ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*mark*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น mark, -mark-

*mark* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
accent mark (n.) เครื่องหมายเน้น
award a mark of honor (vt.) มอบหรือประดับรางวัลเพื่อยกย่องความกล้าหาญ See also: ติดเหรียญกล้าหาญ, ประดับเกียรติยศ Syn. award a decoration to, honor
bad mark (n.) การถูกหักคะแนน
be marked for (phrv.) ถูกกำหนดเพื่อ
be marked with (phrv.) บ่งบอกถึง See also: แสดงร่องรอยของ
beauty mark (n.) สถานที่สวยงามซึ่งมีคนไปเที่ยวบ่อยๆ See also: จุดท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว Syn. beauty spot
benchmark (n.) เกณฑ์มาตรฐาน
birthmark (n.) ปานแดงหรือน้ำตาลตั้งแต่เกิด
black market (n.) ตลาดมืด
black market (n.) ตลาดที่มีการซื้อขายสิ่งผิดกฎหมาย
black marketeer (n.) ผู้ขายสินค้าในตลาดมืด
black-and-blue mark (n.) รอยฟกช้ำ Syn. bruise
black-market (adj.) ที่ขายอย่างผิดกฎหมาย Syn. black, bootleg
bookmark (n.) ที่คั่นหนังสือ
bring up to the mark (idm.) ทำให้ได้มาตรฐาน See also: ทำให้ได้ดังใจต้องการ Syn. be up to, come up to, get up to
cattle market (n.) ตลาดค้าวัวควาย
Denmark (n.) เดนมาร์ก
Denmark (n.) ประเทศเดนมาร์ก
Deutschmark (abbr.) มาร์ค (เงินเหรียญของเยอรมัน) See also: เงินมาร์ค
drug on the market (idm.) มีเกลื่อนกลาด See also: มีมากมายในท้องตลาด
earmark (n.) ตำหนิบนใบหู (ใช้กับสัตว์)
earmark (vt.) ทำตำหนิบนใบหู (ใช้กับสัตว์)
earmark for (phrv.) มีพอสำหรับ See also: เพียงพอกับ, เหมาะสมกับ
exclamation mark (n.) เครื่องหมายอัศเจรีย์ See also: เครื่องหมายตกใจ Syn. exclamation point
finger mark (n.) รอยนิ้วมือ
fingermark (n.) รอยนิ้วมือ Syn. finger mark
free market (n.) ตลาดเสรี
hallmark (n.) ตราแสดงว่ามีมาตรฐานสูง See also: เครื่องหมายแสดงว่ามีคุณภาพสูง Syn. mark, trademark
hypermarket (n.) ห้างสรรพสินค้า
interrogation mark (n.) เครื่องหมายคำถาม See also: เครื่องหมายปรัศนี
keep someone up to the mark (idm.) ได้มาตรฐาน See also: มีมาตรฐานสูง Syn. keep someone up to scratch
labor market (n.) ตลาดแรงงาน
landmark (n.) จุดสังเกต See also: สถานที่ที่เป็นจุดสังเกต
landmark (n.) หลักเขต
mark (n.) รอยแผลเป็น See also: รอย, ตำหนิ, ไฝ, ปาน, จุด, เส้น Syn. scar, blemish
mark (n.) สัญลักษณ์ See also: เครื่องหมาย Syn. sign, image
mark (n.) คะแนน See also: แต้ม Syn. tick
mark (n.) ระดับ See also: เกณฑ์, มาตรฐาน
mark (n.) รอยขีดแทนลายเซ็นต์ See also: รอยตวัดลายเซ็นต์ Syn. signature
mark (n.) ลักษณะเฉพาะ See also: ลักษณะ, ท่าทาง Syn. idiosyncrasy, particularity
English-Thai: HOPE Dictionary
accent markเครื่องหมายการเน้นเสียง
bench-markn. จุดสูง,จุดมาตรฐาน, Syn. norm -Conf. benchmark
benchmarkการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะเกณฑ์มาตรฐานหมายถึง การทดสอบเพื่อวัดความสามารถในการประมวลผล หรือการทำงานของ โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน
birthmarkn. ตำหนิบนผิวหนังแต่กำเนิด,ไฝ,ปาน
black markn. ลักษณะที่เลว
black marketตลาดมืด
bookmarkn. ที่คั่นหนังสือ,ริบบิ้นหรือกระดาษคั่นหนังสือ ที่คั่นหนังสือคั่นหน้า1. การใช้ที่คั่นหนังสือนั้นเพื่อประโยชน์ในการกลับมาหาที่เก่าได้ง่าย ไม่ต้องเสียเวลาค้นหา ในทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ทำไว้ให้ง่ายในการกลับมาค้นหา 2. เป็นคำสั่งในโปรแกรมบางโปรแกรมที่ช่วยให้กลับมาค้นหาง่าย กล่าวคือนำข้อความหรือคำสั่งมารวมไว้ หากต้องการสั่งก็จะหาพบได้ง่าย เช่น ในโปรแกรมเน็ตสเคป (ใช้อินเตอร์เน็ต) การเลือกคำสั่ง bookmark หมายถึงการนำชื่อโฮมเพจที่จะใช้บ่อย ๆ ไปเก็บรวมไว้ เมื่อต้องการกลับไปใช้อีก จะได้สั่งได้สะดวก
buyers' marketn. ตลาดของผู้ซื้อซึ่งมีสินค้าและการบริการมากมายและมีราคาที่ต่ำ
common marketn. กลุ่มตลาดร่วม
crop marksเครื่องหมายสำหรับเจียน โปรแกรมบางโปรแกรม โดยเฉพาะโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสาร (desktop publishing) จะทำเครื่องหมายไว้ให้สำหรับตัดหรือเจียนกระดาษให้ได้ขนาดที่ต้องการ การสั่งพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์นั้น มักต้องใช้กระดาษตามขนาดที่เครื่องพิมพ์กำหนดไว้ เช่น A4 B5 ฯ ในขณะที่เราต้องการให้หน้ากระดาษของเรามีขนาดพิเศษ โปรแกรมก็จะช่วยให้เราสามารถพิมพ์งานของเราออกมาบนกระดาษขนาดมาตรฐานนั้น แต่มีเครื่องหมายบอกตำแหน่งที่จะต้องเจียนออกไว้ให้ด้วย เครื่องหมายนี้ออกจะเป็นสากลสำหรับบุคคลในวงการพิมพ์
demarkation(ดิมาร์เค'เชิน) n. การกำหนดเขตแดน,การแบ่งเขต,การปักเขต,เส้นปันเขต.
