ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

living

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *living*, -living-

living ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
living (n.) กลุ่มคนที่มีชีวิต Syn. the quick, flesh and blood
living (n.) การครองชีพ See also: การทำมาหากิน Syn. livelihood
living (n.) การดำรงชีวิต See also: การดำรงชีพ
living (adj.) กำลังคุ (ถ่าน) See also: กำลังลุก
living (adj.) เกี่ยวกับคนที่มีชีวิตอยู่
living (adj.) งอกงาม See also: เจริญขึ้น Syn. lively, flourishing
living (adj.) ที่มีสภาพตามธรรมชาติ See also: ไม่เปลี่ยนแปลง Syn. live
living (adj.) ที่ยังใช้อยู่ (ภาษา) See also: ที่ยังมีอยู่ Syn. extant, existing, surviving
living (adj.) เพียงพอต่อการมีชีวิตอยู่ See also: เหมาะสมกับการดำรงชีพ
living (adj.) มีชีวิตอยู่ See also: ไม่ตาย Syn. alive, existing, breathing Ops. dead
living (n.) รูปแบบชีวิต See also: สภาพชีวิต
living death (n.) ช่วงชีวิตที่ทุกข์ทรมานอย่างมาก
living room (n.) ห้องนั่งเล่น See also: ห้องรับแขก
living things (n.) สิ่งมีชีวิต
living wage (n.) เงินที่เพียงพอในการดำรงชีวิต
English-Thai: HOPE Dictionary
living(ลิฟ'วิง) adj. มีชีวิตอยู่,ไม่ตาย,มีอยู่,แรง,ขะมักเขม้น,คุกรุ่น,ไหล,เกี่ยวกับการครองชีพ,ในสภาพธรรมชาติ,แน่นอนที่สุด,n. การดำรงชีพ,วิธีการครองชีพ,คนที่มีชีวิตอยู่,เงินเดือนของพระ (ศาสนาคริสต์), Syn. live,alive,-A. dead,dull
living roomห้องนั่งเล่น,ห้องรับแขก
living standardมาตรฐานการครองชีพ
English-Thai: Nontri Dictionary
living(adj) มีชีวิตอยู่,ยังเป็นๆ,ซึ่งเป็นมนุษย์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
living allowanceค่าเลี้ยงชีพ (ปพพ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
living wageค่าจ้างประทังชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Living Agentsชีวิตน้อยๆ [การแพทย์]
Living roomsห้องรับแขก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข่า (n.) hill tribe of Mon-Khmer stock living in the north of Thailand Syn. คนข่า, เผ่าข่า
คนข่า (n.) hill tribe of Mon-Khmer stock living in the north of Thailand Syn. เผ่าข่า
สรรพสัตว์ (n.) all living creatures See also: animal kingdom, all animals
สัตว์โลก (n.) all living creatures
อาบเหงื่อต่างน้ำ (v.) make a living by the sweat of one´s brow
เดินหน (n.) name of an angel living between heaven and earth
เต้นกินรำกิน (v.) make a living as a performer or dancer
เผ่าข่า (n.) hill tribe of Mon-Khmer stock living in the north of Thailand Syn. คนข่า
การคงอยู่ (n.) living See also: existence, subsistence
การดำรง (n.) living See also: existence, subsistence Syn. การคงอยู่
การดำรงชีพ (n.) living See also: existence Syn. การดำรงอยู่
การดำรงชีพ (n.) living See also: existence Syn. การดำรงอยู่
การดำรงชีวิต (n.) living See also: existence Syn. การดำรงอยู่, การดำรงชีพ
การดำรงชีวิต (n.) living See also: existence Syn. การดำรงอยู่, การดำรงชีพ
ชีพ (n.) living See also: existence, way of living Syn. ความเป็นอยู่ Ops. ความตาย
ที่พึ่งพาอาศัย (n.) living place See also: refuge, shelter, living quarter Syn. ที่พึ่ง
