ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gold

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gold*, -gold-

gold ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gold (n.) ทอง See also: ทองคำ Syn. aurum
gold (adj.) สีทอง See also: ซึ่งเป็นสีทอง Syn. aurous, golden
gold (n.) สีทอง
gold beetle (n.) แมลงเต่าทอง
gold bug (n.) แมลงเต่าทอง Syn. gold beetle
gold digger (n.) นักตกทอง (คำสแลง) See also: ผู้หญิงเที่ยวหลอกผู้ชายเพื่อหวังกอบโกยเงิน
gold digger (n.) นักขุดทอง
gold dust (n.) ผงทอง
gold foil (n.) แผ่นทองบางๆ See also: ทองคำเปลว
gold leaf (n.) แผ่นทองบางมาก สำหรับปิดทองพระพุทธรูป See also: ทองแผ่น
gold medal (n.) เหรียญทองสำหรับผู้ชนะเลิศ Syn. gold
gold mine (n.) เหมืองทองคำ See also: บ่อทองคำ
gold mine (n.) แหล่งทำเงิน See also: แหล่งสร้างรายได้, แหล่งทำกำไร Syn. bonanza, windfall
gold ornament (n.) ทองรูปพรรณ
gold plate (n.) เครื่องทอง (โดยเฉพาะจากการชุบทอง) See also: ภาชนะทอง
gold rush (n.) สถานการณ์ตื่นทอง
gold silk (n.) ไหมทอง
gold strike (n.) การค้นพบน้ำมัน See also: การค้นพบสายแร่ Syn. discovery, exposure
gold thread (n.) ด้ายทอง
gold-plate (n.) ภาชนะทอง
golden (adj.) สีทอง See also: สีบลอนด์, ทำด้วยทอง, ประกอบด้วยทอง
golden (adj.) รุ่งเรือง See also: เฟื่องฟู
golden age (n.) ยุคทอง See also: ยุครุ่งโรจน์, ยุครุ่งเรือง
golden ager (n.) วัยทอง See also: คนวัยทอง, คนสูงอายุ Syn. elder, senior citizen Ops. youngster
golden anniversary (n.) การฉลองครบรอบแต่งงานปีที่ 50 Syn. golden jubilie, golden wedding
golden jubilee (n.) การฉลองครบรอบแต่งงานปีที่ 50 Syn. golden wedding, golden wedding
golden jubilie (n.) การฉลองครบรอบแต่งงานปีที่ 50 Syn. golden wedding
golden jubilie (n.) การฉลองครบรอบแต่งงานปีที่ 50 Syn. golden anniversary
golden mean (n.) ทางสายกลาง See also: หนทางประเสริฐ
golden oldie (n.) ภาพยนตร์ / ดนตรีในอดีตซึ่งยังเป็นที่นิยมต่อมาถึงปัจจุบัน
golden opportunity (sl.) โอกาสดีมาก
golden oriole (n.) นกชนิดหนึ่งมักมีสีส้มหรือเหลืองพบทางอเมริกาเหนือ
golden rule (n.) หลักคำสอน See also: หลักประพฤติ
Golden State (n.) แคลิฟอร์เนีย See also: รัฐที่อยู่ทางตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา Syn. CA
Golden State (n.) รัฐแคลิฟอร์เนีย See also: รัฐที่อยู่ทางตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา Syn. CA
golden wedding (n.) การฉลองครบรอบแต่งงานปีที่ 50 Syn. golden jubilie, golden anniversary
golden-ager (n.) คนแก่ Syn. senior citizen, old man, old woman
goldenrod (n.) พืชจำพวก Solidago มีดอกเล็กสีเหลือง
goldfield (n.) เหมืองทอง See also: แหล่งทอง
goldfinch (n.) นกตระกูล Carduelis See also: นกโกลด์ฟินช์
English-Thai: HOPE Dictionary
gold(โกลดฺ) n. ทอง
gold bullionทองแท่ง
gold certificateธนบัตรที่รับรองด้วยทองคำ
gold foiln. แผ่นทอง, See also: gold-foil adj.
gold leafแผ่นทองบางมากสำหรับปิดทอง, See also: goldleaf adj.
