ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*agency*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น agency, -agency-

*agency* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
administrative agency (n.) กระทรวง Syn. bureau
advertising agency (n.) ธุรกิจโฆษณา See also: หน่วยงานที่ประกอบธุรกิจโฆษณา Syn. advertising
agency (n.) บริษัทตัวแทน Syn. firm, company
agency (n.) สำนักงานตัวแทน See also: หน่วยงานบริการ
agency (n.) หน่วยงานราชการ
agency (n.) หน้าที่ See also: การปฏิบัติงาน
news agency (n.) แหล่งข่าว See also: แหล่งตัวแทนหรือสำนักข่าวที่ทำหน้าที่รวบรวมและขายข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆให้กับสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ Syn. press agency, wire service
news agency (n.) องค์กรรวบรวมข่าวให้สื่อมวลชน Syn. news service
press agency (n.) สำนักงานข่าว Syn. news agency
travel agency (n.) สำนักงานท่องเที่ยว
English-Thai: HOPE Dictionary
advertising agencyหน่วยงานโฆษณา, บริษัทโฆษณา
agency(เอ'เจนซี) n. หน่วยงานบริการ, สำ-นักงานของตัวแทน, บริษัทตัวแทน,หน่วยงานราชการ, หน้าที่หรือการปฏิบัติงานของตัวแทน, กำลัง, พลัง, Syn. organization, office, means)
employment agencyสำนักงานจัดหางาน
travel agencyn. สำนักงานท่องเที่ยว (จัดซื้อตั๋วจองโรงแรมและอื่น ๆ), Syn. travel bureau
wire agencyn. สำนักงานข่าวสาร
English-Thai: Nontri Dictionary
agency(n) ตัวแทน,ผู้แทน,องค์การ,หน่วยงานราชการ,การกระทำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
agency๑. การเป็นตัวแทน๒. ธุรกิจตัวแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network)อาร์พาเน็ต (เครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
auxiliary agency; agency, auxiliaryหน่วยงานสนับสนุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
DARPANET (Defense Advanced Research Projects Agency Network)ดาร์พาเน็ต (เครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Defense Advanced Research Projects Agency Network (DARPANET)เครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา (ดาร์พาเน็ต) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
employment agencyสำนักงานจัดหางาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ostensible agencyความเป็นตัวแทนโดยปริยาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
specialized agencyทบวงการชำนัญพิเศษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
staff agency; staffหน่วยงานที่ปรึกษา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agency (Law)ตัวแทน (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Multilateral Investment Guarantee Agencyสำนักประกันการลงทุนพหุภาคี [เศรษฐศาสตร์]
Specialised Agencyทบวงการชำนัญพิเศษ
Swedish International Development Cooperation Agencyสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ แห่งสวีเดน [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวแทนโฆษณา (n.) advertising agency
บริษัทตัวแทน (n.) agency See also: firm, company Ops. บริษัทแม่
ศูนย์ข่าว (n.) news agency See also: press agency
สขช. (n.) National Intelligence Agency See also: NIA Syn. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
สวทช. (n.) National Science and Technology Development Agency Syn. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สำนักข่าว (n.) news agency See also: press agency, press association, information service
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (n.) National Intelligence Agency See also: NIA Syn. สขช.
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (n.) National Science and Technology Development Agency
หน่วยงานรัฐ (n.) state agency Syn. หน่วยงานราชการ Ops. หน่วยงานเอกชน
เอเย่นต์ (n.) agency
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Anyway, in an agency, when we reach a point like this...อย่างไรก็ตามในหน่วยงานเมื่อเราไปถึงจุดเช่นนี้ ...
I'm telling him, in an ad agency when a point like this is reached in a meeting, there's always some character ready with an idea, see.ฉันบอกเขาในหน่วยงานโฆษณาเมื่อจุดเช่นนี้จะมาถึงในการประชุม มีเสมอตัวละครบางส่วนพร้อมกับความคิดดู
My agency will go military the president's got his finger on the button and you want me to tell him we want to hitch a ride with those same Russians.หน่วยงานของฉันจะกลายเป็น ส่วนหนึ่งของ ทหาร ฉันได้เป็นประธานาธิบดี ด้วยนิ้วของเขา ทรงตัวที่ปุ่ม
I work for the Central Intelligence Agency, which, as you probably know, is based in Langley in the state of Virginia.ซึ่งในขณะที่คุณอาจรู้อยู่ในแลงก์ลีย์ในรัฐเวอร์จิเนีย
The Agency has gotta get off the fence, Russell.หน่วยงานได้ต้องได้รับการปิดรั้วที่รัสเซล
Even our agency was shut downสำนักงานนายหน้าของเรา ก็ถูกสั่งปิดไปแล้ว
I'll locate your employees and I will tell them that I'm calling from Acme Recruiting Agency and that I've got a job that pays them considerably more than what they're paying.ผมจะติดต่อไปถึงตัวลูกจ้างในบริษัทของคุณ และบอกพวกเขาว่าผมโทรมาจาก เอเจนซีจัดหาผู้บริหารแอคเน่
I was invited to Washington D.C. to attend this meeting that was being put together by the National Security Agency called the Critical Thinking Consortium.ผมได้รับเชิญไปวอชิงตันดีซี เพื่อร่วมการประชุมที่จัดโดย หน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติ
Did you ever hear of interagency cooperation?ยินดีร่วมการสอบสวนกับเรา
My friend gave my stuff to this head of the agency, and... he liked it.เพื่อนผม เอาผลงานผมไปให้หัวหน้าดู แล้วเขาชอบมัน
This is still a clandestine agency, no?นี่ยังคงเป็นปฏิบัติการลับอีกหรือ?
