ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*barge*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น barge, -barge-

*barge* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
barge (n.) เรือบรรทุก See also: เรือบรรทุกลำเลียงขนส่ง, เรือท้องแบน, เรือกัญญา Syn. freight boat, canal boat
barge (n.) เรือที่ใช้ในพิธีการต่างๆ See also: เรือที่ใช้ในราชพิธี
barge (vt.) เร่งรีบ
barge (vi.) ผลักดันอย่างแรง
barge (vt.) ขนส่งทางเรือ
barge about (phrv.) เล่นถลาไปรอบๆ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. barge around
barge against (phrv.) ชนกับ (คำไม่เป็นทางการ)
barge around (phrv.) เล่นถลาไปรอบๆ Syn. barge about
barge in (phrv.) โผล่พรวด (คำไม่เป็นทางการ) See also: พรวดพราดเข้ามา
barge in (phrv.) ขัดจังหวะอย่างไม่สุภาพ (คำไม่เป็นทางการ)
barge into (phrv.) โผล่พรวด (คำไม่เป็นทางการ) See also: พรวดพราดเข้ามา
barge into (phrv.) ชน (คำไม่เป็นทางการ) See also: กระแทก
barge into (phrv.) ขัดคอ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ขัดจังหวะ (การพูด)
barge into (phrv.) พบโดยบังเอิญ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. bump into
bargee (n.) คนพายเรือ barge Syn. bargeman
bargeman (n.) คนพายเรือ barge Syn. bargee
bargepole (n.) เสายาวใช้จูงหรือดุนให้เรือแล่น
English-Thai: HOPE Dictionary
barge(บาร์จฺ) n. เรือท้องแบน,เรือบรรทุก vt. ใช้เรือบรรทุกหรือขนส่ง vi. เคลื่อนไปอย่างช้า ๆ ชนกัน,ถลา,โผล่พรวดเข้าไป, Syn. boat
English-Thai: Nontri Dictionary
barge(n) เรือ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bargeแท่นเจาะในทะเลมีลักษณะเป็นเรือท้องแบน อุปกรณ์การเจาะติดตั้งอยู่บนตัวเรือ เดิมพัฒนาเพื่อใช้ในการเจาะบริเวณชายฝั่ง น้ำตื้น และบริเวณทะเลสาบ [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bargee (n.) คนพายเรือ barge Syn. bargeman
bargeman (n.) คนพายเรือ barge Syn. bargee
เรือขนาน (n.) parallel state barge
เรือโป๊ะจ้าย (n.) barge See also: lighter, boat Syn. โป๊ะจ้าย
โป๊ะ (n.) barge See also: lighter, boat Syn. เรือโป๊ะจ้าย, โป๊ะจ้าย
โป๊ะจ้าย (n.) barge See also: lighter, boat Syn. เรือโป๊ะจ้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Emmett Fitz-Hume. Austin Millbarge. when do we begin our training?- แล้วเริ่มเมื่อไหร่ครับ?
Austin Millbarge. I'm a GLG-20.Austin Millbarge หน่วย GLG-20
Sorry to barge in like this... butโทษที ที่บุกรุกเข้ามาอย่างนี้ แต่ว่า
But Daesung just barged in at the end.แต่แดซุงจะเป็นทีมสุดท้าย
How dare you barge in here.คุณถือวิสาสะเข้ามาได้ยังไง
Several men barged into Fu's house and killed without mercy.ผู้ชายหลายๆคนที่ถูกบรรทุกในเรือขนสินค้าของบ้านตระกูลฟุ ฆ่าอย่างไม่ปราณี
Yes, I'm terribly sorry to barge in like this, but we need your husband to come down to the morgue.ผมเสียใจที่ต้องเข้ามาขัดจังหวะ แต่เราต้องการให้สามีคุณไปที่ห้องชันสูตร
Okay, look, I am terribly sorry to barge in like this but I have decided I cannot take no for an answer.โอเค คือ ผมขอโทษจริงๆ ที่โผล่เข้ามาแบบนี้ แต่ว่าผมตัดสินใจแล้ว ผมไม่สาสมารถตอบปฏิเสธได้
And former criminal prosecutor Barge Michaelson.และอดีตอัยการคดีอาชญากรรม บาร์จ ไมเคิลสัน
Sorry to barge in.ขอโทษที่เสียงดังใส่เธอ .
Mr. Milbarge has volunteered to stay on for... well, as long as it takes.คุณมิลบาร์ชอาสาจะมาอยู่ที่นี่ เพื่อ.. ก็,จนกว่าเขาต้องการ
You got to give Milbarge something, man.นายต้องให้อะไรมิลเบิร์กบางอย่างนะ, เพื่อน