gold rushการตื่นขุดทอง
goldarn(โกล'ดาร์น') n.,adj. ดูgoddamn
golden(โกล'เดิน) adj. สีทอง,ทำด้วยทอง,มีค่ามาก,ยอดเยี่ยม,งดงาม,เจริญรุ่งเรือง,ครบรอบ50 ปี., See also: goldenness n., Syn. splendid,precious,
golden ageยุคทอง,ยุคเฟื่องฟู,ช่วงชีวิตหลังวัยกลางคน,อายุปลดเกษียณของคน
golden agerคนที่ปลดเกษียณแล้ว
golden appleมะตูม
golden fleeceขนแกะทองคำ
golden jubileeการฉลองครบรอบ 50 ปี
golden ruleหลักความประพฤติที่ให้ปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนที่ปฏิบัติต่อตัวเอง
golden weddingการฉลองครบรอบ50ปีของการสมรส
goldfinchn. นกร้องคล้ายเสียงเพลงจำพวกหนึ่ง
goldfish n.(pl. -fish,-fishes) ปลาเงินปลาทอง
goldsmith(โกลด'สมิธ) n. ช่างทอง,นายธนาคาร,ผู้ให้กู้ยืมเงิน
goldurn(โกล'ดาร์น') n.,adj. ดูgoddamn
English-Thai: Nontri Dictionary
gold(adj) ทำด้วยทอง,ทำจากทอง,คล้ายทอง,มีสีทอง
GOLD gold foil(n) แผ่นทองบาง
GOLD gold leaf(n) แผ่นทอง,ทองคำเปลว
GOLD gold mine(n) เหมืองทอง,ขุมทอง
golden(adj) เหมือนทอง,ทำด้วยทอง,ดีมาก,มีค่า,งดงาม,ประเสริฐ
goldfinch(n) นกชนิดหนึ่ง
goldfish(n) ปลาทอง
goldsmith(n) ช่างทอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
goldทองคำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gold foilทองคำเปลว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
gold leafทองคำเปลว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
golden ratioอัตราส่วนทอง [มีความหมายเหมือนกับ extreme and mean ratio] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Goldทอง [TU Subject Heading]
Gold mines and miningเหมืองทองและการทำเหมือง [TU Subject Heading]
Golden rectangleรูปสี่เหลี่ยมทอง, รูปสี่เหลี่ยมที่มีอัตราส่วนของความยาวต่อความกว้างเป็นอัตราส่วนทอง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Goldfishปลาเงินปลาทอง [TU Subject Heading]
Goldsmithsช่างทอง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระจับปิ้ง (n.) a gold or silver genital cover of a girl Syn. จับปิ้ง, ตะปิ้ง, ตับปิ้ง
กระดาษเงินกระดาษทอง (n.) silver and gold paper
กระตรุด (n.) charm of rolled gold or silver strips strung around the waist or the neck Syn. ตะกรุด
จะปิ้ง (n.) a gold or silver genital cover of a girl Syn. กระจับปิ้ง, จับปิ้ง, ตะปิ้ง, ตับปิ้ง
ตีทอง (v.) beat gold into sheets See also: hammer a piece of gold, flat to make gold leaf
ถมปรักมาศ (n.) pieces of niello worked in gold or silver designs
ราชาวดี (n.) an enamel for gold or silver (as bases) See also: a king of glazing
เจียด (n.) silver or gold tray used an insignia of high rank
กนก (n.) gold Syn. ทอง, สุวรรณ, มาศ, ทองคำ
กาญจนา (n.) gold Syn. ทอง
กาญจน์ (n.) gold Syn. ทอง
กาญจน์ (n.) gold Syn. ทอง, กาญจนา, สุวรรณ, กนก, นพคุณ
กาญจน์ (n.) gold Syn. ทอง, กาญจนา, สุวรรณ, กนก, นพคุณ
ทอง (n.) gold Syn. ทองคำ, กาญจนา, กนก, สุวรรณ, มาศ
ทองคำ (n.) gold Syn. ทอง, กาญจนา, สุวรรณ, กนก
ทองนพคุณเก้าน้ำ (n.) gold See also: pure gold, aurum Syn. ทองเนื้อเก้า
ทองเนื้อเก้า (n.) gold See also: pure gold, aurum Syn. ทองนพคุณเก้าน้ำ
นพคุณ (n.) gold See also: pure gold, aurum Syn. ทองเนื้อเก้า, ทองนพคุณเก้าน้ำ
มาศ (n.) gold Syn. ทอง, กาญจนา, สุวรรณ, กนก, นพคุณ, กาญจน์
มาศ (n.) gold Syn. ทอง, กาญจนา, สุวรรณ, กนก, นพคุณ, กาญจน์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A watch of gold with a diamond chainนาฬิกาทองพร้อมสร้อยเพชร
Good night, my little wooden gold mine.ราตรีสวัสดิ์, เหมืองทองไม้เล็ก ๆ น้อย ๆ ของฉัน
An armed unit escorting a cash box of gold coins meets a Yankee ambush and only three of them are saved.กองกำลังคุ้มกันหีบ ใส่เหรียญทองเกิดปะทะกับพวกแยงกี้... ...รอดมาแค่สามเอง...
