ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fell

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fell*, -fell-

fell ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fell (vi.) กริยาช่องที่ 2 ของ fall
fell (vt.) โค่น See also: ทำให้ล้มลง, ทำให้ร่วงลงมา Syn. chop down, cut down
fell (adj.) ดุร้าย See also: ร้ายกาจ, โหดร้าย Syn. barbarous, vicious
fell (n.) ที่หลบซ่อนของสัตว์
fell (n.) หนังสัตว์
fella (n.) คำเรียกผู้ชายหรือเด็กชายอย่างไม่เป็นทางการ
fellah (n.) ชาวนาอาหรับ See also: กรรมกรอาหรับ
fellatio (n.) การอมอวัยวะเพศชายเพื่อกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ (คำทางการ)
felloe (n.) ขอบล้อ See also: ขอบวงล้อด้านนอก Syn. felly
fellow (n.) คำเรียกผู้ชายหรือเด็กชาย See also: พ่อหนุ่ม, ไอ้หนุ่ม Syn. fella, guy, lad, laddie
fellow (n.) เพื่อน See also: เกลอ, สหาย Syn. associate, companion, friend
fellow (adj.) ซึ่งอยู่เป็นกลุ่มเดียวกัน See also: ซึ่งอยู่ในสภาพเดียวกัน, ซึ่งมีอาชีพเดียวกัน Syn. colleague, counterpart
fellow citizen (n.) คนที่เป็นชาติเดียวกัน See also: เพื่อนร่วมชาติ Syn. fellow countryman
fellow citizen (n.) เพื่อนร่วมชาติ Syn. national
fellow citizen (n.) ชาวพื้นเมือง See also: คนท้องถิ่น, เจ้าของประเทศ Syn. inhabitants, precursor
fellow countryman (n.) คนที่เป็นชาติเดียวกัน See also: เพื่อนร่วมชาติ Syn. fellow citizen
fellow feeling (n.) ความมีใจเหมือนกัน See also: ความเห็นพ้องต้องกัน, การเข้าข้างกัน Syn. agreement, affinity
fellow traveller (n.) ผู้สนับสนุนพรรคแต่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค
fellowship (n.) สัมพันธภาพ See also: มิตรภาพ, ความเป็นมิตร, การคบหาสมาคม Syn. comradeship, sociability, intimacy Ops. enmity, unsociability
fellowship (n.) กลุ่มที่มีประสบการณ์ความรู้สึก ความสนใจและกิจกรรมร่วมกัน See also: สมาคม, กลุ่ม Syn. alliance, club, league
felly (n.) ขอบล้อ See also: ขอบด้านนอกของล้อ Syn. felloe
English-Thai: HOPE Dictionary
fell(เฟล) {felled,felling,fells} vt. อดีตกาลของfall,ทำให้ล้มลง,ชกล้ม,ตีล้ม,ยิงตก,ทำให้ตาย,ตัด,โค่น -n. จำนวนไม้โค่นลงในฤดูหนึ่ง., See also: fellness adj., Syn. level
fella(เฟล' ละ) n. ดูfellow
fellatio(ฟะเล' ชิโอ) n. การอมหรือเลียลึงค์
feller(เฟล'เลอะ) n. คนโค่นต้นไม้,คนตัดไม้,เครื่องตัดต้นไม้,ช่างเย็บตะเข็บ
fellmongern. คนขายหนังสัตว์
felloe(เฟล'โล) n. ขอบล้อ,ขอบวงล้อรูปพัด.
