ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inconsiderate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inconsiderate*, -inconsiderate-

inconsiderate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inconsiderate (adj.) ที่ไม่สนใจความรู้สึกคนอื่น See also: ที่ไม่คำนึงถึงคนอื่น Syn. thoughtless, unthinking Ops. considerate, thoughtful
English-Thai: HOPE Dictionary
inconsiderate(อินคันซิด' เดอเรท) adj. ไม่เกรงใจ, ไม่คำนึงถึงคนอื่น, เลินเล่อ, ไม่สนใจ, หุนหันพลันแล่น., See also: inconsiderately adv. inconsiderateness, inconsideration n., Syn. thoughtless, negligent
English-Thai: Nontri Dictionary
inconsiderate(adj) ไม่นึกถึงผู้อื่น,ไม่เกรงใจ,ไม่สนใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
inconsiderated drivingการขับรถโดยปราศจากความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He's a very inconsiderate guyเขาเป็นคนที่ไม่คำนึงถึงคนอื่นเอามากๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If he so much as lays an inconsiderate fart, you grab the gun.ถ้ามันปล่อยตดสุ่มสี่สุ่มห้า ก็คว้าปืนได้เลย
Because these rich bastards have to... be callous and inconsiderate in the first place... to make all that money, so when they get on the road... they can't help themselves.เพราะแม่งรวยคิดแต่เรื่องประโยชน์ตัวเอง เวลาขับรถมันเลยไม่คิดว่าคนอื่นเค้าจะเดือดร้อนแค่ไหน
They've gotta be... callous and inconsiderate drivers too. It's in their nature.มันเป็นสันดานที่มองไม่เห็นหัวคนอื่น
"and inconsiderate behaviour". "Forgive me if I seem strange but I'm... " Dear Cecilia, you'd be forgiven for thinking me mad... the way I acted this afternoon."และความเซ่อซ่าของผม" "ขอโทษนะครับ ถ้าผมทำตัวพิลึกไปหน่อย แต่ผม..." ซีซีเลิยที่รัก หวังว่าคุณคงให้อภัยผม และไม่โกรธผม
The inconsiderate jerk.ไอ้ทุเรศที่ไม่นึกถึงผู้อื่น
Oh, I have no idea what you're thinking, but I think it would be inconsiderate to not think what was best for you.ผมไม่รู้หรอกว่าคุณคิดอะไรอยู่ แต่ผมคิดว่ามันคงไม่รอบคอบนัก ถ้าจะไม่คิดถึงสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
It was rude and inconsiderate and perfectly in character for Tom Dougherty.เขาหยาบคายและไม่เคยคิดถึงคนอื่นเลย ช่างสมกับเป็นเค้าจริงๆ ทอม โดเกอร์ตี้
Honey, you're so inconsiderate!เธอนี่ ไม่นึกถึงคนอื่นบ้างเลยหรือไง!
I'd rather be that stupid than think that anyone of us might be this inconsiderate.ฉันยอมคิดว่าตัวเองเซ่อ ดีกว่าคิดว่าหนึ่งในพวกเรา เป็นคนที่เห็นแก่ตัว
Have a relationship with that inconsiderate, immature child?ถึงได้คิดว่าไปคบกับเด็กอย่างนั้นน่ะนะ?
Such a selfish, inconsiderate, conniving, you.เธอมันเห็นแก่ตัว ไม่เกรงใจคนอื่น เลินเล่อ
Well, didn't she call you inconsiderate?ก็หล่อนบอกว่าคุณไม่นึกถึงผู้อื่นไม่ใช่เหรอ ?

inconsiderate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心眼小[xīn yǎn xiǎo, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ ㄒㄧㄠˇ, 心眼小] selfish (derog.); inconsiderate; selfishly oversensitive

inconsiderate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
気回り無い;気回りない[きまわりない, kimawarinai] (exp) inconsiderate (of rudeness, danger or rules)
血も涙もない;血も涙も無い[ちもなみだもない, chimonamidamonai] (exp,adj-i) cold-blooded; unfeeling; heartless; heart of stone; inconsiderate
刳い;蘞い;醶い[えぐい, egui] (adj-i) (1) (uk) harsh; acrid; pungent; astringent; (2) strong-minded; heartless; inconsiderate; (adj-i,int) (3) (uk) (sl) nasty; gross; (4) (uk) (sl) amazing
心無い;心ない[こころない, kokoronai] (adj-i) thoughtless; inconsiderate; tasteless; cruel
未練未酌がない;未練未酌が無い[みれんみしゃくがない, mirenmishakuganai] (exp,adj-i) (arch) unsympathetic and inconsiderate; coldhearted

inconsiderate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาแต่ได้[v. exp.] (ao tāe dāi) EN: be inconsiderate FR:
ใจจืด[adj.] (jaijeūt) EN: indifferent ; callous ; unfeeling ; unsympathetic ; heartless ; unkind ; harsh ; inconsiderate ; insensate ; inconsiderate ; unmoved FR: indifférent ; insensible ; insignifiant ; irresponsable ; insensé
พลั้งเผลอ[v.] (phlangphloē) EN: be careless ; be negligent ; be incautious ; be inconsiderate ; be thoughtless FR:

inconsiderate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unbedacht; unaufmerksam {adj} | unbedachter | am unbedachtesteninconsiderate | more inconsiderate | most inconsiderate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inconsiderate
Back to top