They carry gold not paper dollars. And they're going to beat the South.พวกนี้พกทองแทนธนบัตร และจะบดขยี้ฝ่ายใต้
L hid the gold. The gold is safe!ฉันซ่อนไว้ ทองปลอดภัย!
He gave her a home built of gold and steelเขาให้เธอบ้านที่สร้างจากทองและเหล็ก
Ain't got no real estate or jewelry or gold mines to hang me upไม่ต้องมีที่อยู่ หรือเครื่องประดับ ไม่มีทอง แร่มาผูกมันฉัน
Just tell her that Steven Gold called and that I'm still expecting her and the gentleman at the club. Thank you....และผมยังรอเธอกับชายคนนั้นอยู่
The name Steven Gold wasn't on it.ไม่มีชื่อคุณ เขาบอกว่าคุณ...
I love the gold outfit.ฉันชอบที่มันห่อสีทอง
No? Then how about gold and jewels?ไม่เหรอ แล้วถ้าเป็นทั้งทองและเพชรพลอยพร้อมๆกันล่ะ
Whoever has the gold makes the rules.ใครก็ตามที่มีทองสร้างกฏ

gold ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一寸光阴一寸金[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, 一寸光阴一寸金 / 一寸光陰一寸金] An interval of time is worth an ounce of gold (俗谚 common saying); free time is to be treasured
聚宝盆[jù bǎo pén, ㄐㄩˋ ㄅㄠˇ ㄆㄣˊ, 聚宝盆 / 聚寶盆] treasure bowl (mythology); fig. source of wealth; cornucopia; gold mine
千金难买[qiān jīn nán mǎi, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ ㄋㄢˊ ㄇㄞˇ, 千金难买 / 千金難買] can't be bought for one thousand in gold (成语 saw)
开金[kāi jīn, ㄎㄞ ㄐㄧㄣ, 开金 / 開金] carated gold (alloy containing stated proportion of gold)
包金[bāo jīn, ㄅㄠ ㄐㄧㄣ, 包金] cover with gold leaf; gild
[jīn, ㄐㄧㄣ, 金] gold Au, transition metal, atomic number 79; metal; money; the Jurchen Jin dynasty (1115-1234); surname Jin or Kim
金币[jīn bì, ㄐㄧㄣ ㄅㄧˋ, 金币 / 金幣] gold coin
金本位[jīn běn wèi, ㄐㄧㄣ ㄅㄣˇ ㄨㄟˋ, 金本位] gold standard
金牌[jīn pái, ㄐㄧㄣ ㄆㄞˊ, 金牌] gold medal
金饰[jīn shì, ㄐㄧㄣ ㄕˋ, 金饰 / 金飾] gold ornaments
一掷千金[yī zhì qiān jīn, ㄧ ㄓˋ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, 一掷千金 / 一擲千金] lit. stake a thousand pieces of gold on one throw (成语 saw); to throw away money recklessly; extravagant
折兑[zhé duì, ㄓㄜˊ ㄉㄨㄟˋ, 折兑 / 折兌] to cash; to change gold or silver into money
金银[jīn yín, ㄐㄧㄣ ˊ, 金银 / 金銀] gold and silver
金星[Jīn xīng, ㄐㄧㄣ ㄒㄧㄥ, 金星] Venus (planet); gold star; to see stars (from blow on the head etc)
[yì, ㄧˋ, 镒 / 鎰] abrasion; gold-20 taels in weight
一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, cun4 jin1 nan2 mai3 cun4 guang1 yin1, 一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴 / 一寸光陰一寸金,寸金難買寸光陰] An interval of time is worth an ounce of gold, money can't buy you time (俗谚 common saying); Time is precious and must be treasured.
