ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chick

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chick*, -chick-

chick ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chick (n.) ลูกไก่ See also: ลูกเป็ด, ลูกนก Syn. biddy
chick (n.) สาวน้อย See also: หญิงสาว Syn. bird, doll, skirt
chick flick (sl.) หนังโรแมนติก
chicken (n.) ไก่ Syn. chick, hen
chicken (adj.) ขี้ขลาด See also: ขี้กลัว
chicken (n.) คนที่ขี้ขลาด Syn. coward, recreant
chicken (n.) เนื้อไก่
chicken (sl.) เด็กหนุ่ม (เกย์ใช้เรียกเด็กผู้ชาย)
chicken (sl.) ขี้ขลาด
chicken coop (n.) เล้าไก่ Syn. hencoop, henhouse
chicken coop (n.) คอก See also: เล้า, บริเวณล้อมรั้วสำหรับเลี้ยงสัตว์ Syn. farmyard
chicken feed (n.) จำนวนเงินเล็กน้อย
chicken out (phrv.) กลัว See also: ตัดสินใจไม่ทำบางสิ่งเพราะว่ากลัว
chicken pox (n.) โรคอีสุกอีใส See also: ไข้อีสุกอีใส
chicken-hearted (sl.) ขี้ขลาด See also: ขี้กลัว
chickenhearted (adj.) ขี้ขลาด See also: ขี้กลัว Syn. chicken, white-livered, yellow
English-Thai: HOPE Dictionary
chick(ชิค) n. ลูกไก่,ลูกนก,เด็ก,เด็กผู้หญิง
chicken(ชิค'เคิน) n. ลูกไก่,ลูกนก,ลูกเป็ด,เด็ก,ผู้ที่อายุน้อย,ผู้ที่ด้อยประสบการณ์,เนื้อไก่,เนื้อนก,เนื้อเป็ด. -adj. ทำด้วยเนื้อไก่ -vi. chicken out หดหนีหรือไม่ทำเพราะความกลัว, Syn. sissy
chicken breastn. หน้าอกไก่
chicken feedn. จำนวนเงินที่น้อยมาก,เงินปลีก
chicken headn. คนโง่,คนทึ่ม
chicken poxโรคอีสุกอีใส., Syn. water pox,varicella
chicken-heartedadj. ขี้ขลาด,ตาขาว,กลัว -S...
chicken-liveredadj. ขี้ขลาด,ตาขาว
chickweedn. วัชพืชจำพวก Stellaria
English-Thai: Nontri Dictionary
chick(n) ลูกไก่,ลูกนก,เด็ก,ผู้ด้อยประสบการณ์
chicken(n) ลูกไก่,ลูกนก,เด็ก,ผู้ด้อยประสบการณ์
CHICKEN-chicken-hearted(adj) ขี้ขลาดตาขาว,ไม่กล้า,กลัว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
chickenpox; varicellaโรคอีสุกอีใส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chick Embryoเอ็มบริย์โอไก่,เอ็มบริโอไก่,ตัวอ่อนของไก่ [การแพทย์]
Chicken Embryo Originคัพภะไก่ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เจี๊ยบ (n.) chick
ไก่ (n.) chicken See also: hen, cock
อกไก่ (n.) chicken breast
อกไก่ (n.) chicken breast
สุ่ม (n.) chicken coop Syn. สุ่มไก่
สุ่มไก่ (n.) chicken coop
ขนไก่ (n.) chicken feather
ลำไส้ไก่ (n.) chicken intestine See also: chicken innards
ไส้ไก่ (n.) chicken intestine See also: chicken innards Syn. ลำไส้ไก่
ขลาด (adj.) chicken-hearted See also: cowardly, craven, pusillanimous, faint-hearted, timid Syn. ขี้ขลาด Ops. เก่งกล้า, แกร่งกล้า, กล้าหาญ
ตาขาว (adj.) chicken-hearted See also: cowardly, craven, pusillanimous, faint-hearted, timid Syn. ขี้ขลาด, ขลาด Ops. เก่งกล้า, แกร่งกล้า, กล้าหาญ
ใจเสาะ (adj.) chicken-hearted See also: faint-hearted, cowardly, timid, spineless Syn. ใจปลาซิว Ops. ใจกล้า, ใจเข้มแข็ง
อีสุกอีใส (n.) chickenpox See also: varicella
ขนมไส้ไก่ (n.) a coil-shaped pastry with a chicken filling
ข้าวมันไก่ (n.) rice steamed with chicken soup
ขี้กลัว (v.) be a chickenshit See also: be a coward, be a pansy, be a chicken, be yellow, have a yellow streak Syn. กลัว, ขี้ขลาด, ตาขาว, ขี้ขลาดตาขาว Ops. กล้า
ขี้ขลาดตาขาว (v.) be a chickenshit See also: be a coward, be a pansy, be a chicken, be yellow, have a yellow streak Syn. กลัว, ขี้ขลาด, ตาขาว Ops. กล้า
ต้มข่า (n.) spicy chicken-curry in coconut milk
ตายโคม (v.) dead chicken embryo See also: die while being hatched
ปอดแหก (v.) be chicken-hearted See also: be white-livered, be timid, be timorous, be cowardly, be faint-hearted Syn. กลัว, หวาดกลัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hey, guys. There's a new chick on the Housatonic.เฮ้ มีสาวใหม่ใน เฮาสะโทนิค
Did that chick I left with last night ever come back in here?แม่สาวที่ผมออกไปด้วยเมื่อคืน เธอกลับมาที่นี่บ้างรึเปล่า
Tough chick needs backup?คนหัวรั้นนั่นต้องการกำลังเสริมรึ?
