ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

winner

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *winner*, -winner-

winner ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
winner (n.) ผู้ชนะ See also: ผู้ชนะการแข่งกีฬา, ผู้ชนะกีฬา, แชมป์ Syn. champion, victor Ops. loser
English-Thai: HOPE Dictionary
winner(วิน'เนอะ) n. ผู้มีชัย, Syn. victor
English-Thai: Nontri Dictionary
winner(n) ผู้ชนะ,ผู้ถูกล็อตเตอรี่,ม้าตัวชนะ,ผู้หา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คอยกิน (v.) wait for the winner in a card game See also: have to the winner card in one´s hand
คั่ว (v.) wait for the winner in a card game See also: have to the winner card in one´s hand Syn. คอยกิน
ผู้ชนะ (n.) winner See also: victor, conqueror, champ, champion
ผู้มีชัย (n.) winner See also: victor, conqueror, champ, champion Syn. ผู้ชนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Whoever tells the scariest story is the winnerใครก็ตามเล่าเรื่องที่น่ากลัวที่สุดได้เป็นผู้ชนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Here lies John Rambo, winner of the Congressional Medal of Honor.ที่นี่ จอห์น แรมโบ้ ผู้ชนะของรัฐสภาเหรียญเกียรติยศอยู่
The loser ran off alone, but the winner followed those footprints toward Guilder.ผู้แพ้หนีไปฝ่ายเดียว... ขณะที่ผู้ชนะ... ตามรอยเท้าพวกนั้น มุ่งไปกิลเดอร์
Every five years, the best fighters in its ranks would face each other in full contact with one winner emerging as the superior warrior the champion.ทุกห้าปีนักสู้ที่ดีที่สุดในการจัดอันดับของ ... ... จะต้องเผชิญซึ่งกันและกันในการติดต่อแบบเต็ม ... ... กับหนึ่งผู้ชนะเกิดขึ้นเป็นนักรบที่ดีกว่า ...
The winner each week gets a guest spot on Johnny Carson.ผู้ชนะแต่ละสัปดาห์ ได้ออกรายการของคาร์สัน
This is no aimless audition. The winner gets a shot at Carson.คนชนะได้ออกรายการคาร์สันเชียวนะ
At the club. The winner gets a shot on the Carson show.ที่คลับ คนชนะได้ออกรายการคาร์สัน
All right, Clive. Let's find out who the winner is.เอาละไคลฟ์ มาดูกันซิว่า..
One Nobel Prize winner noted, his words:หนึ่งในผู้ชนะรางวัลโนเบล ตั้งข้อสังเกตคำพูดของเขา:
The scene earlier today, when David Drumlin advisor to two Presidents and winner of the Nationalที่เกิดเหตุก่อนหน้านี้วันนี้ เมื่อเดวิด ดรัมลิน ที่ปรึกษาประธานาธิบดีสอง และผู้ชนะแห่งชาติ
Professor Gerald Lambeau, Field's medal winner for combinatorial mathematics.นักคณิตศาสตร์เหรียญทองและ นักวิชาการคณิตศาสตร์ หวัดดี
Does he have another winner on his hands or not?เขามีผู้ชนะอีกไหมในมือของเขา
You know the winner gets 10,000, and the caddie's cut is 10% of that. So that's $1,000....แคดดี้ได้ 10 % นั่นพันนึงนะ

winner ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黑马[hēi mǎ, ㄏㄟ ㄇㄚˇ, 黑马 / 黑馬] dark horse; fig. unexpected winner
居里夫人[Jū lǐ fū ren, ㄐㄩ ㄌㄧˇ ㄈㄨ ㄖㄣ˙, 居里夫人 / 居裡夫人] Maria Skłodowska-Curie or Marie Curie (1867-1934), double Nobel prize-winner in Physics 1903 and Chemistry 1911
[míng, ㄇㄧㄥˊ, 名] name; noun (part of speech); place (e.g. among winners); famous; classifier for people
奖得主[jiǎng dé zhǔ, ㄐㄧㄤˇ ㄉㄜˊ ㄓㄨˇ, 奖得主 / 獎得主] recipient of an award; prize winner
胜利者[shèng lì zhě, ㄕㄥˋ ㄌㄧˋ ㄓㄜˇ, 胜利者 / 勝利者] victor; winner
幸运儿[xìng yùn ér, ㄒㄧㄥˋ ㄩㄣˋ ㄦˊ, 幸运儿 / 幸運兒] winner; lucky guy; person who always gets good breaks
赢家[yíng jiā, ˊ ㄐㄧㄚ, 赢家 / 贏家] winner

