ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

send

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *send*, -send-

send ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
send (vi.) ส่ง See also: นำส่ง, จัดส่ง Syn. transmit, forward
send (vt.) ปล่อยออก See also: เปล่งออกมา, ขับออก Syn. fling, hurl, propel
send (vi.) ส่งข่าว See also: ให้ข้อมูล, ส่งสัญญาณ, กระจายเสียง
send (vt.) ส่งข่าว See also: ให้ข้อมูล, ส่งสัญญาณ, กระจายเสียง
send (vt.) ทำให้ปิติยินดี See also: ทำให้ตื่นเต้น
send about (phrv.) ไล่ไปให้พ้น See also: บอกไม่ให้มายุ่ง, บอกให้ยุ่งเฉพาะเรื่องของตนเอง Syn. be about, go about
send across (phrv.) ส่งข้าม Syn. come over, go across
send after (phrv.) ส่งไปทีหลัง See also: ส่งตามหลัง, ส่งตาม
send ahead (phrv.) ส่งไปล่วงหน้า See also: ส่งล่วงหน้า Syn. send on
send along (phrv.) ส่งไปยัง Syn. come along
send around (phrv.) ส่งไปทั่ว Syn. go around, send round, take round
send away (phrv.) ทำให้ผละไป See also: ส่งออกไป, ไล่ออก Syn. go away
send away with (phrv.) ส่งไปพร้อมกับ Syn. bring away, come away with, go away with
send back (phrv.) ส่งกลับ Syn. go back
send back for (phrv.) ส่งกลับเพื่อ
send before (phrv.) ส่งไปอยู่ต่อหน้า Syn. bring before
send below (phrv.) ส่งไปข้างล่าง (ของเรือ) Syn. be below, go below, take below
send berserk (phrv.) ทำให้รำคาญมาก See also: รบกวนอย่างมาก Syn. drive crazy, drive mad, drive out, go berserk, run amok
send down (phrv.) ส่งลงไป See also: นำลงไป Syn. bring down, get down, take down
send down for (phrv.) ช่วยส่งไป See also: ขอให้ส่งไป
send flying (phrv.) ชนล้มลง See also: กระแทกจนล้มลง
send for (phrv.) ช่วยส่งมาให้
send forth (phrv.) ส่งไปปฏิบัติภารกิจ See also: ส่งไปทำหน้าที่ Syn. come over
send forward (phrv.) ส่งไปก่อน See also: ส่งไปล่วงหน้า Syn. send ahead, send on
send from (phrv.) ส่งมาจาก See also: ส่งจาก
send home (vi.) ปลดประจำการหลังจากสิ้นสงคราม Syn. disband, disperse Ops. arm, activate, mobilize
send in (phrv.) ส่งเข้าไปใน See also: ส่งเข้า
send in (phrv.) ส่งให้พิจารณา
send in for (phrv.) ส่งเข้า (แข่งขัน) Syn. enter for
send into (phrv.) ส่งเข้าไปใน Syn. ส่งเข้า
send off (phrv.) ส่ง
send on (phrv.) ส่งไปล่วงหน้า
send on (phrv.) ส่งไปทำ (กิจกรรม)
send out (phrv.) ส่งไปข้างนอก See also: ส่งออกไป
send out for (phrv.) สั่งให้ส่งมาที่บ้าน Syn. take away, take out
send over (phrv.) ส่งไปตามที่ต่างๆ Syn. come over, send round, take round
send packing (phrv.) ขับออกไป See also: ไล่ออกไป Syn. send about
send round (phrv.) ส่งไปทั่ว See also: แจกจ่ายไปทั่ว Syn. go round, send around, take around
send someone packing (idm.) ไล่ออก (คำไม่เป็นทางการ)
send someone to Coventry (idm.) ไม่ยุ่งด้วย See also: ไม่เสวนาด้วย, ไม่พูดด้วย
English-Thai: HOPE Dictionary
send(เซนดฺ) { sent,sent,sending,sends} vt.,vi. ส่ง,ส่งออก,นำส่ง,ขับ,ไล่,ปล่อยออก,เปล่ง,ส่งสัญญาณ -Phr. (send for เรียก,ตามหา), See also: sender n., Syn. transmit ###A. receive
send receive setชุดรับ/ส่งใช้ตัวย่อว่า ASR (เอเอสอาร์) หมายถึงเครื่องโทรพิมพ์ ซึ่งสามารถเจาะและอ่านบัตร และสามารถส่งข้อมูลจากแป้นพิมพ์ได้
send-off(เซนดฺ'ออฟ) n. การไปส่ง,การให้กำลังใจ,การเริ่มต้น, Syn. start
English-Thai: Nontri Dictionary
send(vt) ขับ,ส่ง,ปล่อย,ไล่,เปล่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sendส่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