denmark(เดน'มาร์ค) n. ประเทศเดนมาร์ก
deutsche mark(ดอย'ชะ) n. หน่วยเงินตราของเยอรมันตะวันตกที่มีค่าเท่ากับ 100 pfennigs,DM
dittomark(s) เครื่องหมายละ ('do') ที่แสดงว่ามีรายการเหมือนกับข้างบนหรือซ้ำกับข้างบน
earmarkn. ตำหนิหรือรอยแผลที่ทำขึ้นบนใบหูสัตว์,ตำหนิที่ทำขึ้นเพื่อแยกแยะความแตกต่าง vt. ทำตำหนิขึ้น, Syn. characteristic
file markเครื่องหมายแฟ้มเครื่องหมายหรือรหัสที่บอกว่า คอมพิวเตอร์ได้อ่านถึงระเบียนสุดท้ายของแฟ้มข้อมูลแล้ว
finger markn. เส้นลายนิ้วมือ
hallmark(ฮอล'มาร์ค) n.,vt. (ทำ) เครื่องหมายแสดงความแท้และคุณภาพของสิ่งของ,ลักษณะที่เด่น, Syn. sign
landmark(แลนดฺ'มาร์ค) n. หลักปักปันเขตที่ดิน,หลักเขตที่ดิน,เครื่องหมายชี้บ่ง, Syn. watershed
loadline mark(โลด'ไลนฺ) n. เส้นระดับบรรทุกที่ข้างเรือ., Syn. Plimsoll mark
mark(มาร์ค) n. คะแนน,เครื่องหมาย,หมาย,แกงได,รอย,จุด,แต้ม,เป้า,เป้าหมาย,สัญลักษณ์,มาตรฐาน,ความสำคัญ,ชื่อเสียง,เส้นเริ่มออกวิ่ง,พรมแดน,หน่วยเงินตราของเยอรมน vt. ทำเครื่องหมาย,ทำรอย,ทำให้เป็นแผลเป็น,เป็นมลทิน,ทำให้เป็นจุด,ชัด,กะ,แสดงให้ปรากฎชัด,เพ่งเล็ง,มุ่งหมาย,บันทึก,ระวัง,สังเกต
markdown(มาร์ค'เดาน์) n. การลดลงของราคา,จำนวนที่ลดลงของราคา
marked(มาร์คฺ) adj. น่าสังเกต,เด่นชัด,ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,มีรอย,มีเครื่องหมาย., See also: markedly adv. markedness n., Syn. conspicuous
marker(มาร์'เคอะ) n. ผู้ทำเครื่องหมายหรือร่องรอย,สิ่งที่เป็นเครื่องหมาย,เครื่องชี้บ่ง
market(มาร์ค'คิท) n. ตลาด,การค้าขาย,กลุ่มคนที่กระทำกิจการซื้อขาย,การตลาด,ธุรกิจ,ความต้องการสินค้า,กลุ่มผู้ซื้อ,ราคาหรือค่าปัจจุบัน -Phr. (on the market สำหรับขายหาซื้อได้) vi. ซื้อหรือขายในตลาด. vt. วางตลาด,นำสู่ตลาด,ขาย, See also: marketability n.
market orderคำสั่งซื้อหรือขายในราคาตลาดปัจจุบัน
marketing(มาร์ค'คิททิง) n. การตลาด
markhor(มาร์'คอร์) n. แพะป่า
marking(มาร์ค'คิง) n. รอบ,ร่องรอย,แผลเป็น,แต้ม,เครื่องหมาย,การทำรอย,การทำแต้ม
marksman(มาร์ค'ซฺเมิน) n. นักแม่นปืน,ระดับต่ำสุดของความแม่นปืนยาว, See also: marksmanship n. pl. marksmen
markswoman(มาร์คซฺ'วูมัน) n. หญิงนักแม่นปืน
markup(มาร์ค'อัพ) n. การเพิ่มราคา,ปริมาณ ราคาที่เพิ่มขึ้น
optical mark readerเครื่องอ่านสัญลักษณ์ด้วยแสงใช้ตัวย่อว่า OMR (อ่านว่า โอเอ็มอาร์) หมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับอ่านตัวพิมพ์ หรือเครื่องหมายต่าง ๆ ด้วยแสง นิยมใช้ในการอ่านรหัสแท่ง (bar code) หรือตรวจข้อสอบแบบมีตัวเลือก (multiple choices) ฯ
pockmark(พอค'มาร์ค) n.,vt. (ทำให้เกิด) รอยแผลฝีดาษ หรือฝีหนอง.
proofmarkn. ตราประทับว่าพิสูจน์หรือทดสอบแล้ว
punctuation markn. เครื่องหมายวรรคตอน adj., See also: punctuative adj.
