ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*erudite*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น erudite, -erudite-

*erudite* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
erudite (adj.) ซึ่งมีความรู้ดี Syn. learned, scholarly, studious
English-Thai: HOPE Dictionary
erudite(เออ'รูไดทฺ) adj.,n. (ผู้ที่) คงแก่เรียน,ซึ่งมีวิชาความรู้สูง., Syn. schollarly
English-Thai: Nontri Dictionary
erudite(adj) คงแก่เรียน,ขยันเรียน,ซึ่งมีวิชาความรู้สูง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คงแก่เรียน (adj.) erudite See also: learned, scholarly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She's right, listen to your sister. Tris, I think you should go to erudite and kill Jeanine yourself.ทริส เธอไม่สามารถฆ่าคนไปทั่วได้ หล่อนพูดถูก ฟังน้องเธอบ้าง
Jeanine believes that Erudite are the most fit to govern because they are the smartest.ฉันขอถามหนึ่งคำถาม เจนีนเชื่อว่ากลุ่มผู้มีสติปัญญาคือผุ้เหมาะสม ที่จะปกครอง เพราะพวกเขาฉลาดที่สุด
You tested positive for Erudite so you must have the intellectual capacity.เธอผ่านด่านผู้มีปัญญา แสดงว่าเธอมีความสามารถทางปัญญา น่าขันเหรอ?
Erudite, Dauntless, Amity, Candor, Abnegationเกิดขึ้นได้เพราะว่าระบบแยกแยะของเรา
Erudite sim complete.ซิม "ผู้มีปัญญา" สำเร็จเรียบร้อยแล้ว
And then what? Attack Erudite?เราต้องหา divergent ที่เหลือ หลังจากนั้นเราจะไป
We need you to volunteer your faction to be tested. This is screening technology from Erudite.แน่นอน มีอะไรที่เราช่วยได้ เราต้องการอาสาสมัครมาทดสอบ
Let me guess, you're Erudite?ฉันหมายถึง การคัดเลือกเผ่าไม่ได้หมายความว่าจะสมบูรณ์ แต่มันค่อนข้างจะเป้นเหมือนคุก
I was Erudite.ให้ฉันเดานะ เธอคือ Erudite ใช่ไหม?
You attack Erudite?พวกเธอจะตามหาผู้กล้าหาญที่เหลือ แล้วไงต่อ?
Then, would you say I trial held here at Candor would be inherently more fair than a trial held by Erudite?ฉันยอมรับ ฉันเชื่อมั่นอย่างนั้น จากนั้น คุณเลยพูดว่าฉันทดสอบที่นี่ ที่กลุ่มผู้ซื่อสัตย์
Why did you surrender to Erudite?ทำไมคุณถึงยอมจำนนต่อกลุ่มสติปัญญา

*erudite* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
博古通今[bó gǔ tōng jīn, ㄅㄛˊ ㄍㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄐㄧㄣ, 博古通今] conversant with things past and present; erudite and informed
博学多才[bó xué duō cái, ㄅㄛˊ ㄒㄩㄝˊ ㄉㄨㄛ ㄘㄞˊ, 博学多才 / 博學多才] erudite and multi-talented (成语 saw); versatile and able
博闻强识[bó wén qiáng shí, ㄅㄛˊ ㄨㄣˊ ㄑㄧㄤˊ ㄕˊ, 博闻强识 / 博聞強識] erudite; widely read and knowledgeable
渊博[yuān bó, ㄩㄢ ㄅㄛˊ, 渊博 / 淵博] erudite; profound; learned; extremely knowledgeable
博识[bó shí, ㄅㄛˊ ㄕˊ, 博识 / 博識] knowledgeable; erudite; erudition; proficient
博闻多识[bó wén duō shí, ㄅㄛˊ ㄨㄣˊ ㄉㄨㄛ ㄕˊ, 博闻多识 / 博聞多識] learned and erudite; knowledgeable and experienced
饱学[bǎo xué, ㄅㄠˇ ㄒㄩㄝˊ, 饱学 / 飽學] learned; erudite; scholarly
好学[hào xué, ㄏㄠˋ ㄒㄩㄝˊ, 好学 / 好學] eager to study; studious; erudite
博识洽闻[bó shí qià wén, ㄅㄛˊ ㄕˊ ㄑㄧㄚˋ ㄨㄣˊ, 博识洽闻 / 博識洽聞] knowledgeable; erudite
博学[bó xué, ㄅㄛˊ ㄒㄩㄝˊ, 博学 / 博學] learned; erudite

*erudite* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
博聞[はくぶん, hakubun] (adj-na,n) well-informed; erudite
彬蔚[ひんうつ, hin'utsu] (n) erudite and refined; handsome

*erudite* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คงแก่เรียน[adj.] (khongkaērīe) EN: erudite ; learned ; highly educated ; knowledgeable ; scholarly FR: érudit
พิทูร[adj.] (phithūn) EN: clever ; well versed ; erudite ; wise FR: intelligent

*erudite* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gelehrsamkeit {f}eruditeness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *erudite*
Back to top