senderผู้ส่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Senderผู้ส่งสาร [การจัดการความรู้]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จัดส่ง (v.) send See also: transfer
ส่ง (v.) send See also: dispatch, hand, deliver, remit, forward, transmit Ops. รับ
ส่งข่าว (v.) send See also: transmit Syn. แจ้งข่าว, ส่งข่าวสาร, ส่งข่าวคราว
ส่งข่าวคราว (v.) send See also: transmit Syn. แจ้งข่าว, ส่งข่าวสาร
แจ้งข่าว (v.) send See also: transmit Syn. ส่งข่าวสาร, ส่งข่าวคราว
ส่งจดหมาย (v.) send a letter Ops. รับจดหมาย
ส่งสาร (v.) send a message See also: send words, go and tell Syn. ส่งข่าวสาร Ops. รับสาร
ตีสาย (v.) send a telegram See also: wire, cable Syn. ส่งโทรเลข
ส่งโทรเลข (v.) send a telegram See also: wire, cable
คืนกลับ (v.) send back See also: return
ตีกลับ (v.) send back See also: return Syn. คืนกลับ
กระอวล (v.) send forth See also: give out Syn. อวล, หอมตลบ
หอมตลบ (v.) send forth See also: give out Syn. อวล
ล่องซุง (v.) send raft down the stream
ส่งกระแสจิต (v.) send regards to See also: keep one´s regards to somebody
ส่งมอบ (v.) send to See also: transfer Syn. มอบ, ให้, มอบให้, ส่งให้ Ops. รับมอบ
ส่งให้ (v.) send to See also: transfer Syn. มอบ, ให้, มอบให้ Ops. รับมอบ
โขมง (v.) send up See also: be filled with smoke
ส่งข่าว (v.) send word See also: send a message, go and tell, report Syn. บอกข่าว
ส่งข่าวสาร (v.) send word See also: send a message, go and tell, report Syn. ส่งสาร Ops. รับข่าวสาร
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
To make it fast you can send a faxเพื่อให้เร็วขึ้นคุณสามารถส่งทางแฟกซ์ได้
Do you really want to send him back to school?คุณอยากจะส่งเขากลับไปโรงเรียนจริงๆ หรือ?
I'll send someone with youฉันจะส่งใครบางคุณไปกับคุณ
Who would send you a riddle?ใครกันที่ส่งปริศนามาให้คุณ?
I will send you a copy in case you care to read itฉันจะส่งสำเนาให้กับคุณในกรณีที่คุณสนใจที่จะอ่านมัน
Send us what you gotส่งสิ่งที่คุณได้มาให้กับเรา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't bother! I won't send it.น่ารำคาญ ฉันจะไม่เซ็นอะไรทั้งนั้น
I'll send you to a concentration camp.ผมจะส่งคุณ ไปค่ายกักกัน
Oh, this wig's so tight they ought to send an aspirin with it.ตายวิกผมนี้เเน่นเสียจริง น่าจะเเถมยาเเก้ปวดติดมาด้วย
Now, nobody's going to send you to the asylum.- ไม่มีใครจะส่งคุณไปโรงพยาบาลบ้าหรอก
The late Mrs. De Winter used to send her boat - to your shipyard for reconditioning.อดีตคุณนายเดอ วินเทอร์เคยส่งเรือ ไปที่อู่ของคุณเพื่อซ่อมแซม
The big chemical companies send samples of toxic products to the camps, or they buy a batch of inmates to try them out on.บริษัทเคมีภัณฑ์ใหญ่ๆ ต่างก็ส่งตัวอย่างของพิษมาที่แคมป์ หรือไม่ก็กว้านซื้อนักโทษ เพื่อมาเป็นหนูลองยา
OK. Then I think that you know that we have a first-degree murder charge here, and if we vote the accused guilty, we've got to send him to the chair.ตกลง แล้วผมคิดว่าคุณรู้ว่าเรามีค่าใช้จ่ายฆาตกรรมครั้งแรกองศาที่นี่
It's not easy to raise my hand and send a boy off to die without talking about it first.มันไม่ง่ายที่จะยกมือของฉันและส่งเด็กออกไปตายโดยไม่ต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นครั้งแรก
Someone send for a pinochle deck and we'll just sweat the whole thing out right here.คนส่งดาดฟ้า Pinochle และเราก็จะเหงื่อออกสิ่งทั้งหมดที่นี่
You keep comin' in with bright sayings. Send 'em to a paper!คุณเก็บ comin 'ด้วยคำพูดที่สดใส ส่ง 'em กับกระดาษ!
