standard adj ซึ่งเป็นมาตรฐาน
ความหมายเหมือนกับ: regular , usual

standard n มาตรฐาน
ความหมายเหมือนกับ: norm , pattern , type

standard of living n มาตรฐานการครองชีพ

standard time n เวลามาตรฐาน

standard-bearer n ผู้นำ
ความหมายเหมือนกับ: commander , demagogue

standardbred n ม้าแข่งพันธุ์หนึ่ง

standardize n ทำให้เป็นมาตรฐาน

standby n ผู้สำรอง

standee n ผู้โดยสารที่ยืน

stand-in n ตัวแทน

standing n ตำแหน่ง

standing room n จุดยืน

standoff n การปลีกตัว

standoffish adj ใจเย็น

standout n ผู้ยอดเยี่ยม

standpipe n ท่อถ่ายน้ำ

standpoint n ทัศนคติ
ความหมายเหมือนกับ: attitude , viewpoint , opinion

standstill n การหยุดนิ่ง

strand line n แนวฝั่ง
ความหมายเหมือนกับ: strandline

strand n ชายฝั่ง
ความหมายเหมือนกับ: beach , coast , shore

strand vt ทำให้เกยตื้น
ความหมายเหมือนกับ: aground , run ashore

strand vi เกยตื้น
ความหมายเหมือนกับ: aground , run ashore

strand vt ทำให้อยู่ในสภาพไม่ได้รับการช่วยเหลือ

strand vt ฟั่นเกลียว

strand n เกลียวเชือก
ความหมายเหมือนกับ: rope , thread , string

strand n ผมเปีย
ความหมายเหมือนกับ: braid , plait

strandline n แนวฝั่ง
ความหมายเหมือนกับ: strand line

substandard adj ต่ำกว่ามาตรฐาน
ความหมายเหมือนกับ: inferior , second-rate

Switzerland n ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

sand down phrv ขัดหรือถูให้เรียบด้วยกระดาษทราย
ความหมายเหมือนกับ: rub down

shake hands idm จับมือทักทาย

squander away phrv ใช้จ่ายสิ้นเปลือง

squander on phrv ใช้จ่ายสิ้นเปลืองเกี่ยวกับ

squander upon phrv ใช้จ่ายสิ้นเปลืองเกี่ยวกับ

stand a chance idm มีโอกาส

stand about phrv ยืนใกล้ๆ
ความหมายเหมือนกับ: stand around

stand above phrv เก่งกว่า

stand against phrv พิง

stand against phrv ยืนโดดเด่นตัดกับ (เบื้องหลัง)
ความหมายเหมือนกับ: stand out against

stand against phrv คัดค้าน
ความหมายเหมือนกับ: stand up to

stand aloof phrv ถอยห่าง
ความหมายเหมือนกับ: hang back

stand apart phrv แยกจาก
ความหมายเหมือนกับ: hang back , stand aside , stand out

stand around phrv ยืนใกล้ๆ
ความหมายเหมือนกับ: stand about

stand as phrv เสนอ(บางคน)เป็นตัวแทนของ

stand aside phrv หลบเข้าข้าง
ความหมายเหมือนกับ: stand apart , stand out , step aside

stand at phrv ยืนอยู่บริเวณ

stand at phrv (ระดับ, การวัด) อยู่ที่

stand away phrv ยืนห่างจาก

stand back phrv ถอยไป
ความหมายเหมือนกับ: move back

stand back phrv ปฏิเสธเข้าร่วม
ความหมายเหมือนกับ: sit back

stand behind phrv ยืนอยู่ด้านหลังของ

stand behind phrv สนับสนุน

stand between phrv ยืนระหว่าง

stand between phrv ป้องกันไม่ให้ทำ (บางสิ่ง)
ความหมายเหมือนกับ: come between , get between

stand by phrv อยู่ใกล้

stand by phrv เฝ้าดู (อย่างเดียว)
ความหมายเหมือนกับ: sit back , sit by

stand by phrv อยู่ติดกับ
ความหมายเหมือนกับ: stick by , stick to

stand by phrv อยู่ติดกับ
ความหมายเหมือนกับ: stick by , stick to

stand by phrv จงรักภักดีกับ
ความหมายเหมือนกับ: adhere to , stay with

stand clear phrv หลีกไป

stand down phrv ออกจากคอกพยาน (ในศาล)

