ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mp

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mp*, -mp-

mp ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
MP (abbr.) คำย่อของ Member of Paliament, military police, Syn. M.P.
mp (abbr.) คำย่อของ melting point และ mezzo piano Syn. m.p.
mpg (abbr.) คำย่อของ miles per gallon
MPV (abbr.) คำย่อของ multi-purpose vehicle See also: รถตู้ขนาดใหญ่
English-Thai: HOPE Dictionary
mpabbr. Military Police,Mounted Police
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
MPEG (Motion Picture Experts Group)เอ็มเพ็ก (กลุ่มผู้เชี่ยวชาญภาพยนตร์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
MP 3 (Audio coding standard)เอ็มพี 3 (มาตรฐานรหัสเสียง) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทั้งหมด (adv.) completely See also: thoroughly
#สลับซับซ้อน (v.) complicate See also: be complex, confuse
amp (n.) แอมป์ (คำย่อของ ampere เป็นหน่วยวัดกำลังกระแสไฟฟ้า) See also: กำลังกระแสไฟฟ้า
approve of (phrv.) เห็นชอบกับ (ปกติใช้รูป simple tenses) See also: เห็นด้วยกับ Ops. disapprove of
approximate to (phrv.) ใกล้กันมากกับ (ปกติใช้รูป simple tenses และไม่ใช้ในรูป passive voice) See also: คล้ายกับ, เหมือนกับ
assent to (phrv.) เห็นด้วยกับ (มักใช้รูป simple tenses) See also: เห็นพ้องกับ Syn. agree to
CAD (abbr.) การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบสิ่งต่างๆ เช่น สิ่งก่อสร้าง (คำย่อของ computer-aided design)
CD (n.) แผ่นซีดี (คำย่อของ compact disc) Syn. compact disc, disk
cf. (abbr.) เปรียบเทียบ (คำย่อของ compare)
champ (n.) ผู้ชนะเลิศ (ใช้ไม่เป็นทางการของคำว่า champion) See also: แชมป์เปี้ยน Syn. champion, conqueror, winner Ops. loser
conqueror (n.) ผู้ชนะเลิศ (ใช้ไม่เป็นทางการของคำว่า champion) See also: แชมป์เปี้ยน Syn. champion, winner Ops. loser
e.g. (abbr.) ตัวอย่าง (คำย่อจากภาษาละติน exempli gratia) See also: เช่น, อาทิ
harebell (n.) พืชไม้ดอกรูประฆัง มีสีน้ำเงิน เป็นพืชจำพวก Campanula rotundifolia Syn. bluebell
M.C.S. (abbr.) วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์มหาบัณฑิต (Master of Computer Science)
mini (n.) คำเรียกย่อของ miniskirt และ minicomputer
Oedipal (adj.) เกี่ยวกับ Oedipus complex
PC (abbr.) เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว (คำย่อ Personal Computer)
snowberry (n.) ไม้พุ่มเตี้ยจำพวก Symphoricarpos albus
timpana (n.) คำนามพหูพจน์ของ timpanum
V.I.P (abbr.) บุคคลสำคัญ (คำย่อ very important person) See also: คนดัง, คนใหญ่คนโต Syn. celebrity, notable
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I will not really attempt to explainฉันจะไม่พยายามอธิบายเลยจริงๆ
You have completely misunderstoodคุณเข้าใจผิดโดยสิ้นเชิง
Shall I accompany you?ให้ฉันไปเป็นเพื่อนคุณไหม
He is impressed with your workเขาประทับใจกับงานของคุณ
How can I improve my spoken English?ฉันจะสามารถปรับปรุงการพูดภาษาอังกฤษของฉันได้อย่างไร
The important thing is to use itสิ่งสำคัญก็คือการใช้มัน
I accompanied a friend to go shoppingฉันไปช็อปปิ้งเป็นเพื่อนเพื่อนคนหนึ่ง
Who will accompany you to the airport?ใครจะไปสนามบินเป็นเพื่อนคุณ
I thought it would be impolite to correct youฉันคิดว่ามันไม่สุภาพที่จะแก้ไขคำพูดของคุณ
But the important thing is not to panicแต่สิ่งสำคัญคืออย่าตื่นตระหนก
He's trying to impress youเขาพยายามที่จะทำให้คุณประทับใจ
It's not simple anymoreมันไม่ง่ายแม้แต่น้อยเลย
There are too many complications for meมีความยุ่งยากซับซ้อนมากเหลือเกินสำหรับฉัน
But nothing compares to youแต่ไม่มีสิ่งใดเทียบกับคุณได้
I've learned how to cook up some simple foodฉันได้เรียนรู้วิธีปรุงอาหารเร็วๆ ง่ายๆ บางอย่าง
I'm self-employed so I have to work everydayฉันเป็นเจ้านายตัวเองดังนั้นฉันจึงต้องทำงานทุกวัน
Would you like me to accompany you?คุณอยากให้ฉันไปเป็นเพื่อนคุณไหม?
