ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

surface

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *surface*, -surface-

surface ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
surface (n.) ผิวหน้า See also: ผิวภายนอก, ด้านนอก Syn. covering, exterior, face, outside
surface (n.) พื้นดินหรือพื้นน้ำ See also: พื้นผิวโลกที่สัมผัสกับอากาศ Syn. earth, sea
surface (n.) พื้นผิวที่เป็นของแข็ง See also: บริเวณที่ราบแข็ง Syn. solid flat area
surface (n.) ลักษณะภายนอก See also: โฉมภายนอก, การแสดงออก, สิ่งที่ปรากฏ Syn. outward appearance
surface (adj.) เกี่ยวกับพื้นผิว See also: เกี่ยวกับผิวภายนอก
surface (adj.) ผิวเผิน See also: ตื้นๆ Syn. superficial
surface (adj.) ซึ่งขนส่งทางพื้นดินหรือทางทะเล Syn. transported over land or sea
surface (vi.) โผล่ขึ้นมาที่พื้นผิว See also: ปรากฏบนพื้นผิว Syn. appear, arise, come up
surface (vi.) เป็นที่ปรากฏ See also: เป็นที่รู้, ปรากฏ, เปิดเผย Syn. become apparent, become known
surface (vt.) เคลือบผิว See also: คลุมผิว, ปกคลุมผิว
surface (vt.) ทำให้เกลี้ยงเกลา See also: ทำให้มัน, ขัดมัน
surface-to-air (adj.) จากพื้นสู่อากาศ
surface-to-surface (adj.) จากพื้นสู่พื้น
surface-to-underwater (adj.) ซึ่งเดินทางจากผิวโลกสู่เป้าหมายใต้น้ำ
English-Thai: HOPE Dictionary
surface(เซอ'ฟิส) n.,adj. ผิวหน้า,ผิว,ผิวนอก,ผิวพื้น,โฉมภายนอก,ด้านหน้า,โฉมหน้า,ผิวเผิน,ตื้น ๆ vt. ทำให้มัน,ขัดมัน,vi. โผล่ขึ้นเหนือพื้นน้ำ,กระทำบนผิวหน้า, See also: surfacer n.
English-Thai: Nontri Dictionary
surface(n) พื้นผิว,ผิว,พื้นดิน,ด้านหน้า,โฉมหน้า,ผิวเผิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
surfaceพื้นผิว, พื้นหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
surface tension๑. ความตึงผิว๒. แรงตึงผิว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Surface (Technology)พื้นผิววัสดุ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
surface tensionแรงตึงผิว, ความตึงผิว, แรงที่เกิดขึ้นบนผิวของของเหลวเพื่อที่จะลดพื้นที่ผิว  วัดเป็นแรงต่อหน่วยความยาวบนผิวของของเหลวนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แต่งหน้าขนม (v.) dress the surface of a cake See also: form a top for cake Syn. แต่งหน้าเค้ก
แต่งหน้าเค้ก (v.) dress the surface of a cake See also: form a top for cake
ผิว (n.) surface Syn. ผิวหน้า Ops. ภายใต้, ใต้
ผิวๆ (n.) surface
ผิวนอก (n.) surface See also: covering, face Syn. เปลือกนอก
ผิวหน้า (n.) surface Syn. ผิว Ops. ภายใต้, ใต้
พื้นผิว (n.) surface Syn. ผิว, ผิวหน้า Ops. ภายใต้, ใต้
หน้า (n.) surface See also: side
กาบพรหมศร (n.) surface decoration veneered on posts See also: a post decoration
พื้นน้ำ (n.) surface of the water
กลบเกลี่ย (v.) cover with earth and then smooth over the surface See also: fill and level up Syn. ถม, คลุม
ผิวจราจร (n.) road surface
ผิวถนน (n.) road surface
ผืนโลก (n.) the Earth´s surface Syn. แผ่นดิน, พื้นแผ่นดิน
พื้นถนน (n.) road surface Syn. ผิวถนน
พื้นแผ่นดิน (n.) the Earth´s surface Syn. แผ่นดิน, ผืนโลก
พื้นโลก (n.) the Earth´s surface Syn. แผ่นดิน, พื้นแผ่นดิน, ผืนโลก
หน้าท้อง (n.) abdominal surface Syn. ท้อง, พุง
