ambition

แปลว่า


n ความทะเยอทะยาน
ความหมายเหมือนกับ: aspiration
คำที่เกี่ยวข้อง: ความปรารถนาอันแรงกล้า , ความมักใหญ่ใฝ่สูง
n จุดมุ่งหมาย
ความหมายเหมือนกับ: gold , end
คำที่เกี่ยวข้อง: เป้าหมาย