He's an agency priority target.ฟังนะ ทางเรากำลังต้องการตัวเขาอยู่

*agency* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中国国家原子能机构[Zhōng guó Guó jiā Yuán zǐ néng Jī gòu, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄋㄥˊ ㄐㄧ ㄍㄡˋ, 中国国家原子能机构 / 中國國家原子能機構] China Atomic Energy Agency (CAEA)
联邦紧急措施署[lián bāng jǐn jí cuò shī shǔ, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˊ ㄘㄨㄛˋ ㄕ ㄕㄨˇ, 联邦紧急措施署 / 聯邦緊急措施署] Federal Emergency Management Agency; FEMA
朝鲜中央新闻社[Cháo xiǎn zhōng yāng xīn wén shè, ㄔㄠˊ ㄒㄧㄢˇ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄕㄜˋ, 朝鲜中央新闻社 / 朝鮮中央新聞社] Korean Central News Agency (KCNA, North Korea)
机构[jī gòu, ㄐㄧ ㄍㄡˋ, 机构 / 機構] organization; agency; institution
情报局[qíng bào jú, ㄑㄧㄥˊ ㄅㄠˋ ㄐㄩˊ, 情报局 / 情報局] intelligence agency
情报部[qíng bào bù, ㄑㄧㄥˊ ㄅㄠˋ ㄅㄨˋ, 情报部 / 情報部] intelligence agency
情报部门[qíng bào bù mén, ㄑㄧㄥˊ ㄅㄠˋ ㄅㄨˋ ㄇㄣˊ, 情报部门 / 情報部門] intelligence agency
国际原子能机构[guó jì yuán zǐ néng jī gòu, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄋㄥˊ ㄐㄧ ㄍㄡˋ, 国际原子能机构 / 國際原子能機構] International Atomic Energy Agency
朝鲜中央通讯社[Cháo xiān Zhōng yāng Tōng xùn shè, ㄔㄠˊ ㄒㄧㄢ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄊㄨㄥ ㄒㄩㄣˋ ㄕㄜˋ, 朝鲜中央通讯社 / 朝鮮中央通訊社] Korean Central News Agency
新闻网[xīn wén wǎng, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄨㄤˇ, 新闻网 / 新聞網] news agency
招聘机构[zhāo pìn jī gòu, ㄓㄠ ㄆㄧㄣˋ ㄐㄧ ㄍㄡˋ, 招聘机构 / 招聘機構] recruiting agency
旅行社[lǚ xíng shè, ㄌㄩˇ ㄒㄧㄥˊ ㄕㄜˋ, 旅行社] travel agency
福利院[fú lì yuàn, ㄈㄨˊ ㄌㄧˋ ㄩㄢˋ, 福利院] welfare agency

*agency* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
CIA[シーアイエー, shi-aie-] (n) (See アメリカ中央情報局) Central Intelligence Agency; CIA
KGB[カーゲーベー;ケージービー, ka-ge-be-; ke-ji-bi-] (n) KGB (former Soviet Union intelligency agency) (rus
アーパネット[, a-panetto] (n) {comp} Advanced Research Projects Agency Network; ARPANET
アイエーイーエー[, aie-i-e-] (n) (See 国際原子力機関) International Atomic Energy Agency; IAEA
アイエーシーエー[, aie-shi-e-] (n) (See 国際原子力機関) International Atomic Energy Agency; IACA; IAEA
アメリカ中央情報局[アメリカちゅうおうじょうほうきょく, amerika chuuoujouhoukyoku] (n) (See シーアイエー) Central Intelligence Agency; CIA
アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁[アメリカがっしゅうこくれんぽうきんきゅうじたいかんりちょう, amerika gasshuukokurenpoukinkyuujitaikanrichou] (n) Federal Emergency Management Agency of the United States; FEMA
アメリカ国防情報局[アメリカこくぼうじょうほうきょく, amerika kokuboujouhoukyoku] (n) Defense Intelligence Agency (USA)
イタルタス通信[イタルタスつうしん, itarutasu tsuushin] (n) ITAR-TASS News Agency
インタファクス通信[インタファクスつうしん, intafakusu tsuushin] (n) Interfax news agency
クリエーティブエージェンシー[, kurie-teibue-jienshi-] (n) creative agency
サービサー[, sa-bisa-] (n) debt collection (company, agency) (wasei
ハローワーク[, haro-wa-ku] (n) (name of) Japanese government employment agency (wasei