โบก (v.) apply (plaster or cement) over a surface See also: plaster, whitewash Syn. ฉาบ, ทา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can't see any surface features.ฉันไม่สามารถดูคุณสมบัติ พื้นผิวใด ๆ
Kick for the surface and keep kicking.ถีบน้ำไว้ให้ตัวลอยขึ้นมา
They're boring from the surface down to Zion.พวกมันกำลังเจาะลงมาจากพื้นผิวด้านบน
You want to run the surface while they run the tunnel below.ขณะที่ผู้คุมไปทางอุโมงค์
One of our NOMAD buoys registered a 13-degree drop in surface temperature.ทุ่มโนแมดตัวหนึ่งบันทึกอุณหภูมิ ลดลง 13 องศา... ...เมื่อวันก่อนผมส่งอีเมล์ให้คุณแล้ว
They want to peer under the surface at the big everything, but this can be a very painful process full of surprises.แต่นี่อาจเป็นกระบวนการที่เจ็บปวด เต็มไปด้วยเซอร์ไพรส์ อาจทำให้ความเข้าใจเดิมของคุณ เปลี่ยนไปทั้งหมด
That's why most people prefer to remain on the surface of things.คุณน่าจะกลับบ้าน ปล่อยให้มันเป็นอยู่แบบนี้
A palm- it's not as easy as a fingerprint. Lot more surface to scan and compare.ฝ่ามือ มันไม่ง่ายอย่างลายมือ ต้องแสกนพื้นที่และเปรียบเทียบมากขึ้น
Better strap yourself in. We're landing on the surface of the moon.ไปคาดเข็มขัดดีกว่านะ กำลังจะลงจอดบนผิวดวงจันทร์แล้ว
We've done the surface scans. The cave is huge, Jack.เราจะดำน้ำสำรวจ ถ้ำนี้ใหญ่โตจริงๆ แจ๊ค
Dr. Nicolai, we're a mile below the surface and three miles in.ดร.นิโคไล เราอยู่ลึกเป็นไมล์นะ จากปากถ้ำและเข้ามาอีกตั้ง 3 ไมล์
Did you see any shadows in the water, maybe, some dark shape breach the surface ?คุณเห็นเงาใต้น้ำ หรือว่าอะไรที่.. มีรูปร่างดำทะมึนโผล่มาที่ผิวน้ำรึเปล่า

surface ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上头[shàng tou, ㄕㄤˋ ㄊㄡ˙, 上头 / 上頭] above; on top of; on the surface of
月球表面[yuè qiú biǎo miàn, ㄩㄝˋ ㄑㄧㄡˊ ㄅㄧㄠˇ ㄇㄧㄢˋ, 月球表面] lunar surface; surface of the moon
不连续面[bù lián xù miàn, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄒㄩˋ ㄇㄧㄢˋ, 不连续面 / 不連續面] surface of discontinuity
地表水[dì biǎo shuǐ, ㄉㄧˋ ㄅㄧㄠˇ ㄕㄨㄟˇ, 地表水] surface water
地面核爆炸[dì miàn hé bào zhà, ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ, 地面核爆炸] surface nuclear explosion
地面水[dì miàn shuǐ, ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ ㄕㄨㄟˇ, 地面水] surface water
地面灌溉[dì miàn guàn gài, ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ ㄍㄨㄢˋ ㄍㄞˋ, 地面灌溉] surface irrigation
胎面[tāi miàn, ㄊㄞ ㄇㄧㄢˋ, 胎面] surface of tire; tread (of tire)
表土[biǎo tǔ, ㄅㄧㄠˇ ㄊㄨˇ, 表土] surface soil; topsoil
表层[biǎo céng, ㄅㄧㄠˇ ㄘㄥˊ, 表层 / 表層] surface layer
表面信息[biǎo miàn xìn xī, ㄅㄧㄠˇ ㄇㄧㄢˋ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ, 表面信息] surface information
表面张力[biǎo miàn zhāng lì, ㄅㄧㄠˇ ㄇㄧㄢˋ ㄓㄤ ㄌㄧˋ, 表面张力 / 表面張力] surface tension
代数曲面[dài shù qū miàn, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄑㄩ ㄇㄧㄢˋ, 代数曲面 / 代數曲面] algebraic surface
拱度[gǒng dù, ㄍㄨㄥˇ ㄉㄨˋ, 拱度] arched; convex curve surface; camber (slightly arched road surface)
隐燃[yǐn rán, ˇ ㄖㄢˊ, 隐燃 / 隱燃] burning with no flame; fire beneath the surface; hidden combustion
画布[huà bù, ㄏㄨㄚˋ ㄅㄨˋ, 画布 / 畫布] canvas (artist's painting surface)
表面化[biǎo miàn huà, ㄅㄧㄠˇ ㄇㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, 表面化] come to the surface; become apparent