stand easy phrv ยืนท่าพัก (ทางทหาร)
ความหมายเหมือนกับ: be at , stand at

stand fast phrv ยืนยัน
ความหมายเหมือนกับ: hold firm , stand firm , stand pat , stick fast

stand firm phrv ยืนหยัด
ความหมายเหมือนกับ: hold firm , stand fast , stand pat , stick fast

stand for phrv ยืนทำความเคารพ

stand for phrv เสนอชื่อ
ความหมายเหมือนกับ: run for , sit for

stand for phrv แทน

stand for phrv ยึดมั่น

stand for phrv ทน
ความหมายเหมือนกับ: bear with , contend with

stand for phrv มุ่งหน้าไปทาง (การแล่นเรือ)

stand in phrv ยืนใน

stand in phrv (สถานที่) ตั้งอยู่ที่

stand in phrv ยังอยู่
ความหมายเหมือนกับ: sit in

stand in phrv กลัวผสมกับความนับถือ

stand in phrv เป็นประโยชน์กับ

stand in phrv ขวางทาง

stand in phrv ขัดขวาง

stand in for phrv ทำหน้าที่แทน
ความหมายเหมือนกับ: cover for , deputize for , double for , fill in

stand in to phrv แล่นเรือไปทาง
ความหมายเหมือนกับ: stand in towards

stand in towards phrv แล่นเรือไปทาง
ความหมายเหมือนกับ: stand in to

stand in with phrv ผูกมิตรกับ

stand in phrv ทอดเงาทับ

stand in phrv ทำให้ทำงานไม่ได้

stand off phrv อยู่ห่างจากฝั่ง (การแล่นเรือ)

stand off phrv แยกตัวจาก
ความหมายเหมือนกับ: hang back

stand off phrv แยกตัวจาก
ความหมายเหมือนกับ: standoffish , hang back

stand off phrv หยุดจ้าง
ความหมายเหมือนกับ: lay off

stand on phrv รักษาทิศทางและความเร็ว (ของเรือ)

stand on phrv ยืนบน

stand on phrv วางบน
ความหมายเหมือนกับ: sit on

stand on phrv ยึดตาม

stand on phrv เล่าความจริงของ

stand on phrv เป็นพิธีการ

stand on phrv เป็นตัวของตัวเอง

stand on phrv ทำได้ง่ายมาก

stand out phrv ก้าวมาข้างหน้า (ทางทหาร)

stand out phrv ยื่นออกมา
ความหมายเหมือนกับ: jut out , poke out

stand out phrv ออกจากกลุ่ม
ความหมายเหมือนกับ: stand apart , stand aside

stand out phrv ต่อต้าน
ความหมายเหมือนกับ: hang out for , hold out for

stand out phrv เห็นชัด
ความหมายเหมือนกับ: stick out

stand out against phrv มองเห็นโดดเด่น
ความหมายเหมือนกับ: stand against

stand out for phrv ยืนยัน
ความหมายเหมือนกับ: hang out for , hold out for , stand out , stick out , stick out for

stand out of phrv ก้าวจาก

stand out of phrv แสดงความรู้สึก

stand outside phrv อยู่ด้านนอก

stand over phrv เก็บไว้ทีหลัง
ความหมายเหมือนกับ: put off

stand over phrv เฝ้ามอง

stand pat phrv ไม่ยอมเปลี่ยน (ความคิด)
ความหมายเหมือนกับ: stand patter , hold firm

stand still phrv ยืนนิ่ง
ความหมายเหมือนกับ: step still

stand to phrv เตรียมพร้อม (ทางทหาร)
ความหมายเหมือนกับ: stand down

stand to phrv ยืนตรง (ทางทหาร)
ความหมายเหมือนกับ: be at , bring to

stand to phrv ยืนหยัดในหน้าที่
ความหมายเหมือนกับ: remain at , stay at

stand to attention idm ยืนตรง (ทางทหาร)
ความหมายเหมือนกับ: be at , bring to , come to , jump to , snap to

