ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

considerate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *considerate*, -considerate-

considerate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
considerate (adj.) ที่คิดถึงความคิดของผู้อื่น Syn. thoughtful
English-Thai: HOPE Dictionary
considerate(คันซิด'เดอเรท) adj. ซึ่งพิจารณาอย่างรอบคอบ,เห็นอกเห็นใจ,ที่คิดถึงคนอื่น, See also: considerateness n. ดูconsiderate, Syn. thoughtful ###A. inconsiderate
English-Thai: Nontri Dictionary
considerate(adj) เอาใจใส่,เอาอกเอาใจ,ที่นึกถึงผู้อื่น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเกรงอกเกรงใจ (n.) considerateness See also: thougthfulness Ops. ความเห็นแก่ตัว
ความเกรงใจ (n.) considerateness See also: thougthfulness Syn. ความเกรงอกเกรงใจ Ops. ความเห็นแก่ตัว
เอาใจเขามาใส่ใจเรา (v.) be considerate See also: be thoughtful
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He's always thoughtful and considerate towards meเขาเอื้ออาทรและใส่ใจกับฉันเสมอ
But she's a very considerate personแต่เธอเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกของคนอื่น
He's a very inconsiderate guyเขาเป็นคนที่ไม่คำนึงถึงคนอื่นเอามากๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, and we always vote before we ask someone to eat lunch with us because you have to be considerate of the rest of the group.โอ้ ! แล้วเราก็จะต้องตกลงกันทุกครั้ง ถ้าจะเชิญใครมาทานข้าวเที่ยงกับเรา เพราะเราต้องใส่ใจกับคนในกลุ่ม
Either you learn to be more considerate or you will be expelled.หรือไม่คุณก็ควรหัดที่จะคิดถึงผู้อื่นให้มากกว่านี้ หรือ คุณอยากโดนไล่ออก
YOU'RE TRYING TO BE CONSIDERATE OF YOUR HUSBAND'S FEELINGS.เธอกำลังพยายามที่จะพิจารณาความรู้สึกของสามีของเธอ
My goodness! You're still a bachelor and look how considerate you are!ตายแล้ว เจ้าก็ยังหนุ่มอยู่นะ และดูเจ้าสิ ลองพิจารณาตัวเจ้าสิ!
I told you to be considerate of your sister.ผมชอบซีรี่ส์เรื่องนั้น
Very considerate of you, by the way.มึงคงจะหวงมันมากสิใช่มั้ย
Of course. It's very considerate of you.หนูรู้ว่าพวกคุณไม่ทานอาหาร
We got to be considerate of the neighbors, okay?เราต้องเห็นใจเพื่อนบ้านด้วย, โอเค?
Wow, that's, uh... that's strangely considerate of you.ว้าว เอ่อ.. คุณนี่รอบคอบจริงๆ เลยนะ
Would have been considerate if you'd left a note.คงจะดีถ้าคิดถึงคนอื่นบ้าง แค่ทิ้งข้อความบอกไว้
Trying to act like you're very considerate toward everyone.พยายามทำตัวว่าพี่ เอาใจใส่ต่อทุก ๆ คน.
That's because it is a Japanese virtue to be considerate and respectful.นั่นก็เพราะคนญี่ปุ่นคิดถึงสิทธิและความต้องการของผู้อื่นมากกว่าของตนไงล่ะ

considerate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
体贴[tǐ tiē, ㄊㄧˇ ㄊㄧㄝ, 体贴 / 體貼] considerate (of other people's needs)
心眼[xīn yǎn, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ, 心眼] consideration; ability to be considerate; thoughtfulness; social grace; ability to see how to treat others; heart; intention; conscience; mind (esp. narrow-minded etc); cleverness; wits; N.B. not mind's eye
有心眼[yǒu xīn yǎn, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ, 有心眼] considerate; thoughtful
忠厚[zhōng hòu, ㄓㄨㄥ ㄏㄡˋ, 忠厚] honest and considerate
心眼大[xīn yǎn dà, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ ㄉㄚˋ, 心眼大] magnanimous; considerate; thoughtful; able to think of everything that needs to be thought of
心眼小[xīn yǎn xiǎo, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ ㄒㄧㄠˇ, 心眼小] selfish (derog.); inconsiderate; selfishly oversensitive
周到[zhōu dào, ㄓㄡ ㄉㄠˋ, 周到 / 週到] thoughtful; considerate