winner ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウイナー[, uina-] (n) winner
ノーベル賞受賞者[ノーベルしょうじゅしょうしゃ, no-beru shoujushousha] (n) Nobel laureate; Nobel-Prize winner
マイヨ・ジョーヌ;マイヨジョーヌ[, maiyo . jo-nu ; maiyojo-nu] (n) yellow jersey (awarded to the winner of the Tour de France, etc.) (fre
勝ち名乗り[かちなのり, kachinanori] (n) (in sumo) being declared the winner of a bout
勝ち馬;勝馬[かちうま, kachiuma] (n) winning horse; winner
決り手係;決まり手係[きまりてがかり, kimaritegakari] (n) sumo coach announcing the winner and winning technique
赤鯛[あかだい, akadai] (n) (1) (col) red sea bream (i.e. the tai, Pagrus major); (2) fish given to sumo tournament winner as congratulations
阿弥陀籤[あみだくじ, amidakuji] (n) ghostleg lottery; ladder lottery; lottery in which participants trace a line across a lattice pattern to determine the winner
ウイナーテイクオール[, uina-teikuo-ru] (n) winner-take-all
働き手[はたらきて(P);はたらきで, hatarakite (P); hatarakide] (n) worker; breadwinner; supporter; able person; able man; (P)
優勝者[ゆうしょうしゃ, yuushousha] (n) prize winner; pennant winner; victor
割り勘勝ち;割勘勝ち[わりかんがち, warikangachi] (n) (sl) (See 割り勘負け) "winner" of a meal paid for by dutch treat (i.e. the person who eats the most)
当せん者;当籤者[とうせんしゃ, tousensha] (n) prizewinner
扶養者[ふようしゃ, fuyousha] (n) supporter; breadwinner
稼ぎ人[かせぎにん, kaseginin] (n) breadwinner; hard worker
稼ぎ手[かせぎて, kasegite] (n) breadwinner; hard worker
稼ぎ頭[かせぎがしら, kasegigashira] (n) breadwinner; biggest earner
等外[とうがい, tougai] (n,adj-no) also-ran; non-winner
米櫃;米びつ[こめびつ, komebitsu] (n) rice bin; breadwinner
落札者[らくさつしゃ, rakusatsusha] (n) tender winner; successful bidder; contract awardee
表彰台[ひょうしょうだい, hyoushoudai] (n) victory stand; winners' podium

winner ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คอยกิน[v. exp.] (khøi kin) EN: wait for the winner in a card game FR:
ของขายดี [n. exp.] (khøng khāi ) EN: hot item ; winner FR:
คั่ว[v.] (khūa) EN: wait for the winner in a card game ; have the winning card in one's hand ; be ready to pounce FR:
ผู้ชนะ[n.] (phūchana) EN: winner ; victor FR: vainqueur [f] ; gagnant [m] ; gagnante [f] ; lauréat [m] ; lauréate [f]
ผู้ชนะการประกวด[n. exp.] (phūchana kā) EN: contest winner FR: gagnant d'un concours [m] ; vainqueur d'une compétition [m]
ผู้ชนะสิบทิศ[n. exp.] (Phūchana Si) EN: The Winner FR:
ตถาคต[adj.] (Tathākhot) EN: the Accomplished One ; the Thus Gone ; the Truth-Getter ; the Truth-winner ; [an epithet of the Lord Buddha] FR:

winner ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pokalsieger {m}cup winner
Preisträger {m}prize winner; laureate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า winner
Back to top