ร่มไม้ชายคา (n.) living place See also: refuge, shelter, living quarter Syn. ที่พึ่งพาอาศัย, ที่พึ่ง
ห้องนั่งเล่น (n.) living room See also: parlour
สิ่งมีชีวิต (n.) living thing See also: creature, organism
ปราณี (n.) living things See also: creature, human, animal, being Syn. สิ่งมีชีวิต, ผู้มีชีวิต, สัตว์, คน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She's been living there since her birthเธออาศัยอยู่ที่นั่นมาตั้งแต่เกิด
There are many Thai people living hereมีคนไทยอาศัยอยู่ที่นี่จำนวนมาก
It’s nice to have a guy living next door that we can count onเป็นการดีที่มีหนุ่มสักคนอาศัยอยู่ถัดไป ที่พวกเราสามารถพึ่งพาได้
Living in Bangkok affects my healthการอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯมีผลต่อสุขภาพของฉัน
What do you do for a living?คุณทำมาหากินอะไร
What do you do for a living?คุณทำงานอะไรหรือ / คุณทำอะไรเลี้ยงชีพหรือ
I'm trying to make a livingฉันพยายามที่จะทำมาหาเลี้ยงชีพ
It doesn't make any difference to me what a man does for a livingไม่เห็นจะแตกต่างตรงไหนสำหรับฉันไม่ว่าเขาจะทำอาชีพอะไร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It'll be wonderful living in the country, much better than a smoky old city.มันสวยกว่า ประเทศ บ้าๆนี่ ที่ทั้งเก่า และ มีแต่ปล่องควัน
The only excuse I can offer is that I've become boorish through living alone.ข้อเเก้ตัวเดียวก็คือผมกลายเป็นคนน่าเบื่อ เพราะอยู่ตัวคนเดียวมานาน
He just couldn't go on living alone.เขาเเค่ทนอยู่คนเดียวไม่ได้
Things I'll never tell a living soul.สิ่งที่ผมจะไม่มีวันบอกใคร
It wouldn't make for sanity, would it? Living with the devil?มันคงจะดูไม่ปกติใช่มั้ยที่ต้องอยู่กับปิศาจ
Here are the el tracks, the bedroom, living room, kitchen, bathroom, hall, stairs.ที่นี่เอลแทร็ค, ห้องนอน, ห้องนั่งเล่น, ห้องครัว, ห้องน้ำ, ห้องโถงบันไดเป็น
# She said that living with meเธอบอกว่าอาศัยอยู่กับฉัน
That's where we go riding into town and a-whapping and a-whooping every living thing that moves within an inch of its life!เราก็ขี่ม้าเข้าไปในเมือง... ...แล้วยำเละทุกชีวิต... ...ที่ขยับในเมืองนั่น
When he comes at you, he doesn't seem to be living until he bites you.ตอนมันพุ่งเข้ามา ดูเหมือนมันไม่มีชีวิต...
Not as long as you insist on living in the past!ตราบใดที่คุณเอาแต่มีชีวิตอยู่กับอดีต
Christmas, what does that mean to you? Mine was a living hell.คริสต์มาส นั่นมีความหมายกับคุณยังไง กับผมมันหมายถึงการอยู่ในนรก
Ma'am, do you have a Thomas Malone or Louis Marini living here?แมม คุณมี โทมัส แมโลน หรือ ลูวิส แมรีนี อาศัยอยู่ที่นี่รึเปล่า

living ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水栖[shuǐ qī, ㄕㄨㄟˇ ㄑㄧ, 水栖 / 水棲] aquatic; living in water
营房[yíng fáng, ˊ ㄈㄤˊ, 营房 / 營房] barracks; living quarters
集居[jí jū, ㄐㄧˊ ㄐㄩ, 集居] community; living together
小康[xiǎo kāng, ㄒㄧㄠˇ ㄎㄤ, 小康] comparatively good living standard; a period of peace and prosperity
大杂院[dà zá yuàn, ㄉㄚˋ ㄗㄚˊ ㄩㄢˋ, 大杂院 / 大雜院] compound with many families living together
生活费[shēng huó fèi, ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ ㄈㄟˋ, 生活费 / 生活費] cost of living; living expenses; alimony