康乾盛世[kāng qián shèng shì, ㄎㄤ ㄑㄧㄢˊ ㄕㄥˋ ㄕˋ, 康乾盛世] booming and golden age of Qing dynasty (from Kang Xi to Qian Long emperors)
金钵[jīn bō, ㄐㄧㄣ ㄅㄛ, 金钵 / 金缽] (gold) alms bowl (of a Buddhist monk)
满城尽带黄金甲[Mǎn chéng jìn dài huáng jīn jiǎ, ㄇㄢˇ ㄔㄥˊ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄚˇ, 满城尽带黄金甲 / 滿城盡帶黃金甲] Curse of the Golden Flower (2007), period drama movie by Zhang Yimou
千金[qiān jīn, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, 千金] thousand jin 斤 (pounds) of gold; money and riches; (honorific) invaluable (support); (honorific) your daughter
鼎盛[dǐng shèng, ㄉㄧㄥˇ ㄕㄥˋ, 鼎盛] flourishing; at its peak; a golden age
一箭双雕[yī jiàn shuāng diāo, ㄧ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄨㄤ ㄉㄧㄠ, 一箭双雕 / 一箭雙鵰] lit. one arrow, two golden eagles (成语 saw); to kill two birds with one stone
金三角[Jīn sān jiǎo, ㄐㄧㄣ ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ, 金三角] Golden Triangle (Southeast Asia)
金匠[jīn jiàng, ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄤˋ, 金匠] goldsmith
金子[jīn zi, ㄐㄧㄣ ㄗ˙, 金子] gold
金帐汗国[jīn zhàng hàn guó, ㄐㄧㄣ ㄓㄤˋ ㄏㄢˋ ㄍㄨㄛˊ, 金帐汗国 / 金帳汗國] Golden Horde (ancient state)
金毛狗[jīn máo gǒu, ㄐㄧㄣ ㄇㄠˊ ㄍㄡˇ, 金毛狗] golden retriever (dog breed); Cibotium barometz, asian tropical tree fern with hairy fronds, used in traditional Chinese medicine
金乌[jīn wū, ㄐㄧㄣ , 金乌 / 金烏] Golden Crow; the sun; the three-legged golden crow that lives in the sun
金球奖[Jīn qiú jiǎng, ㄐㄧㄣ ㄑㄧㄡˊ ㄐㄧㄤˇ, 金球奖 / 金球獎] Golden Globe Award
金丝猴[jīn sī hóu, ㄐㄧㄣ ㄙ ㄏㄡˊ, 金丝猴 / 金絲猴] golden snub-nosed monkey (Rhinopithecus roxellana)
金色[jīn sè, ㄐㄧㄣ ㄙㄜˋ, 金色] golden
金马奖[Jīn mǎ jiǎng, ㄐㄧㄣ ㄇㄚˇ ㄐㄧㄤˇ, 金马奖 / 金馬獎] Golden Horse Film Festival and Awards
金黄[jīn huáng, ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄤˊ, 金黄 / 金黃] golden yellow; golden
锦鸡[jǐn jī, ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧ, 锦鸡 / 錦雞] golden pheasant
金鱼[jīn yú, ㄐㄧㄣ ㄩˊ, 金鱼 / 金魚] goldfish
五金[wǔ jīn, ˇ ㄐㄧㄣ, 五金] metal hardware (nuts and bolts); the five metals: gold, silver, copper, iron and tin 金銀銅鐵錫|金银铜铁锡
哥德巴赫猜想[Gē dé bā hè cāi xiǎng, ㄍㄜ ㄉㄜˊ ㄅㄚ ㄏㄜˋ ㄘㄞ ㄒㄧㄤˇ, 哥德巴赫猜想] the Goldbach conjecture in number theory
[huī, ㄏㄨㄟ, 翚 / 翬] pheasant; golden pheasant; variegated; to fly
金银铜铁锡[jīn yín tóng tiě xī, ㄐㄧㄣ ˊ ㄊㄨㄥˊ ㄊㄧㄝˇ ㄒㄧ, 金银铜铁锡 / 金銀銅鐵錫] the 5 metals: gold, silver, copper, iron and tin
潘金莲[Pān Jīn lián, ㄆㄢ ㄐㄧㄣ ㄌㄧㄢˊ, 潘金莲 / 潘金蓮] Pan Jinlian (name lit. Golden Lotus), heroine of Ming dynasty vernacular novel Jinpingmei or the Golden Lotus 金瓶梅

