ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stupidity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stupidity*, -stupidity-

stupidity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stupidity (n.) ความโง่ See also: ความน่าเบื่อ Syn. stupor, apathy Ops. wisdom, intelligence
stupidity (n.) ความน่าเบื่อ Syn. idiocy, imbecility, witlessness Ops. shrewdness, canniness
English-Thai: HOPE Dictionary
stupidity(สทิวพิด'ดิที) n. ความโง่,ความเง่า,ความเซ่อ,ความทึ่ม,ความโฉดเขลา,การกระทำหรือการพูดที่โง่หรือโฉดเขลา,ความคิดที่โฉดเขลา
English-Thai: Nontri Dictionary
stupidity(n) ความเซ่อ,ความโง่,ความเขลา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเขลา (n.) stupidity See also: foolishness, silliness Syn. ความโง่เง่า, ความโง่, ความโง่เขลา Ops. ความฉลาด, ความเฉลียวฉลาด
ความโง่ (n.) stupidity See also: foolishness, silliness Syn. ความโง่เง่า, ความโง่เขลา Ops. ความฉลาด, ความเฉลียวฉลาด
ความโง่เขลา (n.) stupidity See also: foolishness, silliness Syn. ความโง่เง่า, ความโง่ Ops. ความฉลาด, ความเฉลียวฉลาด
ความโง่เง่า (n.) stupidity See also: foolishness, silliness Syn. ความโง่, ความโง่เขลา Ops. ความฉลาด, ความเฉลียวฉลาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For last night. My stupidity about the costume.ก็เมื่อคืนก่อน เรื่องความโง่เขลาของฉันกับชุดเเต่งกาย
But we also don't think he should be thrown out on stupidity alone.แต่เราไม่คิดว่าเขาควรถูกขับไล่ เพียงเพราะความโง่เง่า
Never underestimate the stupidity of what humans will do.อย่าประเมินค่าสิ่งที่มนุษย์สามารถทำต่ำ
And your stupidity insults my fatherทำให้คุณพ่อฉันโกรธมากเลยรู้ไหม
Your stupidity amazes me.แกมันโง่จนฉันอึ้งไปเลย
I hear stupidity makes time go faster.ฉันได้ยินมาว่า เวลาฟังเรื่องไร้สาระมันทำให้เวลาเดินเร้วขึ้น
He's gonna pay for her stupidity for the rest of his life?เค้าต้องจ่ายเพราะความโง่ของเธอ ตลอดชีวิตที่เหลือ
I don't know why I find his stupidity charming.ไม่รู้ทำไมความโง่ของเขา ถึงดูน่ารัก
Well, darkness is the absence of light, and the stupidity in that instance was the absence of me.อืม ความมืดคือการขาดแสงสว่าง ความโง่เง่าคือการไม่มีฉันอยู่ด้วย
The only reason you are still alive is that I find your stupidity mildly amusing.เหตุผลเดียวที่เจ้ายังมีชีวิตอยู่ เป็นเพราะความเซ่อซ่า ความตลก น่ารัก ของเจ้า
Well, I'm glad my stupidity is predictable.ผมดีใจนะที่ความงี่เง่าของผม ยังเป็นอะไรที่พอคาดเดาได้
Hunter, do you understand the seriousness of what I'm saying and the stupidity of what you've done?ฮันเตอร์,นายเข้าใจมั้ยว่า\ สิ่งที่บอกไปมันรุนแรงแค่ไหน และความโง่เขลาในสิ่งที่คุณทำหรือไม่?

stupidity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
すっとこどっこい[, suttokodokkoi] (n,adj-na) idiot; fool; idiocy; stupidity
ぱあ[, paa] (n,adj-na) (1) (See じゃん拳) paper (in rock, paper, scissors); (2) disappearing completely; (3) foolishness; stupidity
マジボケ[, majiboke] (n) (unintentionally comedic) stupidity
守株[しゅしゅ, shushu] (n,vs) lack of innovation; stupidity
愚の骨頂[ぐのこっちょう, gunokocchou] (exp) the height of folly; sheer stupidity
野暮天[やぼてん, yaboten] (n) boorishness; coarseness; stupidity
ハンロンの剃刀[ハンロンのかみそり, hanron nokamisori] (n) (obsc) (See オッカムの剃刀) Hanlon's razor ("Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity")
不間[ぶま, buma] (adj-na,n) clumsiness; stupidity; blunder
[ぐ, gu] (n,adj-na) (1) foolishness; silliness; stupidity; folly; (2) (arch) (hum) I; me; (P)
愚劣[ぐれつ, guretsu] (adj-na,n) foolishness; stupidity; silliness
愚鈍[ぐどん, gudon] (adj-na,n) (sens) stupidity; silliness
烏滸の沙汰[おこのさた, okonosata] (n) stupidity; absurdity; presumption; impertinence
盆暗[ぼんくら, bonkura] (n) (1) stupidity; idiocy; (2) blockhead; idiot; dimwit; mediocrity
間抜け[まぬけ, manuke] (adj-na,n) (uk) stupidity; idiot; dunce; blockhead; (P)

stupidity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ค่าโง่[n. exp.] (khā ngō) EN: price of stupidity FR: prix de la bêtise [m] ; prix de la stupidité [m]
ความเขลา[n.] (khwām khlao) EN: stupidity ; foolishness ; ignorance FR: stupidité [f]
ความโง่[n.] (khwām ngō) EN: stupidity FR: bêtise [f] ; imbécillité [f]
ความโง่เขลา[n. exp.] (khwām ngō k) EN: stupidity FR:
ความโง่เง่า[n.] (khwām ngō-n) EN: stupidity FR:
ปล่อยไก่[v. exp.] (plǿi kai) EN: make a fool of oneself ; manifest one's stupidity ; make a faux pas ; make a blunder ; make a gaffe ; pull a boner ; make silly mistakes FR: gaffer ; commettre une bévue ; faire une gaffe (fam.) ; faire une boulette (fig., fam.)
เสียค่าโง่[v. exp.] (sīa khā ngō) EN: pay the price of stupidity FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stupidity
Back to top