You can't send someone off to die on evidence like that.You can't send someone off to die on evidence like that.
I want to send a night action cable to the secretary of state.{\cHFFFFFF}ฉันต้องการที่จะส่งสายเคเบิลกระทำคืน เลขานุการของรัฐ

send ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tǎo, ㄊㄠˇ, 讨 / 討] ask for; send punitive expedition; to demand; to marry
出师[chū shī, ㄔㄨ ㄕ, 出师 / 出師] to finish apprenticeship; to graduate; to send out troops (under a commander)
来信[lái xìn, ㄌㄞˊ ㄒㄧㄣˋ, 来信 / 來信] incoming letter; send a letter here
邮寄[yóu jì, ㄧㄡˊ ㄐㄧˋ, 邮寄 / 郵寄] mail; to send by post
[bān, ㄅㄢ, 颁 / 頒] promulgate; send out; issue; to grant or confer
官复原职[guān fù yuán zhí, ㄍㄨㄢ ㄈㄨˋ ㄩㄢˊ ㄓˊ, 官复原职 / 官復原職] restored to one's official post; to send sb back to his former post
欢送[huān sòng, ㄏㄨㄢ ㄙㄨㄥˋ, 欢送 / 歡送] see off; send off
出兵[chū bīng, ㄔㄨ ㄅㄧㄥ, 出兵] send troops
派遣[pài qiǎn, ㄆㄞˋ ㄑㄧㄢˇ, 派遣] send (on a mission); dispatch
发回[fā huí, ㄈㄚ ㄏㄨㄟˊ, 发回 / 發回] send back; return
致函[zhì hán, ㄓˋ ㄏㄢˊ, 致函] send a letter
吞吐[tūn tǔ, ㄊㄨㄣ ㄊㄨˇ, 吞吐] to take in and send out (in large quantities)
问候[wèn hòu, ㄨㄣˋ ㄏㄡˋ, 问候 / 問候] to give one's respects; to send a greeting
问好[wèn hǎo, ㄨㄣˋ ㄏㄠˇ, 问好 / 問好] to say hello to; to send one's regards to
[pài, ㄆㄞˋ, 派] clique; school; group; faction; to dispatch; to send; to assign; to appoint; pi (Greek letter Ππ); the circular ratio pi = 3.1415926
[jì, ㄐㄧˋ, 寄] lodge at; to mail; to send; to entrust; to depend
接送[jiē sòng, ㄐㄧㄝ ㄙㄨㄥˋ, 接送] picking up and dropping off; greeting and sending off; shuttle (transport service)
仙台[Xiān tái, ㄒㄧㄢ ㄊㄞˊ, 仙台] Sendai (city in northeast Japan)
分送[fēn sòng, ㄈㄣ ㄙㄨㄥˋ, 分送] send; distribute
寄件人[jì jiàn rén, ㄐㄧˋ ㄐㄧㄢˋ ㄖㄣˊ, 寄件人] sender
[chāi, ㄔㄞ, 差] send; a messenger; a mission; to commission
派出[pài chū, ㄆㄞˋ ㄔㄨ, 派出] send; dispatch
发件人[fā jiàn rén, ㄈㄚ ㄐㄧㄢˋ ㄖㄣˊ, 发件人 / 發件人] sender (of mail); From: (email header)

send ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
のけ者にする;除け者にする[のけものにする, nokemononisuru] (exp,vs-i) to shun somebody; to send a person to Coventry; to ignore someone
はじき飛ばす;弾き飛ばす[はじきとばす, hajikitobasu] (v5s,vt) to flick off; to give ... the flick; to send something flying; to hit (a person); to knock down
ハブる[, habu ru] (v5r) to exclude; to leave out (of conversations, etc.); to send to Coventry
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1,vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1,vi) (22) (of the tide) to come in; (v1,vi,vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P)