凸面[tū miàn, ㄊㄨ ㄇㄧㄢˋ, 凸面] convex surface
[léng, ㄌㄥˊ, 棱 / 稜] corner; square beam; edge; arris (sharp ridge formed by two surfaces meeting at an edge); protrusion
曲面[qū miàn, ㄑㄩ ㄇㄧㄢˋ, 曲面] curved surface; surface
[biǎo, ㄅㄧㄠˇ, 表] exterior surface; family relationship via females; to show (one's opinion); a model; a table (listing information); a form; a meter (measuring sth)
[miàn, ㄇㄧㄢˋ, 面] fade; side; surface; aspect; top; face; classifier for flat surfaces such as drums, mirrors, flags etc
地面[dì miàn, ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ, 地面] floor; ground; surface
[sè, ㄙㄜˋ, 涩 / 澀] grating (of surfaces); tart; acerbic
[sè, ㄙㄜˋ, 濇] grating (of surfaces)
潜藏[qián cáng, ㄑㄧㄢˊ ㄘㄤˊ, 潜藏 / 潛藏] hidden beneath the surface; buried and concealed
面子[miàn zi, ㄇㄧㄢˋ ㄗ˙, 面子] outer surface; outside; honor; reputation; face (as in "losing face"); self-respect; feelings; (medicinal) powder
法线[fǎ xiàn, ㄈㄚˇ ㄒㄧㄢˋ, 法线 / 法線] normal line to a surface
洋面[yáng miàn, ㄧㄤˊ ㄇㄧㄢˋ, 洋面] ocean surface
外边[wài bian, ㄨㄞˋ ㄅㄧㄢ˙, 外边 / 外邊] outside; outer surface; abroad; place other than one's home
不痛不痒[bù tòng bù yǎng, ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˋ ㄅㄨˋ ㄧㄤˇ, 不痛不痒] scratching the surface; superficial; perfunctory
裂片[liè piàn, ㄌㄧㄝˋ ㄆㄧㄢˋ, 裂片] splinter; chip; tear (split in a surface); lobe
表面[biǎo miàn, ㄅㄧㄠˇ ㄇㄧㄢˋ, 表面] surface; face; outside; appearance
切平面[qiē píng miàn, ㄑㄧㄝ ㄆㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ, 切平面] tangent plane (to a surface)

surface ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アホ毛[アホげ, aho ge] (n) (1) (m-sl) (See 寝癖) long spike (or 'antenna') of hair, may do tricks (seen in anime and manga); (2) frizz; short tufts springing up from hair surface here and there
アンツーカ;アンツーカー[, antsu-ka ; antsu-ka-] (n) en-tout-cas (track or tennis court surface made of clay and crushed brick) (fre
スプライン曲面[スプラインきょくめん, supurain kyokumen] (n) {comp} spline surface
すり合わせ;擦り合わせ;摺り合わせ[すりあわせ, suriawase] (n) (1) precision surface finishing; lapping; (2) bouncing of ideas (opinions, etc.) off each other to obtain a fine-tuned integrated whole
つんでれ;ツンデレ[, tsundere ; tsundere] (adj-f,n) (1) (See つんつん,でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type
ニット[, nitto] (n) (1) knit; knitted fabric; knitted garments; (2) nit (unit of surface brightness equal to 1 candela per square meter); (P)
ぺこん;ぺこり;ぺこりん[, pekon ; pekori ; pekorin] (adv,adv-to) (1) sound of thin metal or plastic surface caving in and springing back; (2) action of quickly bowing or lowering one's head; (with a) bob of the head
ぺたぺた[, petapeta] (adv) (1) (on-mim) sound of a flat surface repeatedly making contact with something; (2) (on-mim) applying a seal or stamp again and again; pasting (paper) all over; (3) (on-mim) daubing; smearing
ぺたん[, petan] (adv) (on-mim) (See ぺたぺた・1) sound of something making firm contact with a flat surface
ぽろり[, porori] (adv) (1) crying; (2) falling off; falling down; (3) inadvertently coming to the surface
