ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*squash*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น squash, -squash-

*squash* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
musquash (n.) ขนของหนูขนยาว Syn. muskrat
orange squash (n.) เครื่องดื่มชนิดหนึ่ง
squash (n.) พืชตระกูลน้ำเต้า
squash (vt.) บด See also: บีบ, คั้น Syn. crush, compress, press
squash (vi.) เบียดเสียด See also: อัดแน่น
squash (vt.) เบียดเสียด See also: อัดแน่น
squash (n.) กีฬาสควอซ See also: การเล่นสควอซ Syn. recketball, squash tennis
squash (n.) ฝูงชนที่เบียดเสียด See also: ฝูงชนที่แออัดยัดเยียด Syn. crush
squash (n.) การบด See also: การคั้น Syn. crush, press
squash in (phrv.) เบียดเข้าไป See also: อัดใส่ใน, กด Syn. scrape in, squeeze in
squash tennis (n.) กีฬาสควอซ See also: การเล่นสควอซ Syn. recketball
squash up (phrv.) อัดแน่น (สิ่งของ)
squash up (phrv.) เบียดกัน (คน) Syn. move down
squashy (adj.) ซึ่งบดได้ง่าย
squashy (adj.) เหลวและเปียก See also: นิ่มและเปียก Syn. juicy, succulent
English-Thai: HOPE Dictionary
squash(สควอช) vt.,vi. กด,รัด,บีบ,คั้น,บด,อัด,เบียด,ถูกกด (รัด,บีบ,คั้น,บด,อัด,เบียด) ,ทำให้ยับเยิน,ทำลาย,ทำให้เกิดเสียงกด (รัด,บีบ,คั้น,บด,อัด,เบียด) ,น้ำผลไม้,สิ่งที่อัดแน่น,พืชสกุลฟักทอง แตง น้ำเต้า,กลุ่มที่เบียดแน่น,กีฬาเทนนิสแบบหนึ่งที่ใช้ไม้สั้น (หรือเรียกว่ากีฬา squash tennis)
squashy(สควอช'ชี) adj. บีบหรืออัด หรือคั้นได้ง่าย,เบียดเสียด,นิ่มและเปียก,สุกทั่วไปหมด., See also: squashily adv., Syn. pulpy
English-Thai: Nontri Dictionary
squash(n) น้ำผลไม้คั้น,ฟักทอง,ความแออัดยัดเยียด,กีฬาชนิดหนึ่ง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Squash rackets (Game)สควอช แร็กเกต (กีฬา) [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'll all be squashed, swatted, smooshed!ไปที่ไหน? เราทุกตัวจะต้องถูกบีบ ถูกตี ถูกเหยียบ!
A dangerous insect which must be squashed quickly.แมงมีพิษที่สมควรบี้ให้แบนโดยเร็ว
Whether it be turned on a spit, or to sit on us one by one, squash us into jelly.จะเสียบไม้ย่างดีหรือว่าจะทับทีละคน แล้วค่อยจับรีดจนเหลวเป็นเยลลี่
I'm sorry I stepped on that strange bug that was on the seal and squashed itขอโทษ ที่เหยียบแมลงประหลาด ตัวที่นั่งอยู่บนตรานั้น หนูเหยียบมันตาย
I understand there's a certain amount of performance anxiety but your boys say if we plug Skynet into all of our systems it'll squash this thing and give me back control of my military.ผมเข้าใจเรื่องที่คุณแสดงความกังวล แต่คนของคุณบอกว่า ถ้าเราเชื่อมสกายเน็ต เข้ากับระบบทั้งหมด มันจะฆ่าไวรัสได้ในพริบตา แล้วผมก็สามารถกลับมา ควบคุมกองทัพได้เหมือนเดิม
And that building squashing nature is my imagery.ไม่ใช่ของนาย นายไม่แต่งกลอน
And your Dad's being his usual squash-any-good-idea self.แต่พอของหลานยังคงมองโลกในแง่ร้ายตามเคย
We will squash the infestation. We will wipe out the RPF rebels.พวกเราจงทำลายสิ่งรบกวนนี้.เราจงเคลียร์พื้นที่จากกบฏแนวร่วมรักชาติ รวันดา เผ่าทุตซี่ (RPF)
Tomato, daikon, broccoli, squash, carrot...มะขือเทศ ไดคอน บล๊อคเคอลี่ สควอช แครอท...
Manny, don't squash their creativity.แมนนี่ อย่าทำลายจินตนาการพวกเขาสิ
Some squash, tomatoes, corn, butter beans.กดให้แบนจำนวนหนึ่ง, มะเขือเทศ,ข้าวโพด, ถั่วเนย.
I was suffocating while being squashed by my sister-in-law.. คุณ คุณกำลังทำอะไร? ฉันกำลังฝัน

