ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-squash-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น squash, *squash*,

-squash- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Whether it be turned on a spit, or to sit on us one by one, squash us into jelly.จะเสียบไม้ย่างดีหรือว่าจะทับทีละคน แล้วค่อยจับรีดจนเหลวเป็นเยลลี่
I understand there's a certain amount of performance anxiety but your boys say if we plug Skynet into all of our systems it'll squash this thing and give me back control of my military.ผมเข้าใจเรื่องที่คุณแสดงความกังวล แต่คนของคุณบอกว่า ถ้าเราเชื่อมสกายเน็ต เข้ากับระบบทั้งหมด มันจะฆ่าไวรัสได้ในพริบตา แล้วผมก็สามารถกลับมา ควบคุมกองทัพได้เหมือนเดิม
We will squash the infestation. We will wipe out the RPF rebels.พวกเราจงทำลายสิ่งรบกวนนี้.เราจงเคลียร์พื้นที่จากกบฏแนวร่วมรักชาติ รวันดา เผ่าทุตซี่ (RPF)
Manny, don't squash their creativity.แมนนี่ อย่าทำลายจินตนาการพวกเขาสิ
No man is gonna squash your dreams.ไม่มีใครจะมาแทรกแซงความฝันของลูกได้
But you find them and squash them.แต่คุณออกหาเธอเจอและบดขยี้เธอ
Some surprises hit you over the head like a squash racket.เซอร์ไพรส์บางอย่างมันเหมือนคุณถูกตีหัวด้วยไม้แล็กเก็ต
Oh, we've got a date to play squash at Chuck's father's club.โอ้ เรากำลังนัดไปเล่นสควอชที่คลับพ่อชัคนะ
Squash? I'll squash you.สควอซเหรอ ฉันจะขยี้นาย
I mean, did he really squash that dude's head with an ATM machine?เราจะไม่ได้สับสน และอธิบายได้ว่าเราทำงานให้ใคร พวก หมวกนั่น โย่ว จริงๆนะ
Then what is that? Squash pancake?เเล้วอะไรละเนี่ย แพนเค้กรึึไง?
Answer their questions, but try to squash that name.ตอบคำถามพวกเขา แต่พยายามอย่าเรียกเขาแบบนั้น

-squash- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
壁球[bì qiú, ㄅㄧˋ ㄑㄧㄡˊ, 壁球] squash (sport)

-squash- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
レスカ[, resuka] (n) (abbr) lemon squash
レモンスカッシュ[, remonsukasshu] (n) lemon squash
冬至南瓜;冬至カボチャ[とうじかぼちゃ(冬至南瓜);とうじカボチャ(冬至カボチャ), toujikabocha ( touji kabocha ); touji kabocha ( touji kabocha )] (n) custom of keeping a pumpkin or squash during the winter and eating it on the day of the winter solstice
西洋カボチャ;西洋南瓜[せいようカボチャ(西洋カボチャ);せいようかぼちゃ(西洋南瓜), seiyou kabocha ( seiyou kabocha ); seiyoukabocha ( seiyou kabocha )] (n) buttercup squash (Cucurbita maxima)

-squash- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัดแน่น[v.] (atnaen) EN: compact ; squash FR:
บี้[v.] (bī) EN: crush ; smash ; press ; squash ; compress ; squeeze FR:
ฟัก[n.] (fak) EN: gourd ; squash FR: gourde [f] ; cucurbitacée [f]
ฟักทอง[n.] (fakthøng) EN: pumpkin ; winter squash ; squash FR: potiron [m] ; citrouille [f]
ฟักทองสปาเก็ตตี้[n. exp.] (fakthøng sa) EN: spaghetti squash FR:
คั้น[v.] (khan) EN: squeeze ; press ; squash ; compress ; pinch ; crush ; extract FR: presser ; écraser
ขยำ[v.] (khayam) EN: squeeze ; squash ; crush ; crumple FR: presser ; écraser
ขยี้[v.] (khayī) EN: crush ; squash ; quash ; trample FR: écraser ; comprimer ; piétiner
ย่ำ[v.] (yam) EN: tread ; tramp ; trample ; crush ; squash ; walk over FR: piétiner ; fouler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -squash-
Back to top