หมวดคำภาษาอังกฤษ > สวนสัตว์ (zoo)

หมวด สวนสัตว์ (zoo)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดนี้ได้แก่
รูป
คำศัพท์
ประเภท
ความหมาย

n
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

n
การเลี้ยงสัตว์

aquatic
n
พืชหรือสัตว์น้ำ

n
สิ่งที่มีเท้า2ข้าง

cage
n
กรง

horn
n
เขา

n
ข่าวสาร

insect
n
แมลง

n
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

n
สัตว์ปีก

n
สัตว์สี่เท้า

reptile
n
สัตว์เลื้อยคลาน

n
สัตว์จำพวกหนู

n
สัตว์เลื้อยคลานจำพวกงู (โดยเฉพาะงูใหญ่และงูพิษ)

zookeeper
n
ผู้ดูแลสัตว์ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top