stand to reason idm มีเหตุผลชัดเจน

stand together phrv ยืนเคียงกัน

stand together phrv ยืนหยัดร่วมกัน
ความหมายเหมือนกับ: stick together

stand up phrv ยืนขึ้น

stand up phrv ตั้งอยู่
ความหมายเหมือนกับ: stand up

stand up phrv ทนต่อสภาพ (บางอย่าง)
ความหมายเหมือนกับ: stand up to

stand up phrv น่าเชื่อ

stand up against phrv โต้แย้ง
ความหมายเหมือนกับ: stand against , stand up to

stand up for phrv สนับสนุน
ความหมายเหมือนกับ: stick up for

stand up for phrv ปกป้อง (สิทธิ)
ความหมายเหมือนกับ: stick up for

stand up for phrv พึ่งตัวเอง

stand up to phrv โต้แย้ง
ความหมายเหมือนกับ: stand against , stand up against

stand up to phrv ผ่านการทดสอบ

stand up with phrv เข้าร่วมงานแต่งงานของ
ความหมายเหมือนกับ: stand up for

stand with phrv ยืนอยู่กับ

stand with phrv เข้าข้าง

strand on phrv ปล่อยทิ้งบนเกาะ
ความหมายเหมือนกับ: maroon on

tableland n ที่ราบสูง
ความหมายเหมือนกับ: plateau

tandem n รถม้าสองล้อซึ่งใช้ม้าสองตัวลากเรียงตามยาว

tandem n ม้าสองตัวซึ่งผูกเรียงตามยาว

tandem adv เรียงตามกัน

Thailand n ประเทศไทย

Thailand n ไทย

thousand n หนึ่งพัน
ความหมายเหมือนกับ: ten hundred , thousandfold , myriad

thousand n หลักพัน

thousand n จำนวนมาก

thousand adj ซึ่งมีจำนวนพัน

thousandfold adj หนึ่งพันเท่า
ความหมายเหมือนกับ: thousand

thousandfold adv เป็นพันเท่า

thousandfold n จำนวนพันเท่า

thousandth n หนึ่งในพันส่วน

thyroid gland n ต่อมไทรอยด์

tideland n บริเวณน้ำท่วมเมื่อกระแสน้ำขึ้น

time and a half n อัตราค่าล่วงเวลา

to and fro adv ไปๆ มาๆ
ความหมายเหมือนกับ: backward and forward

to-and-fro adj ซึ่งกลับไปๆ มาๆ
ความหมายเหมือนกับ: back-and-forth

to-and-fro n การเคลื่อนกลับไปกลับมา

toing and froing n การเคลื่อนกลับไปกลับมา

tongue and groove n ข้อต่อรางลิ้น

tooth and nail adv อย่างดุเดือด

town-and-gown adj เกี่ยวกับเมืองที่มีคนมีการศึกษาสูง

track and field n กรีฑา

track-and-field adj เกี่ยวกับกรีฑา

trial and error n การลองผิดลองถูก

two-handed adj ซึ่งใช้มือทั้งสองข้าง

Uganda n ประเทศอูกันดา (อยู่ในทวีปแอฟริกา)

Ugandan n ชาวอูกันดา

Ugandan adj เกี่ยวกับประเทศอูกันดา

uncovered verandah n ระเบียงไม่มีหลังคา

underhand adj ไม่เปิดเผย
ความหมายเหมือนกับ: cunning
คำตรงข้าม: sincere

underhand adj เป็นความลับ
ความหมายเหมือนกับ: secret
คำตรงข้าม: honest

underhand adv อย่างเป็นความลับ

underhand adv โดยทอดแขนลงข้างล่าง

underhanded adj เป็นความลับ

underhanded adv อย่างเป็นความลับ

understand vt เข้าใจ
ความหมายเหมือนกับ: comprehend , know , conceive , believe
คำตรงข้าม: misunderstand

understand vi เข้าใจ
ความหมายเหมือนกับ: know
คำตรงข้าม: misunderstand

understandable adj ที่สามารถเข้าใจได้
ความหมายเหมือนกับ: comprehensible

understandable adj ที่สามารถยอมรับได้

understandably adv อย่างรับรู้ได้
ความหมายเหมือนกับ: naturally , sensibly , reasonably

understanding n ความสามารถในการเข้าใจ
ความหมายเหมือนกับ: meaning , purport , significance

understanding n ข้อตกลงร่วมกัน
ความหมายเหมือนกับ: intendment , acceptance

understanding adj ซึ่งเข้าอกเข้าใจ
ความหมายเหมือนกับ: perceptive
คำตรงข้าม: unperceptive

