ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stooge

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stooge*, -stooge-

stooge ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stooge (n.) ลูกคู่ตัวตลก See also: ลูกมือ, ผู้ช่วย Syn. assistant, subordinate
stooge (n.) คนที่ถูกผู้อื่นใช้เป็นหุ่นเชิด (คำสแลง) See also: คนที่ถูกผู้อื่นใช้เป็นเครื่องมือ Syn. puppet, tool
stooge (vi.) ถูกผู้อื่นใช้เป็นหุ่นเชิด (คำไม่เป็นทางการ) See also: ถูกผู้อื่นใช้เป็นเครื่องมือ
stooge about (phrv.) บินไปกลับในเนื้อที่แคบๆ (คำสแลงเกี่ยวกับการบิน)
stooge about (phrv.) เดินกลับไปกลับมา (อย่างไร้จุดประสงค์)
stooge around (phrv.) บินไปกลับในเนื้อที่แคบๆ (คำสแลงเกี่ยวกับการบิน)
stooge around (phrv.) เดินกลับไปกลับมา (อย่างไร้จุดประสงค์)
English-Thai: HOPE Dictionary
stooge(สทูจฺ) n. เป็นลูกคู่ตัวตลก,เป็นลูกมือ,ช่วยเหลือ., Syn. puppet,dupe,tool,pawn
English-Thai: Nontri Dictionary
stooge(n) ผู้ร่วมมือ,ลูกคู่ตัวตลก,ลูกมือ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลูกไล่ (n.) stooge See also: underling, flunky, lackey
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A Nazi stooge like you?เป็นหุ่นเชิดของนาชีเหมือนแกหรือ?
Can you imagine the shame if some Large Mart fiend or a Costco stooge put out a display on our Buy More green?เอาของบายมอร์มาโชว์ห่วยแบบนี้ งั้นคงต้องเอาออกไปสินะ
You know what? Keep your stupid stooge prize.รู้อะไรมั้ย ให้มันเก็บรางวัลโง่ๆนั่นไว้เองเถอะ
Shemp was a funnier stooge than Curly.ช้องป์เป็นหุ่นเชิดที่ตลกกว่าเคิร์ลลี่
There's a stooge. Stop the dealมีหนอน หยุดการซื้อขาย
Too bad I still can't find the stoogeเสียดายที่ผมจับหนอนไม่ได้
Too bad I still can't find the stoogeแย่จริง ๆ ผมยังหาไอ้สายคนนั้นไม่พบเลย
If they're the three stooges or the four tops!ว่ามันจะเป็น เดอะทรีสตูเจส หรือเดอะ โฟร์ท็อปส์!
Not a stooge, but in this one case, he was right.ไม่ได้หลงกลแต่นี่ อย่างแรก เขาพูดถูก
Didn't. It's a three-way tie between the Stooges, Patti Smith and the Runaways.ลังเลระหว่างสตูร์ แพทตี้ สมิท กับ รันอะเวย์
When you're used to listening to the raw power of Iggy and the Stooges, everything else just sounds kind of precious in comparison.เมื่อคุณคุ้นกับการฟังเพลงดิบๆของอิ๊กกี้กับสตูจอะนะ ทุกๆเสียงที่มี เป็นการเปรียบเทียบที่ดีนะ
The two stooges over here cooked it?ไอ้โจรกระจอก 2 คนเป็นคนปรุงมันงั้นเหรอ

stooge ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
手先[てさき, tesaki] (n) (1) fingers; (2) underling; stooge; subordinate; pawn

stooge ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่าว[n.] (bāo) EN: servant ; slave ; slavey ; menial ; lackey ; stooge FR: serviteur [m] ; esclave [m, f] ; valet [m] ; laquais [m] ; domestique [m, f] ; serf [m] ; subalterne [m] ; bonne [f] ; boniche [f] (pop.) ; servante [f] (anc.) ; larbin [m] (fam.) ; souffre-douleur [m]
ขี้ครอก[n.] (khīkhrøk) EN: slave ; flunkey ; lackey ; stooge ; menial FR: esclave [m]
ลูกไล่[n.] (lūk lai) EN: stooge ; flunky ; lackey ; underling FR: laquais [m] ; sous-fifre [m]
สมุน[n.] (samun) EN: lackey ; flunkey ; stooge ; follower ; subordinate ; minion ; henchman ; underling FR: subalterne [m] ; subordonné [m] ; sous-fifre [m] (fam.) ; laquais [m] (litt.) ; faire-valoir [m] ; homme de main [m] ; adepte [m] ; suiveur [m]
สุนัขรับใช้[n. exp.] (sunak rapch) EN: running dog ; lackey ; flunkey ; stooge ; servile follower FR: laquais [m] ; serviteur [m] ; chien (fam.) [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stooge
Back to top