question markn. เครื่องหมายคำถาม
quotation markเครื่องหมายอ้างอิง (" ") ,อัญประกาศ,เลขนอกเลขใน., Syn. quote mark
remark(รีมาร์ค') vt. เอ่ย,พูด,กล่าว,สังเกตเห็น,ให้ข้อคิดเห็น vi. สังเกตเห็น,ให้ข้อคิดเห็น n. การเอ่ย,การพูด,การให้ข้อคิดเห็น,ข้อคิดเห็น,ความเห็น,=remarque (ดู), See also: remarker n., Syn. perceive,observe,heed
remarkable(รีมาร์ค'คะเบิล) adj. พิเศษ,น่าทึ่ง,ยอดเยี่ยม,น่าสังเกต, See also: remarkability n. remarkableness n. remarkably adv., Syn. noteworthy,striking,unusual
English-Thai: Nontri Dictionary
birthmark(n) ไฝ,ปาน
BLACK black market(n) ตลาดมืด
bookmark(n) ที่คั่นหนังสือ
earmark(n) เครื่องหมาย,ตำหนิ,รอยแผลเป็น
hallmark(n) เครื่องหมาย(แสดงความดี),ตรา
landmark(n) หลักปักเขตที่ดิน,ที่หมาย
mark(n) เครื่องหมาย,จุดหมาย,คะแนน,มาตราเงินของเยอรมัน
marker(n) คนจดคะแนน,เครื่องบ่งชี้,ผู้ทำเครื่องหมาย
market(n) ตลาด,ร้านค้า,ธุรกิจ,ศูนย์การค้า
marketable(adj) อาจจะขายได้,วางตลาดได้,นำออกขายได้
marketing(n) การตลาด,การซื้อขาย
marksman(n) นักแม่นปืน
postmark(n) ตราประทับบนไปรษณียภัณฑ์
QUESTION question mark(n) เครื่องหมายปรัศนี,เครื่องหมายคำถาม
remark(n) คำกล่าว,คำพูด,ข้อสังเกต,ข้อคิดเห็น
remarkable(adj) น่าทึ่ง,น่าสังเกต,ประหลาด
STOCK stock market(n) ตลาดหลักทรัพย์
trademark(n) เครื่องหมายการค้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
benchmark๑. เกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะ๒. การวัดเปรียบเทียบสมรรถนะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
black marketตลาดมืด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bookmarkคั่นหน้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Common Marketตลาดร่วมยุโรป, ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป [ดู European Economic Community (E.E.C.)] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
file markเครื่องหมายแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
grinding markรอยขัด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
HTML (HyperText Markup Language(ภาษา)เอชทีเอ็มแอล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
landmarkจุดกำหนด, จุดหลัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
markเครื่องหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marked moneyเงินที่ทำตำหนิไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marker bed; index bed; key bed; key horizonชั้นหินหลัก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
marketตลาด, ท้องตลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
market priceราคาตลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marketableที่อาจซื้อขายได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marking upการแก้ไขร่างกฎหมาย (เรียงมาตรา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
marksmanผู้ลงแกงได [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
OMR (optical mark reader)โอเอ็มอาร์ (เครื่องอ่านสัญลักษณ์ด้วยแสง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
optical mark reader (OMR)เครื่องอ่านสัญลักษณ์ด้วยแสง (โอเอ็มอาร์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ripple markรอยริ้วคลื่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
swash markริ้วคลื่นบนสันดอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tool markรอยเครื่องมือ [มีความหมายเหมือนกับ chipping mark] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
tumor marker; marker, tumourสารส่อมะเร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tumour marker; marker, tumorสารส่อมะเร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Whetstone benchmarkการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะเวตสโตน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Airtemp (Trademark)แอร์เทมป์ [TU Subject Heading]
Autonomic Activity, Markedกิจกรรมทางระบบประสาทเสรีเพิ่มมากขึ้น [การแพทย์]
benchmarkbenchmark, หมุดหลักฐาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Birthmarkปาน [การแพทย์]
Black marketตลาดมืด [เศรษฐศาสตร์]
Branding (Marketing)การสร้างตราผลิตภัณฑ์ (การตลาด) [TU Subject Heading]
Carabao Dang (Trademark)คาราบาวแดง [TU Subject Heading]
Common marketตลาดร่วม [เศรษฐศาสตร์]
Conjoint analysis (Marketing)การวิเคราะห์คอนจอยท์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Denmarkเดนมาร์ก [TU Subject Heading]
Deutsche markมาร์กเยอรมัน [เศรษฐศาสตร์]
Federation of Thai Capital Market Organizationsสภาธุรกิจตลาดทุนไทย จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2547 โดยความร่วมมือของ 6 องค์กร ประกอบด้วย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจดทะเบียน สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุนไทยภายใต้เป้าหมายหลัก 3 ประการคือ เสริมสร้าง พัฒนาตลาดทุนให้มีเสถียรภาพ มั่นคง ผลักดันบรรษัทภิบาล [ตลาดทุน]
HTML (Document markup language)เอชทีเอ็มแอล (ภาษากำหนดเครื่องหมายเอกสาร) [TU Subject Heading]
Hypermarketsร้านค้าส่ง [TU Subject Heading]
IT Industry Benchmarkingดัชนีที่ศึกษาเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไอทีดัชนีที่ศึกษาเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไอทีใน 64 ประเทศ ซึ่งเริ่มทำขึ้นในปี 2550 โดย The Economist Intelligence Unit (EIU) โดยแบ่งสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันออกเป็น 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีการให้น้ำหนักคะแนนต่างกันตามความสำคัญ คือ