乗せる(P);載せる[のせる, noseru] (v1,vt) (1) to place on (something); (2) (esp. 乗せる) to give (someone) a ride; to give a lift; to pick up; to help on board; (3) (esp. 載せる) to load (luggage); to carry; to take on board; (4) to send out (on the airwaves, etc.); (5) to deceive; to take for a ride; (6) to (sing) along with (musical accompaniment); (7) to let (someone) take part; (8) to excite (someone); (9) (載せる only) to publish (an article); to run (an ad); (P)
使いにやる;使いに遣る[つかいにやる, tsukainiyaru] (exp,v5r) to send a person on an errand
入れる(P);容れる;函れる[いれる, ireru] (v1,vt) (1) to put in; to let in; to take in; to bring in; to insert; to set (a jewel, etc.); to ink in (e.g. a tattoo); (2) to admit; to accept; to employ; to hire; (3) (esp. 容れる) to accept; to comply; to grant; to adopt (a policy, etc.); to take (advice, etc.); to listen to; to pay attention to; (4) to include; (5) to pay (one's rent, etc.); (6) to cast (a vote); (7) (See 淹れる) to make (tea, coffee, etc.); (8) to turn on (a switch, etc.); (9) to send (a fax); to call; (P)
十日夜[とおかんや;とおかや, tookanya ; tookaya] (n) Harvest festival held on the night of the tenth day of the tenth month (to send the rice paddy gods back to the mountains after harvest)
去る(P);避る[さる, saru] (v5r,vi) (1) to leave; to go away; (2) to pass; to elapse; (3) to be distant; (v5r,vt) (4) to send away; to drive off; to divorce; (suf,v5r) (5) (after a -masu stem, esp. of a suru verb) ... completely; (adj-pn) (6) (去る only) (ant
取り寄せる(P);取寄せる[とりよせる, toriyoseru] (v1,vt) to order; to send away for; (P)
召す[めす, mesu] (v5s,vt) (1) (hon) to call; to invite; to send for; to summon; (2) to eat; to drink; (3) to put on; to wear; (4) to ride; (5) to catch (a cold); to take (a bath); to tickle (one's fancy); to put on (years); to commit (seppuku); (6) (See 召される・1) to do; (7) (arch) honorific suffix used after the -masu stem of a verb; (P)
吐く[はく, haku] (v5k,vt) (1) to vomit; to throw up; to spit up; (2) to emit; to send forth; to breathe out; (3) to give (an opinion); to make (a comment); to express; to tell; (4) to confess; (P)
吹き出す(P);噴き出す(P);吹出す;噴出す[ふきだす, fukidasu] (v5s,vi) (1) to spout out; to spurt out; to gush out; to jet out; (2) to sprout; to bud; (3) to burst into laughter; (4) (esp. 吹き出す) to blow (smoke, etc.); (5) to send out shoots (of a tree); (P)
呼びにやる;呼びに遣る[よびにやる, yobiniyaru] (v5r) to send for (doctor, etc.)