侨胞[qiáo bāo, ㄑㄧㄠˊ ㄅㄠ, 侨胞 / 僑胞] countryman living abroad
宿舍[sù shè, ㄙㄨˋ ㄕㄜˋ, 宿舍] dormitory; living quarters; hostel
客厅[kè tīng, ㄎㄜˋ ㄊㄧㄥ, 客厅 / 客廳] drawing room (room for arriving guests); living room
活鱼[huó yú, ㄏㄨㄛˊ ㄩˊ, 活鱼 / 活魚] fresh fish; living fish
蛰伏[zhé fú, ㄓㄜˊ ㄈㄨˊ, 蛰伏 / 蟄伏] hibernation; living in seclusion
享清福[xiǎng qīng fú, ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧㄥ ㄈㄨˊ, 享清福] living in ease and comfort
住地[zhù dì, ㄓㄨˋ ㄉㄧˋ, 住地] living area; residential area
宿营[sù yíng, ㄙㄨˋ ˊ, 宿营 / 宿營] living quarters; accommodation; camp
居民区[jū mín qū, ㄐㄩ ㄇㄧㄣˊ ㄑㄩ, 居民区 / 居民區] living area; ghetto
活人[huó rén, ㄏㄨㄛˊ ㄖㄣˊ, 活人] living person
活佛[huó fó, ㄏㄨㄛˊ ㄈㄛˊ, 活佛] Living Buddha; title of Mongolian Lamas from 17th century
活物[huó wù, ㄏㄨㄛˊ ˋ, 活物] living animals
生活水平[shēng huó shuǐ píng, ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ, 生活水平] living standards
生物[shēng wù, ㄕㄥ ˋ, 生物] living creature; organism; biological
起居室[qǐ jū shì, ㄑㄧˇ ㄐㄩ ㄕˋ, 起居室] living room
赘婿[zhuì xù, ㄓㄨㄟˋ ㄒㄩˋ, 赘婿 / 贅婿] son-in-law living at wife's parent's house
[zhuì, ㄓㄨㄟˋ, 赘 / 贅] superfluous; redundant; cumbersome; refers to a son-in-law living with wife's family
陆栖[lù qī, ㄌㄨˋ ㄑㄧ, 陆栖 / 陸棲] terrestrial; living on land
居安思危[jū ān sī wēi, ㄐㄩ ㄢ ㄙ ㄨㄟ, 居安思危] vigilance in peace time (成语 saw); while living in peace, make provisions for war
饭碗[fàn wǎn, ㄈㄢˋ ㄨㄢˇ, 饭碗 / 飯碗] rice bowl; job; livelihood; way of making a living
[hú, ㄏㄨˊ, 餬] congee; making a living
生前[shēng qián, ㄕㄥ ㄑㄧㄢˊ, 生前] during one's life; while living; one's lifetime
现存[xiàn cún, ㄒㄧㄢˋ ㄘㄨㄣˊ, 现存 / 現存] extant; living; coming down to the present; in stock; in store
燕雀处堂[yàn què chù táng, ㄧㄢˋ ㄑㄩㄝˋ ㄔㄨˋ ㄊㄤˊ, 燕雀处堂 / 燕雀處堂] lit. a caged bird in a pavilion (成语 saw); fig. to lose vigilance by comfortable living; unaware of the disasters ahead; a fool's paradise
处堂燕雀[chù táng yàn què, ㄔㄨˋ ㄊㄤˊ ㄧㄢˋ ㄑㄩㄝˋ, 处堂燕雀 / 處堂燕雀] lit. a caged bird in a pavilion (成语 saw); fig. to lose vigilance by comfortable living; unaware of the disasters ahead; a fool's paradise
过活[guò huó, ㄍㄨㄛˋ ㄏㄨㄛˊ, 过活 / 過活] live one's life; make a living
拾荒[shí huāng, ㄕˊ ㄏㄨㄤ, 拾荒] to glean; to collect scraps; to eke out a meager living
糊口[hú kǒu, ㄏㄨˊ ㄎㄡˇ, 糊口] to scrape a meager living; to get by with difficulty
糊嘴[hú zuǐ, ㄏㄨˊ ㄗㄨㄟˇ, 糊嘴] to scrape a meager living; to get by with difficulty
洁身自好[jié shēn zì hào, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄣ ㄗˋ ㄏㄠˋ, 洁身自好 / 潔身自好] clean-living and honest (成语 saw); to avoid immorality; to shun evil influence; to mind one's own business and keep out of trouble; to keep one's hands clean
朴素[pǔ sù, ㄆㄨˇ ㄙㄨˋ, 朴素 / 樸素] plain and simple; unadorned; simple living; not frivolous

living ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトドアリビング[, autodoaribingu] (n) out-door living
あごが干上がる;顎が干上がる[あごがひあがる, agogahiagaru] (exp,v5r) to lose one's means of livelihood; to become unable to earn a living
イッシー[, isshi-] (n) Isshi (lake monster said to be living in Kyushu's Lake Ikeda)