understandingly adv อย่างเข้าอกเข้าใจ
ความหมายเหมือนกับ: kindly , sympathetically

unhand vt ปล่อยตัวไป
ความหมายเหมือนกับ: let go

unhandy adj ไม่สะดวก
ความหมายเหมือนกับ: awkward , unskillful , unpractised , graceless , ungraceful , uncoordinated , bumbling , clumsy
คำตรงข้าม: graceful , coordinated , adept , adroit , skillful

up-and-comer n ผู้จะประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงในอนาคต

up-and-coming adj ซึ่งจะประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงในอนาคต
ความหมายเหมือนกับ: coming , rising

upland n ที่สูง
ความหมายเหมือนกับ: highland
คำตรงข้าม: lowland

upland adj เกี่ยวกับที่สูง
ความหมายเหมือนกับ: highland
คำตรงข้าม: lowland

upper hand n ตำแหน่งที่มีอำนาจ
ความหมายเหมือนกับ: superiority , dominion

ups and downs idm การเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของความโชคดีและโชคร้าย

upstanding adj ที่ประพฤติในทางดี
ความหมายเหมือนกับ: upright

upstandingness n ความซื่อสัตย์
ความหมายเหมือนกับ: honesty
คำตรงข้าม: dishonesty

understand by phrv เข้าใจจาก
ความหมายเหมือนกับ: gather from

vanda n แวนด้า

Vandal adj คน Germanic โบราณ

vandal n ผู้ทำลายทรัพย์สินโดยเฉพาะของรัฐอย่างไร้เหตุผล
ความหมายเหมือนกับ: delimquent , hooligan , rowdy

Vandalic adj เกี่ยวกับคน Germanic โบราณ

vandalism n การทำลายทรัพย์สินโดยเฉพาะของรัฐอย่างไร้เหตุผล
ความหมายเหมือนกับ: barbarism , destruction , sabogate
คำตรงข้าม: protection , preservation , replacement

Vandalism n การเป็นคน Germanic โบราณ

vandalistic adj ซึ่งทำลายทรัพย์สินโดยเฉพาะของรัฐอย่างไร้เหตุผล

vandalization n การทำลายทรัพย์สินโดยเฉพาะของรัฐอย่างไร้เหตุผล

vandalize vt ทำลายทรัพย์สิน
ความหมายเหมือนกับ: damage , destroy , sabogate

Vandyke beard n เคราแหลมและสั้น
ความหมายเหมือนกับ: Vandyke

veranda n ระเบียง
ความหมายเหมือนกับ: porch , balcony

verandah n ระเบียง
ความหมายเหมือนกับ: porch , balcony

viand n อาหาร

Virgin Islands n หมู่เกาะนอกฝั่งด้านตะวันออกของประเทศเปอโตริโก

waistband n แถบผ้าตรงส่วนเอวของกระโปรงหรือกางเกง

wand n ไม้กายสิทธิ์

wand n ไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจ
ความหมายเหมือนกับ: mace , scepter , truncheon

wander vt เดินทางไปโดยไม่มีจุดหมายที่แน่นอน
ความหมายเหมือนกับ: roam , rove

wander vi เดินทางไปโดยไม่มีจุดหมายที่แน่นอน
ความหมายเหมือนกับ: roam , rove , stray

wander vi ออกนอกเส้นทาง

wander vi ขาดสมาธิ

wander vi ไปในทางที่คดเคี้ยว

wander vi เดินเล่น

wander vi พูดหรือเขียนไม่ชัดเจน

wander n การเดินเล่นอย่างไร้จุดหมาย

wanderer n ผู้ท่องเที่ยวไปโดยไร้จุดหมาย
ความหมายเหมือนกับ: nomad , ranger , rover

wandering adj ที่เดินทางไปอย่างไร้จุดหมาย
ความหมายเหมือนกับ: roving , roaming , traveling , drifting

wandering n การเดินทางไปอย่างไร้จุดหมาย

wanderingly adv โดยเดินทางไปอย่างไร้จุดหมาย

wanderlust n ความต้องการที่จะเดินทางไป

wash-and-wear adj ที่ซักง่าย แห้งง่าย และไม่ต้องรีดมาก

washstand n ม้าตั้งอ่างล้างหน้าหรือเหยือกน้ำ

wasteland n ที่ดินซึ่งไม่ได้ทำประโยชน์
ความหมายเหมือนกับ: barren , desert

watch and ward n การเฝ้ายามตลอดเวลา

watchband n สายนาฬิกาข้อมือ

wax and wane idm ขึ้นๆ ลงๆ

ways and means n หนทาง (โดยเฉพาะให้ได้เงินมาเพื่อเอาไปจ่าย)
ความหมายเหมือนกับ: approaches , methods , means