fellow(เฟล'โล) n. คนผู้ชาย,เด็กผู้ชาย,เพื่อน,เพื่อนร่วมงาน,บุคคล,มนุษย์,เจ้าหมอ,คนชั้นเดียวกัน,สิ่งประกอบเป็นคู่,ของคู่กัน,นักศึกษาบัญฑิตวิทยาลัยที่ได้รับทุนการศึกษา,สมาชิกของสมาคมวิชาการ,ผู้วิจัยในมหาวิทยาลัย vt. ทำให้เท่าเทียมกับ,เท่าเทียมกับ. adj. เกี่ยวกับช
fellow-mann. พี่น้องร่วมชาติ -pl. -fellowmen
fellowmann. พี่น้องร่วมชาติ -pl. -fellowmen
fellowship(เฟล'โลชิพ) n. ตำแหน่งผู้วิจัยในมหาวิทยาลัย,ตำแหน่งสมาชิกของสมาคมวิชาการ,ความสัมพันธ์ของมนุษย์,มิตรภาพ,การคบหา,ความเป็นมิตร,สมาคมของบุคคลที่มีอาชีพ,รสนิยม,บริษัท,กลุ่มนักวิจัยในมหาวิทยาลัย. vt. รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมหรือกลุ่ม. vi. ร่วมเป็นสมาชิกของสมาค
felly(เฟล'ลี) n. ดูfelloe
English-Thai: Nontri Dictionary
fell(vi) pt ของ fall
felloe(n) ขอบวงล้อ,ขอบล้อ
fellow(n) มิตรสหาย,เพื่อน,ภาคีสมาชิก,มนุษย์,นักวิจัยในมหาวิทยาลัย
fellowship(n) มิตรภาพ,ความสัมพันธ์,การคบหาสมาคม,ทุนเรียนในมหาวิทยาลัย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fellow๑. ผู้รับการฝึกอบรมเฉพาะสาขา๒. วุฒิบัณฑิต๓. สิกขบัณฑิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fellow travellerผู้นิยมอุดมการณ์ของพรรค (โดยไม่ได้เป็นสมาชิก) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fellowshipฐานภาพผู้รับการฝึกอบรมเฉพาะสาขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fellatioเฟลลาซิโอ,การดูดดมอวัยวะเพศผู้ [การแพทย์]
Fellowships and Scholarshipsทุนการศึกษา [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โก่น (v.) fell See also: bulldoze, clear Syn. ขุด, โค่น
พี่น้องร่วมชาติ (n.) fellow citizen Syn. ประชาชน
เพื่อนร่วมทาง (n.) fellow traveler See also: companion
เพื่อนเดินทาง (n.) fellow-traveller See also: traveling companion, companion
เพื่อนมนุษย์ (n.) fellowman See also: fellow creature, fellowmen
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Because I was too tired and fell asleepเพราะว่าฉันเหนื่อยเหลือเกินและก็ผล็อยหลับไป
He fell down and broke his armเขาล้มลงแล้วแขนหัก
They both fell passionately in love with each otherเขาทั้งสองต่างก็ตกหลุมรักกันอย่างดื่มด่ำ
I fell in love with her the moment I saw herฉันหลงรักเธอในทันทีที่เห็นเธอ
I fell off the stairs and broke my legฉันตกบันไดแล้วก็ขาหัก
How can you tolerate that rude fellow?เธออดทนต่อคนหยาบคายอย่างนั้นได้อย่างไร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And the dummy fell for it... hook, line and sinker!และหุ่นลดลงสำหรับมัน เบ็ดสายและทำให้จม!
Traces of the corpses that fell to the ground when the car doors opened?ร่องรอยของศพที่หล่นลงพื้น เมื่อประตูรถไฟถูกเปิดออกหรีอ?
I almost fell asleep.ฉันเกือบจะผล็อยหลับไป
He claims it fell through a hole in his pocket on the way to the movies, sometime between 11.30 and 3.10, and that he never saw it again.ทางที่จะไปดูหนังในช่วงระหว่าง 11.30 และ 3.10, และบอกว่าเขาไม่เคยเห็นมันอีกครั้ง ขณะนี้มีเรื่องที่สุภาพบุรุษ
Are you trying to tell me that this knife fell through a hole in the boy's pocket, someone picked it up, went to the boy's house and stabbed his father with it just to test its sharpness?คุณพยายามที่จะบอกว่ามีดนี้ลดลงผ่านหลุมในกระเป๋าของเด็ก ใครบางคนหยิบมันขึ้นมาไปที่บ้านของเด็ก และแทงพ่อของเขากับมันเพียงเพื่อทดสอบความคมชัดของมัน
Get fell in.ลองดูดาบ ปลายปืนของคุณ
He was talkin' about his car, he said we'd get cruised till the tires fell off!เขาเป็นคนที่พูดถึงเรื่องรถของเขา เขากล่าวว่าเราจะได้รับการขับรถจนยางปิดลดลง
It says here your grandson Captain Krcun fell in battle.มันกล่าวที่นี่หลานชายกัปตัน Krcun ของคุณ
She fell head over heels in love with you.เธอตกหลุมรักเธอด้วยความรัก
Alas, he fell into bad company.สุดท้าย, เขาก็เดินสู่ทางที่ผิด.
