ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

black

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *black*, -black-

black ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
black (adj.) ดำ See also: สีดำ
black (adj.) ผิวดำ
black (adj.) มืด See also: มืดมัว, ไม่สว่าง Syn. dark
black (adj.) ไร้ความหวัง See also: สิ้นหวัง, มืดมน Syn. hopeless
black (adj.) ชั่วร้าย Syn. evil, wicked
black (n.) สีดำ
black (n.) คนผิวดำ Syn. African-American, Afro-American, Negroid
black (vt.) ทำให้ดำ
black alder (n.) ต้นไม้พุ่มเตี้ยตระกูลเดียวกับต้น Holly See also: ให้ผลเล็กๆ สีแดง ชื่อละตินคือ Ilex verticillata
black and blue (idm.) รอยฟกช้ำดำเขียว
black and blue (sl.) บอบช้ำ (ทางอารมณ์หรือร่างกาย)
black and white (sl.) สถานีตำรวจ See also: โรงพัก
black magic (n.) เวทมนตร์ชั่วร้าย See also: คาถาที่ใช้ในทางชั่วร้าย, คุณไสย Syn. conjuration, enchantment
black market (n.) ตลาดมืด
black market (n.) ตลาดที่มีการซื้อขายสิ่งผิดกฎหมาย
black marketeer (n.) ผู้ขายสินค้าในตลาดมืด
black out (phrv.) ขีดฆ่าออก See also: ลบออกด้วยการขีดฆ่า Syn. blacken out
black out (phrv.) ทำให้มืดลง Syn. blacken out
black out (phrv.) หยุดการถ่ายทอด Syn. blacken out
black out (phrv.) ปิดข่าว (เพราะเหตุผลทางการเมือง) Syn. blacken out
black out (phrv.) เป็นลม See also: สลบ, ไม่รู้สึกตัว Syn. blacken out, pass out
black powder (n.) ดินปืน See also: ดินดำ Syn. high explosive
black up (phrv.) ทำให้เป็นสีดำ (ตรงส่วนใบหน้าและมือ)
black-and-blue mark (n.) รอยฟกช้ำ Syn. bruise
black-market (adj.) ที่ขายอย่างผิดกฎหมาย Syn. black, bootleg
blackball (vt.) ป้องกันไม่ให้เข้าร่วมโดยออกเสียงต่อต้าน
blackberry (n.) ผลไม้สีดำขนาดเล็ก
blackberrying (n.) การเก็บผล blackberry
blackbird (n.) นกยุโรปชนิดหนึ่ง
blackboard (n.) กระดานดำ Syn. chalkboard
blackcloth (n.) ฉากหลัง See also: ม่านด้านหลัง
blackcurrent (n.) ผลแบล็กเบอร์รี่ที่อยู่เป็นช่อ
blacken (vt.) ทำให้เป็นสีดำ
blacken out (phrv.) ขีดฆ่าออก See also: ลบออกด้วยการขีดฆ่า Syn. black out
blacken out (phrv.) ทำให้มืดลง Syn. black out
blacken out (phrv.) หยุดการถ่ายทอด Syn. black out
blacken out (phrv.) ปิดข่าว (เพราะเหตุผลทางการเมือง) Syn. black out
blacken out (phrv.) เป็นลม See also: สลบ, ไม่รู้สึกตัว Syn. black out
blackened (adj.) มีสีคล้ำ See also: หมอง, ไหม้, เกรียม Syn. discoloured
blackguard (n.) ผู้ไม่ซื่อสัตย์และเลวทราม
English-Thai: HOPE Dictionary
black(แบลค) {blacked,blacking,blacks} adj. ด่า,สีดำ,สวมเสื้อสีดำ,เกี่ยวกับนิโกร,เปื้อน,ผิวดำ,มุ่งร้าย,เป็นอันตราย,แห้งแล้ง,มลทิน,ด่างพร้อย,มืดมน,นิโกร,อารมณ์เสีย,ไม่ใส่ครีม (กาแฟ) n. คนผิวดำ,จุดดำ,เครื่องดำ,เครื่องไว้ทุกข์,ตาฟกช้ำ,สารสีดำ,ม้าดำ,เสื้อสีดำ vt. ท