My company gives everyone 8 days off for the holidaysบริษัทของฉันให้วันหยุดพักผ่อนกับทุกคนเป็นเวลา 8 วัน
The temperature is taken twice a dayมีการวัดอุณหภูมิสองครั้งต่อวัน
Would you please give me a few examples?คุณช่วยกรุณายกตัวอย่างให้ฉันฟังสักหน่อยได้ไหม?
He came back, accompanied by Tomเขากลับมาแล้วพร้อมกับทอม
He might not be very good companyเขาอาจไม่ใช่เพื่อนร่วมทางที่ดีมาก
He accompanied them to the entrance hallเขาไปเป็นเพื่อนพวกเขาถึงทางออกห้องโถง
He's a complete lunaticเขาเป็นคนเสียสติโดยสิ้นเชิง
It's good to have companyดีที่มีเพื่อนร่วมทาง
I want to make a good impression on himฉันอยากสร้างความประทับใจที่ดีกับเขา
I don't have any computer skillsฉันไม่มีทักษะทางคอมพิวเตอร์
He's completely lost his mind!เขาเสียสติไปอย่างสิ้นเชิง
I would really like to study computerฉันอยากเรียนคอมพิวเตอร์จริงๆ
Would you please give me a few examples?คุณช่วยกรุณายกตัวอย่างสักสองสามอย่างได้ไหม?
Last year, I did accomplish a lotปีที่แล้วฉันประสบความสำเร็จมาก
I'm tired of my wife's unceasing complaintsฉันเหนื่อยหน่ายกับการบ่นไม่มีหยุดของภรรยา
His relationship with this company has been of long-standingความสัมพันธ์ของเขากับบริษัทนี้มีมายาวนาน
I am afraid he would jump bailฉันเกรงว่าเขาอาจหนีประกัน
My computer was on the blinkคอมพิวเตอร์ของฉันเสีย/ใช้การไม่ได้
Just simply make it natural and easy to understandแค่ทำให้มันง่ายๆ เป็นธรรมชาติ และเข้าใจง่าย
It's impossible to speak English like a native speakerมันเป็นไปไม่ได้ที่จะพูดภาษาอังกฤษอย่างคนที่ใช้ภาษาอังกฤษมาแต่เกิด
Actually, I was born in Lampangจริงๆ แล้วฉันเกิดที่ลำปาง
They employed him as a consultantพวกเขาจ้างเขาเป็นที่ปรึกษา
This one cannot compare with that oneสิ่งนี้ไม่สามารถเปรียบเทียบกับสิ่งนั้นได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Tell your MP friends they should be looking for a blue car, not a green one.บอกพวกของคุณว่าให้หารถสีฟ้า ไม่ใช่สีเขียว
Former MP Alan Peters will begin his three-year sentence for fraud, today.อลัน ปีเตอร์ เริ่มใช้โทษสามปี
John Garvie MP has been arrested today on charges of corruption.สส.จอห์น การ์วี่โดนจับวันนี้ ในข้อหาคอร์รับชั่น
All units. Suspects traveling. Mp vehicle l67.ทุกหน่วยทราบ ผู้ต้องสงสัยขโมยรถ สห.
