ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

henchman

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *henchman*, -henchman-

henchman ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
henchman (n.) ลูกน้อง See also: คนสนิท Syn. follower, supporter
henchman (n.) สมาชิกกลุ่มอาชญากร
English-Thai: HOPE Dictionary
henchman n.คนสนิท,ผู้สนับสนุน,ผู้ติดตาม,คนรับใช้
English-Thai: Nontri Dictionary
henchman(n) ลูกน้อง,คนรับใช้,คนสนิท,ผู้ติดตาม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
henchmanสมุนนักการเมือง, ลูกน้องนักการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลูกกะโล่ (n.) henchman See also: underling, minion, flunky, subordinate, lackey, yes man, stooge Syn. ลูกน้อง Ops. หัวหน้า
ลูกสมุน (n.) henchman See also: underling, minion, flunky, subordinate, lackey, yes man, stooge Syn. ลูกน้อง, ลูกกะโล่ Ops. หัวหน้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Still too big He's Yubaba's henchman Watch out for himเขาเป็นลูกน้องของยูบาบ้า ระวังเขาไว้ให้ดี
You're his henchman and I'm a burden.คุณคือคนสนิทของเขา และฉันเป็นภาระ
But how does Bodaway's henchman fit in?ทำไมคุณถึงรู้ว่า คนของโบดาเวย์ มีส่วนเกี่ยวข้องล่ะ
Victoria's henchman must have missed it.ลูกน้องวิคตอเรีย คงไม่ได้มันไปแน่ๆ
Well, your former henchman Gordon Murphy.ก็ลูกน้องเก่าของคุณ กอร์ดอน เมอร์ฟี่
When Victoria caught wind of it, she had her henchman pay the kid 5 mil to disappear.เพื่อตามหาแม่บังเกิดเกล้า เมื่อวิคทอเรียรู่ข่าวเข้า เธอให้คนสนิทจ่ายเงินให้เด็ก 5 ล้านเหรียญ เพื่อให้เขาหายตัวไป
The Adderhead's henchman.เป็นลูกน้องของเศียรอสรพิษ
You know, Charles Colson? His darkest henchman?รู้มั้ย ชาร์ล โคลซัน เขาคือคนดูลึกลับมาก
I leaked that video of Blair and Chuck at her wedding, then I'll tell everyone that you're Gossip Girl's henchman.ฉันส่งวีดิโอเรื่องชัคกับแบลล์ จากงานแต่งนั่น แล้วฉันจะบอกทุกคนว่าเธอทำงานให้กอสซิบเกิร์ล
What I have is a video of your murdered henchman, Frank Stevens, tossing said socialite off a building, not to mention an incriminating conversation between you and your...ที่ผมมีคือวิดิโอ การฆาตกรรม เฮนซ์แมน แฟรงก์ สตีเวน จะกระเทือนต่อสังคม จบธุรกิจก่อสร้าง
And have your head-henchman give me the run around here, no thank you.แล้วให้ลูกน้องลูกช่วยหลบหน้าให้หรอ ไม่ล่ะ ขอบใจ

henchman ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
家臣[jiā chén, ㄐㄧㄚ ㄔㄣˊ, 家臣] counselor of king or feudal warlord; henchman
狗腿子[gǒu tuǐ zi, ㄍㄡˇ ㄊㄨㄟˇ ㄗ˙, 狗腿子] dog's leg; fig. one who follows a villain; henchman; hired thug
爪牙[zhǎo yá, ㄓㄠˇ ㄧㄚˊ, 爪牙] pawn; lackey; accomplice (in crime); collaborator; henchman

henchman ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
共犯者[きょうはんしゃ, kyouhansha] (n) accomplice; henchman
股肱[ここう, kokou] (n) one's right-hand man; one's trusted henchman
子分;乾児;乾分[こぶん, kobun] (n) (1) (See 手下) henchman; follower; (2) (子分 only) (arch) adopted child
子方[こかた, kokata] (n) (1) child's role in noh dance; child actor (in noh); (2) (See 親方・1) henchman; follower

henchman ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สมุน[n.] (samun) EN: lackey ; flunkey ; stooge ; follower ; subordinate ; minion ; henchman ; underling FR: subalterne [m] ; subordonné [m] ; sous-fifre [m] (fam.) ; laquais [m] (litt.) ; faire-valoir [m] ; homme de main [m] ; adepte [m] ; suiveur [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า henchman
Back to top