black artn. เวทมนตร์ คาถา
black bookn. สมุดรายชื่อคนที่ต้องได้รับโทษ,สมุดรายชื่อคนที่มีความผิด
black boxกล่องดำหมายถึง แผงวงจรหรืออุปกรณ์ที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งแยกออกมาต่างหาก โดยปกติผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเข้าใจว่า วงจรนั้นทำงานอย่างไร เป็นต้นว่า การถอดรหัสสัญญาณ
black coatn. บาทหลวง
black coffeen. กาแฟดำ,กาแฟดำไม่ใส่นม
black diseasen. โรคเฉียบพลันร้ายแรงในแกะเนื่องจากเชื้อ Clostridium novyi
black eyen. ตาฟกช้ำดำเขียว,ข้อมลทิน,จุดด่างพร้อย,เรื่องอื้อฉาว, Syn. shame
black fridayn. วันศุกร์ในเทศกาลEaster,วันศุกร์ที่มีเรื่องอุบาทว์เกิดขึ้น
black ivoryn. การค้าทาสนิโกร
black jackn. กระบองสั้นที่มีหนังหุ้มและหัวเป็นดีบุก,ธงโจรสลัด,ที่ใส่เหล้าทำด้วยหนัง, Syn. club
black magicn. เวทมนตร์,คาถา
black markn. ลักษณะที่เลว
black marketตลาดมืด
black mondayn. วันจันทร์ในเทศกาล Easter
black powdern. ดินระเบิดที่ประกอบด้วยดินประสิวกำมะถันและถ่าน
black sheepn. แกะดำ,คนผ่าเหล่า,นิ้วร้าย
black widown. แมงมุมพิษสีดำจำพวกหนึ่ง มันกินตัวผู้
black-and ###SW. blue adj. ฟกช้ำดำเขียว, Syn. contused
black-and-whiteadj. มีเพียงสีดำและขาวเท่านั้น,เกี่ยวกับระบบที่มีเพียง2ค่า,ไม่มีสี,ไม่ระบายสี',เขียนหรือพิมพ์, Syn. writing or print
blackamoor(แบลคฺ'คะมัวร์) n. นิโกร
blackberry(แบลค'เบอรี) n. ผลเบอรี่ดำของพืชจำพวก Rubus,พืชดังกล่าว
blackboard(แบลคฺ'บอร์ด) n. กระดานดำ
blackboxกล่องไม่ติดไฟของเครื่องบิน/ใช้บันทึกการปฏิบัติการบินตลอดเวลา, Syn. flight recorder
blackdampn. เหมืองที่ขาดอากาศออกซิเจน, Syn. chokedamp
blackdog(แบลค'ดอค) adj. ใจฝ่อ
blacken(แบลค'เคิน) vt. ทำให้ด่า,พูดให้ร้าย,กล่าวร้าย,ด่า. vi. กลายเป็นสีดำหรือมืด, See also: blackener n. ดูblacken, Syn. defame
blackfellown. คนป่าพื้นเมืองของออสเตรเลีย
blackhole(แบลค'โฮล) n. คุก
blacking(แบลค'คิง) n. สิ่งที่ใช้เคลือบให้เป็นสีดำ
blacklegn. คนทรยศ,โรคในสัตว์เลี้ยงเนื่องจากเชื้อ Clostridium chauvoei,คนโกง,คนหลอกลวง,ผู้ทำให้การสไตรค์ไร้ผลหรือหยุด
blacklistn. รายชื่อคนทำผิด,รายชื่อคนทำผิดหรือต้องได้รับโทษ -Conf. black list
blackly(แบลค'ลี่) adv. มืด,ร้าย,โกรธ
blackmail(แบลค'เมล) {blackmailed,blackmailing,blackmails} t.,n. (การ) ขู่เข็ญเอาเงิน,ขู่เข็ญ, See also: blackmailer n. ดูblackmail, Syn. extortion
blacknessn. ความดำ
blackoutn. ความมืดมน,การปิดไฟทั้งหมด,ไฟดับ,ภาวะหมดสติ,การปิดข่าว
blacksmithn. ช่างตีเหล็ก,คนทำเกือกม้าและใส่เกือกม้า
blackstrapn. เหล้าอ้อยผสมน้ำผึ้งชนิดหนึ่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
black(adj) ดำ,มืด,มืดมน,สีดำ,เศร้าใจ
BLACK AND black and white(n) ข้อเขียน,สิ่งพิมพ์,ตัวหนังสือ
BLACK black art(n) คาถาอาคม,เวทมนตร์
BLACK black magic(n) คาถา,เวทมนตร์