wear and tear n เสียหายเนื่องจากใช้มาเป็นเวลานาน

weasand n ลำคอ (คำโบราณ)

wetland n พื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง เช่น หนอง บึง
ความหมายเหมือนกับ: marsh , swamp

wing commander n นาวาอากาศโท

withstand vi ทนต่อ
ความหมายเหมือนกับ: endure , oppose , resist

withstand vt ทนต่อ
ความหมายเหมือนกับ: endure , oppose , resist

witness stand n คอกพยาน
ความหมายเหมือนกับ: witness box

wonderland n แดนมหัศจรรย์
ความหมายเหมือนกับ: utopia

woodland n ป่าไม้
ความหมายเหมือนกับ: forest , jungle , woods

woodland adj เกี่ยวกับป่าไม้

woodlander n ผู้อาศัยอยู่ในป่า

wristband n แถบข้อมือของเสื้อ
ความหมายเหมือนกับ: band , cuff

wait on someone hand and foot idm คอยรับใช้ทุกสิ่งทุกอย่าง

wander about phrv เดินเตร็ดเตร่
ความหมายเหมือนกับ: wander around

wander around phrv เดินเตร็ดเตร่
ความหมายเหมือนกับ: wander about

wander from phrv เดินเที่ยวไปจาก
ความหมายเหมือนกับ: stray from , wander off

wander from phrv ออกนอกประเด็น
ความหมายเหมือนกับ: stray from , wander off

wander off phrv ท่องเที่ยวไปทั่ว

wander off phrv ออกนอกประเด็น

archimandrite n เจ้าอาวาส

candidly adv เปิดเผย
ความหมายเหมือนกับ: openly , flankly
คำตรงข้าม: secretly , furtively

far and wide adv แพร่หลาย
ความหมายเหมือนกับ: extensively , broadly

cut and run vi หลบหนี
ความหมายเหมือนกับ: flee , fly

expanding n การเพิ่มเติม
ความหมายเหมือนกับ: increasing

small island n เกาะเล็กๆ

outstanding debts n เงินค้างชำระ
ความหมายเหมือนกับ: unpaid debts , arrears

outstanding debts n เงินค้างชำระ
ความหมายเหมือนกับ: unpaid debts , arrearage

to catch and keep vt ดึงดูด

on land adv เทียบฝั่ง
ความหมายเหมือนกับ: on shore
คำตรงข้าม: afloat , at sea

grand ball n งานลีลาศ

waveband n แถบคลื่นความถี่

band-aid n ผ้าพันแผล

hairband n ผ้าพันผมสตรี

banded n ซึ่งมีแถบสี
ความหมายเหมือนกับ: striped

panhandle vt ขอทาน

panhandle vi ขอทาน

panhandler n คนขอทาน
ความหมายเหมือนกับ: cadger

news-stand n ร้านหนังสือเล็ก

landau n รถม้า

cab stand n ที่จอดรถแท็กซี่สำหรับรอผู้โดยสาร
ความหมายเหมือนกับ: taxi rank , taxi stand

taxi stand n ที่จอดรถแท็กซี่สำหรับรอผู้โดยสาร
ความหมายเหมือนกับ: cab stand , taxi rank

taxi stand n ที่จอดรถแท็กซี่สำหรับรอผู้โดยสาร
ความหมายเหมือนกับ: cab rank , taxi rank

pale and thin adj ซีดผอมเหมือนไม่สบาย

slanderous adj ใส่ร้าย
ความหมายเหมือนกับ: defamatory

candelabra n การเต้นรำที่ผู้หญิงยืนเรียงหน้ากระดานและเตะเท้าสูง

candlestic n เชิงเทียนที่มีแขนหลายอันสำหรับใส่เทียน
ความหมายเหมือนกับ: candleholder

candleholder n เชิงเทียนที่มีแขนหลายอันสำหรับใส่เทียน
ความหมายเหมือนกับ: candlestic