gold ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コーネリアエ[, ko-neriae] (n) Aulonocara chizumulu (species of peacock cichlid, Aulonocara korneliae); Aulonocara blue gold
ゴールドメダリスト[, go-rudomedarisuto] (n) gold medalist
ゴールドラッシュ[, go-rudorasshu] (n) gold rush
ホワイトゴールド;ホワイト・ゴールド[, howaitogo-rudo ; howaito . go-rudo] (n) white gold
ラメ[, rame] (n) lame (cloth made from gold or silver thread) (fre
十八金[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18-carat gold
成金(P);成り金[なりきん, narikin] (n,adj-no) (1) (derog) upstart; nouveau riche; new rich; narikin; coming into wealth suddenly; (2) (See 成る・7) (orig. meaning) piece promoted to gold general (in shogi); (P)
採金[さいきん, saikin] (n,vs) gold mining; extraction of gold
摺箔;摺り箔[すりはく, surihaku] (n,vs) (1) impressed (glued) gold or silver foil on traditional Japanese fabric; (2) type of noh costume
旭日小綬章[きょくじつしょうじゅしょう, kyokujitsushoujushou] (n) Order of the Sacred Treasure, Gold Rays with Rosette
旭日重光章[きょくじつじゅうこうしょう, kyokujitsujuukoushou] (n) Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star
水金[みずきん;すいきん, mizukin ; suikin] (n) (1) liquid gold (used for applying gold to ceramics, etc.); (2) (すいきん only) (See 月水金・げっすいきん) Wednesday and Friday; (3) bribe; sweetener; douceur
沈金[ちんきん, chinkin] (n) gold-inlaid laquerware (using powdered gold in etched grooves)
泥絵[どろえ;でいえ, doroe ; deie] (n) (1) (esp. どろえ) (See 泥絵の具) distemper painting; (2) (esp. でいえ) (See 金銀泥絵) painting made with gold or silver paint (usu. on a dark background)
砂(P);沙;砂子;沙子[すな(砂;沙)(P);すなご(砂子;沙子);いさご, suna ( suna ; sa )(P); sunago ( suna ko ; sa ko ); isago] (n) (1) sand; grit; (2) (すなご only) gold dust; silver dust; (P)
砂金[さきん;しゃきん, sakin ; shakin] (n) gold dust
箔押し[はくおし, hakuoshi] (n,vs) cover with gold or silver leaf
糞虫[くそむし, kusomushi] (n) (1) (See 糞転がし・ふんころがし,黄金虫・こがねむし) dung beetle; gold beetle; goldbug; scarab beetle; (2) maggots in faeces (feces)
花丸[はなまる, hanamaru] (n) (See 二重丸) flower circle (equiv. of gold star awarded to kids for good work at school)
逆玉[ぎゃくたま, gyakutama] (n) man who marries a wealthy or upwardly-mobile woman; gold digger
[きん, kin] (n,n-suf) (1) gold; golden (color); metaphor for (most) valuable; gold (medal, cup); (2) money (written before an amount); (3) (abbr) (See 金曜) Friday; (4) (See 五行・1) metal (fourth of the five elements); (5) Jin (dynasty of China; 1115-1234 CE); (6) (abbr) (See 金将) gold general (shogi); (7) (abbr) (col) (See 金玉・きんたま) testicles; (suf,ctr) (8) karat; carat; (P)
金プラ;金ぷら;金麩羅[きんぷら(金ぷら;金麩羅);きんプラ(金プラ), kinpura ( kin pura ; kin fu ra ); kin pura ( kin pura )] (n) (1) (See 天麩羅) tempura made with egg yolk in the batter (hence golden colored); (2) (sl) gold plate