Labor marketตลาดแรงงาน [TU Subject Heading]
landmarklandmark, เครื่องหมายเด่นในภูมิประเทศ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Mark onส่วนเพิ่มจากต้นทุน [การบัญชี]
Markdownส่วนที่ลดราคา [การบัญชี]
Markedชัดเจน [การแพทย์]
Markedly Involvedเปลี่ยนแปลงมาก [การแพทย์]
Markersตัวชี้วัด, เครื่องหมาย [การแพทย์]
Market ตลาด สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้วหรือของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่า จะมีการจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สำหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นชุมนุมเพื่อ จำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจำหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่กำหนด [สิ่งแวดล้อม]
Market priceราคาตลาดราคาหุ้นใด ๆ ในตลาดหลักทรัพย์ที่เกิดจากการซื้อขายครั้งหลังสุดเป็นราคาที่สะท้อนถึงความต้องการซื้อและความต้องการขายจากผู้ลงทุนโดยรวมในขณะนั้น [ตลาดทุน]
Market researchการวิจัยทางการตลาด [การบัญชี]
Market segmentationการแบ่งส่วนตลาด [TU Subject Heading]
Market shareส่วนครองตลาด [TU Subject Heading]
Marketable securityหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด [การบัญชี]
Marketingการตลาด [TU Subject Heading]
Marketplacesสถานที่ซื้อขาย [TU Subject Heading]
Markup languageภาษากำกับข้อความ [Assistive Technology]
Open market operationsการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดเปิด [TU Subject Heading]
Produce marketตลาดพืชผล [เศรษฐศาสตร์]
Relationship marketingการตลาดแบบสัมพันธภาพ [TU Subject Heading]
Money marketตลาดเงิน ตลาดเงินคือตลาดที่มีการระดมเงินทุนและการให้สินเชื่อระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี การโอนเงิน การซื้อขายหลักทรัพย์ทางการเงินที่มีอายุการไถ่ถอนระยะสั้น เช่น ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วเงินคลัง เป็นต้น เป็นที่รวมกลไกทั้งหลายที่ทำให้การหมุนเวียนของเงินทุนระยะสั้นเป็นไปด้วยดี อันได้แก่ การจัดหาเงินทุนเพื่อการประกอบการของธุรกิจ การให้สินเชื่อแก่บุคคลและการจัดหาเงินทุนระยะสั้นให้แก่ภาครัฐบาล แบ่งเป็น 1. ตลาดเงินในระบบ ซึ่งประกอบด้วยสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์และธนาคารกลาง กิจกรรมสำคัญในตลาดเงินในระบบ ได้แก่ การกู้ยืม ระหว่างธนาคารด้วยกันเอง (Inter-bank loan หรือ Call loan) ระยะเวลาตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป การกู้ โดยตรงหรือเบิกเกินบัญชี (Loan and overdraw) โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้โดยขายตราสาร ทางการเงิน ตั๋วเงินคลัง ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตราสารการค้า ตลอดจนตราสารที่ธนาคารรับรอง 2. ตลาดเงินนอกระบบ ซึ่งไม่มีกฎหมายรองรับสถานภาพ กิจกรรมที่สำคัญได้แก่ การให้กู้ การเล่นแชร์ 3. การขายฝาก ฯลฯ ตลาดเงินนอกระบบยังมีบทบาทมากในประเทศกำลังพัฒนา [ตลาดทุน]
one-sided marketตลาดฝ่ายเดียวตลาดที่มีเฉพาะผู้ซื้อที่มีศักยภาพหรือผุ้ขายที่มีศักยภาพฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น มีลักษณะที่สำคัญคือ จะไร้สภาพคล่อง (illiquidity) ไม่สามารถจะนำเอาสินทรัพย์ที่มีอยู่ (เช่น คาร์บอนเครดิต) ไปแปลงเป็นเงินได้โดยง่าย ปกติจะเกิดขึ้นได้ยากเนื่องจากจะเกิดตัวกลางในตลาด เช่น นายหน้า ที่ไม่สามารถจะทำให้ตลาดฝ่ายเดียวเกิดได้ การจะเกิดตลาดฝ่ายเดียวได้นั้นจะต้องมีการกำหนดเป็นกฎหมาย [เศรษฐศาสตร์]
Over the counter marketตลาดรองตราสารทุนตลาดซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินอื่น ๆ ที่ไม่ได้จดทะเบียนทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการ เช่น การซื้อขายนอกตลาดโดยปกติจะมีขนาดหรือปริมาณการค้าจำนวนน้อยกว่า มีสภาพคล่องน้อยกว่า และมีการคุ้มครองผลประโยชน์ของนักลงทุนน้อยกว่าตลาดที่เป็นทางการ ในสหรัฐอเมริกาได้มีการจัดทำระเบียบกฎเกณฑ์สำหรับการซื้อขายนอกตลาดขึ้นเพื่อใช้ปฏิบัติกันเอง โดยสมาคมผู้ค้าหลักทรัพย์แห่งชาติ (The National Association of Securities Dealer : NASD) สำหรับประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้เห็นชอบในหลักการในการจัดตั้งตลาดรองตราสารทุนเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2537 โดยมุ่งเน้นนักลงทุนที่เป็นสถาบันเข้ามาลงทุนในตลาดนี้ [ตลาดทุน]
Spot Marketตลาดการค้าน้ำมันตลาดการค้าน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์น้ำมันนานาชาติ ซึ่งสามารถส่งน้ำมันได้ทันทีในราคาซื้อขาย ณ ปัจจุบัน
Supermarketsซูเปอร์มาร์เก็ต [TU Subject Heading]
SVG (Document markup language)เอสวีจี (ภาษากำหนดเครื่องหมายเอกสาร) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
m.v. (abbr.) คำย่อของ market value
การันต์ (n.) the mark placed over the final consonant of the a word in Thai language to indicate that it is mute Syn. ทัณฑฆาต, เครื่องหมายการันต์, ตัวการันต์
กาฬ (n.) black mark of death Syn. รอยดำ, รอยแดง
ตราขุนพล (n.) a cross marked at the bottom of a palm-sugar pot to protect against ghosts
ตัวการันต์ (n.) the mark placed over the final consonant of the a word in Thai language to indicate that it is mute Syn. ทัณฑฆาต, เครื่องหมายการันต์
รอยดำ (n.) black mark of death Syn. รอยแดง
รอยแดง (n.) black mark of death Syn. รอยดำ
สีมา (n.) boundary marker of a temple Syn. ใบเสมา
องค์การตลาดเพื่อการเกษตร (n.) The Marketing Organization for Farmers See also: MOF
องค์การสะพานปลา (n.) Fish Marketing Organization See also: FMO Syn. อสป.