candleholder n เชิงเทียน
ความหมายเหมือนกับ: candelabra

candelabra n เชิงเทียน
ความหมายเหมือนกับ: candleholder

cotton candy n ขนมสายไหม

cheap and flashy adj ที่มีราคาถูกทำให้ขายได้ง่าย

small island n เกาะเล็กๆ

demanding task n สิ่งที่ท้าทาย
ความหมายเหมือนกับ: test , trial

candy store n ร้านขายลูกกวาด
ความหมายเหมือนกับ: confectionery

candy store n ร้านขายลูกกวาด
ความหมายเหมือนกับ: confectionary

black-and-blue mark n รอยฟกช้ำ
ความหมายเหมือนกับ: bruise

the high-rank priest in the Church of England or the Roman Catholic Church n เจ้าคณะ (ทางศาสนา)
ความหมายเหมือนกับ: the head of the College of Cardinals

errand boy n คนส่งสินค้า
ความหมายเหมือนกับ: courier , messenger

disbandment n การปลดประจำการหลังจากสิ้นสงคราม
ความหมายเหมือนกับ: dispersion

dandy fever n ไข้เลือดออก
ความหมายเหมือนกับ: breakbone fever

secondhand original adj ลอกแบบมาจากสิ่งอื่น
ความหมายเหมือนกับ: imitateed

abandoned adj ซึ่งรกร้าง
ความหมายเหมือนกับ: heglected

Jack and Jill n ไพ่ 2 แต้ม
ความหมายเหมือนกับ: dyad , duo

expandable adj ซึ่งกระจัดกระจาย
ความหมายเหมือนกับ: expansive
คำตรงข้าม: contractile , contractable , compressible

firsthand adj ทันที
ความหมายเหมือนกับ: immediate

abandoned adj เกเร

bandleader n ผู้นำวงดนตรีในขบวนแห่
ความหมายเหมือนกับ: conductor , maestro

mammary gland n เต้านมหรือหัวนมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวเมีย
ความหมายเหมือนกับ: udder

swampland n ทุ่งหญ้าที่มีน้ำท่วมอยู่อย่างน้อยระยะเวลาหนึ่งในหนึ่งปี
ความหมายเหมือนกับ: swamp

demanding adj ซึ่งต้องการความสนใจมาก

squandering adj ฟุ่มเฟือย
ความหมายเหมือนกับ: prodigal , profligate

errand boy n เด็กนักเรียนผู้ชายที่มีหน้าที่คอยซื้อของให้นักเรียนรุ่นพี่

errand boy n เด็กรับใช้

woodland deity n เทพเจ้าโรมันที่มีลำตัวเป็นคน หูแหลม มีเขา หางและขาหลังเป็นแพะ
ความหมายเหมือนกับ: satyr

Fiji Islands n ประเทศฟิจิ

get behindhand phrv ตกลงมา
ความหมายเหมือนกับ: lag behind

a landing-place n ทางลงสู่แม่น้ำ
ความหมายเหมือนกับ: ghuat

forehanded adj ระมัดระวัง
ความหมายเหมือนกับ: prudent , wary

glandule n ต่อม

aggrandizement n การสรรเสริญ
ความหมายเหมือนกับ: apotheosis , exaltation

hand puppet n หุ่นเชิดด้วยมือ

hand glass n แว่นขยาย

handcrafted adj ซึ่งทำด้วยมือ
คำตรงข้าม: machine-made , manufactured

handmaiden n สาวใช้

handclasp n การจับมือกับคนอื่นเพื่อทักทายหรือบอกลา

on hand adj สะดวก
คำตรงข้าม: far-off

farm hand worker n ผู้เก็บเกี่ยว

hide-and-go-seek n การเล่นซ่อนหา

on and on adv ตามความยาวสูงสุดของ
ความหมายเหมือนกับ: at great length

expandable adj ซึ่งทำให้พองได้
ความหมายเหมือนกับ: expansive
คำตรงข้าม: contractile

traffic island n เกาะกลางถนน

Jylland n คาบสมุทรจัตแลนด์ที่อยู่ในเดนมาร์กและเยอรมนีตอนเหนือ

hook and truck n รถดับเพลิง (ที่มีบันไดยาวๆ)

set on land vt นำลงจอด (เครื่องบิน)

