ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

barge

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *barge*, -barge-

barge ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
barge (n.) เรือบรรทุก See also: เรือบรรทุกลำเลียงขนส่ง, เรือท้องแบน, เรือกัญญา Syn. freight boat, canal boat
barge (n.) เรือที่ใช้ในพิธีการต่างๆ See also: เรือที่ใช้ในราชพิธี
barge (vt.) เร่งรีบ
barge (vi.) ผลักดันอย่างแรง
barge (vt.) ขนส่งทางเรือ
barge about (phrv.) เล่นถลาไปรอบๆ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. barge around
barge against (phrv.) ชนกับ (คำไม่เป็นทางการ)
barge around (phrv.) เล่นถลาไปรอบๆ Syn. barge about
barge in (phrv.) โผล่พรวด (คำไม่เป็นทางการ) See also: พรวดพราดเข้ามา
barge in (phrv.) ขัดจังหวะอย่างไม่สุภาพ (คำไม่เป็นทางการ)
barge into (phrv.) โผล่พรวด (คำไม่เป็นทางการ) See also: พรวดพราดเข้ามา
barge into (phrv.) ชน (คำไม่เป็นทางการ) See also: กระแทก
barge into (phrv.) ขัดคอ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ขัดจังหวะ (การพูด)
barge into (phrv.) พบโดยบังเอิญ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. bump into
bargee (n.) คนพายเรือ barge Syn. bargeman
bargeman (n.) คนพายเรือ barge Syn. bargee
bargepole (n.) เสายาวใช้จูงหรือดุนให้เรือแล่น
English-Thai: HOPE Dictionary
barge(บาร์จฺ) n. เรือท้องแบน,เรือบรรทุก vt. ใช้เรือบรรทุกหรือขนส่ง vi. เคลื่อนไปอย่างช้า ๆ ชนกัน,ถลา,โผล่พรวดเข้าไป, Syn. boat
English-Thai: Nontri Dictionary
barge(n) เรือ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bargeแท่นเจาะในทะเลมีลักษณะเป็นเรือท้องแบน อุปกรณ์การเจาะติดตั้งอยู่บนตัวเรือ เดิมพัฒนาเพื่อใช้ในการเจาะบริเวณชายฝั่ง น้ำตื้น และบริเวณทะเลสาบ [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เรือโป๊ะจ้าย (n.) barge See also: lighter, boat Syn. โป๊ะจ้าย
โป๊ะ (n.) barge See also: lighter, boat Syn. เรือโป๊ะจ้าย, โป๊ะจ้าย
โป๊ะจ้าย (n.) barge See also: lighter, boat Syn. เรือโป๊ะจ้าย
bargee (n.) คนพายเรือ barge Syn. bargeman
bargeman (n.) คนพายเรือ barge Syn. bargee
เรือขนาน (n.) parallel state barge
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sorry to barge in like this... butโทษที ที่บุกรุกเข้ามาอย่างนี้ แต่ว่า
How dare you barge in here.คุณถือวิสาสะเข้ามาได้ยังไง
Yes, I'm terribly sorry to barge in like this, but we need your husband to come down to the morgue.ผมเสียใจที่ต้องเข้ามาขัดจังหวะ แต่เราต้องการให้สามีคุณไปที่ห้องชันสูตร
Okay, look, I am terribly sorry to barge in like this but I have decided I cannot take no for an answer.โอเค คือ ผมขอโทษจริงๆ ที่โผล่เข้ามาแบบนี้ แต่ว่าผมตัดสินใจแล้ว ผมไม่สาสมารถตอบปฏิเสธได้
And former criminal prosecutor Barge Michaelson.และอดีตอัยการคดีอาชญากรรม บาร์จ ไมเคิลสัน
Sorry to barge in.ขอโทษที่เสียงดังใส่เธอ .
Hi. Sorry to barge in.หวัดดี โทษทีที่จู่ๆก็โผล่มา
Sir, I'm sorry to barge in here,ท่านครับ ผมขอโทษที่พรวดพราดเข้ามาแบบนี้
So you just barge in here without asking?นายเลยเข้ามาได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตงั้นสิ
Hey, I'm, uh, sorry to barge in.อืม ฉันขอโทษที่อยู่ดี ๆ ก็เข้ามา
We played... We played chess in the Barge pub.เราเล่น เราไปเล่นเชสที่บาร์จผับ
Oh, so sorry to barge in... but you know it really is a great story to tell the kids.โอ้ ต้องขอโทษที่บุกเข้ามา... แต่คุณรู้ไหมว่ามันจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆ เอาไว้เล่าให้เด็กๆฟัง