一白[いっぱく, ippaku] (n) (1) (See 九星) first of nine traditional astrological signs (corresponding to Mercury and north); (2) white patch on one foot of a horse; horse with such a patch; (3) surface (landscape) that is white all over; pure white
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1,vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1,vi) (22) (of the tide) to come in; (v1,vi,vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P)
円錐面[えんすいめん, ensuimen] (n) (circular) conical surface
咬合面[こうごうめん, kougoumen] (n) masticating surface; occlusal surface
地肌(P);地膚[じはだ, jihada] (n) (1) texture; grain; (2) one's skin (lacking makeup, etc.); natural skin; bare skin; (3) surface of the earth; bare ground; (P)
塗り固める;塗固める[ぬりかためる, nurikatameru] (v1) to coat a surface with something that adheres strongly when hardened (i.e. grout, plaster, lacquer)
川明かり;川明り;河明かり;河明り[かわあかり, kawaakari] (n) glow of a river in the darkness; surface of a river gleaming in the darkness; gleam on a river at dusk
摺動[しゅうどう, shuudou] (n) sliding or moving along a smooth surface with continuous contact on that surface
放物面;抛物面[ほうぶつめん, houbutsumen] (n) parabolic surface
断層面[だんそうめん, dansoumen] (n) fault plane; fault surface
曲面[きょくめん, kyokumen] (n) curved surface
泡沫[うたかた;ほうまつ;うたがた, utakata ; houmatsu ; utagata] (n) (1) bubble on surface of liquid; (adj-no,n) (2) ephemeral; transient
浮び出る;浮かび出る;うかび出る[うかびでる, ukabideru] (v1,vi) to surface
涵養[かんよう, kanyou] (n,vs) (1) cultivation; fostering; training; (2) penetration, e.g. surface water into an aquifer
溺れる[おぼれる, oboreru] (v1,vi) (1) (uk) to drown; to nearly drown; to sink below the surface (of water); (2) to indulge in; to lose one's head over something; to wallow in; (P)
潜く[かずく;かづく, kazuku ; kaduku] (v5k) (1) (uk) (arch) to be underwater from the neck down; to collect shells, seaweed, etc. by diving under the water; (2) to force something under the surface of the water
球面[きゅうめん, kyuumen] (n) spherical surface
界面現象[かいめんげんしょう, kaimengenshou] (n) interfacial phenomenon; surface phenomenon
移着[いちゃく, ichaku] (n,vs) adhering or embedding of wear debris in the opposing surface
縵面[なめ, name] (n) (arch) (See 銭・ぜに・1) smooth unlettered back surface of an old "zeni" coin
腹面[ふくめん, fukumen] (n,adj-no) ventral surface
舵面[だめん, damen] (n) control surface
茫々;茫茫[もうもう;ぼうぼう, moumou ; boubou] (n) (1) wide expanse of flat surface (e.g. sea, plains); (2) endless; (3) rampant growth of (weeds, hair)
表層雪崩[ひょうそうなだれ, hyousounadare] (n) surface avalanche
近心隣接面[きんしんりんせつめん, kinshinrinsetsumen] (n) mesial proximal surface
過ちを文る[あやまちをかざる, ayamachiwokazaru] (exp,v5r) to not try to fix an error but rather make it look good on the surface only
遠距離分解能[えんきょりぶんかいのう, enkyoribunkainou] (n) far surface resolution
陰面消去[いんめんしょうきょ, inmenshoukyo] (n) {comp} hidden surface removal
[めん, men] (n) (1) face; (2) mask; face guard; (3) {MA} (in kendo) striking the head; (4) surface (esp. a geometrical surface); (5) page; (n,suf) (6) aspect; facet; side; (7) chamfer; (ctr) (8) counter for broad, flat objects, levels or stages, e.g. in a video game; (P)