wash and iron vt ซักรีด
ความหมายเหมือนกับ: cleanse

land lord n ผู้ให้เช่า

squandered adj ที่สูญเปล่า (โอกาส, เวลา, แรงงาน)
ความหมายเหมือนกับ: wasted

piece of land n ที่ดิน

hand glass n แว่นขยาย
ความหมายเหมือนกับ: glass

process and output n กระบวนการผลิต

men and women n มนุษย์
ความหมายเหมือนกับ: mankind , human beings

Mandarin Chinese n ภาษาจีนกลาง (ใช้เป็นทางการในประเทศจีน)
ความหมายเหมือนกับ: official language

mandibles n ขากรรไกรล่าง
ความหมายเหมือนกับ: jaws

hand-operated adj ซึ่งใช้มือทำ
ความหมายเหมือนกับ: by hand

by hand adj ซึ่งใช้มือทำ
ความหมายเหมือนกับ: hand-operated

thousands n จำนวน
ความหมายเหมือนกับ: abundance , greatnumber

time and again adv บ่อย
ความหมายเหมือนกับ: frequently , mostly , often

wetlands n บริเวณที่ลุ่มมีน้ำขัง
ความหมายเหมือนกับ: bog

dandelion wine n เหล้าชนิดหนึ่งซึ่งได้จากการหมักน้ำผึ้งและน้ำ

panhandler n คนขอทาน
ความหมายเหมือนกับ: vagabond , beggar

the Midlands n ตอนกลางของประเทศอังกฤษ

thousand years n ช่วงหนึ่งพันปี
ความหมายเหมือนกับ: millenary

landmine n ระเบิด
ความหมายเหมือนกับ: ambush

glandular fever n โรคติดเชื้อ

standards n หลักความประพฤติ
ความหมายเหมือนกับ: dogmas

ten thousand adj ซึ่งมีเป็นหมื่น

candidly adv ตามธรรมชาติ
ความหมายเหมือนกับ: artlessly , spontaneously , easily
คำตรงข้าม: awkwardly , clumsily

day-and-night adj ซึ่งไม่หยุดพักระหว่างทาง
ความหมายเหมือนกับ: around-the-clock , round-the-clock
คำตรงข้าม: discontinuous , noncontinuous , unenduring

standardise vt ทำให้เป็นมาตรฐาน

standardise vt ทำให้เป็นมาตรฐาน

memorandum book n สมุด
ความหมายเหมือนกับ: note pad

odds and sods idm สิ่งของจิปาถะ

errand runner n เด็กหนุ่มที่จ้างให้ทำงานง่ายๆ ในสำนักงาน

errand runner n เด็กสาวที่จ้างให้ทำงานง่ายๆ ในสำนักงาน

candidly adv อย่างเปิดเผย
ความหมายเหมือนกับ: frankly
คำตรงข้าม: insincerely , dishonestly

overexpanded adj ซึ่งทำงานมากเกินไป
ความหมายเหมือนกับ: enlarged

by land adv โดยทางบก

storebrand n ยี่ห้อสินค้าของร้านไม่ใช่จากบริษัทที่ผลิตสินค้า
ความหมายเหมือนกับ: own-brand

errand boy n เด็กรับใช้ที่เป็นผู้ชาย
ความหมายเหมือนกับ: attendant , boy

husband and wife n คู่แต่งงาน

hand-like adj ซึ่งแผ่เหมือนนิ้วมือ
ความหมายเหมือนกับ: radial , scalloped

panderer n ผู้ชักนำไปในทางชั่ว
ความหมายเหมือนกับ: pimp

panderer n แม่เล้า
ความหมายเหมือนกับ: pimp

grand veiw n ทัศนียภาพทั้งหมด
ความหมายเหมือนกับ: overview , view

candid camera n ช่างภาพอิสระที่ถ่ายภาพคนมีชื่อเสียงโดยมักล่วงล้ำความเป็นส่วนตัว
ความหมายเหมือนกับ: shutterbug

coriander n ผักชี, เครื่องเทศทำจากเมล็ดผักชี
ความหมายเหมือนกับ: cumin , chilli

parotid gland n ต่อมน้ำลายบริเวณหู

land travel n เครื่องมือวัดจำนวนก้าวที่เดิน
ความหมายเหมือนกับ: cyclometer

banderole n ธงสามเหลี่ยม
ความหมายเหมือนกับ: banner , ensign

hand mill n กระปุกพริกไทย
ความหมายเหมือนกับ: pepper shaker

level land n ที่ราบ
ความหมายเหมือนกับ: flat , open land

open land n ที่ราบ
ความหมายเหมือนกับ: flat , level land

armed band n กองกำลังติดอาวุธที่มีอำนาจตามกฎหมาย
ความหมายเหมือนกับ: police force , vigilantes

