ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bouquet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bouquet*, -bouquet-

bouquet ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bouquet (n.) ช่อดอกไม้ See also: อุบะ, พวงดอกไม้, ช่อ Syn. nosegay
English-Thai: HOPE Dictionary
bouquet(โบเค') n. พวงดอกไม้,ช่อดอกไม้,กลิ่นหอมของเหล้า,การยกย่อง,คำสรรเสริญ -
English-Thai: Nontri Dictionary
bouquet(n) ช่อดอกไม้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bouquetการประกันภัยต่อคละ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bouquets ; Posiesช่อดอกไม้ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่อ (n.) bouquet See also: cluster, bunch, corsage
ช่อดอก (n.) bouquet See also: inflorescence, corsage
ช่อดอกไม้ (n.) bouquet See also: inflorescence, corsage Syn. ช่อดอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He was at his flower shop arranging a bouquet for a communion party.เขาอยู่ที่ร้านดอกไม้ของเขา กำลังจัดดอกไม้ให้งานประชาคม .
My very first bouquet is farewell flowers, how sadดอกไม้ช่อแรกของหนู เศร้าจัง
Hey, Karen, order me a bouquet of flowers for the end of the day, lilies.- เคเรน สั่งดอกไม้ให้ผมทีตอนเลิกงาน, ขอดอกลิลลี่นะ
Will you get the bouquet for me?เธอจะไปแย่งช่อดอกไม้ของฉันด้วยรึเปล่า
What? it's like a bouquet of corpses.ยังกับพวงซากศพ มันเอ่อ...
Unless he's eating a bouquet a day, he couldn't--ไม่มีประโยชน์เขากินช่อดอกไม้ทุกวันหรือ เขาไม่ได้ทำ
The most glaring, of course, being that the day after Simon vanished, we received a bouquet of flowers.สิ่งเจิดจ้าที่สุดก็คือ ในระหว่างวันที่ไซม่อนหายตัวไป เราได้รับช่อดอกไม้หนึ่ง
I can always use my bouquet to cover the stain.ฉันจะใช้ช่อดอกไม้บังคราบเปื้อนเอาไว้ละกันนะ
I will be home with a gigantic bouquet of your favorite flowers.พร้อมดอกไม้ช่อใหญ่ที่คุณชอบนะ
To the bride's bouquet oh, Brad!นี่ช่อดอกไม้สำหรับเจ้าสาว โอ, แบรด!
There is a legend that says the person who catches the bride's bouquet will be the next one to find happiness.มีความเชื่อกันว่าถ้าใครรับช่อดอกไม้ของเจ้าสาวได้ จะเป็นคนต่อไปที่ได้พบกับความสุขของตัวเอง
When I signal like this again, you shall then bring out the cake, the red wine, and bouquet of flowers.ถ้าฉันให้สัญญาณแบบนี้อีก คุณก็เข็นรถที่ใส่เค้ก ไวน์แดง และช่อดอกไม้เข้ามา

bouquet ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花束[huā shù, ㄏㄨㄚ ㄕㄨˋ, 花束] bouquet
花簇[huā cù, ㄏㄨㄚ ㄘㄨˋ, 花簇] bunch of flowers; bouquet
香味[xiāng wèi, ㄒㄧㄤ ㄨㄟˋ, 香味] fragrance; bouquet; sweet smell

bouquet ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブーケ[, bu-ke] (n) bouquet (fre
ブーケガルニ[, bu-kegaruni] (n) bouquet garni
ブーケガルニー[, bu-kegaruni-] (n) bouquet garni
ブライダルブーケ[, buraidarubu-ke] (n) bridal bouquet
花束[はなたば, hanataba] (n) bunch of flowers; bouquet; (P)

bouquet ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่อ[n.] (chø) EN: cluster ; bunch ; bouquet ; bud ; sprig ; corsage ; spray FR: bouquet [m] ; gerbe [f] ; botte [f]
ช่อดอกไม้[n. exp.] (chø døkmāi) EN: bouquet ; spray of flowers FR: bouquet de fleurs [m]
ช่อกุหลาบ[n. exp.] (chø kulāp) EN: FR: bouquet de roses [m] ; gerbe de roses [f]
กำ[n.] (kam) EN: handful ; bunch FR: poignée [f] ; bouquet [m]
คัจฉะ[n.] (khatcha) EN: FR: bouquet [m]
กอ[n.] (kø) EN: clump ; grove ; cluster ; thicket ; copse FR: bouquet [m] ; touffe [f] ; bosquet [m] ; massif [m]
ไม้กอ[n. exp.] (māi kø) EN: FR: bouquet [m]
ประลมพ์[n.] (pralom) EN: bouquet ; garland FR:
ช่อ[n.] (chø) EN: [classif.: bunches of flowers] FR: [classif. : bouquets de fleurs]
มัด[n.] (mat) EN: [classif.: bundles, bunches, packages, parcels, faggots, truss, sheaves] FR: [classif. : liasses, fagots, bouquets, bottes, gerbes ...]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bouquet
Back to top