呼び寄せる;呼寄せる[よびよせる, yobiyoseru] (v1,vt) to call; to summon; to send for; to call together
呼び迎える[よびむかえる, yobimukaeru] (v1,vt) to send for
回す(P);廻す[まわす, mawasu] (v5s,vt) (1) to turn; to rotate; to gyrate; (2) to circulate; to send around; (3) to surround; (4) to put something to a new use (e.g. leftovers); (suf,v5s) (5) (after the -masu stem of a verb) ... around (i.e. to chase someone around); (6) to dial (e.g. telephone number); (v5s) (7) to invest; (8) (See 輪姦す) to gang-rape; (P)
展覧会に出す[てんらんかいにだす, tenrankainidasu] (exp,v5s) to send to an exhibition
差し回す;差回す[さしまわす, sashimawasu] (v5s,vt) to send around (e.g. a car)
差し戻す(P);差戻す(io)[さしもどす, sashimodosu] (v5s,vt) to send back; to refer back; (P)
差し越す[さしこす, sashikosu] (v5s,vi) to go out of turn; to send
差し遣わす;差遣わす;差し遣す;差遣す[さしつかわす, sashitsukawasu] (v5s,vt) to send off; to dispatch
引き返す(P);引返す(io)(P);引きかえす[ひきかえす, hikikaesu] (v5s,vt) to repeat; to send back; to bring back; to retrace one's steps; (P)
引っ返す[ひっかえす, hikkaesu] (v5s,vt) (See ひきかえす) to repeat; to send back; to bring back; to retrace one's steps
張り飛ばす[はりとばす, haritobasu] (v5s,vt) to knock down; to send flying
思いを馳せる;思いをはせる[おもいをはせる, omoiwohaseru] (exp,v1) (See 思いを致す) to think about; to send one's heart out to; to give more than a passing thought to; to think of something far away; to think nostalgically upon (esp. one's hometown)
手戻り[てもどり, temodori] (vs) rework; return; send back; refactor
手放す[てばなす, tebanasu] (v5s,vt) (1) to let go of; to release; to drop; (2) to part with (e.g. a possession); to relinquish; to spare; to sell; (3) to send away (e.g. one's child); to let go; to part with; (4) to temporarily stop working
打ち遣る[うちやる, uchiyaru] (v5r,vt) (1) (arch) to send afar; (2) (arch) to leave alone; to abandon without care
打っ飛ばす;ぶっ飛ばす[ぶっとばす, buttobasu] (v5s,vt) (1) to strike (as to send flying); to beat; to knock; (2) to jump with force; to leap; (3) to accomplish a task very rapidly; (4) to drive at full speed (e.g. a car)
招く[まねく, maneku] (v5k,vt) (1) to invite; to ask; (2) to beckon; to wave someone in; to gesture to; (3) to call in; to send for; to summon; (4) to bring on oneself; to cause; to incur; to lead to; to result in; (P)
撥ね飛ばす;跳ね飛ばす;はね飛ばす[はねとばす, hanetobasu] (v5s,vt) (1) to send (something) flying; to splatter; (2) to drive (something) off
歓送迎会[かんそうげいかい, kansougeikai] (n) party to welcome (e.g. new employees) and send off (e.g. retiring employees)
申し越す[もうしこす, moushikosu] (v5s,vt) to send word to; to write to
申し送る[もうしおくる, moushiokuru] (v5r,vt) to write to; to send word to; to hand over (official business)
申し遣わす[もうしつかわす, moushitsukawasu] (v5s) to write to; to send word to; to hand over (official business)
積み出す[つみだす, tsumidasu] (v5s,vt) to send off
突き返す;突返す[つきかえす, tsukikaesu] (v5s,vt) (1) to deal a blow in return; to hit back; to punch back; (2) to reject; to send back
突っ返す[つっかえす, tsukkaesu] (v5s,vt) (1) (See 突き返す・つきかえす・1) to deal a blow in return; to hit back; to punch back; (2) (See 突き返す・つきかえす・2) to reject; to send back
繰り出す(P);繰出す[くりだす, kuridasu] (v5s,vt) (1) to draw (a thread); to let out (e.g. a rope); (2) to sally forth; (3) to send out; to dispatch; (4) to lunge; to unleash; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スパミング[すぱみんぐ, supamingu] spamming (sending unwanted email, messages)
セグメント優先度[せぐめんとゆうせんど, segumentoyuusendo] segment priority
ビュー変換入力優先度[ビューへんかんにゅうりょくゆうせんど, byu-henkannyuuryokuyuusendo] view transformation input priority
出側[しゅつがわ, shutsugawa] sending side
無線電話[むせんでんわ, musendenwa] cordless telephone, wireless telephone
発局[はっきょく, hakkyoku] sending office, transmitting office
見計らい送本[みはからいそうほん, mihakaraisouhon] sending on approval, sending on approbation
送り手[おくりて, okurite] sending side