Grumpy, Bashful and Sleepy.ไม่พอใจขี้อายและง่วงนอน
Can you make dapple lumpkins...คุณสามารถทำให้ ลัมกินส แต้ม
I'll go myself to the dwarfs' cottage in a disguise so complete no one will ever suspect.ฉันจะไปตัวเองไปที่กระท่อม คนแคระ ' ในการปลอมตัวเพื่อให้สมบูรณ์ ไม่มีใครเลยที่จะสงสัยว่า
And please make Grumpy like me.และกรุณ? าโทรกรัมปี เหมือนฉัน
Now, turn red to tempt Snow White.ตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงที่จะล่อ ใจสีขาวเหมือนหิมะ
Why, Grumpy, you do care.ทำไมไม่พอใจที่คุณทำดูแล
Who told you to hang people from lampposts?ใครสั่งคุณ ให้ใช้เสาไฟเป็นที่แขวนคอห่ะ
A parachute. The most compact in the world.ร่มชูชีพ ที่ขนาดเล็กที่สุดในโลก

mp ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
才干[cái gàn, ㄘㄞˊ ㄍㄢˋ, 才干] ability; competence
得力[dé lì, ㄉㄜˊ ㄌㄧˋ, 得力] able; capable; competent; efficient
绝对温度[jué duì wēn dù, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄨㄣ ㄉㄨˋ, 绝对温度 / 絕對溫度] absolute temperature
绝对高度[jué duì gāo dù, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄍㄠ ㄉㄨˋ, 绝对高度 / 絕對高度] absolute temperature
艰深[jiān shēn, ㄐㄧㄢ ㄕㄣ, 艰深 / 艱深] abstruse; complicated
[wàng, ㄨㄤˋ, 妄] absurd; fantastic; presumptuous; rash
加速器[jiā sù qì, ㄐㄧㄚ ㄙㄨˋ ㄑㄧˋ, 加速器] accelerator (computing); particle accelerator
陪伴[péi bàn, ㄆㄟˊ ㄅㄢˋ, 陪伴] accompany
陪同[péi tóng, ㄆㄟˊ ㄊㄨㄥˊ, 陪同] accompany
随同[suí tóng, ㄙㄨㄟˊ ㄊㄨㄥˊ, 随同 / 隨同] accompanying
帮凶[bāng xiōng, ㄅㄤ ㄒㄩㄥ, 帮凶 / 幫兇] accomplice; accessory
帮凶[bāng xiōng, ㄅㄤ ㄒㄩㄥ, 帮凶 / 幫凶] accomplice; accessory
修养[xiū yǎng, ㄒㄧㄡ ㄧㄤˇ, 修养 / 修養] accomplishment; training; self-cultivation
[yàn, ㄧㄢˋ, 彦 / 彥] accomplished; elegant
[yù, ㄩˋ, 彧] accomplished; elegant
成就[chéng jiù, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄡˋ, 成就] accomplishment; success; attain a result; achievement
毕其功于一役[bì qí gōng yú yī yì, ㄅㄧˋ ㄑㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄩˊ ㄧ ㄧˋ, 毕其功于一役 / 畢其功于一役] accomplish the whole task at one stroke
累加器[lěi jiā qì, ㄌㄟˇ ㄐㄧㄚ ㄑㄧˋ, 累加器] accumulator (computing)
宏碁[Hóng qí, ㄏㄨㄥˊ ㄑㄧˊ, 宏碁] Acer, Taiwanese PC company
宏碁集团[Hóng qí jí tuán, ㄏㄨㄥˊ ㄑㄧˊ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, 宏碁集团 / 宏碁集團] Acer, Taiwanese PC company
通盘[tōng pán, ㄊㄨㄥ ㄆㄢˊ, 通盘 / 通盤] across the board; comprehensive; overall; global
代理[dài lǐ, ㄉㄞˋ ㄌㄧˇ, 代理] acting (temporarily filling a position); to act for; a surrogate
假吏[jiǎ lì, ㄐㄧㄚˇ ㄌㄧˋ, 假吏] acting magistrate; temporary official (in former times)
[wěi, ㄨㄟˇ, 娓] active; comply with
实证[shí zhèng, ㄕˊ ㄓㄥˋ, 实证 / 實證] actual proof; concrete evidence; empirical
急性病[jí xìng bìng, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ ㄅㄧㄥˋ, 急性病] acute illness; fig. impetuous; impatient
可寻址[kě xún zhǐ, ㄎㄜˇ ㄒㄩㄣˊ ㄓˇ, 可寻址 / 可尋址] addressable (comp.); accessible via an address
混杂物[hùn zá wù, ㄏㄨㄣˋ ㄗㄚˊ ˋ, 混杂物 / 混雜物] adulteration; impurities