อต. (n.) The Marketing Organization See also: MO
อตก. (n.) The Marketing Organization for Farmers See also: MOF Syn. องค์การตลาดเพื่อการเกษตร
อสป. (n.) Fish Marketing Organization See also: FMO Syn. องค์การสะพานปลา
เครื่องหมายการันต์ (n.) the mark placed over the final consonant of the a word in Thai language to indicate that it is mute Syn. ทัณฑฆาต, ตัวการันต์
เต้นเขน (v.) perform the Thai drama from the Ramayana by wearing mark and dancing See also: (of Siamese drama) to dance
เสมา (n.) boundary marker of a temple Syn. สีมา, ใบเสมา
แด่น (adj.) with white or brown markings on the face or nose of animals
ใบดำ (n.) black marker which indicate that person must not enroll an army
ใบเสมา (n.) boundary marker of a temple Syn. สีมา
ใบแดง (n.) red marker which indicate that person must enroll an army
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He made his first remarks in the publicเขาให้ข้อคิดเห็นเป็นครั้งแรกในที่สาธารณะ
The market is opposite the stadiumตลาดอยู่ตรงข้ามกับสนามกีฬา
Patience is a mark of confidenceความอดทนเป็นเครื่องหมายของความมั่นใจ
There is a mark of ink on his shirtมีรอยหมึกบนเสื้อเชิร์ตของเขา
I will go straight to the marketฉันจะตรงไปที่ตลาด
She is going out with Markเธอกำลังคบหากับมาร์ก
She is not too happy with her marksเธอไม่ยินดีมากนักกับคะแนนที่ได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Phooey remarks that for the world he has peace in his heart.**น่าขยะแขยง ที่สุดในโลก** เขามีใจที่สงบ
But mark them for future reference.ให้พวกมันเซ็นใบรับรอง
The black market: Clandestine buying, selling and killing.นี่คือตลาดมืด ที่มีการซื้อขาย และฆ่ากันตายอย่างเป็นความลับ
For some, their flesh will be marked for life, despite having made it home from the camps.บางคนอาจมีแผลไปตลอดชีวิต นอกเหนือไปจากนั้น...
I was only wondering how the market closed.ผมเพียง แต่สงสัยว่าปิดตลาด
Will you stand there and mark the front door?คุณจะยืนอยู่ตรงนั้นและทำเครื่องหมายที่ประตูหน้า?
This, I have always thought, is a remarkable thing about democracy.นี้ผมได้คิดอยู่เสมอเป็นสิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
Mrs Bainbridge. The Remarkab/e Mrs Bainbridge.นางเบนบริดจ์ Remarkab / อีนางเบนบริดจ์
The woman who testified that she saw the killing had those same marks on the sides of her nose.The woman who testified that she saw the killing had those same marks on the sides of her nose.
She had dyed hair, marks on her nose.She had dyed hair, marks on her nose.
Could those marks be made by anything other than eyeglasses?Could those marks be made by anything other than eyeglasses?
She had marks on her nose.She had marks on her nose.

*mark* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哈克贝利・芬历险记[Hā kè bèi lì, ㄏㄚ ㄎㄜˋ ㄅㄟˋ ㄌㄧˋ· Fen1 li4 xian3 ji4, 哈克贝利・芬历险记 / 哈克貝利・芬歷險記] Adventures of Huckleberry Finn by Mark Twain 馬克·吐溫|马克·吐温
汤姆・索亚历险记[Tāng mǔ, ㄊㄤ ㄇㄨˇ· Suo3 ya4 li4 xian3 ji4, 汤姆・索亚历险记 / 湯姆・索亞歷險記] Adventures of Tom Sawyer by Mark Twain 馬克·吐溫|马克·吐温
撇号[piě hào, ㄆㄧㄝˇ ㄏㄠˋ, 撇号 / 撇號] apostrophe; prime mark (')
[zhì, ㄓˋ, 痣] birthmark; mole
烙印[lào yìn, ㄌㄠˋ ˋ, 烙印] brand; to brand; mark; to mark
航标[háng biāo, ㄏㄤˊ ㄅㄧㄠ, 航标 / 航標] buoy; channel marker; signal light
封顶仪式[fēng dǐng yí shì, ㄈㄥ ㄉㄧㄥˇ ㄧˊ ㄕˋ, 封顶仪式 / 封頂儀式] ceremony of capping the roof (to mark the completion of a building project)
对号[duì hào, ㄉㄨㄟˋ ㄏㄠˋ, 对号 / 對號] checkmark; number for verification (serial number, seat number etc); fig. two things match up
倒把[dǎo bǎ, ㄉㄠˇ ㄅㄚˇ, 倒把] to play the market; to speculate (on financial markets); to profiteer
标柱[biāo zhù, ㄅㄧㄠ ㄓㄨˋ, 标柱 / 標柱] distance marker; pole marking distance on racetrack
更鼓[gēng gǔ, ㄍㄥ ㄍㄨˇ, 更鼓] drum marking night watches; night watchman's clapper
垄断[lǒng duàn, ㄌㄨㄥˇ ㄉㄨㄢˋ, 垄断 / 壟斷] enjoy market dominance; monopolize
高论[gāo lùn, ㄍㄠ ㄌㄨㄣˋ, 高论 / 高論] enlightening remarks (honorific); brilliant views
欧洲共同市场[Ōu zhōu gòng tóng shì chǎng, ㄡ ㄓㄡ ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ ㄕˋ ㄔㄤˇ, 欧洲共同市场 / 歐洲共同市場] European common market (old term for EU, European Union)
品学兼优[pǐn xué jiān yōu, ㄆㄧㄣˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄢ ㄧㄡ, 品学兼优 / 品學兼優] excelling both in morals and studies (成语 saw); top marks for studies and for behaviour (at school); a paragon of virtue and learning
叹号[tàn hào, ㄊㄢˋ ㄏㄠˋ, 叹号 / 歎號] exclamation mark (punct.)