considerate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
デリカシー[, derikashi-] (n) (See 思い遣り) delicacy; tact; considerateness; sensitivity; thoughtfulness
よく出来た[よくできた, yokudekita] (adj-f) well-balanced; considerate; of fine character
刳い;蘞い;醶い[えぐい, egui] (adj-i) (1) (uk) harsh; acrid; pungent; astringent; (2) strong-minded; heartless; inconsiderate; (adj-i,int) (3) (uk) (sl) nasty; gross; (4) (uk) (sl) amazing
心有る[こころある, kokoroaru] (adj-pn) thoughtful; considerate; sensible
心無い;心ない[こころない, kokoronai] (adj-i) thoughtless; inconsiderate; tasteless; cruel
思いやる(P);思い遣る[おもいやる, omoiyaru] (v5r) (See 思いやり) to be considerate; to sympathize with; to sympathise with; (P)
未練未酌がない;未練未酌が無い[みれんみしゃくがない, mirenmishakuganai] (exp,adj-i) (arch) unsympathetic and inconsiderate; coldhearted
気回り無い;気回りない[きまわりない, kimawarinai] (exp) inconsiderate (of rudeness, danger or rules)
血も涙もない;血も涙も無い[ちもなみだもない, chimonamidamonai] (exp,adj-i) cold-blooded; unfeeling; heartless; heart of stone; inconsiderate

considerate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจอารี[adj.] (jai ārī) EN: kind ; considerate ; kindhearted FR:
เกรงใจ[v.] (krēngjai) EN: be considerate ; have deference ; caring for ; be too courteous ; be afraid of offending ; look up with great respect ; be reluctant to bother s.o. ; show diffidence (towards) ; not want to embarrass FR: montrer de la déférence ; témoigner son respect ; faire preuve de considération ; montrer de la réserve ; craindre de déranger ; craindre d'offenser ; se gêner
แล้งน้ำใจ[v. exp.] (laēng nāmja) EN: be without kindness ; treat someone ungenerously/unkindly ; not be helpful or considerate FR: manquer de générosité
มีแก่ใจ[v.] (mīkaējai) EN: be considerate ; be thoughtful ; be benevolent FR:
มีกะใจ[X] (mī ka jai) EN: willing ; considerate ; generous FR: prévenant ; attentionné ; généreux ; bienveillant
ถนอมน้ำใจ[v. exp.] (thanøm nāmj) EN: keep the goodwill of ; refrain from hurting ; be considerate ; be solicitous ; spare someone's feelings FR:
ทะนุบำรุง[v.] (thanubamrun) EN: foster ; cherish ; nurture ; be considerate of FR: pourvoir ; subvenir
ทะนุถนอม ; ทะนุกถนอม[v.] (thanuthanøm) EN: cherish ; be considerate of ; not to hurt another's feelings FR:
ไว้หน้า[v.] (wainā) EN: save s.o.'s face ; be considerate of s.o.'s dignity ; spare another's feelings ; spare another's reputation ; save s.o. from embarrassment ; refrain from embarrassing s.o. FR: respecter l'amour-propre
ยั้งคิด[v. exp.] (yang khit) EN: be discreet ; be cautious ; be prudent ; be circumspect ; be careful ; be considerate FR:
เอาแต่ได้[v. exp.] (ao tāe dāi) EN: be inconsiderate FR:
ใจจืด[adj.] (jaijeūt) EN: indifferent ; callous ; unfeeling ; unsympathetic ; heartless ; unkind ; harsh ; inconsiderate ; insensate ; inconsiderate ; unmoved FR: indifférent ; insensible ; insignifiant ; irresponsable ; insensé
พลั้งเผลอ[v.] (phlangphloē) EN: be careless ; be negligent ; be incautious ; be inconsiderate ; be thoughtless FR:

considerate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unbedacht; unaufmerksam {adj} | unbedachter | am unbedachtesteninconsiderate | more inconsiderate | most inconsiderate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า considerate
Back to top