BLACK black market(n) ตลาดมืด
BLACK black sheep(n) แกะดำ,นิ้วร้าย,คนผ่าเหล่า,คนเลวทราม
BLACK-AND-black-and-blue(adj) บาดเจ็บ,ฟกช้ำดำเขียว
blackamoor(n) แขกดำ,นิโกร,คนผิวดำ
blackball(n) บัตรคัดค้าน
blackberry(n) ผลไม้ชนิดหนึ่ง
blacken(vi,vt) กลายเป็นสีดำ,ใส่ร้ายป้ายสี
blackguard(n) คนชั่ว,คนพาล,คนสารเลว,คนเลวทราม
blackhead(n) สิวหัวดำ
blacking(n) ยาขัดสีดำ
blackjack(n) กระบอง,ธงโจรสลัด
blackleg(n) คนทรยศ,คนโกง,คนหลอกลวง
blackness(n) ความดำ,ความมืด
blackout(n) การพรางไฟ,การปิดไฟ,ความมืดมน,การปิดข่าว,การเซ็นเซอร์ข่าว
blacksmith(n) ช่างตีเหล็ก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
black amberอำพันดำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
black marketตลาดมืด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
blackjackแบล็กแจ็ก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
blacklistบัญชีหมายหัว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
blackmailการกรรโชก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
blackoutอาการหน้ามืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
blacksmith weldingการเชื่อมทุบด้วยมือ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blackสีดำ [การแพทย์]
Black Boxสิ่งที่เป็นปริศนา [การแพทย์]
Black Diseaseโรคดำ [การแพทย์]
Black marketตลาดมืด [เศรษฐศาสตร์]
Black Outไม่รู้สึกตัว [การแพทย์]
black tieชุดราตรีสโมสร
Black tiger prawnกุ้งกุลาดำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Black-and-white photographyการถ่ายภาพขาว-ดำ [TU Subject Heading]
Blackboard drawingการวาดภาพบนกระดานดำ [TU Subject Heading]
Blackheadsสิวหัวปิด [การแพทย์]
blacklistบัญชีหมายหัว [เศรษฐศาสตร์]
Blacksmithsช่างเหล็ก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดียา (n.) rock´s black lines
ดีหิน (n.) rock´s black lines Syn. ดียา
ตุ๊กต่ำ (n.) kind of black mineral
ทองดำ (n.) name of black cricket
ปลอด (adj.) all (white, black etc.) See also: totally (white, black etc.) completely Syn. ล้วน, แท้
ปลอด (adj.) all (white, black etc.) See also: totally (white, black etc.) completely Syn. ล้วน, แท้
ปลาเพี้ย (n.) Greater black shark See also: Morulius chrysophekadion Syn. กา
ผึ้งดำตัวใหญ่ (n.) large black bee Syn. แมลงผึ้ง
มธุพรต (n.) large black bee Syn. แมลงผึ้ง, ผึ้งดำตัวใหญ่
เฉาก๊วย (n.) a kind of Chinese vegetable jelly black in color
เพี้ย (n.) Greater black shark See also: Morulius chrysophekadion Syn. กา, ปลาเพี้ย
แมลงผึ้ง (n.) large black bee Syn. ผึ้งดำตัวใหญ่
โอเลี้ยง (n.) ice black coffee
กาฬ (adj.) black See also: dark, dark blue Syn. ดำ
ดำ (adj.) black See also: dark, dusky Syn. มืด, คล้ำ Ops. ขาว
มืด (adj.) black See also: dark, dusky Syn. คล้ำ Ops. ขาว