As if the Country Chick is ugly.ถ้าพวกบ้านนอกน่าเกลียด
Fine. Just don't call me Country Chick anymore.ดี อย่าเรียกฉัน ไก่บ้านอีกต่อไป
But I'd never think he'd like a Country Chick like you.แต่ฉันไม่คิดว่าเขาจะชอบพวกบ้านนอกอย่างเธอ
Gibbs, the pilot won't take off till the secret service chick gives us the... thumbs up.ฉันว่าตอนนี้ฉันเป็นฝ่ายคุมเกมนะ ไม่ ผมว่าตอนนี้ ผมคงต้องยึดเครื่องลำนี้แล้ว โทนี่ พา จนท.
Yeah. I fell for one chick and I'm losing my mind. Good luck with that.ขนากชั้นรักแค่คนเดียวยังหนักขนาดนี้ ขอให้แกโชคดีละกัน
I thought you were a drunk breeder boy going forthe chick in despair.ฉันคิดว่าเธอเมาแล้ว มาจับน้องนีที่เพิ่งอกหัก
Unless some homely chick is dying to get laidคงต้องรอให้ปลาในทะเล ไม่เหลือสักตัวแล้ว
Not following a chick around!แทนที่จะตั้งใจเรียนหนังสือ
Your chick is hereผู้หญิงของนายก็อยู่ด้วยนะ

chick ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雏儿[chú ér, ㄔㄨˊ ㄦˊ, 雏儿 / 雛兒] newly hatched bird; fig. inexperienced person; fig. chick (slighting term for young woman); bimbo
炸子鸡[zhá zǐ jī, ㄓㄚˊ ㄗˇ ㄐㄧ, 炸子鸡 / 炸子雞] barbequed chicken
小鸡[xiǎo jī, ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧ, 小鸡 / 小雞] chick
水痘[shuǐ dòu, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄡˋ, 水痘] chickenpox; Varicella zoster (med.)
腰果鸡丁[yāo guǒ jī dīng, ㄧㄠ ㄍㄨㄛˇ ㄐㄧ ㄉㄧㄥ, 腰果鸡丁 / 腰果雞丁] chicken with cashew nuts
醉鸡[zuì jī, ㄗㄨㄟˋ ㄐㄧ, 醉鸡 / 醉雞] chicken in rice wine; also translated drunken chicken
[chú, ㄔㄨˊ, 雏 / 雛] chick; young bird
雏鸡[chú jī, ㄔㄨˊ ㄐㄧ, 雏鸡 / 雛雞] chick; newly hatched chicken
鸡翅[jī chì, ㄐㄧ ㄔˋ, 鸡翅 / 雞翅] chicken wings (fast food)
鸡肉[jī ròu, ㄐㄧ ㄖㄡˋ, 鸡肉 / 雞肉] chicken meat
鸡脚[jī jiǎo, ㄐㄧ ㄐㄧㄠˇ, 鸡脚 / 雞腳] chicken feet
鸡霍乱[jī huò luàn, ㄐㄧ ㄏㄨㄛˋ ㄌㄨㄢˋ, 鸡霍乱 / 雞霍亂] chicken cholera (caused by Pasteurella multocida or P. avicida); fowl cholera