It's the chandelier, fell down and almost killed us.มันเป็นเพราะโคมไฟระย้า ที่ตกลงมาเกือบจะฆ่าเราน่ะครับ
They fell off on the way back.มันหลุดหายตอนหนูกลับบ้าน

fell ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一网打尽[yī wǎng dǎ jìn, ㄧ ㄨㄤˇ ㄉㄚˇ ㄐㄧㄣˋ, 一网打尽 / 一網打盡] to catch everything in one net (成语 saw); to eliminate at one stroke; to solve the problem at one fell swoop
[chá, ㄔㄚˊ, 楂] fell trees; raft; to hew
小子[xiǎo zi, ㄒㄧㄠˇ ㄗ˙, 小子] boy; young fellow; (derog.) chap
彪形大汉[biāo xíng dà hàn, ㄅㄧㄠ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄚˋ ㄏㄢˋ, 彪形大汉 / 彪形大漢] burly chap; husky fellow
[cāng, ㄘㄤ, 伧 / 傖] low fellow; rustic; rude; rough
同胞[tóng bāo, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄠ, 同胞] fellow citizen or countryman
同僚[tóng liáo, ㄊㄨㄥˊ ㄌㄧㄠˊ, 同僚] colleague; fellow-worker
友谊[yǒu yì, ㄧㄡˇ ㄧˋ, 友谊 / 友誼] companionship; fellowship; friendship
同伴[tóng bàn, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄢˋ, 同伴] companion; comrade; fellow
牛屄[niú bī, ㄋㄧㄡˊ ㄅㄧ, 牛屄] lit. cow's cunt (taboo slang, 牛B is common euphemism); bastard; bad fellow
同工[tóng gōng, ㄊㄨㄥˊ ㄍㄨㄥ, 同工] fellow workers
同病相怜[tóng bìng xiāng lián, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄤ ㄌㄧㄢˊ, 同病相怜 / 同病相憐] fellow sufferers empathize with each other (成语 saw); misery loves company
同道者[tóng dào zhě, ㄊㄨㄥˊ ㄉㄠˋ ㄓㄜˇ, 同道者] fellow-traveler; like-minded person
同乡亲故[tóng xiāng qīn gù, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄣ ㄍㄨˋ, 同乡亲故 / 同鄉親故] fellow countryman (from the same village); the folks back home
采伐[cǎi fá, ㄘㄞˇ ㄈㄚˊ, 采伐 / 採伐] fell; cut
老乡[lǎo xiāng, ㄌㄠˇ ㄒㄧㄤ, 老乡 / 老鄉] fellow townsman; fellow villager; someone from the same hometown
乡亲[xiāng qīn, ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄣ, 乡亲 / 鄉親] fellow countryman (from the same village); local people; villager; the folks back home
懒汉[lǎn hàn, ㄌㄢˇ ㄏㄢˋ, 懒汉 / 懶漢] idle fellow; lazybones
小伙子[xiǎo huǒ zi, ㄒㄧㄠˇ ㄏㄨㄛˇ ㄗ˙, 小伙子] lad; young fellow; youngster
[liáo, ㄌㄧㄠˊ, 寮] Laos; fellow-official; hut
懒虫[lǎn chóng, ㄌㄢˇ ㄔㄨㄥˊ, 懒虫 / 懶蟲] lazy fellow (insult); idle slob
志同道合[zhì tóng dào hé, ㄓˋ ㄊㄨㄥˊ ㄉㄠˋ ㄏㄜˊ, 志同道合] like-minded; fellow enthusiast; kindred spirit
伐木[fá mù, ㄈㄚˊ ㄇㄨˋ, 伐木] to cut wood; tree-felling; lumbering
伙计[huǒ jì, ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧˋ, 伙计 / 伙計] partner; fellow; mate; waiter; servant; shop assistant
傻蛋[shǎ dàn, ㄕㄚˇ ㄉㄢˋ, 傻蛋] stupid young fellow; idiot

fell ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
がさっ;ガサッ[, gasatsu ; gasatsu] (adv-to) (on-mim) with a swoosh; at one fell swoop