มดดำ (n.) black ant
ปลอกแขนทุกข์ (n.) black arm band See also: mourning crape Syn. ผ้าพันแขนทุกข์
ผ้าพันแขนทุกข์ (n.) black arm band See also: mourning crape Syn. ปลอกแขนทุกข์
แขนทุกข์ (n.) black arm band See also: mourning crape Syn. ผ้าพันแขนทุกข์, ปลอกแขนทุกข์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He always drinks black coffeeเขาดื่มกาแฟดำเสมอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hair black as ebony.ผมสีดำเป็นไม้มะเกลือ
She's full of black magic.เธอเป็นคนที่เต็มไปด้วยมนต์ดำ
To shroud my clothes, the black of night.เพื่อห่อหุ้มเสื้อผ้าของฉันสีดำ ของคืน
Jew, gentile, black man, white.ยิว ต่างชาติ คนดำ คนขาว
I wish I were a woman of 36, dressed in black satin with a string of pearls.ฉันเองก็หวังว่าตัวเองจะเป็นหญิงอายุ 36 สวมชุดผ้าซาตินสีดําพร้อมกับสร้อยไข่มุก
And another thing, please promise me never to wear black satin or pearls, or to be 36 years old.แล้วอีกอย่าง สัญญากับผมนะว่า คุณจะไม่ใส่ชุดซาตินสีดําเเละสร้อยไข่มุก - หรือว่าอายุ 36
She stood there laughing, her black hair blowing in the wind and told me all about herself.หล่อนยืนหัวเราะอยู่ที่นั่น ผมดำพลิ้วไหวในสายลม หล่อนเล่าทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเองให้ผมฟัง ทุกอย่าง
The black market: Clandestine buying, selling and killing.นี่คือตลาดมืด ที่มีการซื้อขาย และฆ่ากันตายอย่างเป็นความลับ
Wherever you've exploited us, cheated us, abandoned us to tyrants like Kwen Sai, wherever black or brown or yellow men can read the newspapers and know...{\cHFFFFFF}เมื่อใดก็ตามที่คุณได้ใช้ประโยชน์จากเรา โกงเรา {\cHFFFFFF}ทอดทิ้งเราไปทรราช เช่น Kwen ไทร {\cHFFFFFF}ที่ใดก็ตามที่คนดำหรือสีน้ำตาลหรือสีเหลือง สามารถอ่านหนังสือพิมพ์และรู้ว่า ...
Whose name is the Black Mother, mother of darkness.ที่มีชื่อคือแม่สีดำ แม่ของความมืด
(Clang)... whose name is the Inaccessible, whose name is the Black Mother, mother of darkness!ที่มีชื่อคือไม่สามารถเข้าถึงได้, ที่มีชื่อคือแม่สีดำ แม่ของความมืด
Murder assaulting a Justice of the peace raping a virgin of the white race and statutory rape of a minor of the black race of derailing a train in order to rob the passengers.......โทษฐานความผิดต่อไปนี้ ฆาตกรรม ทำร้ายผู้พิพากษา... ...ข่มขืนหญิงพรหมจรรย์ผิวขาว... ...และพรากผู้เยาว์ ผิวดำ...

black ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiú, ㄐㄧㄡˊ, 㺵] black jade; variant of 玖
榄角[lǎn jiǎo, ㄌㄢˇ ㄐㄧㄠˇ, 榄角 / 欖角] black olive (Canarium tramdenum)
洋槐[yáng huái, ㄧㄤˊ ㄏㄨㄞˊ, 洋槐] black locust tree (Robinia pseudoacacia)
黑白[hēi bái, ㄏㄟ ㄅㄞˊ, 黑白] black and white; right and wrong; monochrome