广告商[guǎng gào shāng, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄕㄤ, 广告商 / 廣告商] advertising company
中介[zhōng jiè, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄝˋ, 中介] agent (computer)
空中客车[kōng zhōng kè chē, ㄎㄨㄥ ㄓㄨㄥ ㄎㄜˋ ㄔㄜ, 空中客车 / 空中客車] Airbus (Aircraft company)
航徽[háng huī, ㄏㄤˊ ㄏㄨㄟ, 航徽] airline emblem; travel company seal
航空公司[háng kōng gōng sī, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄍㄨㄥ ㄙ, 航空公司] airline; airline company
阿閦佛[Ā chù fó, ㄚ ㄔㄨˋ ㄈㄛˊ, 阿閦佛] Aksobhya, the imperturbable ruler of Eastern Paradise, Abhirati
七七八八[qī qī bā bā, ㄑㄧ ㄑㄧ ㄅㄚ ㄅㄚ, 七七八八] almost; nearing completion; bits and piece; of all kinds
哈里发帝国[Hā lǐ fā dì guó, ㄏㄚ ㄌㄧˇ ㄈㄚ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄛˊ, 哈里发帝国 / 哈里發帝國] Caliphate (Islamic empire formed after the death of the Prophet Mohammed 穆罕默德 in 632)
全面[quán miàn, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄧㄢˋ, 全面] all-around; comprehensive; total; overall
制服[zhì fú, ㄓˋ ㄈㄨˊ, 制服] to subdue; to check; to bring under control; (in former times) what one is allowed to wear depending on social status; uniform (army, party, school etc); livery (for company employees)
几乎不可能[jī hū bù kě néng, ㄐㄧ ㄏㄨ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ, 几乎不可能 / 幾乎不可能] almost impossible
几乎完全[jī hū wán quán, ㄐㄧ ㄏㄨ ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ, 几乎完全 / 幾乎完全] almost entirely; almost completely

mp ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
MP3[エムピースリー, emupi-suri-] (n) {comp} MP3; (P)
MP3プレーヤー[エムピースリープレーヤー, emupi-suri-pure-ya-] (n) {comp} MP3 player; (P)
@系[アットけい, atto kei] (n) (See ローグライク) roguelike (character display computer game)
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness
10個1組;十個一組[じっこひとくみ;じっこいちくみ, jikkohitokumi ; jikkoichikumi] (n) {comp} decade
10進2進変換;十進二進変換[じっしんにしんへんかん, jisshinnishinhenkan] (n) {comp} decimal to binary conversion
10進基数;十進基数[じっしんきすう, jisshinkisuu] (n) {comp} decimal radix
10進小数;十進小数[じっしんしょうすう, jisshinshousuu] (n) {comp} decimal fraction
10進小数点;十進小数点[じっしんしょうすうてん, jisshinshousuuten] (n) {comp} decimal point
10進数;十進数[じっしんすう, jisshinsuu] (n) {comp} decimal; decimal digit; decimal number
10進演算;十進演算[じっしんえんざん, jisshin'enzan] (n) {comp} decimal arithmetic
10進演算子;十進演算子[じっしんえんざんし, jisshin'enzanshi] (n) {comp} decimal operator
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] (n) {comp} one to one communication
1次キャッシュ[いっしキャッシュ, isshi kyasshu] (n) {comp} level 1 cache
2000年問題対応[にせんねんもんだいたいおう, nisennenmondaitaiou] (exp) (See 2000年対応・にせんねんたいおう) Y2K compliant
2000年問題対策済み[にせんねんもんだいたいさくずみ, nisennenmondaitaisakuzumi] (n) Y2K compliant
2000年対応[にせんねんたいおう, nisennentaiou] (exp) Y2K compliant
2ちゃんねる[にちゃんねる, nichanneru] (n) {comp} 2channel (Japanese online forum)