养鸡场[yǎng jī chǎng, ㄧㄤˇ ㄐㄧ ㄔㄤˇ, 养鸡场 / 養雞場] chicken farm
凤爪[fèng zhuǎ, ㄈㄥˋ ㄓㄨㄚˇ, 凤爪 / 鳳爪] chicken feet
[jī, ㄐㄧ, 鷄] chicken; variant of 雞|鸡
小龙虾[xiǎo lóng xiā, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄨㄥˊ ㄒㄧㄚ, 小龙虾 / 小龍蝦] crayfish; langoustine; chicken lobster
鸡丁[jī dīng, ㄐㄧ ㄉㄧㄥ, 鸡丁 / 雞丁] diced chicken meat
[jī, ㄐㄧ, 鸡 / 雞] fowl; chicken
炸鸡[zhà jī, ㄓㄚˋ ㄐㄧ, 炸鸡 / 炸雞] fried chicken
柠檬鸡[níng méng jī, ㄋㄧㄥˊ ㄇㄥˊ ㄐㄧ, 柠檬鸡 / 檸檬雞] lemon chicken
杀鸡儆猴[shā jī jǐng hóu, ㄕㄚ ㄐㄧ ㄐㄧㄥˇ ㄏㄡˊ, 杀鸡儆猴 / 殺雞儆猴] lit. killing the chicken to warn the monkey (成语 saw); to punish an individual as an example to others; pour encourager les autres
杀鸡吓猴[shā jī xià hóu, ㄕㄚ ㄐㄧ ㄒㄧㄚˋ ㄏㄡˊ, 杀鸡吓猴 / 殺雞嚇猴] lit. killing the chicken to scare the monkey (成语 saw); to punish an individual as an example to others; pour encourager les autres
杀鸡给猴看[shā jī gěi hóu kàn, ㄕㄚ ㄐㄧ ㄍㄟˇ ㄏㄡˊ ㄎㄢˋ, 杀鸡给猴看 / 殺雞給猴看] lit. to kill a chicken in front of a monkey; fig. to make an example of sb (by punishment) to frighten others
烤鸡[kǎo jī, ㄎㄠˇ ㄐㄧ, 烤鸡 / 烤雞] roast chicken
雏燕[chú yàn, ㄔㄨˊ ㄧㄢˋ, 雏燕 / 雛燕] swallow chick
偷鸡不成蚀把米[tōu jī bù chéng shí bǎ mǐ, ㄊㄡ ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄕˊ ㄅㄚˇ ㄇㄧˇ, 偷鸡不成蚀把米 / 偷雞不成蝕把米] trying to steal a chicken, but only lost a handful of rice (俗语 common expression); having high aims, but a total failure
偷鸡不着蚀把米[tōu jī bù zháo shí bǎ mǐ, ㄊㄡ ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄓㄠˊ ㄕˊ ㄅㄚˇ ㄇㄧˇ, 偷鸡不着蚀把米 / 偷雞不著蝕把米] trying to steal a chicken, but only lost a handful of rice (俗语 common expression); having high aims, but a total failure
割鸡焉用牛刀[gē jī yān yòng niú dāo, ㄍㄜ ㄐㄧ ㄧㄢ ㄩㄥˋ ㄋㄧㄡˊ ㄉㄠ, 割鸡焉用牛刀 / 割雞焉用牛刀] Why use a pole-ax to slaughter a chicken?