切り倒す;斬り倒す;切倒す[きりたおす, kiritaosu] (v5s,vt) to cut down; to chop down; to fell
点滴穿石[てんてきせんせき, tentekisenseki] (exp) constant dripping wears away the stone; little strokes fell great oaks; limited strength, when persistently applied, can accomplish great feats
イラマチオ;イマラチオ[, iramachio ; imarachio] (n) (vulg) (sl) (See フェラチオ) irrumatio (fellatio wherein the majority of movement is performed by the felatee) (lat
お付き合い[おつきあい, otsukiai] (n) (See 付き合い) association; socializing; socialising; fellowship
お兄さん(P);御兄さん[おにいさん, oniisan] (n) (1) (hon) (See 兄さん) older brother; elder brother; (2) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P)
ディープスロート[, dei-pusuro-to] (n) (1) (sl) deep throat (i.e. a concealed informant); (2) deep throat (i.e. deeply penetrative fellatio)
フェラ[, fera] (n) (abbr) (See フェラチオ) fellatio
フェラチオ[, ferachio] (n) fellatio; blow job; (P)
フェローシップ[, fero-shippu] (n) fellowship; (P)
一味徒党[いちみととう, ichimitotou] (n) whole party to a plot; whole gang; fellow conspirators
不心得者[ふこころえもの, fukokoroemono] (n) imprudent (misguided) fellow
世界仏教徒会議[せかいぶっきょうとかいぎ, sekaibukkyoutokaigi] (n) The World Fellowship of Buddhists
交わり[まじわり, majiwari] (n) (1) acquaintance; relations; fellowship; (2) sexual intercourse; (3) intersection
交流会[こうりゅうかい, kouryuukai] (n) (cultural) exchange meeting; gathering; assembly; social; fellowship; mixer
人でなし;人で無し[ひとでなし, hitodenashi] (adj-na,n) brute; miscreant; ungrateful fellow
人間同士[にんげんどうし, ningendoushi] (n) mankind; the human creature; fellow creatures
付き合い(P);つき合い;付合い[つきあい, tsukiai] (n) association; socializing; socialising; fellowship; (P)
仲間[なかま, nakama] (n) company; fellow; colleague; associate; comrade; mate; group; circle of friends; partner; (P)
伐採[ばっさい, bassai] (n,vs) lumbering; felling; deforestation; (P)
伐木[ばつぼく, batsuboku] (n) felling; logging
倒す(P);斃す;殪す;仆す[たおす, taosu] (v5s,vt) (1) (倒す only) to throw down; to bring down; to blow down; to fell; to knock down; to set (something) down on its side; to turn (something) on its side; (2) to kill; to defeat; to beat; (3) (倒す only) to overthrow; to trip up; to ruin; (4) (倒す only) to leave unpaid; to cheat; (P)
兄さん[にいさん(P);あにさん, niisan (P); anisan] (n) (1) (hon) (See お兄さん) older brother; elder brother; (2) brother (as older-brother figure in friendly and or work relationship); (3) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P)
兄弟弟子[きょうだいでし, kyoudaideshi] (n) fellow pupil (apprentice)
共鳴者[きょうめいしゃ, kyoumeisha] (n) sympathizer; sympathiser; fellow traveler; fellow traveller