インディペンデントリビング運動[インディペンデントリビングうんどう, indeipendentoribingu undou] (n) independent living movement
エンディングノート[, endeinguno-to] (n) booklet constituting an informal living will (containing wishes regarding one's hospitalization or funeral, and perhaps one's life story, messages to loved ones, etc.) (wasei
オオトカゲ科[オオトカゲか, ootokage ka] (n) Varanidae (family of carnivorous monitor lizards whose only living genus is Varanus)
カウンターキッチン[, kaunta-kicchin] (n) kitchen with a small counter for eating, usu. allowing a view into the living and dining rooms (wasei
クッシー[, kusshi-] (n) Kusshi (lake monster said to be living in Hokkaido's Lake Kussharo)
その日暮らし;その日暮し;其の日暮らし;其の日暮し[そのひぐらし, sonohigurashi] (n) (1) financially scraping by; meagre existence (meager); hand to mouth existence; (2) living one's life without plan; living life day-by-day; taking life one day at a time
ネカフェ難民[ネカフェなんみん, nekafe nanmin] (n) (abbr) (See ネットカフェ難民・ネットカフェなんみん) net cafe refugee; homeless person living in an Internet cafe
ネコザメ属[ネコザメぞく, nekozame zoku] (n) Heterodontus (sole genus of living bullhead sharks in the family Heterodontidae)
ネコザメ科[ネコザメか, nekozame ka] (n) Heterodontidae (family with one genus, Heterodontus, containing 9 living species of bullhead sharks)
ネズミザメ属[ネズミザメぞく, nezumizame zoku] (n) Lamna (genus of mackerel sharks or white sharks with two living species in the family Lamnidae)
ネットカフェ難民[ネットカフェなんみん, nettokafe nanmin] (n) (See ネカフェ難民・ネカフェなんみん) net cafe refugee; homeless person living in an Internet cafe
パーマカルチャー[, pa-makarucha-] (n) permaculture; sustainable living practices
パリ症候群[パリしょうこうぐん, pari shoukougun] (n) Paris syndrome (psychological problems associated with living in Paris)
ペアリング[, pearingu] (n) (1) pairing; (2) unmarried couple living together; (P)
ミツクリザメ属[ミツクリザメぞく, mitsukurizame zoku] (n) Mitsukurina (genus of only living species of goblin shark in the family Mitsukurinidae)
ミツクリザメ科[ミツクリザメか, mitsukurizame ka] (n) Mitsukurinidae (family of goblin sharks with one a living species and two extinct genera)
リビング[, ribingu] (n) (1) living; lifestyle; (2) (abbr) living room; (P)
リビングセット[, ribingusetto] (n) (abbr) living room set
リビングルーム[, ribinguru-mu] (n) living room
レーゾンデートル[, re-zonde-toru] (n) reason for living (fre
一人住まい[ひとりずまい, hitorizumai] (n) living by oneself
一人暮らし(P);一人暮し;独り暮らし;ひとり暮し[ひとりぐらし, hitorigurashi] (n) a single life; a solitary life; living alone; (P)
一切衆生[いっさいしゅじょう, issaishujou] (n) all living creatures
一所懸命[いっしょけんめい, isshokenmei] (adj-na,n-adv,n) (1) (See 一生懸命) very hard; with utmost effort; with all one's might; desperately; frantically; for dear life; all-out effort; sticking at living in and defending one place; (2) sticking at living in one place
世を渡る[よをわたる, yowowataru] (exp,v5r) to make one's way in the world; to walk through the world; to earn one's living
人間到る処青山有り;人間至る所青山有り[にんげんいたるところせいざんあり;じんかんいたるところせいざんあり, ningen'itarutokoroseizan'ari ; jinkan'itarutokoroseizan'ari] (exp) home is wherever one lays one's hat; you can make your living anywhere in this world