手无缚鸡之力[shǒu wú fú jī zhī lì, ㄕㄡˇ ˊ ㄈㄨˊ ㄐㄧ ㄓ ㄌㄧˋ, 手无缚鸡之力 / 手無縛雞之力] without the strength to truss a chicken

chick ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドボ[, adobo] (n) Filipino national dish of braised chicken or pork
アメリカ小雀[アメリカこがら;アメリカコガラ, amerika kogara ; amerikakogara] (n) (uk) black-capped chickadee (Parus atricapillus)
エッグ[, eggu] (n) egg (esp. chicken eggs)
カロライナ小雀[カロライナこがら;カロライナコガラ, karoraina kogara ; karorainakogara] (n) (uk) Carolina chickadee (Parus carolinensis)
ケンチキ[, kenchiki] (n) (abbr) (sl) Kentucky Fried Chicken
コーチン[, ko-chin] (n) Cochin (breed of chicken)
コールドチキン[, ko-rudochikin] (n) cold chicken
シーチキン[, shi-chikin] (n) canned tuna (from sea chicken, orig. a brand name)
せせり[, seseri] (n) {food} (esp. as yakitori) chicken neck meat
タンドーリチキン[, tando-richikin] (n) tandoori chicken
タンドリーチキン;タンドリチキン[, tandori-chikin ; tandorichikin] (n) Tandoori chicken
チキる[, chiki ru] (v5r) (sl) to get scared; to chicken out
チキンカツ[, chikinkatsu] (n) chicken cutlet
チキンカツレツ[, chikinkatsuretsu] (n) chicken cutlet
チキン南蛮[チキンなんばん, chikin nanban] (n) fried chicken with vinegar and tartar sauce
チック[, chikku] (n) (1) (abbr) cosmetic; stick pomade; (2) chick; (3) tic; (suf) (4) (col) (See 的・てき) -tic
ハコベ塩;はこべ塩;繁縷塩[はこべじお(はこべ塩;繁縷塩);ハコベじお(ハコベ塩), hakobejio ( hakobe shio ; han ru shio ); hakobe jio ( hakobe shio )] (n) (obsc) chickweed (stitchwort) roasted and mixed with salt, then ground into a powder for use as toothpaste
はした金;端金;端た金[はしたがね, hashitagane] (n) odd money; loose change; small (paltry) sum (of money); chicken feed; (mere) pittance
ハラミ;はらみ[, harami ; harami] (n) (1) skirt steak; tender beef around the diaphragm; (2) back diaphragm meat of chicken
三鳥[さんちょう, sanchou] (n) (1) (arch) cuckoo, Japanese bush warbler & wagtail; (2) {food} chicken, goose & pheasant
他人丼[たにんどん, tanindon] (n) (See 親子丼) bowl of rice with cooked meat (other than chicken) and eggs on top; oyakodon made with something other than chicken
伊佐木;鶏魚[いさき;いさぎ;イサキ;イサギ, isaki ; isagi ; isaki ; isagi] (n) (uk) chicken grunt (species of fish, Parapristipoma trilineatum); threeline grunt
地鶏[じとり;じどり, jitori ; jidori] (n) freerange local traditional pedigree chicken; chicken meat from same
孔雀[くじゃく;くざく;クジャク, kujaku ; kuzaku ; kujaku] (n) (uk) peafowl (inc. the male peacock, female peahen, and young peachick)
寄せ鍋;寄鍋(io)[よせなべ, yosenabe] (n) (See 寄せ・2) pot of chicken or seafood, and vegetables in a dashi broth, usu. cooked at the table (traditionally a winter meal); seafood and vegetable stew or chowder
尻の穴が小さい;ケツの穴が小さい[けつのあながちいさい(尻の穴が小さい);ケツのあながちいさい, ketsunoanagachiisai ( shiri no ana ga chiisa i ); ketsu noanagachiisai] (exp,adj-f) (id) small-minded; petty; cowardly; chicken-hearted
捕らぬ狸の皮算用;獲らぬ狸の皮算用;取らぬ狸の皮算用[とらぬたぬきのかわざんよう, toranutanukinokawazanyou] (exp) don't count your chickens before they're hatched; (lit
春の七草[はるのななくさ, harunonanakusa] (exp) (See 秋の七草) seven vernal flowers (Java water dropwort, shepherd's purse, Jersey cudweed, common chickweed, Japanese nipplewort, turnip, and daikon)
[がら, gara] (n,n-pref) (1) (uk) (See 鶏がら) chicken bones (e.g. for soup); chicken carcass; (n) (2) (uk) poor-quality coke (coal); (suf) (3) (uk) left-overs; remnants
水疱瘡[みずぼうそう, mizubousou] (n) chickenpox; chicken pox
水痘[すいとう, suitou] (n) (See 水疱瘡) chickenpox; chicken pox
焼き鳥(P);焼鳥(P)[やきとり, yakitori] (n) yakitori (chicken pieces grilled on a skewer); (P)
砂ずり;砂摺り;砂摩り[すなずり, sunazuri] (n) (1) fat underbelly of a fish; (2) sand polishing; (3) sand finish (e.g. finishing a wall with sand mortar); (4) (col) {food} (See 砂嚢・2) chicken gizzard
筑前煮[ちくぜんに, chikuzenni] (n) chicken stew with taro, carrot, burdock, etc.
繁縷[はこべ;はこべら;ハコベ;ハコベラ, hakobe ; hakobera ; hakobe ; hakobera] (n) (uk) chickweed; stitchwort (Stellaria sp.)