黑白电视[hēi bái diàn shì, ㄏㄟ ㄅㄞˊ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ, 黑白电视 / 黑白電視] black and white TV
黑市[hēi shì, ㄏㄟ ㄕˋ, 黑市] black market
红茶[hóng chá, ㄏㄨㄥˊ ㄔㄚˊ, 红茶 / 紅茶] black tea
[zhěn, ㄓㄣˇ, 鬒] bushy black hair
[zhěn, ㄓㄣˇ, 黰] bushy black hair
军曹鱼[jūn cáo yú, ㄐㄩㄣ ㄘㄠˊ ㄩˊ, 军曹鱼 / 軍曹魚] cobia or black kingfish (Rachycentron canadum)
对比度[duì bǐ dù, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄧˇ ㄉㄨˋ, 对比度 / 對比度] contrast (balance of black and white in TV screen setup); degree of contrast
料豆儿[liào dòu r, ㄌㄧㄠˋ ㄉㄡˋ ㄖ˙, 料豆儿 / 料豆兒] cooked black soya bean as animal fodder
遍体鳞伤[biàn tǐ lín shāng, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄧˇ ㄌㄧㄣˊ ㄕㄤ, 遍体鳞伤 / 遍體鱗傷] covered all over with cuts and bruises; beaten black and blue; be a mass of bruises
仰韶[Yǎng sháo, ㄧㄤˇ ㄕㄠˊ, 仰韶] Yangshao culture (archaeological period with red and black pottery)
仰韶文化[Yǎng sháo wén huà, ㄧㄤˇ ㄕㄠˊ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, 仰韶文化] Yangshao culture (archaeological period with red and black pottery)
深海烟囱[shēn hǎi yān cōng, ㄕㄣ ㄏㄞˇ ㄧㄢ ㄘㄨㄥ, 深海烟囱 / 深海煙囪] deep-sea vent; black smoker
黑籍冤魂[hēi jí yuān hún, ㄏㄟ ㄐㄧˊ ㄩㄢ ㄏㄨㄣˊ, 黑籍冤魂] Black register of lost souls, long novel by Peng Yangou 彭養鷗|彭养鸥 about the destructive influence of opium, published in 1897 and 1909
眉黛[méi dài, ㄇㄟˊ ㄉㄞˋ, 眉黛] eyebrows (with umber black make-up)
飞行记录[fēi xíng jì lù, ㄈㄟ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ, 飞行记录 / 飛行記錄] flight record; flight recorder; black box
飞行记录仪[fēi xíng jì lù yí, ㄈㄟ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ ㄧˊ, 飞行记录仪 / 飛行記錄儀] flight recorder; black box
飞行记录器[fēi xíng jì lù qì, ㄈㄟ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ ㄑㄧˋ, 飞行记录器 / 飛行記錄器] flight recorder; black box
彭养鸥[Péng Yǎng ōu, ㄆㄥˊ ㄧㄤˇ ㄡ, 彭养鸥 / 彭養鷗] Peng Yangou, late Qing novelist, author of Black register of lost souls 黑籍冤魂
[zī, ㄗ, 鰦] kind of black fish (archaic); bad person (Cantonese slang)
黑素[hēi sù, ㄏㄟ ㄙㄨˋ, 黑素] melanin; black pigment
单色[dān sè, ㄉㄢ ㄙㄜˋ, 单色 / 單色] monochrome; monochromatic; black and white
单色照片[dān sè zhào piàn, ㄉㄢ ㄙㄜˋ ㄓㄠˋ ㄆㄧㄢˋ, 单色照片 / 單色照片] monochrome photo; black and white picture
单色画[dān sè huà, ㄉㄢ ㄙㄜˋ ㄏㄨㄚˋ, 单色画 / 單色畫] monochrome picture; black and white picture
鹙鹭[qiū lù, ㄑㄧㄡ ㄌㄨˋ, 鹙鹭 / 鶖鷺] oriole; black drongo (Dicrurus macrocercus)
近朱者赤,近墨者黑[jìn zhū zhě chì, ㄐㄧㄣˋ ㄓㄨ ㄓㄜˇ ㄔˋ, jin4 mo4 zhe3 hei1, 近朱者赤,近墨者黑] proximity to cinnabar makes you red, to pitch makes you black (成语 saw, from Ouyang Xiu 歐陽修|欧阳修); different environments provide different influence.; Nurture determines a person's character.