住めば都[すめばみやこ, sumebamiyako] (exp) you can get used to living anywhere; home is where you make it; wherever I lay my hat is home
作業員宿舎[さぎょういんしゅくしゃ, sagyouinshukusha] (n) construction camp; bunkhouse; workers' living quarters
倹しく暮し[つましくくらし, tsumashikukurashi] (n) living frugally
内地人[ないちじん, naichijin] (n) people living in the country; people living inland; Japanese in Japan proper; people living on Honshu
内縁関係[ないえんかんけい, naienkankei] (n,adj-no) de facto marriage; common-law marriage; living together as husband and wife without formal marriage
冬トピア[ふゆトピア, fuyu topia] (n) (uk) Fuyutopia (government program to help create a winter living environment in northern Hokkaido)
出居[いでい;でい, idei ; dei] (n) (1) (arch) sitting outdoors; (2) (See 寝殿造り) room that served both as a reception room and as a living room in a Heian-period mansion; (3) temporary sitting place installed in the garden at the imperial court, used on the occasion of archery or sumo ceremonies
口凌ぎ[くちしのぎ, kuchishinogi] (n) living from hand to mouth
同居[どうきょ, doukyo] (n,vs) coexistence; living together; (P)
同居人[どうきょにん, doukyonin] (n) (1) person living with a family; lodger; (2) housemate; flatmate; roommate
同床異夢[どうしょういむ, doushouimu] (n) cohabiting but living in different worlds

living ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาบเหงื่อต่างน้ำ[v.] (āpngeūatāng) EN: live by the sweat of one's brow ; struggle hard (for) ; make a living by hard labor FR: travailler dur
ใช้ชีวิต[v. exp.] (chai chīwit) EN: live ; spend one's life ; make a living FR: passer sa vie
ชีพ[n.] (chīp) EN: life ; living ; existence FR: vie [f] ; existence [f]
ชีวัน[n.] (chīwan) EN: life ; living things ; living beings FR: vie [f] ; être vivant [m]
ชีวิต[n.] (chīwit) EN: life ; existence ; living FR: vie [f] ; existence [f]
ชีวิตความเป็นอยู่[n. exp.] (chīwit khwā) EN: living conditions FR:
ชีวิตเรียบ ๆ[n. exp.] (chīwit rīep) EN: plain living FR: vie simple [f]
ดำเนินชีวิต[v. exp.] (damnoēn chī) EN: lead a life of ; make a living ; live ; conduct one's life FR: mener sa vie
ดำรงชีพ[v. exp.] (damrongchīp) EN: live ; earn one's livelihood ; make a living ; support oneself FR: vivre ; gagner sa vie
ดัชนีค่าครองชีพ[n. exp.] (datchanī kh) EN: cost of living index FR:
เดินหน[n.] (doēnhon) EN: [name of an angel living between heaven and earth] FR:
ฟอสซิลมีชีวิต[n. exp.] (føtsin mī c) EN: living fossil FR: fossile vivant [m]
หากิน[v. exp.] (hākin) EN: make a living ; earn one's living ; work for a living ; seek a livelihood ; look for food ; find food ; go hunting FR: gagner sa vie
หาเลี้ยงชีพ[v. exp.] (hā līengchī) EN: earn one's living ; make a living FR: gagner sa vie
ห้องนั่งเล่น[n. exp.] (hǿng nangle) EN: living room ; sitting room ; morning room ; parlour FR: salon [m] ; salle de séjour [f] ; séjour [m]
ห้องรับแขก[n. exp.] (hǿng rapkha) EN: parlour ; living room ; drawing room ; reception hall FR: salon [m] ; accueil [m]