胸肉[むねにく, muneniku] (n) breast meat (usu. of chicken); breast; white meat
草原雷鳥[そうげんらいちょう;ソウゲンライチョウ, sougenraichou ; sougenraichou] (n) (uk) greater prairie chicken (Tympanuchus cupido)
薩摩汁[さつまじる, satsumajiru] (n) miso soup with pork or chicken (originally boned chicken chunks) with daikon, carrots, great burdock or sweet potatoes; meat chowder
親子丼[おやこどん;おやこどんぶり, oyakodon ; oyakodonburi] (n) chicken and egg on rice; parent and child donburi
観音開き[かんのんびらき, kannonbiraki] (n) (1) double doors opening from the centre; (adj-no) (2) double-opening from the centre (e.g. doors, casement windows, etc.); (n) (3) method of filleting fish, chicken, etc. with a central cut and peeling back the flesh

chick ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจี๊ยบ[onomat.] (jīep) EN: cry of a chick ; chirp FR:
ไก่เจี๊ยบ[n. exp.] (kai jīep) EN: chick FR:
ไก่กระทง[n.] (kaikrathong) EN: young chicken ; chick ; cockerel ; pullet ; broiler chicken ; broiler FR: jeune coq [m] ; poulette [f] (vx)
ไก่หลง[n.] (kailong) EN: streetwalking prostitute ; streetwalker (vulg.) ; easy chick FR: péripatéticienne [f] ; entraîneuse (vulg.) [f]
ลูกเจี๊ยบ[n.] (lūkjīep) EN: chick FR: poussin [m]
ลูกไก่[n. exp.] (lūk kai) EN: chick FR: poussin [m]
มู่ลี่[n.] (mūlī) EN: bamboo blind ; bamboo curtain ; chick ; venetian blind ; sun-blind ; view breaker ; eyeshade ; blinder FR: store [m] ; persienne [f]
ถั่วชิกพี [n. exp.] (thūa chikph) EN: chickpea ; chick pea FR:
ถั่วลูกไก่[n. exp.] (thūa lūk ka) EN: chickpea ; chick pea FR:
บะหมี่น่องไก่[xp] (bamī nøng k) EN: egg noodles with chicken thigh FR:
ช่อม่วงไส้ไก่[n. exp.] (chømūang sa) EN: steamed flower-shaped dumpling stuffed with minced chicken FR:
ฟาร์มไก่[n. exp.] (fām kai) EN: chicken farm FR: élevage de poulets [m]
หั่นเนื้อไก่[v. exp.] (han neūa ka) EN: carve a chicken FR: découper un poulet
ห่อหมกไก่[n. exp.] (hømok kai) EN: steamed chicken curry in banana leaves FR:
อีสุกอีใส[n.] (īsuk- īsai) EN: chickenpox ; chicken pox ; varicella FR:
ใจเสาะ[adj.] (jaisǿ) EN: fainthearted ; timorous ; without gumption ; not a fighter ; chickenhearted FR: timoré
แกงไก่หน่อไม้[n. exp.] (kaēng kai n) EN: bamboo and chicken curry ; chicken curry with bamboo shoots FR:
แกงกะหรี่ไก่[n. exp.] (kaēng karī ) EN: chicken curry ; chicken yellow curry ; yellow curry with chicken ; mild, Indian-style curry with chicken FR: poulet au curry [m]
แกงเขียวหวานไก่[n. exp.] (kaēng khīow) EN: Thai chicken curry ; green chicken curry ; chicken green curry ; green curry with chicken FR:
แกงคั่วฟักกับไก่[n. exp.] (kaēngkhūa f) EN: chicken and wax gourd curry FR:
แกงคั่วไก่[n. exp.] (kaēngkhūa k) EN: chicken yellow curry FR:
แกงมัสมั่นไก่[xp] (kaēng matsa) EN: chicken massaman curry ; Thai Muslim curry ; Muslim-style curry with chicken and potatoes FR: émincé de poulet au curry massaman [m] ; poulet au curry massaman [m] ; curry musulman au poulet [m]
แกงป่าไก่[n. exp.] (kaēngpā kai) EN: jungle curry with chicken FR:
แกงป่าไก่บ้าน[n. exp.] (kaēngpā kai) EN: herbal curry with chicken ; red curry with chicken FR:
แกงพะแนงไก่[n. exp.] (kaēng phana) EN: savory curry with chicken FR:
แกงเผ็ดไก่[xp] (kaēngphet k) EN: Thai chicken curry ; hot Thai curry with chicken FR: poulet au curry à la thaïlandaise [m]
ไก่[n.] (kai) EN: chicken ; hen ; cock FR: poulet [m] ; poule [f] ; coq [m]
ไก่บ้าน[n. exp.] (kaibān) EN: domestic chicken ; domestic fowl ; Gallus gallus FR: volaille [f] ; Gallus gallus