其奴[そいつ(P);そやつ, soitsu (P); soyatsu] (pn,adj-no) (1) (uk) (col) that person (guy, fellow); (2) that (one); (P)
博愛[はくあい, hakuai] (n,adj-no) charity; benevolence; philanthropy; (love for) humanity; fraternity; brotherhood; brotherly love; love of fellow man; (P)
友情[ゆうじょう, yuujou] (n) friendship; fellowship; camaraderie; (P)
口でやる[くちでやる, kuchideyaru] (exp,v5r) (vulg) to carry out fellatio; to give someone head
口内性交[こうないせいこう, kounaiseikou] (n) (X) (See フェラ,フェラチオ) oral sex; fellatio
同国人[どうこくじん, doukokujin] (n) fellow countryman; compatriot; person from same province
同士[どうし, doushi] (n,n-suf) fellow; mutual; companion; comrade; bonding; (P)
同志愛[どうしあい, doushiai] (n) affection among kindred spirits; bonding; fellow feeling
同胞[どうほう(P);どうぼう;はらから, douhou (P); doubou ; harakara] (n) brethren; brothers; fellow countrymen; fellowman; compatriot; (P)
同舟[どうしゅう, doushuu] (n,vs) shipmates; fellow passengers
同行者[どうこうしゃ, doukousha] (n) fellow travellers; fellow travelers
同調者[どうちょうしゃ, douchousha] (n) fellow traveler; fellow traveller; sympathizer; sympathiser
同輩[どうはい, douhai] (n) fellows; comrade; colleague; one's equal
吸茎[きゅうけい, kyuukei] (n,vs) fellatio; irrumation
奇人;畸人[きじん, kijin] (n) queer fellow; odd fellow; eccentric person; crank; oddball

fell ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โค่น[v.] (khōn) EN: fall ; be overthrown ; come down ; fell ; overturn ; overthrow ; topple ; bring down ; chop down FR: abattre
โค่นต้นไม้[v. exp.] (khōn tonmāi) EN: fell trees ; lumber FR: abattre un arbre ; débiter ; couper du bois
โก่น[v.] (kōn) EN: fell FR:
ระเลิง[v.] (raloēng) EN: fell ; overthrow FR:
ตัดต้นไม้[v. exp.] (tat tonmāi) EN: fell a tree ; cut down a tree FR: abattre un arbre ; couper un arbre
ไอ้[n.] (ai) EN: fellow ; guy ; you ; [familiar or derogatory masculine appellation] FR: camarade [m] ; l'ami [m]
ชาย[n.] (chāi) EN: male ; man ; fellow FR: homme [m] ; garçon [m] ; mâle [m]
การทำออรัลเซ็กซ์ = การทำออรัลเซ็กส์[n. exp.] (kān tham ør) EN: oral sex ; fellatio ; blowjob (vulg.) ; blow job (vulg.) FR: fellation [f] ; pipe [f] (vulg.)
คู่นอน[n. exp.] (khū nøn) EN: bedfellow ; bedmate FR:
ความเป็นมิตร[n. exp.] (khwām pen m) EN: friendship ; companionship ; fellowship ; goodwill FR: amitié [f] ; camaraderie [f]
มิตร[n.] (mit) EN: friend ; companion ; fellow FR: ami [m] ; amie [f] ; copain [m] (fam.) ; copine [f] (fam.) ; camarade [m, f] ; compagnon [m] ; pote [m] (fam.)
หมอ[n.] (mø) EN: guy ; fellow ; person FR: gars [m]
อมนกเขา[v. exp.] (om nok khao) EN: give oral sex ; perform fellatio FR: faire une pipe (vulg.) ; tailler une pipe (vulg.)