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (n) {comp} (link, path) redundancy
2変量補間[にへんりょうほかん, nihenryouhokan] (n) {comp} bivariable interpolation
2次局[にじきょく, nijikyoku] (n) {comp} secondary station
2進−5進;2進5進[にしんごしん, nishingoshin] (n) {comp} biquinary
2進−5進法[にしんーごしんほう, nishin-goshinhou] (n) {comp} biquinary notation
2進データ同期通信[にしんデータどうきつうしん, nishin de-ta doukitsuushin] (n) {comp} binary synchronous communication
2進加算器[にしんかさんき, nishinkasanki] (n) {comp} binary adder
2進化10進コード;二進化十進コード[にしんかじっしんコード, nishinkajisshin ko-do] (n) {comp} binary-coded decimal code
2進化10進数;二進化十進数[にしんかじっしんすう, nishinkajisshinsuu] (n) {comp} binary coded decimal; BCD
2進化10進法;二進化十進法[にしんかじっしんほう, nishinkajisshinhou] (n) {comp} binary-coded decimal notation
2進化10進表示法;二進化十進進表示法[にしんかじっしんひょうじほう, nishinkajisshinhyoujihou] (n) {comp} binary-coded decimal representation
2進数字[にしんすうじ, nishinsuuji] (n) {comp} binary digit
2進演算[にしんえんざん, nishin'enzan] (n) {comp} binary arithmetic operation
2部上場企業[にぶじょうじょうきぎょう, nibujoujoukigyou] (n) Second Section company (on the Tokyo Stock Exchange)
2項式[にこうしき, nikoushiki] (n,adj-no) {comp} binomial
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] (n) {comp} 32 bits wide
8進数;八進数[はちしんすう, hachishinsuu] (n) {comp} octal; base 8
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC
ACL[エーシーエル, e-shi-eru] (n) {comp} ACL
ACM[エーシーエム, e-shi-emu] (n) {comp} ACM
ACOS[エーコス, e-kosu] (n) {comp} ACOS
ADPCM[エーディーピーシーエム, e-dei-pi-shi-emu] (n) {comp} adaptive differential pulse-code modulation; adaptive DPCM; ADPCM
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アイシーエムピー[あいしーえむぴー, aishi-emupi-] ICMP
アドレス構成要素[アドレスこうせいようそ, adoresu kouseiyouso] address component
アドレス計算[アドレスけいさん, adoresu keisan] address computation
アナコン[あなこん, anakon] analog computer (abbr)
アナログコンピューター[あなろぐこんぴゅーたー, anarogukonpyu-ta-] analog computer
アナログ入力チャネル増幅器[アナログにゅうりょくチャネルぞうふくき, anarogu nyuuryoku chaneru zoufukuki] analog input channel amplifier
アナログ出力チャネル増幅器[アナログしゅつりょくチャネルぞうふくき, anarogu shutsuryoku chaneru zoufukuki] analog output channel amplifier
アナログ計算機[アナログけいさんき, anarogu keisanki] analog computer
アラームランプ[あらーむらんぷ, ara-muranpu] alarm lamp
アレイコンピュータ[あれいこんぴゅーた, areikonpyu-ta] array computer
アンド[あんど, ando] and mark, ampersand
アンパーサンド[あんぱーさんど, anpa-sando] ampersand (&)
アンパサンド[あんぱさんど, anpasando] ampersand
インターフェイスメッセージプロセッサー[いんたーふぇいすめっせーじぷろせっさー, inta-feisumesse-jipurosessa-] Interface Message Processor, IMP
インパクトプリンタ[いんぱくとぷりんた, inpakutopurinta] impact printer
インパルス[いんぱるす, inparusu] impulse (in maths)
インピーダンス[いんぴーだんす, inpi-dansu] impedance
インプリメンテーション[いんぷりめんてーしょん, inpurimente-shon] implementation (of a system)
インプリメント[いんぷりめんと, inpurimento] implement(ation) (vs)
インポート[いんぽーと, inpo-to] import (vs)
ウィンドウ[ういんどう, uindou] window (e.g in computer graphics)
エムペグ[えむぺぐ, emupegu] MPEG