送る[おくる, okuru] to send, to dispatch, to see off
送信[そうしん, soushin] transmission (vs), sending
送信側[そうしんがわ, soushingawa] sending entity, sender
送信側エンティティ[そうしんがわエンティティ, soushingawa enteitei] sending entity, sender
送信側トランスポートエンティティ[そうしんがわトランスポートエンティティ, soushingawa toransupo-toenteitei] sending transport entity
送信者[そうしんしゃ, soushinsha] sender
送信要求[そうしんようきゅう, soushinyoukyuu] Request-To-Send, RTS
送受信[そうじゅしん, soujushin] transceiver (send & receive)
配信[はっしん, hasshin] to send, to transmit, to provide
配信優先度選択[はいしんゆうせんどせんたく, haishinyuusendosentaku] grade of delivery selection

send ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัญชาให้[v. exp.] (banchā hai) EN: send for FR:
บรรทุกเรือ[v. exp.] (banthuk reū) EN: ship ; send by boat FR:
เดินป้าย[v.] (doēnpāi) EN: deliver a document ; send messages FR:
จัดส่ง[v. exp.] (jat song) EN: send ; transport ; deliver FR: livrer
โขมง[v.] (khamōng) EN: send up ; be filled with smoke ; be emitted in clouds ; belch out ; send out FR:
ขัดดอก[v.] (khatdøk) EN: send a wife/child to work off interest FR:
ขัดตาทัพ[v.] (khattāthap) EN: send troops to gain time against an enemy FR:
คืน[v.] (kheūn) EN: return ; restore ; give back ; deliver back ; send back ; payback ; refund ; restore ; revert ; render FR: rendre ; restituer
กลัวจนขนลุก[v. exp.] (klūa jon kh) EN: send shivers down one's spine FR:
ไล่ออก[v.] (lai-øk) EN: dismiss ; fire ; sack ; expel ; axe ; discharge ; lay off ; send off FR: renvoyer ; licencier ; congédier ; virer (fam.) ; expulser ; exclure ; mettre dehors ; mettre à la porte
ลำเลียง[v.] (lamlīeng) EN: transport ; deliver ; send ; convey (by vehicle/ship) ; carry ; haul FR: transporter ; transborder
เงียบฉี่[v.] (ngīepchī) EN: not say anything ; not send information FR: ne rien dire
ปล่อย[v.] (plǿi) EN: discharge ; emit ; send out ; drop ; abandon FR: libérer ; relâcher ; émettre ; dégager
แสดงความยินดี[v. exp.] (sadaēng khw) EN: congratulate ; send one's congratulations ; felicitate ; acclaim FR: congratuler ; féliciter
ส่ง[v.] (song) EN: send ; mail ; post ; deliver ; transmit ; forward ; dispatch ; submit FR: envoyer ; poster ; transmettre ; expédier
ส่งให้[v. exp.] (song hai) EN: send to ; deliver to FR: passer ; tendre
ส่งจดหมาย [X] (song jotmāi) EN: send a letter ; post a letter FR: envoyer une lettre
ส่งข่าว[v. exp.] (songkhāo) EN: send word ; send a message ; go and tell ; report FR: envoyer des nouvelles
ส่งคืน[v. exp.] (song kheūn) EN: return ; restore ; give back ; deliver back ; send back ; payback ; refund ; restore ; revert ; render FR: renvoyer ; retourner ; réexpédier
ส่งมอบ[v.] (songmøp) EN: deliver ; carry ; send to ; transfer FR: livrer ; fournir ; remettre
ส่งออก[v.] (song-øk) EN: export ; send abroad ; send out FR: exporter ; expédier à l'étranger
ส่งไป[v. exp.] (song pai) EN: send FR: expédier ; faire partir ; envoyer
ส่งไปให้[v. exp.] (song pai ha) EN: deliver ; send FR: livrer
ส่งสัญญาณ[v. exp.] (song sanyān) EN: transmit ; relay ; radio ; broadcast ; disseminate ; send out FR: émettre ; diffuser ; envoyer un signal
ส่งโทรเลข[v. exp.] (song thōral) EN: send a telegram FR: envoyer un télégramme
แต่งทูต[v. exp.] (taeng thūt) EN: send an envoy FR:
ตาม[v.] (tām) EN: send for ; fetch FR: faire venir
ทวง[v.] (thūang) EN: ask for payment of ; ask for the return of ; demand payment ; send a reminder ; demand ; press for ; ask for FR: redemander ; réclamer
ทวงค่าเช่าบ้าน[v. exp.] (thūang khāc) EN: send a reminder for the rent FR: réclamer le loyer ; réclamer le paiement du loyer
ตีกลับ[v.] (tīklap) EN: send back ; return ; reject FR:
ตีสาย[v.] (tīsāi) EN: send a telegram FR:
ตีสายตะแล็ปแก็ป[v.] (tīsāitalaep) EN: send a telegram FR:
ยกพล[v. exp.] (yok phon) EN: advance the army ; move the troops ; dispatch troops ; send out troops FR: déplacer les troupes