ไก่เบตง[n. exp.] (kai Bētong) EN: Betong chicken FR:
ไก่แช่แข็ง[n. exp.] (kai chaēkha) EN: frozen chicken FR: poulet surgelé [m]
ไก่เชือดแล้ว[n. exp.] (kai cheūat ) EN: slaughtered chicken FR: poulet découpé [m]
ไก่ดำ[n. exp.] (kai dam) EN: black chicken FR:
ไก่ดำมองโกเลีย[n. exp.] (kai dam Møn) EN: Mongolian black chicken FR:
ไก่ห่อใบเตย[n. exp.] (kai hø bai ) EN: deep fried chicken wrapped with pandan leaves ; chicken nuggets wrapped in pandan leaves ; chicken fried in pandan leaves FR:
ไก่กรอบ[n. exp.] (kai krøp) EN: crispy fried chicken FR:
ไก่อก[n. exp.] (kai ǿk) EN: chicken breast FR:
ไก่อบ[n. exp.] (kai op) EN: roast chicken ; baked chicken FR:
ไก่ผัด[n. exp.] (kai phat) EN: fried chicken ; stir fried chicken FR:
ไก่ผัดใบกะเพรา[n. exp.] (kai phat ba) EN: stir-fried chicken with basil ; chicken with basil and chillies FR:
ไก่ผัดขิง[n. exp.] (kai phat kh) EN: stir-fried chicken with ginger ; chicken fried with ginger FR:

chick ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Missgeschick {n} | Missgeschicke
Angsthase {m}chicken
Australischer Zwergtaucher {m} [ornith.]Australian Dabchick
linkisch; tapsig; eckig; täppisch; tolpatschig; unbeholfen; ungelenk; ungeschickt {adj} | linkischer; tapsiger; eckiger; täppischer; tolpatschiger; unbeholfener; ungelenker; ungeschickter | am linkischsten; am tapsigsten; am eckigsten; am täppischsten; am unbeholfensten; am ungelenksten; am ungeschicktestenawkward | more awkward | most awkward
Hudsonmeise {f} [ornith.]Boreal Chickadee
Brathähnchen {n} [cook.]roast chicken
Carolinameise {f} [ornith.]Carolina Chickadee
Hühnchenbrust {f} [cook.]chicken breast
Hühnerbrühe {f} [cook.]chicken broth
Hühnerleiter {f}chicken ladder
Hühnerzucht {f}chicken breeding
feige; feig {adj}chicken [coll.]
klug; geschickt; clever {adj} | klüger; geschickter; cleverer | am klügsten; am geschicktesten; am cleverstenclever | cleverer | cleverest
Hähnchen {n}; junger Hahn [ornith.] | junges Hähnchencockerel | spring chicken
anständig; schicklich; geeignet; korrekt {adj} | anständiger; schicklicher; geeigneter; korrekter | am anständigsten; am schicklichsten; am geeignetsten; am korrektestendecent | more decent | most decent
nobel; schick; ausgefallen {adj} | nobler; schicker; ausgefallener | am nobelsten; am schicksten; aus ausgefallenstenfancy | fancier | fanciest
Fatalismus {m}; Schicksalsglaube
Schicksal {n}; Geschick
Gambelmeise {f} [ornith.]Mountain Chickadee
geschickt {adj} | geschickter | am geschicktesten | handwerklich geschickt seinhandy | handier | handiest | to be handy about the house
Gürtelrose {f}; Herpes zoster [med.]herpes zoster; chickenpox/shingles virus
Maoritaucher {m} [ornith.]New Zealand Dabchick
Panne {f}; Missgeschick
Pfau {m} [ornith.] | junger Pfaupeacock; Common Peafowl | peachick
Präriehuhn {n} [ornith.]Prairie Chicken
schicklich; geziemend {adj} | schicklicher | am schicklichstenseemly | seemlier | seemliest
schick; flott; fesch {adj} | schicker; flotter; fescher | am schicksten; am flottesten; am feschestensmart | smarter | smartest
schick {adj} | schicker | am schickestenspiffy | spiffier | spiffiest
Tauchentchen {n}dabchick
schick {adj} | schicker | am schickstentony | tonier | toniest
schick {adj} | schicker | am schickstentrendy | trendier | trendiest
Schicksalsfrage {f} | Schicksalsfragen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chick
Back to top