*squash* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
壁球[bì qiú, ㄅㄧˋ ㄑㄧㄡˊ, 壁球] squash (sport)
压扁[yā biǎn, ㄧㄚ ㄅㄧㄢˇ, 压扁 / 壓扁] squash; squeeze
冬瓜[dōng guā, ㄉㄨㄥ ㄍㄨㄚ, 冬瓜] wax gourd (Cucurbitaceae, Benincasa hispida); white gourd; white hairy melon; Chinese squash
茄子[qié zi, ㄑㄧㄝˊ ㄗ˙, 茄子] eggplant; aubergine; Guinea squash
[guā, ㄍㄨㄚ, 瓜] melon; claw; gourd; squash

*squash* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐしゃっ[, gushatsu] (adv-to) (on-mim) crushed flat; squashed to a pulp; squished; crumpled
スカッシュ[, sukasshu] (n) squash; (P)
スカッシング関数[スカッシングかんすう, sukasshingu kansuu] (n) squashing function
ぺちゃんこ;ぺしゃんこ;ぺっちゃんこ;ぺったんこ;ペッタンコ;ぺたんこ[, pechanko ; peshanko ; pecchanko ; pettanko ; pettanko ; petanko] (adj-na,adj-no) (1) crushed flat; flattened; squashed; flat-topped; (n) (2) (col) (m-sl) flat-chested girl; (3) (on-mim) sound of a sticky rice cake sticking to something
ペポ南瓜[ペポカボチャ, pepokabocha] (n) (uk) marrow (any variety of Cucurbita pepo, inc. acorn squash, spaghetti squash, etc.)
レスカ[, resuka] (n) (abbr) lemon squash
レモンスカッシュ[, remonsukasshu] (n) lemon squash
下敷きになる;下敷になる[したじきになる, shitajikininaru] (exp,v5r) (See 下敷き) to be squashed by; to be pinned under
冬至南瓜;冬至カボチャ[とうじかぼちゃ(冬至南瓜);とうじカボチャ(冬至カボチャ), toujikabocha ( touji kabocha ); touji kabocha ( touji kabocha )] (n) custom of keeping a pumpkin or squash during the winter and eating it on the day of the winter solstice
押しつぶす;押し潰す;圧し潰す;押潰す(io);圧潰す(io);圧しつぶす[おしつぶす, oshitsubusu] (v5s,vt) to squash; to crush; to flatten
拉げる[ひしげる;ひしゃげる;へしゃげる, hishigeru ; hishageru ; heshageru] (v1,vi) (1) to be crushed; to be squashed (flat); (2) to be discouraged
西洋カボチャ;西洋南瓜[せいようカボチャ(西洋カボチャ);せいようかぼちゃ(西洋南瓜), seiyou kabocha ( seiyou kabocha ); seiyoukabocha ( seiyou kabocha )] (n) buttercup squash (Cucurbita maxima)

*squash* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัดแน่น[v.] (atnaen) EN: compact ; squash FR:
บี้[v.] (bī) EN: crush ; smash ; press ; squash ; compress ; squeeze FR:
บี้แบน[adj.] (bībaēn) EN: flattened ; squashed FR:
ฟัก[n.] (fak) EN: gourd ; squash FR: gourde [f] ; cucurbitacée [f]
ฟักทอง[n.] (fakthøng) EN: pumpkin ; winter squash ; squash FR: potiron [m] ; citrouille [f]
ฟักทองสปาเก็ตตี้[n. exp.] (fakthøng sa) EN: spaghetti squash FR:
คั้น[v.] (khan) EN: squeeze ; press ; squash ; compress ; pinch ; crush ; extract FR: presser ; écraser
ขยำ[v.] (khayam) EN: squeeze ; squash ; crush ; crumple FR: presser ; écraser
ขยี้[v.] (khayī) EN: crush ; squash ; quash ; trample FR: écraser ; comprimer ; piétiner
น่วม[v.] (nūam) EN: soften ; be pliable ; be yielding ; be soft ; be squashy FR:
น่วม[adj.] (nūam) EN: yielding ; soft ; squashy ; pliable ; supple FR: mou ; tendre ; doux : moelleux ; souple
ย่ำ[v.] (yam) EN: tread ; tramp ; trample ; crush ; squash ; walk over FR: piétiner ; fouler

*squash* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bisam {m} (Pelz)musquash
weich {adj} | weicher | am weichstensquashy | squashier | squashiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *squash*
Back to top