可扩展标记语言[kě kuò zhǎn biāo jì yǔ yán, ㄎㄜˇ ㄎㄨㄛˋ ㄓㄢˇ ㄅㄧㄠ ㄐㄧˋ ㄩˇ ㄧㄢˊ, 可扩展标记语言 / 可擴展標記語言] extensible markup language (XML)
马克笔[mǎ kè bǐ, ㄇㄚˇ ㄎㄜˋ ㄅㄧˇ, 马克笔 / 馬克筆] marker (loan); felt marker
[jì, ㄐㄧˋ, 迹 / 跡] footprint; mark; trace; vestige; sign; indication; Taiwan pr. ji1
瑰宝[guī bǎo, ㄍㄨㄟ ㄅㄠˇ, 瑰宝 / 瑰寶] gem; treasure; fig. person of remarkable ability; genius
刻度[kè dù, ㄎㄜˋ ㄉㄨˋ, 刻度] marked scale; graduated scale
[jū, ㄐㄩ, 趄] hesitate; mark time
百分制[bǎi fēn zhì, ㄅㄞˇ ㄈㄣ ㄓˋ, 百分制] hundred mark system
超文本标记语言[chāo wén běn biāo jì yǔ yán, ㄔㄠ ㄨㄣˊ ㄅㄣˇ ㄅㄧㄠ ㄐㄧˋ ㄩˇ ㄧㄢˊ, 超文本标记语言 / 超文本標記語言] hypertext markup language; HTML
惟妙惟肖[wéi miào wéi xiào, ㄨㄟˊ ㄇㄧㄠˋ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄠˋ, 惟妙惟肖] imitate to perfection; be remarkably true to life
维妙维肖[wéi miào wéi xiào, ㄨㄟˊ ㄇㄧㄠˋ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄠˋ, 维妙维肖 / 維妙維肖] imitate to perfection; be remarkably true to life
语失[yǔ shī, ㄩˇ ㄕ, 语失 / 語失] indiscreet remark; indiscretion; slip of the tongue
惊风[jīng fēng, ㄐㄧㄥ ㄈㄥ, 惊风 / 驚風] infantile convulsion (illness affecting children esp. under the age of five, marked by muscular spasms)
墨迹[mò jì, ㄇㄛˋ ㄐㄧˋ, 墨迹 / 墨跡] ink marks; original calligraphy or painting of famous person
不着边际[bù zhuó biān jì, ㄅㄨˋ ㄓㄨㄛˊ ㄅㄧㄢ ㄐㄧˋ, 不着边际 / 不著邊際] not to the point; wide of the mark; neither here nor there; irrelevant
挨边[āi biān, ㄞ ㄅㄧㄢ, 挨边 / 挨邊] to keep close to the edge; near the mark; close to (the true figure); relevant (used with negative to mean totally irrelevant)
挨边儿[āi biān r, ㄞ ㄅㄧㄢ ㄖ˙, 挨边儿 / 挨邊兒] erhua variant of 挨邊|挨边; to keep close to the edge; near the mark; close to (the true figure); relevant (used with negative to mean totally irrelevant)
希尔内科斯[Xī ěr niè kē sī, ㄒㄧ ㄦˇ ㄋㄧㄝˋ ㄎㄜ ㄙ, 希尔内科斯 / 希爾內科斯] Kirkenes (city in Finnmark, Norway)
克朗[kè lǎng, ㄎㄜˋ ㄌㄤˇ, 克朗] Krone (currency of Norway, Denmark, Iceland and Sweden)
做市商[zuò shì shāng, ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ ㄕㄤ, 做市商] market maker
六合彩[liù hé cǎi, ㄌㄧㄡˋ ㄏㄜˊ ㄘㄞˇ, 六合彩] Mark Six (Hong Kong lotto game)
占有率[zhàn yǒu lǜ, ㄓㄢˋ ㄧㄡˇ ㄌㄩˋ, 占有率] market share
商场[shāng chǎng, ㄕㄤ ㄔㄤˇ, 商场 / 商場] market; bazaar
奇异笔[qí yì bǐ, ㄑㄧˊ ㄧˋ ㄅㄧˇ, 奇异笔 / 奇異筆] marker (writing instrument)
宣传攻势[xuān chuán gōng shì, ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ ㄍㄨㄥ ㄕˋ, 宣传攻势 / 宣傳攻勢] marketing campaign

*mark* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
[おなじ;おなじく, onaji ; onajiku] (n) ditto mark
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness
[さんかく, sankaku] (n) (See 三角) average (e.g. as a mark for homework); weak
ゝ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) repetition mark in hiragana
ゞ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in hiragana
[, -] (n) (known as ちょうおん) long vowel mark (usually only used in katakana)
ヽ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) repetition mark in katakana
ヾ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in katakana
HTML[エッチティーエムエル, ecchitei-emueru] (n) {comp} hypertext markup language; HTML
RU486[アールユーよんはちろく, a-ruyu-yonhachiroku] (n) (See ミフェプリストン) RU-486 (trademarked development name of mifepristone); RU 486
Vシネマ[ブイシネマ, buishinema] (n) film released direct-to-video (trademark of Toei Company) (wasei
XML[エックスエムエル, ekkusuemueru] (n) {comp} (See HTML) extensible markup language; XML
ああ言えばこう言う[ああいえばこういう, aaiebakouiu] (exp) to have a comeback (i.e. a reason, or rationalization) for every remark
アクセント記号[アクセントきごう, akusento kigou] (n) accent mark
アフィリエイトマーケティング;アフィリエートマーケティング[, afirieitoma-keteingu ; afirie-toma-keteingu] (n) {comp} affiliate marketing
アングル括弧[アングルかっこ, anguru kakko] (n) {comp} less-than mark; left angle bracket
いい鴨;好い鴨[いいかも;いいカモ, iikamo ; ii kamo] (exp) (uk) desirable prey; easy game; easy mark; easy prey; easy target
イヤマーク[, iyama-ku] (n) earmark
インスト[, insuto] (n) (abbr) instant; installation; instructions (e.g. briefings for market researchers)
インターネットマーケティング[, inta-nettoma-keteingu] (n) {comp} Internet marketing
インタロゲーションマーク;インタロゲイションマーク[, intaroge-shonma-ku ; intarogeishonma-ku] (n) interrogation mark
