ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*craven*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น craven, -craven-

*craven* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
craven (adj.) ขี้ขลาด Syn. cowardly, timid
cravenly (adv.) อย่างขี้ขลาด Syn. cowardly, timidly
cravenness (adj.) ความขี้ขลาด Syn. cowardliness, cowardice
English-Thai: HOPE Dictionary
craven(เคร'เวิน) adj. ขลาด,ขี้ขลาด,ตาขาว n. คนขี้ขลาด. vt. ทำให้ขี้ขลาด., See also: cravenness n. ดูcraven, Syn. dastardly,cowardly
English-Thai: Nontri Dictionary
craven(adj) ขี้ขลาดตาขาว,ขลาดกลัว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะโกรง (adv.) cravenly See also: exert very effort to acquire, to desire exceedingly Syn. ทะเยอทะยาน, อยาก, ตะกลาม
อยาก (adv.) cravenly See also: exert very effort to acquire, to desire exceedingly Syn. ทะเยอทะยาน, ตะกลาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm also engaged to go to the West Indies with Lord Craven's expedition against the French, as chaplain.ผมจะต้องเดินทางไปเวสท์ อินดี้ส์ กับคณะสำรวจของลอร์ดคราเวน ในฐานะอนุศาสนาจารย์เพื่อต่อต้านฝรั่งเศส
Cassandra, who is forsaking us for her brother Edward and his family at the coast whilst Robert voyages to the West Indies with Lord Craven's expedition.คาสซานดร้า จะจากพวกเราไปอยู่กับ เอ็ดเวิร์ดพี่ชายและครอบครัวที่ชายทะเล ส่วนโรเบิร์ตก็จะเดินทางไปเวสท์ อินดี้ส์ กับคณะสำรวจของลอร์ดคราเวน
Yellow fever. Lord Craven, he wrote.ไข้เหลือง ลอร์ดคราเวนเขียนมาบอกอย่างนั้น
That you have to commit your craven acts of adultery In between classes? What?นายเลยต้องแอบคบชู้กัน ระหว่างการสอน?
Emma Craven's phone.ดีล่ะ, ถ้าแกต้องการใช้ปรัชญานั้น ฉันจะใช้ปรัชญานั้นร่วมกับแกด้วย
Emma Craven, 24, an MIT graduate, was killed in front of her home in Roslindale... by a man thought to be targeting her father.ให้ทุกคนออกไปจากที่นี่ ไม่ชอบให้พวกเขาจ้องมาที่ฉันนี่ ให้พวกเขาไปได้แล้ว, ทำอะไรเสร็จ ก็ควรออกไปได้แล้ว, ออกไป, ออกไปให้หมด
24-year-old Emma Craven was gunned down... outside this Roslindale home on the porch behind me.สวัสดี ? (เสียงสายถูกตัด)
Get Detective Craven a ginger ale, would you?- ค้นหาว่าอะไรเกิดขึ้นน่ะหรือ - สิ่งที่เกิดขึ้น มันมีอยู่ในหนังสือพิมพ์หมดแล้ว
Mr. Craven, we have things to talk about.ในสภาพเช่นนี้มันต้องเป็นความเจ็บปวด โดยเฉพาะสำหรับคุณ
Detective Craven, how do you feel about a suspect being identified?ถ้าอยู่ข้างๆ คุณ ผมคิดว่าผมจะสลับแก้วคุณ ตอนที่คุณเผลอ
You're scared about Craven, wisely so... but here's the damage control analysis:เมื่อเธอย้ายออกมาอยู่ที่นี่ ...คุณรู้ไหม เธอพูดว่ามันเตือนเธอ ว่าเหมือนปารีสเมื่อปี 1920...
Apart from Craven, 3 sets of parents have lost their kids....เพราะว่า พวกเรายึดมั่นในเอกลัษณ์ของบ้าน ในบอสตันและ--

*craven* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クレバネット[, kurebanetto] (n) cravenette

*craven* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขี้ขลาด[adj.] (khī khlāt) EN: timid ; timorous ; chicken-hearted ; fearful ; afraid ; scared ; cowardly ; craven FR: peureux ; craintif ; poltron ; couard (litt.) ; trouillard (fam.) ; froussard (fam.)
ขลาด[adj.] (khlāt) EN: cowardly ; craven ; timid ; dastardly ; chicken-hearted ; white-liver ; timorous FR: peureux ; poltron ; lâche ; couard (litt.)
แหย[v.] (yaē) EN: be cowardly ; shrink ; be spineless ; be pusillanimous ; be craven ; be timid FR:

*craven* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zaghaftigkeit {f}cravenness
feige {adv}cravenly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *craven*
Back to top