ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

succulent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *succulent*, -succulent-

succulent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
succulent (adj.) หวานฉ่ำ See also: ชุ่มฉ่ำ Syn. juicy, luscious, tasty
succulent (adj.) มีใบและก้านฉ่ำน้ำ See also: มีใบและก้านหนาชอุ่ม Syn. lush
succulent (adj.) น่าสนใจ (คำไม่เป็นทางการ) See also: น่าตื่นเต้น Syn. exciting, interesting
succulent (n.) พืชที่มีใบและก้านฉ่ำน้ำ See also: พืชที่มีใบและก้านหนาชอุ่ม
English-Thai: HOPE Dictionary
succulent(ซัค'คิวเลินทฺ) adj. ฉ่ำ,มีน้ำมาก,อุดมสมบูรณ์,บำรุงจิตใจ, (พืช) มีเนื่อเยื่อและมีน้ำมาก., See also: succulence n. succulency n., Syn. moist,juicy,pulpy
English-Thai: Nontri Dictionary
succulent(adj) ฉ่ำ,มีน้ำมาก,อุดมสมบูรณ์,ชุ่ม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
succulentอวบน้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Succulent plantsพืชอวบน้ำ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is like nothing compared to its succulent source, as the gourmets among you will tell you, of course.เทียบไม่ได้กับต้นตออันเย้ายวนของมัน ตามที่เหล่าพ่อครัวทั้งหลายยอมรับหรอก
But Bobby, Bobby, 'gators are known to have the most succulent meat.เดี๋ยวๆๆบ๊อบบี้,บ๊อบบี้ เขายกให้ไอเข้เป็นสัตว์เนื้อนุ่มที่สุดเลยนะ
Do you like succulent chicken oozing with bacon and ranch dressing?นายชอบไก่หวาน ๆ ที่มีน้ำมันเยิ้มๆ กับเบค่อนและน้ำสลัดรึป่าว?
But then with a loving touch produce a succulent fruit, that is just bursting with flavor.แต่เมื่อเราสัมผัสมันด้วยความรัก มันจะให้ผลที่หวานฉ่ำ
A succulent roast you'll make.เอามาอบเนื้อคงจะนุ่มชุ่มลิ้นดี
Well, as Jacinda and I were enjoying our succulent lobsters from Maine, paired with an earthy yet elegant Pinot Noir from Sonoma Valley...คืองี้ จาซินด้ากับผม กับลังอร่อย กับกุ่งมังกรตัวใหญ่จากเมน คู่กับไวน์
Prepare to taste the most succulent, evenly-marinated beef that you have ev...เตรียมลิ้มรสให้มากที่สุด ฉันหมักเนื้ออย่างสม่ำเสมอ ถ้าคุณมี
Here are the yellow billy balls that we combine with the succulents...นี่คือบอลบิลลี่สีเหลือง เราจะนำมารวมกันด้วยความชุ่มชื่น
And Volstagg, to delicacies so succulent, you thought you'd died and gone to Valhalla?และ โวลสแท็ก ใครกันที่ทำให้เจ้ารู้ว่า เมื่อตายไปเจ้าจะได้ไปที่ วาลฮาร่า
I mean, just so... succulent.ฉันหมายความว่า.. อุดมสมบรูณ์
All kinds of fruit, juicy, succulent.มีหลายอย่างเลย มันอร่อยจริงๆ
And look at that wrist. Succulent.ดูที่ข้อมือนั่นสิ หวานฉ่ำซะ

succulent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肉质[ròu zhì, ㄖㄡˋ ㄓˋ, 肉质 / 肉質] quality of meat; succulent (bot.)
肉质根[ròu zhì gēn, ㄖㄡˋ ㄓˋ ㄍㄣ, 肉质根 / 肉質根] succulent root (bot.)
多汁[duō zhī, ㄉㄨㄛ ㄓ, 多汁] succulent; juicy

succulent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
岩蓮華[いわれんげ;イワレンゲ, iwarenge ; iwarenge] (n) (uk) Chinese dunce cap (species of succulent plant, Orostachys iwarenge)

succulent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อร่อยดี[adj.] (arøi dī) EN: very good ; very nice ; delicious FR: délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant
อร่อยดีจัง[adj.] (arøi dī jan) EN: very good ; delicious ; yummy FR: très bon ; délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant ; alléchant
อร่อยจัง[adj.] (arøi jang) EN: very good ; delicious ; yummy FR: très bon ; délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant ; alléchant
อร่อยถูกปาก[adj.] (arøi thūkpā) EN: FR: succulent ; exquis
ฉ่ำ[adj.] (cham) EN: luscious ; juicy ; succulent FR: juteux ; pulpeux
ไม้อวบน้ำ[n. exp.] (māi ūapnām) EN: succulent plant FR:
โอชะ ; โอชา[adj.] (ōcha ; ōchā) EN: delicious ; tasty ; yummy ; ambrosial ; delectable ; scrumptious ; toothsome FR: savoureux ; succulent ; délectable (litt.)
พืชอวบน้ำ[n. exp.] (pheūt ūapnā) EN: succulent plant ; succulent FR: plante succulente [f]
หวานฉ่ำ[adj.] (wāncham) EN: luscious ; sweet and juicy ; succulent ; delectable FR: succulent ; délectable
อาหารอร่อยถูกปาก[n. exp.] (āhān arøi t) EN: delicious food FR: nourriture succulente [f]
เอร็ดอร่อย[adj.] (aret-arøi) EN: delicious ; tasty ; nice to eat ; zestful ; yummy ; delectable FR: délicieux ; savoureux ; succulent
อร่อยมาก[adj.] (arøi māk) EN: delicious ; very good (in taste) FR: très bon ; délicieux ; succulent
อร่อยสุด ๆ = อร่อยสุดๆ[adj.] (arøi sut-su) EN: FR: succulent
มันดี[X] (man dī) EN: tasty FR: savoureux ; succulent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า succulent
Back to top