エムペグツー[えむぺぐつー, emupegutsu-] MPEG2
エムペグプラスプラス[えむぺぐぷらすぷらす, emupegupurasupurasu] MPEG++
オフィスコンピューター[おふぃすこんぴゅーたー, ofisukonpyu-ta-] office computer
オフコン[おふこん, ofukon] office computer (abbr)
ガベジコレクション[がべじこれくしょん, gabejikorekushon] garbage collection (comp)
キャド[きゃど, kyado] computer-aided design (CAD)
キャム[きゃむ, kyamu] Computer-Aided Manufacturing, CAM
キャンパスバックボーン[きゃんぱすばっくぼーん, kyanpasubakkubo-n] campus backbone
クライアントサーバコンピューティング[くらいあんとさーばこんぴゅーていんぐ, kuraiantosa-bakonpyu-teingu] client-server computing
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] environmentally friendly computer (e.g. low power consumption)
クロスコンパイラ[くろすこんぱいら, kurosukonpaira] cross compiler
ケース[けーす, ke-su] Computer-Aided Software Engineering, CASE
ゲストコンピュータ[げすとこんぴゅーた, gesutokonpyu-ta] guest computer
コム[こむ, komu] COM, computer output microfilm system
コンパイラ[こんぱいら, konpaira] compiler
コンパイラー[こんぱいらー, konpaira-] compiler
コンパイラー言葉[コンパイラーことば, konpaira-kotoba] compiler language
コンパイラによる最適化[コンパイラによるさいてきか, konpaira niyorusaitekika] compiler optimization
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
コンピュータ[こんぴゅーた, konpyu-ta] Thai: คอมพิวเตอร์ English: computer
パソコン[ぱそこん, pasokon] Thai: เครื่องคอมพิวเตอร์ English: personal computer
一新[いっしん, isshin] Thai: เปลี่ยนใหม่หมด English: complete change
下請会社[したうけがいしゃ, shitaukegaisha] Thai: บริษัทที่ทำสัญญารับเหมาะ English: contract company
争う[あらそう, arasou] Thai: แข่งขัน English: to compete
使用[しよう, shiyou] Thai: การนำไปใช้ English: employment
[れい, rei] Thai: ตัวอย่าง English: example
全社[ぜんしゃ, zensha] Thai: ทั้งบริษัท English: whole company
割合[わりあい, wariai] Thai: จัดว่าอยู่ในข่ายที่เรียกว่าเป็น English: comparatively
印紙[いんし, inshi] Thai: อากรที่ชำระให้รัฐบาล English: a stamp
太る[ふとる, futoru] Thai: อ้วนขึ้น English: to grow fat (stout, plump)
完全[かんぜん, kanzen] Thai: เพียบพร้อม ครบถ้วน English: completeness
展開[てんかい, tenkai] Thai: ดำเนินต่อไปในรูปแบบใหม่ English: expansion (opposite of compression)
整備[せいび, seibi] Thai: การเตรียมความพร้อม English: completion
果たす[はたす, hatasu] Thai: ทำให้สำเร็จลุล่วงไป English: to accomplish
添える[そえる, soeru] Thai: ติดตามไปด้วย English: to accompany
済む[すむ, sumu] Thai: เสร็จเรื่อง English: to be completed
湿る[しめる, shimeru] Thai: เฉอะแฉะ English: to be damp
焦る[あせる, aseru] Thai: ใจร้อน English: to be impatient
相手[あいて, aite] Thai: ผู้ที่กระทำอะไรร่วมกัน English: companion
相手[あいて, aite] Thai: ผู้ร่วมงาน English: company
編集[へんしゅう, henshuu] Thai: รวบรวม English: compilation
荒れる[あれる, areru] Thai: พาล English: to lose one's temper
衝撃[しょうげき, shougeki] Thai: แรงสั่นสะเทือน English: impact
補語[ほご, hogo] Thai: หเป็นคำเฉพาะทางไวยากรณ์ใช้เรียกหน่วยเติมเต็ม English: (grammar)complement
試す[ためす, tamesu] Thai: ทดลอง English: to attempt
調合[ちょうごう, chougou] Thai: การประสม English: compounding