反转[fǎn zhuǎn, ㄈㄢˇ ㄓㄨㄢˇ, 反转 / 反轉] reversal; inversion; to reverse; to invert (upside-down, inside-out, back-to-front, white to black etc)
玄狐[xuán hú, ㄒㄩㄢˊ ㄏㄨˊ, 玄狐] silver or black fox (Vulpes alopex argentatus)
银狐[yín hú, ˊ ㄏㄨˊ, 银狐 / 銀狐] silver or black fox (Vulpes alopex argentatus); also written 玄狐
勒索罪[lè suǒ zuì, ㄌㄜˋ ㄙㄨㄛˇ ㄗㄨㄟˋ, 勒索罪] blackmail
喜鹊[xǐ què, ㄒㄧˇ ㄑㄩㄝˋ, 喜鹊 / 喜鵲] black-billed magpie (Pica pica), legendary bringer of good luck
布莱克史密斯[Bù lái kè shǐ mì sī, ㄅㄨˋ ㄌㄞˊ ㄎㄜˋ ㄕˇ ㄇㄧˋ ㄙ, 布莱克史密斯 / 布萊克史密斯] Blacksmith (name)
布莱克本[Bù lái kè běn, ㄅㄨˋ ㄌㄞˊ ㄎㄜˋ ㄅㄣˇ, 布莱克本 / 布萊克本] Blackburn
暗转[àn zhuǎn, ㄢˋ ㄓㄨㄢˇ, 暗转 / 暗轉] blackout
板擦[bǎn cā, ㄅㄢˇ ㄘㄚ, 板擦] blackboard eraser
板擦儿[bǎn cā r, ㄅㄢˇ ㄘㄚ ㄖ˙, 板擦儿 / 板擦兒] blackboard eraser
黑莓[hēi méi, ㄏㄟ ㄇㄟˊ, 黑莓] blackberry

black ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
B系;ビー系[ビーけい, bi-kei] (n,adj-no) (sl) hip-hop culture; Black culture (esp. breakdancing culture)
アイボリーブラック[, aibori-burakku] (n) ivory black
アニリンブラック[, anirinburakku] (n) aniline black
アミアイゴ;リトル・スパインフット;リトルスパインフット[, amiaigo ; ritoru . supainfutto ; ritorusupainfutto] (n) little spinefoot (Siganus spinus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); black spinefoot; black trevally; blue-spotted trevally; spiny rabbitfish
アメリカ熊[アメリカぐま, amerika guma] (n) (uk) American black bear (Ursus americanus)
アメリカ黒熊[アメリカくろくま;アメリカクロクマ, amerika kurokuma ; amerikakurokuma] (n) (uk) American black bear (Ursus americanus)
カーボンブラック[, ka-bonburakku] (n) carbon black
カシス[, kashisu] (n) black currant (fre
カフェノワール[, kafenowa-ru] (n) black coffee (fre
か黒い[かぐろい, kaguroi] (adj-i) deep black
グリモワール;グリモア[, gurimowa-ru ; gurimoa] (n) grimoire; manual of black magic; book of magic and spells
クロナマコ[, kuronamako] (n) black sea cucumber (Holothuria atra)
こてんぱん;こてんぱ;こてんこてん[, kotenpan ; kotenpa ; kotenkoten] (n,adv) black and blue (e.g. beaten ...)
ザラクビオオトカゲ[, zarakubiootokage] (n) black roughneck monitor lizard (Varanus rudicollis, carnivorous species found throughout Southeast Asia)
ソロイモンガラ[, soroimongara] (n) black durgon (durgeon) (Melicthys niger)
ちびくろサンボ[, chibikuro sanbo] (n) Little Black Sambo (book title)
ハクテンカタギ[, hakutenkatagi] (n) mailed butterflyfish (Chaetodon reticulatus); mailed coralfish; reticulated butterflyfish; black butterflyfish
ハナジロチョウチョウウオ[, hanajirochouchouuo] (n) black butterflyfish (Chaetodon flavirostris); dusky butterflyfish
ヒマラヤ熊[ヒマラヤぐま;ヒマラヤグマ, himaraya guma ; himarayaguma] (n) (uk) (See 月の輪熊・つきのわぐま) Himalayan black bear (Ursus thibetanus); Asiatic black bear
ブラックゲットー[, burakkugetto-] (n) black ghetto
ブラックコーヒー[, burakkuko-hi-] (n) black coffee
ブラックコメディー[, burakkukomedei-] (n) black comedy
ブラックコンテンポラリー[, burakkukontenporari-] (n) black contemporary
ブラックサージョンフィッシュ;ブラックサージャンフィッシュ[, burakkusa-jonfisshu ; burakkusa-janfisshu] (n) black surgeonfish (Acanthurus gahhm, species of tang endemic to the Red Sea and the Gulf of Aden in the western Indian Ocean)
ブラックジャーナリズム[, burakkuja-narizumu] (n) black journalism
