ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*bustle*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bustle, -bustle-

*bustle* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bustle (vi.) กระวีกระวาด See also: กุลีกุจอ, วุ่นวาย, พลุกพล่าน, จอแจ Syn. hasten
bustle about (phrv.) ทำนู่นทำนี่ตลอด See also: ย้ายไปย้ายมาตลอด, วุ่นวายไม่หยุด
bustle around (phrv.) ทำนู่นทำนี่ตลอด See also: ย้ายไปย้ายมาตลอด, วุ่นวายไม่หยุด
bustle up (phrv.) กุลีกุจอ See also: รีบกระวีกระวาด, เร่งรีบ Syn. buck up, hurry up
English-Thai: HOPE Dictionary
bustle(บัส'เซิล) vi.,n. (การ) กระวีกระวาด,กุลีกุจอ,เต็มไปด้วย,ที่ถ่างกระโป่งบาน,การบาน
English-Thai: Nontri Dictionary
bustle(n) การวิ่งเต้น,การเป็นธุระให้,ความกระวีกระวาด,ความวุ่นวาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คึกคัก (v.) bustle See also: fuss, be busy, be vivid, be bustling, flurry Syn. พลุกพล่าน Ops. หงอย, ซบเซา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We must strike in the hustle and the bustle beforehand.พวกเราต้องรีบอย่างด่วนๆเลย
I gotta say, I miss the bustle of a parish.ต้องยอมรับว่าผมคิดถึงโบสถ์ใหญ่ที่นั่นมาก
I like noise and bustle and lots of people.ฉันชอบเสียงและความพลุกพล่าน เต็มไปด้วยผู้คน
To get away from the hustle and bustle of your life in the US of A.หาทางหลีกหนีจากชีวิต ที่สับสนวุ่นวายในอเมริกา
To be up here, away from the bustle,จึงทรงหลีกหนีจากความวุ่นวาย และมาอยู่ที่นี่
Point taken. Now, hustle your bustles.เอาหล่ะ จับปลายไว้่ให้แน่น
We like to get away from the hustle and bustle.We like to get away from the hustle and bustle.

*bustle* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
やっさもっさ[, yassamossa] (n,vs,adv-to) (on-mim) hurly-burly; helter-skelter; hustle and bustle; turmoil
倉皇;蒼惶[そうこう, soukou] (adj-na,n) hurry; bustle
取り込み(P);取込み[とりこみ, torikomi] (n) (1) taking in; capturing; (2) confusion; bustle; (P)
取り込み事[とりこみごと, torikomigoto] (n) confusion; bustle
喧騒;喧噪;諠譟[けんそう, kensou] (n,adj-na) tumult; great noise; clatter; hustle and bustle
大騒動[おおそうどう;だいそうどう, oosoudou ; daisoudou] (n,vs) great tumult; great strife; big loud bang; bustle; dirdum; hell broken loose; hell let loose; mighty whirl; tempest; whoopla
眩めく;転めく;眩く(io)[くるめく, kurumeku] (v5k,vi) (1) (arch) to spin; to revolve; to twirl; (2) to be dizzy; to feel faint; (3) to bustle about
腰当て[こしあて, koshiate] (n) bustle
雑踏(P);雑沓;雑鬧[ざっとう, zattou] (n,vs) congestion; traffic jam; throng; hustle and bustle; (P)
飛び回る;飛回る;跳び回る;跳回る[とびまわる, tobimawaru] (v5r,vi) to fly about; to skip about; to bustle about
駆けずり回る[かけずりまわる, kakezurimawaru] (v5r,vi) to run around; to bustle about; to busy oneself
駆け回る(P);駆回る;駆けまわる[かけまわる, kakemawaru] (v5r,vi) to run around; to bustle about; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *bustle*
Back to top