インテグレーテッドマーケティング[, integure-teddoma-keteingu] (n) integrated marketing
インバー[, inba-] (n) Invar (trademarked nickel-steel alloy)
ウールマーク[, u-ruma-ku] (n) wool mark
うまい棒[うまいぼう, umaibou] (n) Umaibo; small, puffed, cylindrical corn snack (trademarked)
エクスクラメーションマーク[, ekusukurame-shonma-ku] (n) (See 感嘆符) exclamation mark
エコマーク[, ekoma-ku] (n) (abbr) ecological mark
エリアマーケティング[, eriama-keteingu] (n) area marketing
エンマーク[, enma-ku] (n) {comp} Yen mark
オープンマーケット[, o-punma-ketto] (n) open market
オープンマーケットオペレーション[, o-punma-kettoopere-shon] (n) open market operation
オープンマネーマーケット[, o-punmane-ma-ketto] (n) open money market
オフショア市場[オフショアいちば, ofushoa ichiba] (n) offshore market
お人好し;お人よし[おひとよし, ohitoyoshi] (adj-na,adj-no,n) softhearted (good-natured, credulous) person; easy mark; soft touch; simple soul
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o')
お気に入り(P);御気に入り[おきにいり, okiniiri] (exp) (1) (See 気に入り) favorite; favourite; pet (e.g. teacher's pet); (2) bookmark (in web browser); (P)
カーブマーケット[, ka-buma-ketto] (n) curb market
かい(P);かえ[, kai (P); kae] (prt) (fam) marks yes-no question; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アフターサービス[あふたーさーびす, afuta-sa-bisu] aftermarket service
アングル括弧[アングルかっこ, anguru kakko] less-than mark, left angle bracket
アンド[あんど, ando] and mark, ampersand
エクスクラメーションマーク[えくすくらめーしょんまーく, ekusukurame-shonma-ku] exclamation mark
エンマーク[えんまーく, enma-ku] Yen mark
クエスチョン[くえすちょん, kuesuchon] question (mark)
シャープ[しゃーぷ, sha-pu] sharp (mark), hash (mark), Sharp (company)
ショウナリ[しょうなり, shounari] less-than mark, left angle bracket
シングルクォーテーション[しんぐるくおーてーしょん, shingurukuo-te-shon] single quotation (mark), apostrophe
ダイアクリティカルマーク[だいあくりていかるまーく, daiakuriteikaruma-ku] diacritic mark
ダイナリ[だいなり, dainari] greater-than mark, right angle bracket
ダブルクォーテーション[だぶるくおーてーしょん, daburukuo-te-shon] double quotation (mark)
テープマーク[てーぷまーく, te-puma-ku] tape mark
テープ始端マーカ[テープしたんマーカ, te-pu shitan ma-ka] beginning-of-tape marker, BOT marker (abbr.)
テープ終わりマーク[テープおわりマーク, te-pu owari ma-ku] end-of-tape mark
テープ終端マーカ[テープしゅうたんマーカ, te-pu shuutan ma-ka] end-of-tape marker, EOT marker (abbr.)
テレマーケティング[てれまーけていんぐ, terema-keteingu] telemarketing
ニッチ市場[にっちしじょう, nicchishijou] niche market
バックスラッシュ[ばっくすらっしゅ, bakkusurasshu] back-slash (mark)
ファイル終わりマーク[ファイルおわりマーク, fairu owari ma-ku] end-of-file mark
ブックマーク[ぶっくまーく, bukkuma-ku] bookmark
ブックリスト[ぶっくりすと, bukkurisuto] booklist, bookmark file
ベンチマーク[べんちまーく, benchima-ku] benchmark
ベンチマークテスト[べんちまーくてすと, benchima-kutesuto] benchmark test
ベンチマーク試験[ベンチマークしけん, benchima-ku shiken] benchmark test
マーカ[まーか, ma-ka] marker
マーカ倍率[マーカばいりつ, ma-ka bairitsu] marker size scale factor
マーカ列[マーカれつ, ma-ka retsu] polymarker
マーカ列束表[マーカれつたばひょう, ma-ka retsutabahyou] polymarker bundle table
マーカ種[マーカしゅ, ma-ka shu] marker type
マーク[まーく, ma-ku] markup, Mach
マーク付け[マークづけ, ma-ku duke] mark up
マーク区間[マークくかん, ma-ku kukan] marked section
マーク区間の有効状態[マークくかんのゆうこうじょうたい, ma-ku kukannoyuukoujoutai] effective status of a marked section
マーク区間宣言[マークくかんせんげん, ma-ku kukansengen] marked section declaration
マーク区間終了[マークくかんしゅうりょう, ma-ku kukanshuuryou] marked section end
マーク区間開始[マークくかんかいし, ma-ku kukankaishi] marked section start
マーク宣言[マークせんげん, ma-ku sengen] markup declaration
マーク文字[マークもじ, ma-ku moji] markup character
マーク最小化機構[マークさいしょうかきこう, ma-ku saishoukakikou] markup minimization feature
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
マーカ[まーか, ma-ka] Thai: ปากกาเมจิก,ปากกาสำหรับ mark English: marker
備考[びこう, bikou] Thai: เชิงอรรถ English: remarks
出回る[でまわる, demawaru] Thai: วางขายอยู่ตามท้องตลาด English: to appear on the market

*mark* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัญประกาศ[n.] (anyaprakāt) EN: quotation marks ; “ “ FR: guillemets [mpl] ; “ “
อัญประกาศเดี่ยว[n. exp.] (anyaprakāt ) EN: single quotation marks ; ' ' FR:
เอาการ[adv.] (aokān) EN: remarkably ; diligently ; fairly FR:
อัจฉริยภาพ[n.] (atchariyaph) EN: genius ; remarkable talent FR: génie [m]
อัศเจรีย์[n.] (atsajērī) EN: exclamation point ; exclamation mark ; ! FR: point d'exclamation [m] ; !
