ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

corsage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *corsage*, -corsage-

corsage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
corsage (n.) ช่อดอกไม้ (ที่ตกแต่งบนชุด) Syn. bouquet, posy
English-Thai: HOPE Dictionary
corsage(คอร์ซาจฺ') n. เสื้อรัดอกของหญิง,เสื้อยกทรง,ช่อดอกไม้ที่ประดับที่ส่วนหน้าอกหรือที่เอวหรือที่ไหล่ของเสื้อสตรี, Syn. retinue
English-Thai: Nontri Dictionary
corsage(n) เอวเสื้อสตรี,เสื้อยกทรง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I ordered that corsage you showed me. It's going to be perfect.แม่สั่งคอร์ซาจที่ลูกให้แม่ดูให้แล้วนะ มันจะต้องเยี่ยมแน่ๆ
You can buy the crocodile a corsage and a pretty dress of blue.ลูกอาจซื้อผัาพันคอ และชุดสวยๆ สีน้ำเงิน ให้กับจระเข้ได้
So I go to the prom alone, and Andrew just shows up an hour later and he tosses-- a wrist corsage at me and says:ฉันก็เลยไปพรอมคนเดียว แอนดริวมาอีกชั่วโมงให้หลัง และเขาโยนที่ผูกข้อมือให้ฉัน
Put the corsage on her.ติดช่อดอกไม้ให้เธอเถอะ
But Axl still had a little unfinished business. Okay. Here's the corsage right here.แต่แอ็กเซลก็ยังมีธุระ ที่ยังไม่เสร็จอีกเล็กน้อย โอเค ช่อดอกไม้ก็อยู่ตรงนี้แล้ว
We just wanted to offer our services as dance partner or corsage buyer or just general arm candy for the big dance.เราแค่อยากเสนอบริการของเรา ในฐานะคู่เต้นรำ หรือ คนซื้อยกทรงให้ หรือแค่สร้อยข้อมือเป็นตับๆ สำหรับการเต้นรำครั้งใหญ่
THE FLORISTS LOST BLAIR'S CORSAGE.คนขายดอกไม้ทำช่อดอกไม้ของแบลร์หาย
MY MISSING CORSAGE, MY DRESS, THE LIMO AND HOTEL? WE PAID YOU 500 BUCKS TO SHOOT THAT THING. WE WERE FRIENDS THEN.เราจ่ายนายไปตั้ง 500เหรียญเพื่อถ่ายทำ/ ก็เราเป็นเพื่อนกันนี่ ฉันเลยให้พิเศษ
AND HOTEL AND HER CORSAGE?- ชุดของแบลร์จะดูสวยมากขึ้น ถ้าไม่มีพวกนั้น
And now each boy will pin his mother with the traditional Homecoming corsage.แต่ตอนนี้ผู้แข่งแต่ละคน จะติดกลัดให้แม่ของเขา ..ตามธรรมเนียมของงานโรงเรียน
The corsages were donated by Al's Hardware your discount snow-shovel destination.ช่อดอกไม้ถูกบริจาคโดย แอล ฮาร์ดแวร์ ..เจ้าของลดราคาพลั่วหิมะ
I missed it all. The pageantry, the walk, the corsage.ฉันพลาดหมด งานเอย เดินที่สนาม ช่อดอกไม้

corsage ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コサージュ;コルサージュ;コサージ[, kosa-ju ; korusa-ju ; kosa-ji] (n) (1) corsage (fre

corsage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่อ[n.] (chø) EN: cluster ; bunch ; bouquet ; bud ; sprig ; corsage ; spray FR: bouquet [m] ; gerbe [f] ; botte [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า corsage
Back to top