barge ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拖驳[tuō bó, ㄊㄨㄛ ㄅㄛˊ, 拖驳 / 拖駁] barge; lighter (pulled by a tugboat)
[gě, ㄍㄜˇ, 舸] barge
游艇[yóu tǐng, ㄧㄡˊ ㄊㄧㄥˇ, 游艇 / 遊艇] barge; yacht
驳船[bó chuán, ㄅㄛˊ ㄔㄨㄢˊ, 驳船 / 駁船] barge; lighter
纤夫[qiàn fū, ㄑㄧㄢˋ ㄈㄨ, 纤夫 / 縴夫] burlak (barge hauler)
[bó, ㄅㄛˊ, 驳 / 駁] variegated; heterogeneous; to refute; to contradict; to ship by barge; a barge; a lighter (ship)

barge ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乱入[らんにゅう, rannyuu] (n) (1) trespassing; intrusion; (vs) (2) to barge into; to burst into; to trespass
[はしけ, hashike] (n) barge
艀船[はしけぶね;ふせん, hashikebune ; fusen] (n) (See 艀) barge
通船[つうせん, tsuusen] (n) ferry boat; barge
似たり;荷足り[にたり, nitari] (n) (1) (似たり only) fake; copy; (2) barge; lighter
茶船[ちゃぶね, chabune] (n) (1) (See 瀬取り船) small boat used for transport on rivers (Edo period); barge; boat used for unloading goods from a large anchored boat; (2) boat with a roof used for boating on a river; (3) (arch) small boat selling food and drinks on a river
荷足り船[にたりぶね, nitaribune] (n) a barge; a lighter
達磨船[だるません, darumasen] (n) barge; lighter
鐺;璫;木尻;小尻[こじり, kojiri] (n) (1) (鐺, 璫, 小尻 only) (ornamental) tip of a scabbard; (2) (鐺, 璫, 木尻 only) bottom of a bargeboard or cantilever

barge ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขบวนพยุหยาตรา[n. exp.] (khabūan pha) EN: royal barge procession FR:
กระบวนพยุหยาตราชลมารค[n. prop.] (Krabūan Pha) EN: Royal Barge Procession FR:
นกปากแอ่นหางดำ[n. exp.] (nok pāk aen) EN: Black-tailed Godwit FR: Barge à queue noire [f] ; Barge égocéphale [f] ; Grande Barge [f] ; Barge commune [f]
นกปากแอ่นหางลาย[n. exp.] (nok pāk aen) EN: Bar-tailed Godwit FR: Barge rousse [f] ; Barge de Laponie [f] ; Barge à queue barrée [f] ; Barge moyenne [f]
โป๊ะ[n.] (po) EN: barge ; lighter; boat FR:
โป๊ะจ้าย[n.] (pojāi) EN: barge FR:
เรือ[n.] (reūa) EN: boat ; ship ; barge ; barque ; bark ; craft ; vessel FR: bateau [m] ; navire [m] ; embarcation [f] ; barque [f] ; pirogue [f] ; barge [f] ; vaisseau [m] (vx)
เรือเอี้ยมจุ๊น[n.] (reūa-īemjun) EN: barge ; salt boat FR:
เรือกระแชง[n.] (reūakrachaē) EN: rice barge FR:
เรือลำเลียง[n. exp.] (reūa lamlīe) EN: lighter ; barge FR:
เรือพระราชพิธี[n. prop.] (Reūa Phrarā) EN: royal barge FR:
เรือพระที่นั่ง[n. prop.] (Reūa Phra T) EN: royal barge FR:
เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์[n. prop.] (Reūa Phra T) EN: The Royal Barge Suphannahong FR:
เรือพ่วง[n.] (reūaphūang) EN: tugboat ; barge FR: remorqueur [m]
เรือโป๊ะจ้าย[n. exp.] (reūa pojāi) EN: barge FR:
เรือท้องแบน[n. exp.] (reūa thøngb) EN: pontoon ; barge ; flat-bottomed boat ; flat boat FR: barge [f] ; embarcation à fond plat [f]
สุพรรณหงส์[n. exp.] (suphannahon) EN: swan barge FR:
ยื่นมือ[v.] (yeūnmeū) EN: interfere ; intervene ; barge in FR: interférer
นกชายเลนปากแอ่น[n. exp.] (nok chāi lē) EN: Terek Sandpiper FR: Chevalier bargette [m] ; Bargette du (de) Térek [f] ; Chevalier du Térek [m]
ปั้นลม[n.] (panlom) EN: Thai style gable board ; bargeboard ; gable end FR: gable [m] = gâble [m]
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี[n. prop.] (Phiphitthap) EN: The Royal Barges National Museum FR:

barge ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lastkahn {m}cargo barge
Frachtkahn {m}freight barge
Klappschute {f}hopper barge
Bargeld {n} | Bargeld einnehmencash | to take in cash
Flussschiffer {m}bargee [Br.]; barge-man [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า barge
Back to top