金メダル[きんメダル, kin medaru] (n) gold medal
金モール[きんモール, kin mo-ru] (n) gold braid (e.g. on a military officer's uniform)
金冠[きんかん;こんかん(ok), kinkan ; konkan (ok)] (n) (1) (きんかん only) gold crown (tooth); (2) golden crown; coronet; crown made out of gold
金券[きんけん, kinken] (n) (1) gold certificate; (2) tradeable coupon redeemable for goods or services
金唐革;金唐皮[きんからかわ, kinkarakawa] (n) thin leather with gold patterns (introduced from Europe during the Edo period)
金器[きんき, kinki] (n) article made of gold; gold plate
金地金本位制度[きんじがねほんいせいど, kinjiganehon'iseido] (n) gold bullion standard
金坑;金鉱[きんこう, kinkou] (n) gold mine
金塊[きんかい, kinkai] (n) nugget; gold bullion; gold bar; (P)
金字[きんじ;こんじ, kinji ; konji] (n) gold or gilt letters
金屏風[きんびょうぶ, kinbyoubu] (n) folding screen covered with gold leaf; (P)
金彩[きんだみ, kindami] (n) gold leaf; gold paint; gold glazing
金探し[きんさがし, kinsagashi] (n) searching for gold
金文字[きんもじ, kinmoji] (n) gold or gilt letters
金杯;金盃[きんぱい, kinpai] (n) gold cup; gilded cup; goblet
金牌[きんぱい, kinpai] (n) gold medal
金目;金眼[きんめ, kinme] (n) (1) (金目 only) Edo-period unit of gold coinage; (2) golden eyes (of a cat, etc.); (3) (abbr) (See 金目鯛) splendid alfonsino (Beryx splendens)
金看板[きんかんばん, kinkanban] (n) signboard with gold or gilt lettering; slogan; noble cause
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[きん, kin] Thai: ทอง English: gold

gold ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชามพูนท[n.] (champhūnot) EN: pure gold FR:
ชาตรูป[n.] (chātarūp) EN: gold FR:
ชมพูนท[n.] (chomphūnot) EN: pure gold FR:
ชมพูนุท[n.] (chomphūnut) EN: pure gold FR:
ชมพูนุท[n.] (chomphūnut) EN: pure gold FR: or pur [m]
ชุบ[v.] (chup) EN: plate ; gold ; gild ; coat FR: plaquer ; argenter ; dorer
ชุบทอง[v. exp.] (chup thøng) EN: gild ; gold plate ; plate with gold FR: dorer
ชุบทอง[adj.] (chup thøng) EN: gold plated FR: doré ; plaqué or
เดินทอง[v.] (doēnthøng) EN: print in gold letters FR: écrire en lettres d'or
เหม[n.] (hēm) EN: gold FR: or [m]
เหม-[pref.] (hēma-) EN: gold FR: or [m]
จามีกร[n.] (jāmīkøn) EN: gold FR:
จารุ[n.] (jāru) EN: gold FR:
จุฑามาศ[n.] (juthāmāt) EN: gold hairpin FR:
กัมพู[n.] (kamphū) EN: gold FR: or [m]
กำพู[n.] (kamphū) EN: gold FR: or [m]
กาญจน์[n.] (kān) EN: gold FR:
กนกากร[n.] (kanakākara) EN: gold mine ; gold pit FR:
กัญชา[n.] (kanchā) EN: cannabis ; marijuana ; marijuana leaves ; marihuana ; ganja ; hashish ; pot (inf.) ; Acapulco gold FR: cannabis [m] ; chanvre indien [m] ; haschisch [m] ; shit [m] (fam.) ; herbe [f] (fam.)