ภาคีสมาชิก[n. exp.] (phākhī samā) EN: associate member ; associate fellow FR: membre associé [m]
เพื่อน[n.] (pheūoen) EN: friend ; comrade ; companion ; fellow ; mate ; pal ; buddy (Am.) ; company FR: ami [m] ; amie [f] ; camarade [m] ; copain [m] (fam.) ; copine [f] (fam.) ; pote [m] (fam.) ; compagnon [m] (vx – litt.) ; compagnie [f]
เพื่อนเดินทาง[n. exp.] (pheūoen doē) EN: fellow-traveller ; traveling companion ; companion FR: compagnon de voyage [m]
เพื่อนโดยสาร[n. exp.] (pheūoen dōi) EN: fellow passenger FR:
เพื่อนมนุษย์[n. exp.] (pheūoen man) EN: fellowman ; fellow creature ; fellowmen FR:
เพื่อนร่วมชาติ[n. exp.] (pheūoen rua) EN: compatriot ; fellow-countryman ; countryman FR: compatriote [m]
เพื่อนร่วมชะตากรรม[n. exp.] (pheūoen rua) EN: fellow FR:
เพื่อนร่วมโลก[n. exp.] (pheūoen rua) EN: one's world mate ; fellow inhabitants of the world ; all fellow beings FR:
เพื่อนร่วมงาน[n. exp.] (pheūoen rua) EN: colleague ; co-worker ; associate ; fellow worker ; workmate FR: collègue [m] ; collègue de travail [m] ; associé [m] ; confrère [m]
เพื่อนร่วมทาง[n. exp.] (pheūoen rūa) EN: fellow traveler ; companion FR: compagnon de voyage [m]
พี่น้องร่วมชาติ[n. exp.] (phīnøng rua) EN: fellow citizen FR:
ผู้ร่วมงาน[n.] (phūruamngān) EN: colleague ; workmate ; fellow ; associate ; partner ; collaborator ; team-mate ; coworker FR: collègue [m, f] ; associé [m] ; partenaire [m] ; confrère [m] ; consoeur [f] ; collaborateur [m] ; collaboratrice [f]
ราชบัณฑิต[n.] (rātchabandi) EN: member of the Royal Institute ; Fellow of the Royal Institute FR: académicien [m] ; membre de l'Institut Royal (de Thaïlande) [m]
สหาย[n.] (sahāi) EN: comrade ; fellow ; friend ; associate FR: ami [m]
สมาชิก[n.] (samāchik) EN: member ; fellow ; element ; subscriber FR: membre [m] ; adhérent [m] ; affilié [m] ; sociétaire [m] ; pensionnaire [m] ; élément [m]
ตา[n.] (tā) EN: guy ; bloke ; fellow ; chap FR:

fell ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fallen | fallend | gefallen | du fällst | er/sie fällt | ich/er/sie fiel | er/sie ist/war gefallen | ich/er/sie fieleto fall {fell; fallen} | falling | fallen | you fall | he/she falls | I/he/she fell | he/she has/had fallen | I/he/she would fall
Bursche {m}fellow
Stabwechsel {m} (beim Staffellauf) [sport]changeover (in relay race)
Mitbürger {m}fellow citizen
Teufelskerl {m}devil of a fellow
Schmierfink {m}dirty fellow
zweifellos {adj} | zweifelloser | am zweifellosestendoubtless | more doubtless | most doubtless
Fällgriff {m}fell handle
Fellatio {f}fellatio
Glaubensgenosse {m}fellow believer
Mitbewohner {m}fellow lodger
Mitkämpfer {n}fellow combatant
Mitmenschen {pl}fellow men
Schicksalsgefährte {m}fellow sufferer
Goodfellowfischer {m} [ornith.]Goodfellow's Kingfisher
Bauchfell {n} | Bauchfelle
Glückskind {n}lucky fellow
Mannsbild {n}man; fellow
Mindanaobrillenvogel {m} [ornith.]Goodfellow's White-eye
Peritonitis {f}; Entzündung des Bauchfells [med.]peritonitis
Querkopf {m}pigheaded fellow
Forschungsstipendium {n}research fellowship
Seehundsfell {n}; Seehundfell
Schafsfell {n}; Schaffell
Pfiffikus {m}smart fellow
Staffel {f}; Staffellauf
Stipendium {n} (allgemein)grant; fellowship
Tafelland {n} | Tafelländer
Gespann {n} | ein ideales Gespann bilden | ein merkwürdiges Gespann bildenteam | to make a perfect team | to make strange bedfellows
Pechvogel {m}unlucky fellow (girl)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fell
Back to top