ブラックシャフト[, burakkushafuto] (n) black shaft
ブラックジョーク[, burakkujo-ku] (n) black joke; black comedy; morbid humor
ブラックスピリチュアルズ[, burakkusupirichuaruzu] (n) black spirituals
ブラックタイ[, burakkutai] (n) black tie
ブラックタイガー[, burakkutaiga-] (n) (See 牛海老) black tiger prawn (Penaeus monodon); giant tiger prawn
ブラックチェンバー[, burakkuchienba-] (n) black chamber
ブラックティー[, burakkutei-] (n) black tea
ブラックパンサー[, burakkupansa-] (n) Black Panther
ブラックピラミッドバタフライフィッシュ[, burakkupiramiddobatafuraifisshu] (n) brown-and-white butterflyfish (Hemitaurichthys zoster); black pyramid butterflyfish
ブラックボックス[, burakkubokkusu] (n) black box
ブラックマーケット[, burakkuma-ketto] (n) black market
ブラックマジック[, burakkumajikku] (n) black magic
ブラックマンデー[, burakkumande-] (n) black Monday
ブラックマンバ[, burakkumanba] (n) black mamba (Dendroaspis polylepis)
ブラックライト[, burakkuraito] (n) black light; ultraviolet light; UV light
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ブラックバースト[ぶらっくばーすと, burakkuba-suto] black burst
ブラックボックス[ぶらっくぼっくす, burakkubokkusu] black box

black ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาน[adv.] (ān) EN: violently ; brutally ; badly ; crushingly ; black and blue FR: violemment ; brutalement
ใบดำ[n.] (baidam) EN: black marker FR:
เบียร์ดำ[n. exp.] (bīa dam) EN: stout ; black beer FR: bière foncée [f] ; stout [m]
แบล็ก = แบล็ค[adj.] (blaek) EN: black FR: noir
แบล็กแฮต[n. exp.] (blaek haēt) EN: black hat hacker FR:
แบล็คแคนยอน[TM] (Blaek Khaēn) EN: Black Canyon FR: Black Canyon
แบล็คสตาร์[adj.] (blaek satā) EN: black star FR:
โบว์ดำ[n. exp.] (bō dam) EN: black ribbon FR: ruban noir [m]
บัวลอยงาดำ[n. exp.] (būaløi ngā ) EN: black sesame balls FR:
ชาดำ[n. exp.] (chā dam ) EN: black tea FR: thé noir [m]
ชาฝรั่ง[n. exp.] (chā farang) EN: black tea ; Ceylon tea FR:
ชายชุดดำ[n. exp.] (chāi chut d) EN: men in black ; blackshirts FR:
ช้ำ[v.] (cham) EN: be bruised ; be black and blue ; be sore ; be hurt FR: être contusionné ; avoir des bleus
ช้ำ[adj.] (cham) EN: bruised ; sore ; black and blue ; contused FR: meurtri ; contusionné
ดำ[adj.] (dam) EN: black ; dark ; dusky FR: noir ; obscur ; noirâtre
ดำแดง[adj.] (damdaēng) EN: reddish black ; brown ; dark red ; tan FR: mordoré
ดำขลับ[X] (dam khlap) EN: raven ; shining black ; glossy black ; jet-black FR: noir brillant ; de jais
ดำเหมือนอีกา[adj.] (dam meūoen ) EN: as black as a raven FR: couleur corbeau ; noiraud ; moricaud (fam., péj.)
ดำปี๋[adj.] (dam pī) EN: jet-black ; very black ; pitch -black FR:
ดำปลอด[adj.] (dam pløt) EN: solid black FR:
ดินหม้อ[n. exp.] (din mø) EN: black deposit on the bottom of a pot FR: suie [f]
ด้วงมะพร้าว[n. exp.] (dūang maphr) EN: Rhinoceros Beetle ; Coconut rhinoceros beetle ; Asiatic rhinoceros beetle ; black beetle, coconut black beetle ; coconut palm rhinoceros beetle ; coconut rhinoceros beetle ; date palm beetle ; dung beetle FR: scarabée rhinocéros [m] ; Rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée du cocotier [m] ; oryctes du cocotier [m] ; Bébête coco [f] (rég. - La Réun.]