*barge* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拖驳[tuō bó, ㄊㄨㄛ ㄅㄛˊ, 拖驳 / 拖駁] barge; lighter (pulled by a tugboat)
游艇[yóu tǐng, ㄧㄡˊ ㄊㄧㄥˇ, 游艇 / 遊艇] barge; yacht
驳船[bó chuán, ㄅㄛˊ ㄔㄨㄢˊ, 驳船 / 駁船] barge; lighter
纤夫[qiàn fū, ㄑㄧㄢˋ ㄈㄨ, 纤夫 / 縴夫] burlak (barge hauler)
[bó, ㄅㄛˊ, 驳 / 駁] variegated; heterogeneous; to refute; to contradict; to ship by barge; a barge; a lighter (ship)
[gě, ㄍㄜˇ, 舸] barge

*barge* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乱入[らんにゅう, rannyuu] (n) (1) trespassing; intrusion; (vs) (2) to barge into; to burst into; to trespass
似たり;荷足り[にたり, nitari] (n) (1) (似たり only) fake; copy; (2) barge; lighter
[はしけ, hashike] (n) barge
艀船[はしけぶね;ふせん, hashikebune ; fusen] (n) (See 艀) barge
茶船[ちゃぶね, chabune] (n) (1) (See 瀬取り船) small boat used for transport on rivers (Edo period); barge; boat used for unloading goods from a large anchored boat; (2) boat with a roof used for boating on a river; (3) (arch) small boat selling food and drinks on a river
荷足り船[にたりぶね, nitaribune] (n) a barge; a lighter
通船[つうせん, tsuusen] (n) ferry boat; barge
達磨船[だるません, darumasen] (n) barge; lighter
鐺;璫;木尻;小尻[こじり, kojiri] (n) (1) (鐺, 璫, 小尻 only) (ornamental) tip of a scabbard; (2) (鐺, 璫, 木尻 only) bottom of a bargeboard or cantilever

*barge* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขบวนพยุหยาตรา[n. exp.] (khabūan pha) EN: royal barge procession FR:
กระบวนพยุหยาตราชลมารค[n. prop.] (Krabūan Pha) EN: Royal Barge Procession FR:
นกชายเลนปากแอ่น[n. exp.] (nok chāi lē) EN: Terek Sandpiper FR: Chevalier bargette [m] ; Bargette du (de) Térek [f] ; Chevalier du Térek [m]
นกปากแอ่นหางดำ[n. exp.] (nok pāk aen) EN: Black-tailed Godwit FR: Barge à queue noire [f] ; Barge égocéphale [f] ; Grande Barge [f] ; Barge commune [f]
นกปากแอ่นหางลาย[n. exp.] (nok pāk aen) EN: Bar-tailed Godwit FR: Barge rousse [f] ; Barge de Laponie [f] ; Barge à queue barrée [f] ; Barge moyenne [f]
ปั้นลม[n.] (panlom) EN: Thai style gable board ; bargeboard ; gable end FR: gable [m] = gâble [m]
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี[n. prop.] (Phiphitthap) EN: The Royal Barges National Museum FR:
โป๊ะ[n.] (po) EN: barge ; lighter; boat FR:
โป๊ะจ้าย[n.] (pojāi) EN: barge FR:
เรือ[n.] (reūa) EN: boat ; ship ; barge ; barque ; bark ; craft ; vessel FR: bateau [m] ; navire [m] ; embarcation [f] ; barque [f] ; pirogue [f] ; barge [f] ; vaisseau [m] (vx)
เรือเอี้ยมจุ๊น[n.] (reūa-īemjun) EN: barge ; salt boat FR:
เรือกระแชง[n.] (reūakrachaē) EN: rice barge FR:
เรือลำเลียง[n. exp.] (reūa lamlīe) EN: lighter ; barge FR:
เรือพระราชพิธี[n. prop.] (Reūa Phrarā) EN: royal barge FR:
เรือพระที่นั่ง[n. prop.] (Reūa Phra T) EN: royal barge FR:
เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์[n. prop.] (Reūa Phra T) EN: The Royal Barge Suphannahong FR:
เรือพ่วง[n.] (reūaphūang) EN: tugboat ; barge FR: remorqueur [m]
เรือโป๊ะจ้าย[n. exp.] (reūa pojāi) EN: barge FR:
เรือท้องแบน[n. exp.] (reūa thøngb) EN: pontoon ; barge ; flat-bottomed boat ; flat boat FR: barge [f] ; embarcation à fond plat [f]
สุพรรณหงส์[n. exp.] (suphannahon) EN: swan barge FR:
ยื่นมือ[v.] (yeūnmeū) EN: interfere ; intervene ; barge in FR: interférer

*barge* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bargeld {n} | Bargeld einnehmencash | to take in cash
Flussschiffer {m}bargee [Br.]; barge-man [Am.]
Lastkahn {m}cargo barge
Frachtkahn {m}freight barge
Klappschute {f}hopper barge

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *barge*
Back to top