エタロン[, etaron] (n) etalon (optical element with parallel surfaces used to increase the coherent length of a laser)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サーフィスモデル[さーふぃすもでる, sa-fisumoderu] surface model
表示面[ひょうじめん, hyoujimen] display surface, view surface, presentation surface
表面プロット[ひょうめんプロット, hyoumen purotto] surface plot
隠線隠面消法[いんせんいんめんしょうきょ, insen'inmenshoukyo] hidden line, hidden surface removal
隠面処理[いんめんしょり, inmenshori] hidden surface removal
面画[めんが, menga] surface-drawing

surface ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้านนอก[n. exp.] (dān nøk) EN: surface FR:
ฝ้า[n.] (fā) EN: scum on the surface of a liquid FR:
ห้าง[n.] (hāng) EN: store ; shop ; mall ; firm ; business house ; commercial establishment ; concern FR: magasin [m] ; établissement commercial [m] ; centre commercial [m] ; grande surface [f] ; succursale [f]
จีนัสของผิว[n. exp.] (jīnat khøng) EN: genus of a surface FR:
การกร่อนแบบพื้นผิว[n. exp.] (kān krǿn ba) EN: slope wash ; sheet flood erosion ; unconcentrated wash ; rain wash ; surface wash FR:
การวัดพื้นที่[n. exp.] (kān wat phe) EN: area measurement FR: mesure de la surface [f]
กาบพรหมศร[n.] (kāpphromsøn) EN: post decoration ; surface decoration veneered on posts FR:
เคมีพื้นผิว[n. exp.] (khēmī pheūn) EN: surface chemistry FR:
เขตโทษ [n. exp.] (khēt thōt) EN: penalty area ; penalty zone FR: surface de réparation [f]
คลื่นพื้นผิว[n. exp.] (khleūn pheū) EN: surface wave FR: onde de surface [f]
คลื่นทะเล[n. exp.] (khleūn thal) EN: surface wave FR:
โครงสร้างพื้นผิว[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: surface structure FR:
โครงสร้างผิว[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: surface structure FR:
กลบเกลี่ย[v.] (klopklīa) EN: cover with earth and then smooth over the surface FR:
แหล่งน้ำผิวดิน[n. exp.] (laeng nām p) EN: FR: eau de surface [f] ; eaux de surface [fpl]
ลาด[v.] (lāt) EN: pave ; concrete ; tile ; surface ; cover FR: paver ; revêtir ; recouvrir
น้ำผิวดิน[n. exp.] (nām phiu di) EN: surface water FR: eau de surface [f] ; eaux de surface [fpl]
หน้าสัมผัส[n. exp.] (nā samphat) EN: contact surface FR:
หน้าท้อง[n.] (nāthøng) EN: abdominal surface ; belly FR: ventre [m]
เนื้อที่[n.] (neūathī) EN: area ; space ; zone ; room ; dimension FR: surface [f] ; espace [m] ; superficie [f]
งาน[n.] (ngān) EN: ngan ; [area equal to a quarter of arai or 400 square meters] FR: ngan [m] ; [unité de surface équivalant à un quart de rai ou 400 mètres carrés]
หน่วยวัดพื้นที่[n. exp.] (nūay wat ph) EN: unit of area ; area unit FR: unité de surface [f]
หน่วยวัดที่ดิน[n. exp.] (nūay wat th) EN: FR: unité de surface [f] ; unité de mesure de la superficie [f]
ปริพันธ์ตามผิว[n. exp.] (pariphan tā) EN: surface integral FR:
พนักงานทำความสะอาด[n. exp.] (phanakngān ) EN: FR: technicien de surface [m] ; technicienne de surface [f] ; agent d'entretien [m] ; agent d'entretien et maintenance [m] ; agent de propreté et d'hygiène [m] ; homme de ménage [m] ; femme de ménage [f]