輸出入[ゆしゅつにゅう, yushutsunyuu] Thai: การส่งออกและการนำเข้า English: export and import
遂げる[とげる, togeru] Thai: บรรลุผลสำเร็จ English: to accomplish

mp ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้สมัคร ส.ส.[n. exp.] (phū samak s) EN: MP (member of Parliament) ; (member of the Assembly of People's Representatives) FR: candidat député [m]
สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์[n. exp.] (samāchik Ph) EN: Democrat . Democrat MP FR: démocrate [m] ; député démocrate [m]
สมาชิกสภา[n. exp.] (samāchik sa) EN: Member of Parliament ; MP ; Representative FR: député [m] ; parlementaire [m] ; membre du Parlement [m]
ส.ส. (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร)[abv.] (sø.sø. (sam) EN: MP (member of Parliament) ; (member of the Assembly of People's Representatives) FR: député [m] ; membre de la chambre des représentants [m]
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; path to ruin ; evil path ; ruination FR: vice [m] ; perversité [f]
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
อดีต[n.] (adīt) EN: past ; former times ; previous times FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past ; former times ; ancient times ; bygone times FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past tense FR: passé [m] (conjug.) ; imparfait [m]
อดีตสมัย[n.] (adīttasamai) EN: past ; former times ; ancient times ; bygone times FR: passé [m] ; ancien temps [m]
แอคเค้าน์ติ้ง[n.] (aēkkhaoting) EN: accounting FR: comptabilité [f]
แอมป์[n.] (aēm) EN: ampere FR: ampère [m]
แอมป์[n.] (aēm) EN: amp ; ampli FR: ampli [m] (abrév. - fam.)
แอมเฟตามีน[n.] (aēmfētāmīn) EN: amphetamine FR: amphétamine [f]
แอมแปร์[n.] (aempaē) EN: ampere FR: ampère [m]
แอมพลิจูด[n.] (aēmphlijūt) EN: amplitude FR: amplitude [f]
แอมพลิจูดฟังก์ชันเป็นคาบ[n. exp.] (aēmphlijūt ) EN: amplitude of a periodic function FR:
แอมพลิจูดจำนวนเชิงซ้อน[n. exp.] (aēmphlijūt ) EN: amplitude of a complex number FR:
แอมพลิจูดของจุด[n. exp.] (aēmphlijūt ) EN: amplitude of a point FR:
แอมพลิจูดพิกัดเชิงขั้ว[n. exp.] (aēmphlijūt ) EN: amplitude of polar coordinates FR:
แอมพลิจูดเส้นโค้ง[n. exp.] (aēmphlijūt ) EN: amplitude of a curve FR:
แอมพูลลา[n.] (aēmphūllā) EN: ampulla FR:
แอมพูล[n.] (aēmphūn) EN: ampul FR: ampoule [f]
แอ่งเชียงใหม่-ลำพูน[n. prop.] (Aeng Chieng) EN: Chiang Mai-Lamphun Basin FR:
แอ่งลำปาง[n. prop.] (Aeng Lampān) EN: Lampang Basin FR:
อหังการ[adj.] (ahangkān) EN: arrogant ; conceited ; self-important ; haughty ; impudent FR: arrogant
อาหารและที่พัก[n. exp.] (āhān lae th) EN: accommodation ; food and lodging FR: repas et logement [mpl]
อาหารหมา[n. exp.] (āhān mā) EN: dog food FR: aliments pour chien [mpl]
อาหารแมว[n. exp.] (āhān maēo) EN: FR: aliments pour chat [mpl] ; nourriture pour chat [f]
อาหารเม็ด[n. exp.] (āhān met) EN: FR: granulés [mpl]