ฟกช้ำดำเขียว[adj.] (fokcham dam) EN: bruised ; black and blue FR: contusionné ; couvert de bleus
แหกคอก[v.] (haēkkhøk) EN: resist the tradition ; behave unconventionally ; be a black sheep ; become unorthodox FR:
หาดทรายดำ[n. exp.] (hāt sāi dam) EN: black sand beach FR: plage de sable noir [f]
หงส์ดำ[n. exp.] (hong dam) EN: black swan ; Cygnus atratus FR: cygne noir [m] ; Cygnus atratus
จะกรุน[adj.] (jakrun) EN: black FR: noir
จะกรูน[adj.] (jakrūn) EN: black FR: noir
จอดำ[n. exp.] (jø dam) EN: black screen FR: écran noir [m]
แกะดำ[n.] (kaedam) EN: black sheep FR: mouton noir [m]
กาแฟดำ[n. exp.] (kāfaē dam) EN: black coffee FR: café noir [m]
กาแฟดำร้อน[n. exp.] (kāfaē dam r) EN: hot black coffee FR:
กาแฟดำเย็น[n. exp.] (kāfaē dam y) EN: iced black coffee FR: café noir glacé [m] ; café glacé [m]
กาแฟขี้ช้าง[n. exp.] (kāfaē khī c) EN: Black Ivory Coffee FR:
ไก่ดำ[n. exp.] (kai dam) EN: black chicken FR:
ไก่ดำมองโกเลีย[n. exp.] (kai dam Møn) EN: Mongolian black chicken FR:
กาฬ-[pref. (adj.)] (kāla- = kān) EN: black FR: noir
กาฬโรค[n. exp.] (kālarōk = k) EN: plague ; black death ; bubonic plague ; oriental plague FR: peste noire [f] ; peste bubonique [f]
กาฬ[adj.] (kān) EN: black ; dark ; dark blue FR: noir
กัณห-[pref.] (kanha-) EN: black FR:

black ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwarzente {f} [ornith.]African Black Duck
Amerik. Trauerente {f} [ornith.]American Black Scoter
Rabengeier {m} [ornith.]American Black Vulture
schwarzblau {adj}bluish black
Kaukasusbirkhuhn {n} [ornith.]Caucasian Black
Chile-Delfin {m} [zool.]black dolphin; Chilean dolphin; Chilean black dolphin; white-bellied dolphin (Cephalorhynchus eutropia)
Nasenmuräne {f} (Rhinomuraena quaesita) [zool.]ghost ribbon eel; blue ribbon eel; black ribbon eel
Malaienadler {m} [ornith.]Indian Black Eagle
Grünrücken-Schmuckvogel {m} [ornith.]Green & Black Fruiteater
Liberiaschnäpper {m} [ornith.]Liberian Black Flycatcher
Dunkelente {f} [ornith.]North American Black Duck
Augenbrauenente {f} [ornith.]Pacific Black Duck
Rabenhaar {n}raven black hair
Saharasteinschmätzer {m} [ornith.]White-crowned Black Wheatear
Glanzdrongoschnäpper {m} [ornith.]South African Black Flycatcher
Mönchsfliegenstecher {m} [ornith.]Black-capped Tyrannulet
Schwarzstirn-Laubtyrann {m} [ornith.]Black-fronted Tyrannulet
Bismarckweih {m} [ornith.]Black Honey Buzzard
Schwarzkopfpirol {m} [ornith.]Asian Black-headed Oriole
Australischer Gleitaar {m} [ornith.]Australian Black-shouldered Kite
Blackbox {f}; schwarzer Kasten (interner Aufbau eines Systems)black box
Moosgummi {m}black cellular rubber
Rappe {m}black horse
Schattenwirtschaft {f}black economy; hidden economy
Schleichhandel {m} (mit)black marketing; illicit trading (in)
Schwarzbrot {n}black bread; brown bread
Schwarzhändler {m}black marketeer
Schwarzkümmel {m}black cumin
Trauermantelsalmler {m} (Gymnocorymbus ternetzi) [zool.]black widow (tetra)
Trauerralle {f} [ornith.]Blackish Rail
Südamerikanischer Austernfischer {m} [ornith.]Blackish Oystercatcher
Trauernachtschwalbe {f} [ornith.]Blackish Nightjar
Einfarb-Uferwipper {m} [ornith.]Blackish Cinclodes
Sumpfameisenfänger {m} [ornith.]Blackish Antbird
Einfarbtyrann {m} [ornith.]Blackish Pewee
schwarze Liste {f} | schwarze Listenblacklist | blacklists
Schmiedekiebitz {m} [ornith.]Blacksmith Plover
Boanomonarch {m} [ornith.]Black-chinned Monarch
Buschschwarzkäppchen {n} [ornith.]Bush Blackcap
Camposammer {f} [ornith.]Black-masked Finch

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า black
Back to top