ผาด[adj.] (phāt) EN: at a glance ; quickly ; in a glancing manner ; indirectly ; superficially ; vaguely ; on the surface FR: d'un coup d'oeil
พื้น[n.] (pheūn) EN: floor ; ground FR: sol [m] ; plancher [m] ; surface [m]
พื้น[n.] (pheūn) EN: surface ; area FR: fond [m]
พื้นดิน[n.] (pheūndin) EN: ground ; earth ; land ; surface ; soil FR: sol [m] ; terre [f] ; terrain [m] ; surface [f] ; sol en terre battue [m]
พื้นโลก[n. exp.] (pheūn lōk) EN: Earth's surface FR: surface terrestre [f]
พื้นผิว[n.] (pheūnphiu) EN: surface ; face ; outside FR: surface [f]
พื้นผิวโลก[n. exp.] (pheūnphiu l) EN: Earth's surface FR: surface de la Terre [f] ; surface terrestre [f] ; surface du globe [f]
พื้นที่[n.] (pheūnthī) EN: area ; surface FR: aire [f] ; surface [f] ; étendue [f] ; superficie [f]
พื้นที่เกษตรกรรม[n. exp.] (pheūnthī ka) EN: FR: surface agricole [f]
พื้นที่ป่าไม้[n. exp.] (pheūnthī pā) EN: FR: surface forestière [f] ; superficie boisée [f]
พื้นที่ผิว[n. exp.] (pheūnthī ph) EN: surface area FR:
พื้นที่เพาะปลูก[n. exp.] (pheūnthī ph) EN: cultivated area FR: surface cultivée [f] ; surface de plantation [f]
พื้นที่ปีก[n. exp.] (pheūnthī pī) EN: flying surface FR: surface alaire [f] ; surface des ailes [f]
พื้นที่ทั้งหมด[n. exp.] (pheūnthī th) EN: FR: surface totale [f]
ผิว[n.] (phiu [= phi) EN: surface ; outer layer FR: surface [f]

surface ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berührungsfläche {f}contact surface
Schnittstelle {f}cut surface
Oberflächenreinheit {f} | partikuläre Oberflächenreinheitsurface cleanliness | particulate surface cleanliness
Nutzfläche {f}effective surface
Oberflächenbehandlung {f}finish treatment; surface treatment
Reibungsfläche {f}friction surface
Führungsbahn {f}guide surface
Führungsfläche {f}guide surface
Innenseite {f}inner surface
Aufstellfläche {f}installation surface
Projektionsfläche {f}projection surface
Lauffläche {f}running surface
Reibfläche {f} (einer Streichholzschachtel)striking surface
Auflagefläche {f}supporting surface
Oberflächenbeschaffenheit {f}surface condition; surface finish
Betonsichtfläche {f}visible concrete surface
Rundheitsbestimmung {f}surface roundness determination
Aufbauleuchte {f}surface mounted ceiling luminaire
Freiformflächen {pl}free formed surfaces
Oberflächenneutralisierung {f}surface passivation
PVC-Spachtelbelag {m}PVC surfacer
Flächenerosion {f}surface erosion
Spachtelmasse {f}surfacer; putty
Abblättern {n} der Oberflächesurface peeling
Flächenschleifmaschine {f}surface grinder
Kriechstrom {m} [electr.]surface leakage; current leak
Oberflächenabdruck {m}surface replica
Oberflächenabfluss {m}surface runoff
Oberflächenadsorption {f}surface adsorption
Oberflächenausführung {f}surface finish
Oberflächenbereich {m}surface area
Oberflächenleitung {f}surface conduction
Oberflächenprüfung {f}surface inspection
Oberflächenspannung {f} | die Oberflächenspannung beeinflussendsurface tension | tensioactive
Tagebau {m}surface mining; opencast mining

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า surface
Back to top