อาหารมื้อสำเร็จรูป [n. exp.] (āhān meū sa) EN: ready meal ; complete meals FR:
อาหารพื้นๆ[n. exp.] (āhān pheūn-) EN: FR: plats simples [mpl]
อาหารสัตว์[n. exp.] (āhān sat) EN: animal food ; animal feed ; fodder FR: nourriture pour animaux [f] ; aliments pour animaux [mpl]
อาหารสองมื้อ[n. exp.] (āhān søng m) EN: two meals FR: deux repas [mpl]
อาหารสด[n. exp.] (āhān sot) EN: fresh food FR: produits frais [mpl] ; aliments frais [mpl]
อาหารสุนัข[n. exp.] (āhān sunak) EN: dog food FR: aliments pour chien [mpl]
อาหารตามสั่ง[n. exp.] (āhān tām sa) EN: food to order FR: plats à la carte [mpl]
อาหารทะเล[n. exp.] (āhān thalē) EN: seafood FR: fruits de mer [mpl]
อาหารที่เหลือ[n. exp.] (āhān thī le) EN: leftovers FR: restes [mpl] ; reliefs [mpl]
อาหารทอด[n. exp.] (āhān thøt) EN: fried food FR: aliments frits [mpl]

mp ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ampulle {f}ampoule
Abbauprodukt {n} [chem.]decomposition product
abbaubar {adj}decomposable
Abgabenbefreiung {f}exemption from charge
Abmarsch {m}decampment
Abmeldung {f} (am System) [comp.]logging off; logoff
Bordcomputer {m} (Schiff)seaborne computer
Abbruchmakro {n} [comp.]abort macro
Abrechnungscomputer {m}accounting computer
Absolutadressbereich {m} [comp.]absolute address area
unumgänglich {adj}absolutely essential; imperative
Absolvent {m} eines Lehrgangsstudent who has completed a course
Absorptionswärmepumpe {f}absorption heat pumps
Beleidigungen {pl}; Beschimpfungen
Abnahmekontrolle {f}acceptance sampling
Auffahrtsrampe {f}access ramp
Steuerregister {n} für Ein-Ausgabekanal [comp.]access control register
Begleitforschung {f}accompanying research
Begleitliste {f}accompanying list
Begleitmeldung {f}accompanying message
Begleitschreiben {n}accompanying letter
Akkumulatorrechner {m}accumulator computer
Arbeitszustand {m} des Übertragungskanals [comp.]active data link channel
Kontrolllampe {f}; Kontrollampe
Hardwarezusätze {pl} [comp.]additional hardware
Adjutant {m} [mil.]adjutant; aide-de-camp
Verwaltungsangestellte {m,f}; Verwaltungsangestellteradministration employee; administration secretary
Luft- und Raumfahrtunternehmen {n}aerospace company
Agentur {f} für Zeitarbeittemporary employment agency
Gesamtwert {m} der Einfuhraggregate value of importation
Agrarimport {m} | Agrarimporte
Airbag-Steuergerät {n} [auto]airbag computer
Druckluftkompressor {m}air compressor
Bordcomputer {m} in Raum- oder Luftfahrzeugenairborne computer
Rückversicherer {m}alien company
Alkoholkonsum {m}consumption of alcohol
Allegro {n}; lebhaftes Tempo [mus.]allegro
Konzernunternehmen {n}allied company
Zuordnen {n} von Systemressourcen [comp.]allocate system resources
Aufteilung {f} einer Stichprobeallocation of samples

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mp
Back to top