candidly adv อย่างเปิดเผยให้รู้
ความหมายเหมือนกับ: plainly , openly

handcar n รถเข็น
ความหมายเหมือนกับ: trolley , wheelbarrow , cart

wrack and ruin n การทำลาย

rangeland n บริเวณกว้างใหญ่สำหรับเลี้ยงสัตว์

stand high vi มียศสูง

lands n อสังหาริมทรัพย์
ความหมายเหมือนกับ: real property

errand runner n บริกรยกกระเป๋า

food and drink n เครื่องดื่มหรืออาหารที่ทำให้สดชื่น
ความหมายเหมือนกับ: stimulant

the flotsam and jetsam n คนหรือสิ่งที่ถูกปฏิเสธ
ความหมายเหมือนกับ: the dregs

hindrande n สิ่งที่เป็นอุปสรรค
ความหมายเหมือนกับ: delay , obstacle

abandon oneself vi สำมะเลเทเมา
ความหมายเหมือนกับ: loosen up

aimless wander n การเดินทางท่องเที่ยวโดยปราศจากจุดหมาย

be a candidate vi เข้าสมัครรับเลือกตั้ง

be a candidate vt เข้าสมัครรับเลือกตั้ง

candle stick n เชิงเทียนที่วางอยู่บนกำแพงหรือกระจกอื่น ๆ

stocks and shares n หลักทรัพย์
ความหมายเหมือนกับ: bond , deposit

land-slave n ทาสติดที่ดิน
ความหมายเหมือนกับ: slave , villein

meandering adj คล้ายงู
ความหมายเหมือนกับ: snakelike , sinuous

bill and coo vi จูบกอด (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: make dalliance , make love

brandy snifter n แก้วเหล้าบรั่นดีปากแคบ

squanderer n คนฟุ่มเฟือย
ความหมายเหมือนกับ: prodigal , wastrel
คำตรงข้าม: tightwad

husband or wife n คู่สามีภรรยา

long and thin adj ยาวเรียว

storthand typist n ผู้เขียนชวเลข
ความหมายเหมือนกับ: stenographist

standstil n การหยุด
ความหมายเหมือนกับ: halt , pause

candidly adv ซื่อสัตย์
ความหมายเหมือนกับ: honestly , truthfully

abandoned adj ซึ่งพลัดหลง
ความหมายเหมือนกับ: lost

banded adj ซึ่งมีสาย
ความหมายเหมือนกับ: lined , barred

grander adj เหนือกว่า
ความหมายเหมือนกับ: better , greater , higher

archimandrite n เจ้าอาวาสหรือเจ้าสำนัก
ความหมายเหมือนกับ: abbot

transported over land or sea adj ซึ่งขนส่งทางพื้นดินหรือทางทะเล

candy store n ร้านขายลูกกวาด

stand patter phrv ไม่ยอมเปลี่ยน (ความคิด)
ความหมายเหมือนกับ: hold firm

handhold n แถบเหล็กปิดเปิดเครื่องกระป๋อง
ความหมายเหมือนกับ: strip , flap

synonyms and antonyms n พจนานุกรมที่รวมคำศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
ความหมายเหมือนกับ: glossary , synonymy

he and she pron พวกเขา
ความหมายเหมือนกับ: all , others

at the hand of prep ด้วยวิธี
ความหมายเหมือนกับ: by way of , in virtue of

backward and forward adv ไปๆ มาๆ

back-and-forth adj ซึ่งกลับไปๆ มาๆ

second-hand adj ซึ่งถูกใช้

second-hand adj ที่เคยใช้มาก่อน

Vandyke n เคราแหลมและสั้น

second-hand adj ซึ่งมีประสบการณ์จากฟัง/ดู/อ่านงานผู้อื่นมากกว่าทำด้วยตนเอง
ความหมายเหมือนกับ: indirect

outstanding skill n ความสามารถพิเศษ

land animal n terrestrial animal

sandbag n กระสอบทรายค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top