จบชีวิต[v. exp.] (jop chīwit) EN: die ; pass away ; stop living FR: terminer sa vie ; mourir ; mettre fin à ses jours
จุติ[v.] (juti = jutt) EN: die ; pass away ; stop living FR: mourir ; s'éteindre
การดำรง[n.] (kān damrong) EN: living FR:
การดำรงชีพ[n. exp.] (kān damrong) EN: living FR:
การดำรงชีวิต[n. exp.] (kān damrong) EN: living ; existence ; way of life ; way of living FR: vie [f] ; existence [f]
การคงอยู่[n. exp.] (kān khong y) EN: living FR:
การครองชีพ[n.] (kān khrøngc) EN: living ; livelihood FR:
การกินการอยู่[n. exp.] (kān kin kān) EN: way of living FR:
การกินอยู่[n. exp.] (kān kin yū) EN: way of living FR:
การเลี้ยงชีพ[n.] (kān līengch) EN: earning a living ; making a living ; seeking a livelihood FR: gagne-pain [m]
การทำมาหากิน[n.] (kān thammāh) EN: life ; livehood ; way of earning a living FR: existence [f]
การอยู่รอด[n.] (kān yūrøt) EN: survival ; living ; existence FR: survie [f]
กัดก้อนเกลือกิน[v. (loc.)] (katkønkleūa) EN: live together in abject poverty ; tolerate living in poverty FR:
เก๋งพั้ง[n.] (kengphang) EN: upper deck ; living quarters FR:
ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต[n. exp.] (khā chai jā) EN: living expenses FR:
ค่าครองชีพ[n. exp.] (khākhrøngch) EN: cost of living ; living expenses FR: coût de la vie [m] ; cherté de la vie [f] (vx)
ค่าครองชีพสูงลิ่ว[n. exp.] (khākhrøngch) EN: high cost of living FR: coût de la vie élevé [m]
ค่ากินอยู่[n. exp.] (khā kin yū) EN: living expenses ; cost of living ; board and lodging FR: coût de la vie [m]
ค่าเลี้ยงชีพ[n. exp.] (khā līengch) EN: alimony ; maintenance ; living allowance FR: pension alimentaire [f]
ค่าเลี้ยงดู[n. exp.] (khā līengdū) EN: alimony ; maintenance ; living allowance FR: pension alimentaire [f]
คนข่า[n. prop.] (Khon Khā ) EN: hill tribe of Mon-Khmer stock living in the north of Thailand FR:
ครองชีพ[v.] (khrøngchīp) EN: live ; earn one's livelihood ; make a living ; support oneself FR: vivre ; gagner sa vie
ขุดดินกินหญ้า[v. (loc.)] (khutdinkiny) EN: eke a living out of the land ; lead a hand-to-mouth existence FR:
ความเป็นอยู่[n.] (khwām pen y) EN: livelihood ; living ; subsistence FR: vie [f] ; existence [f]

living ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beihilfe {f} | Beihilfe für Erwerbsunfähigeallowance | disability living allowance
Wohlleben {n}good living
Hölle {f} | die Hölle auf Erden | jdm. die Hölle heiß machenhell | a living hell | to give sb. hell
Wohnküche {f}kitchen living
Lebensunterhalt {m} | seinen Lebensunterhalt verdienenlivelihood | to earn one's living
seit; seitdem {conj} | seit ich hier wohne | seit er das weißsince | since I've been living here | since he knows that
Lebensbedingung {f}living condition
Lebensraum {m}living space; space to live; lebensraum
Lebensunterhaltskosten {pl}living expenses
Wohnbereich {m}living area
Wohnfläche {f}living space
Wohnzimmer {n}living room; sitting-room

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า living
Back to top