ยกทัพ[v. exp.] (yok thap) EN: move the troops ; march an army ; send an army ; dispatch troops ; move troops ; send out troops FR: déployer une armée
โยกย้าย[v.] (yōkyāi) EN: remove ; dismiss ; send away ; move FR: transférer ; déplacer
โคลงเคลง[n.] (khlōngkhlēn) EN: Malabar melastome ; Indian rhododendron ; Singapore rhododendron ; senduduk ; Melastoma malabathricum FR: Melastoma malabathricum
งานเลี้ยงส่ง[n. exp.] (ngān līeng ) EN: farewell party ; send-off party FR: soirée d'adieux [f] ; soirée d'adieu [f]
พยาธิเส้นด้าย[n. exp.] (phayāt send) EN: Enterobius vermicularis ; threadworm FR:
ผู้ส่ง[n.] (phū song) EN: sender FR: expéditeur [m]
ผู้ส่งข้อมูล[n. exp.] (phūsong khø) EN: sender ; transmitter FR:

send ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erdumlaufbahn {f} eines Satelliten | in die Erdumlaufbahn schießen(earth) orbit | to send into orbit
SOS {n} | SOS funkenSOS | to send an SOS
Abgang {m}; Absendung
Abwesende {m,f}; Abwesender | Abwesenden
Rundfunkübertragung {f}; Hörfunksendung
Rundfunkstation {f}; Sender
Sendeprogramm {n} | Sendeprogramme
Sendezeit {f} | zur besten Sendezeitbroadcasting time; airtime | at prime time
Fleisch fressend; fleischfressend {adj} | Fleisch fressende Pflanzen; Fleisch fressende Tierecarnivorous | carnivores
chinesisch {adj} | Er spricht fliessend Chinesisch.Chinese | He is fluent in Mandarin.; He is fluent in Chinese.
umfassend {adj} | umfassender | am umfassendstencomprehensive | more comprehensive | most comprehensive
Übersendung {f} | Übersendungen
geeignet; günstig; passend; genehm {adj} | geeigneter; günstiger; passender; genehmer | am geeignetsten; am günstigsten; am passendsten; am genehmstenconvenient | more convenient | most convenient
Gänseblümchen {n}; Tausendschönchen
Sendeanlage {f}; Sender
Sendbote {m} | Sendboten
Sendschreiben {n} | Sendschreiben
geeignet; passend; angemessen {adj} (für) | geeigneter; passender | am geeignetsten; am passendsten | am besten geeignet; am günstigsten | nicht geeignet; nicht benutzbar | als geeignet angesehen werdensuitable (for) | more suitable | most suitable | most suitable | unsuitable | to be considered suitable
Geldanweisung {f}; Geldsendung
Ferienreisende {m,f}; Ferienreisenderholiday maker
Hypertext {m}; querverweisender Texthypertext
ungeeignet; unpassend; ungenau; falsch {adj} | ungeeigneter; unpassender; ungenauer; falscher | am ungeeignetsten; am unpassendsten; am ungenauesten; am falschestenimproper | more improper | most improper
Post {f} | Post versenden | mit der Post; durch die Post | mit getrennter Postmail | to mail | by mail | under separate cover
Sendung {f}; Zusendung
Tausendfüßler {m} [zool.] | Tausendfüßler
Sendung {f} | Sendungen
Mitreisende {m,f}; Mitreisendertravel passenger
monoton {adj} [math.] | streng monoton fallend | streng monoton wachsendmonotonic | strictly monotonic decreasing | strictly monotonic increasing
Passagier {m}; Reisender
passend; richtig; geeignet; angemessen {adj} | sehr passendproper | fit and proper
gönnerhaft; herablassend {adj} | gönnerhafter; herablassender | am gönnerhaftesten; am herablassendstenpatronizing | more patronizing | most patronizing
Alleinreisende {m,f}; Alleinreisenderperson travelling alone
Piratensender {m}; Schwarzsender
Sende-Empfangs-Betrieb {m}send-receive mode
Sendebereich {m} | Sendebereiche
Sendefeld {n}sending field
Stressor {m}; stressauslösender Faktor | Stressoren
Oberflächenspannung {f} | die Oberflächenspannung beeinflussendsurface tension | tensioactive
Fernsehsendung {f} | Fernsehsendungen
Kassendiebstahl {m} | Kassendiebstähle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า send
Back to top