ใบแดง[n.] (baidaēng) EN: red marker FR:
ใบดำ[n.] (baidam) EN: black marker FR:
ใบเสมา[n.] (baisēmā) EN: boundary of a bot ; sema ; stone boundary markers (at the eight cardinal points around a bot) ; marker stones ; seam stones ; battlements FR:
ใบสีมา[n.] (baisīmā) EN: boundary of a bot ; sema ; stone boundary markers (at the eight cardinal points around a bot) ; marker stones ; seam stones ; battlements FR:
บทสรุป[n. exp.] (bot sarup) EN: conclusion ; concluding remarks ; summary FR: conclusion [f]
บุ๊คมาร์ค[n.] (bukmāk) EN: bookmark FR:
บุพสัญญา[n.] (bupphasanyā) EN: ditto mark ; ” FR: ”
บุษบาบัณ[n.] (butsabāban) EN: flower market FR:
เฉลิมฉลอง[v.] (chaloēmchal) EN: celebrate ; commemorate ; rejoice ; mark FR: célébrer ; commémorer ; marquer
เชือดเฉือน[v. exp.] (cheūat cheū) EN: cut to the heart of ; make a cutting remark FR:
ชื่อทางการค้า[n. exp.] (cheū thāng ) EN: trade name ; trademark FR: nom commercial [m]
ชี้[v.] (chī) EN: point ; point out ; indicate ; mark ; show ; direct ; express an idea FR: indiquer ; montrer
ช่องทางการตลาด[n. exp.] (chǿngthāng ) EN: marketing channel FR:
ช่องทางการตลาดแบบดั้งเดิม[n. exp.] (chǿngthāng ) EN: conventional marketing channels FR:
ช่องทางตลาด[n. exp.] (chǿngthāng ) EN: market channels FR:
ช่องว่างในตลาด[n. exp.] (chǿngwāng n) EN: gap in the market FR:
ดำรัส[n.] (damrat) EN: royal words ; royal remark ; royal observation ; royal speech FR:
ด้านการตลาด[adj.] (dān kāntalā) EN: marketing FR:
เดนมาร์ก[n. prop.] (Dēnmāk) EN: Denmark FR: Danemark [m]
ดิลก[n.] (dilok) EN: mark ; powdered spot on the forehead ; ornament ; forehead ornament FR:
ดินสอแรเงา[n. exp.] (dinsø raē-n) EN: marking crayon FR:
ดุลยภาพตลาด[n. exp.] (dunlayaphāp) EN: market equilibrium FR:
ฝ่ายการตลาด[n. exp.] (fāi kāntalā) EN: marketing FR:
ฟันหนู (–̎)[n.] (fannū) EN: vowel mark –̎ FR: signe vocalique –̎
–̎[symb.] (fannū) EN: vowel mark –̎ FR: signe vocalique –̎
ฝนทอง (–่)[n.] (fonthøng) EN: vowel mark –่ FR: signe vocalique –่
ให้คะแนน[v. exp.] (hai khanaēn) EN: mark ; rate FR: attribuer des points ; coter
หันอากาศ (–ั)[n.] (han-ākāt) EN: vowel mark –ั (a) FR: symbole vocalique –ั (a)
–ั[n.] (han-ākāt) EN: vowel mark –ั (a) FR: symbole vocalique –ั (a)
ห้างสรรพสินค้า[n. exp.] (hāngsapphas) EN: department store ; shopping mall ; hypermarket ; mall FR: grand magasin [m] ; hypermarché [m]
หัดยิง[v. exp.] (hat ying) EN: practise marksmanship ; do target practice FR:
อินดอร์สเตเดี่ยมหัวหมาก = อินดอร์ สเตเดี่ยม หัวหมาก[TM] (Indø Satēdī) EN: Indoor Stadium Huamark FR:
อินทรธนู[n.] (inthanū) EN: shoulder loop ; shoulder strap ; shoulder marks ; shoulder board ; epaulet FR: épaulette [f]
จะ[v.] (ja) EN: will ; shall ; gonna ; [future mark, action to be completed] FR: [auxiliaire du futur]
จร้า = จ้า[X] (jā) EN: [politeness marker ] FR: oui ; [formule de politesse en fin de phrase]

*mark* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschaffungskosten {pl}; Primärkosten
Marktmachtmissbrauch {m}abuse of market power
Akzeptmarkt {m}acceptance market
Anschlussmarkt {m}; Sekundärmarkt
Fluggerätemarkt {m}aircraft market
Vorschubzeichen {n}alignment mark
Zeichnung {f} (eines Tieres)marking (on animal)
Verbandszeichen {n}association mark
Auktionsmarkt {m}auction market
beachtenswert; beachtlich {adj} | beachtenswerter | am beachtenswertestenremarkable | more remarkable | most remarkable
Benchmarking {n}; Vergleich von Prozessen [econ.]benchmarking
Benchmark-Test {m}; Test auf dem Prüfstand | Benchmark-Tests
Festpunkt {m}control point; bench-mark
Schleichhandel {m} (mit)black marketing; illicit trading (in)
Schwarzhändler {m}black marketeer
Schwarzhandel {m}; Schwarzmarkt
Schwarzmarkt {m} | Schwarzmärkte
Anleihemarkt {m}; Obligationenmarkt
Knochenmark {n}; Mark
Brandfleck {m}; versengte Stelle; verbrannte Stellescorch mark
Käufermarkt {m}buyer market
Katasterkarte {f}; Gemarkungskarte
Viehmarkt {m}cattle market
Weihnachtsmarkt {m}; Christkindlmarkt
Kratzer {m}claw mark
Taktspur {f}clock marker
Börsenschluss {m} | bei Börsenschlussclose of the market | at the close (of the market)
Kollektivmarke {f}collective mark
Verbrauchermarkt {m}consumer market
Gegensatz {m}; Unterschied (zu) | im Gegensatz zu | im Gegensatz stehen; im Kontrast stehen (zu) | in scharfem Gegensatz (zu)contrast (with; to) | in contrast to; by contrast; contrary to; as opposed to | to contrast (with) | in marked contrast (to)
Schnurverzierung {f}cord marking
Mark {n} | bis ins Markcore | to the core
Eckpunkt {m}corner mark
Korrekturzeichen {n}correction mark
Markthalle {f}covered market
Beschnittzeichen {n}crop mark
Devisenmarkt {m}currency market
Währungsmarkt {m}currency market
Mark {f} | Deutsche Mark
Aussprachezeichen {n}diacritical mark

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *mark*
Back to top