กาญจน-[pref.] (kānjana-) EN: gold FR:
กาญจนา[n.] (kānjanā) EN: gold FR:
กนก[n.] (kanok) EN: gold FR:
คำ[n.] (kham) EN: gold FR: or [m]
คร่ำทอง[v.] (khramthøng) EN: inlay with gold FR:
เครื่องทอง[n.] (khreūangthø) EN: gold ornaments; gold plate FR:
เครื่องทองหยอง[n. exp.] (khreūangthø) EN: gold ornaments FR:
ขุดทอง[v. exp.] (khut thøng) EN: dig for gold ; find a fortune FR: chercher fortune
ความเคลื่อนไหวของราคาทองคำ[n. exp.] (khwām khleū) EN: gold price volatility FR:
กระนก[n.] (kranok) EN: gold FR: or [m]
กระตรุด[n.] (kratrut) EN: [tiny rolled metal amulet inscribed with sacred words] ; [magic gold or silver cylinder worn around the waist or the neck] FR:
กรองทอง[n.] (krøngthøng) EN: shot with gold threads ; cloth of gold FR:
แหล่งแร่ทองคำ[n. exp.] (laeng raē t) EN: gold mine FR: mine d'or [f]
ลายรดน้ำ[X] (lāi rotnām) EN: gold appliqué on black lacquer FR:
เหลืองปรีดียาธร[n. exp.] (leūang Prīd) EN: Silver trumpet tree ; Tree of gold ; Paraguayan silver trumpet tree ; Tabebuia aurea FR: Tabebuia aurea
ลงรักปิดทอง[v. exp.] (longrak pit) EN: lacquer and gild ; lacquer with gold inlay FR:
แม่ทองดำ[n. exp.] (maē thøngda) EN: black gold FR:
มหาธาตุ[n.] (mahāthāt) EN: gold FR:
มาศ[n.] (māt) EN: gold FR:
เหมืองแร่ทองคำ[n. exp.] (meūang raē ) EN: gold mine ; goldmine FR: mine d'or [f]
เหมืองทอง[n. exp.] (meūang thøn) EN: gold mine FR: mine d'or [f]

gold ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bangstangare {f} [ornith.]Blue & Gold Tanager
Poliergold {n}burnish gold
Feenwaldsänger {m} [ornith.]Grey & Gold Warbler
Goldader {f}vein of gold
Goldbarren {m}gold bar; bar of gold
Neon-Demoiselle {f} (Pomacentrus coelistis) [zool.]blue & gold damsel
Palmertangare {f} [ornith.]Grey & Gold Tanager
Tresse {f} | goldene Tresse(strip of) braid; stripe | gold braid
Amerikanischer Goldregenpfeifer {m} [ornith.]American Golden-Plover (Pluvialis dominica)
Goldstirn-Fliegenstecher {m} [ornith.]Golden-faced Tyrannulet
Jemengoldsperling {m} [ornith.]Arabian Golden Sparrow
Kernbeißerweber {m} [ornith.]Asian Golden Weaver
Goldschwanz-Riffbarsch {m}; Goldschwanz-Demoiselle
Bronzekuckuck {m} [ornith.]Golden-Bronze Cuckoo
Buntkopfspecht {m} [ornith.]Golden-naped Woodpecker
Cayenneorganist {m} [ornith.]Golden-sided Euphonia
Goldgräber {m}gold-digger
Goldstreifen-Falterfisch {m} (Chaetodon aureofasciatus) [zool.]golden stripe butterfly
Studentenblume {f} [bot.]French marigold
Genickbandweber {m} [ornith.]Taveta Golden Weaver
Vergolder {m} | Vergolder
Vergoldung {f} | Vergoldungen
Goldauflage {f}; Vergoldung
Goldgrube {f} | Goldgruben
Goldhut {m} [hist.]gold cone
Goldklumpen {m} | Goldklumpen
Goldmedaille {f} | Goldmedaillen
Goldoberfläche {f}gold plating
Goldplattierung {f}gold plating
golden; goldgelb {adj}golden
Steinadler {m}; Goldadler
Goldfasan {m} [ornith.]Golden Pheasant
Goldbrusttaube {f} [ornith.]Golden Heart
Goldtaube {f} [ornith.]Golden Dove
Goldsittich {m} [ornith.]Golden Conure
Prachtnachtschwalbe {f} [ornith.]Golden Nightjar
Antillenschwalbe {f} [ornith.]Golden Swallow
Goldpieper {m} [ornith.]Golden Pipit
Goldbülbül {m} [ornith.]Golden Greenbul
Goldschwanzbülbül {m} [ornith.]Golden Bulbul

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gold
Back to top