中継ぎ(P);中次ぎ(P);中継;中次[なかつぎ, nakatsugi] (n,vs) (1) joining; joint; intermediation; relaying; intermediary; relay; agency; brokerage; (2) relief (pitcher, etc.); (P)
人材派遣会社[じんざいはけんかいしゃ;じんざいはけんがいしゃ, jinzaihakenkaisha ; jinzaihakengaisha] (n) employment agency; personnel placement agency; staffing agency
人材紹介会社[じんざいしょうかいかいしゃ, jinzaishoukaikaisha] (n) (See 人材派遣会社) employment agency; staffing agency; personnel placement agency
代理[だいり, dairi] (n,vs,adj-no) representation; agency; proxy; deputy; agent; attorney; substitute; alternate; acting (principal, etc.); (P)
仲介貿易[ちゅうかいぼうえき, chuukaiboueki] (n) intermediary trade; trade conducted via an agency
仲立ち;仲立(io);媒[なかだち, nakadachi] (n,vs) mediation; agency; agent; mediator; middleman; go-between
出張所[しゅっちょうじょ, shucchoujo] (n) branch office; agency; sub-branch; (P)
[りょく, ryoku] (n) (1) force; strength; might; vigour (vigor); energy; (2) capability; ability; proficiency; capacity; faculty; (3) efficacy; effect; (4) effort; endeavours (endeavors); exertions; (5) power; authority; influence; good offices; agency; (6) (See 力になる) support; help; aid; assistance; (7) stress; emphasis; (8) means; resources; (P)
労働者派遣業[ろうどうしゃはけんぎょう, roudoushahakengyou] (n) manpower business; manpower agency
北海道開発庁長官[ほっかいどうかいはつちょうちょうかん, hokkaidoukaihatsuchouchoukan] (n) Director General of Hokkaido Development Agency; (P)
取次(P);取り次ぎ;取次ぎ[とりつぎ, toritsugi] (n) (1) (See 取り次ぐ・とりつぐ・1) agency; commission; distributor; intermediation; (2) (See 取り次ぐ・2) reception (of guests); (3) (See 取り次ぐ・3) conveyance (of messages); (P)
取次店[とりつぎてん, toritsugiten] (n) agency; distributor
口入れ屋;口入屋[くちいれや, kuchiireya] (n) employment agency
周旋屋[しゅうせんや, shuusenya] (n) broker; employment agency
周旋業[しゅうせんぎょう, shuusengyou] (n) brokerage; commission agency
周旋業者[しゅうせんぎょうしゃ, shuusengyousha] (n) broker; middleman; employment agency
国土庁長官[こくどちょうちょうかん, kokudochouchoukan] (n) Director General of National Land Agency
国緊隊[こくきんたい, kokukintai] (n) (abbr) (See 国際緊急援助隊) Japan International Cooperation Agency; JICA
国際協力事業団[こくさいきょうりょくじぎょうだん, kokusaikyouryokujigyoudan] (n) Japan International Cooperation Agency (1974); JICA; (P)
国際原子力機関[こくさいげんしりょくきかん, kokusaigenshiryokukikan] (n) International Atomic Energy Agency; IAEA
差配[さはい, sahai] (n,vs) agency; charge; management; act as an owner's agent
広告社[こうこくしゃ, koukokusha] (n) advertising agency
御史台[ぎょしだい, gyoshidai] (n) (See 都察院) Censorate (Later Han & Song-dynasty surveillance agency)
桂庵;慶庵;慶安[けいあん, keian] (n) (1) (See 口入れ屋) agency for employing servants and arranging marriages (Edo period); mediator; go-between; (2) flattery; flatterer; (3) (慶安 only) Keian era (1648.2.15-1652.9.18)
気象庁[きしょうちょう, kishouchou] (n) (Japanese) Meteorological Agency; JMA; (P)
沖縄開発庁長官[おきなわかいはつちょうちょうかん, okinawakaihatsuchouchoukan] (n) Director General of Okinawa Development Agency; (P)
派遣会社[はけんかいしゃ;はけんがいしゃ, hakenkaisha ; hakengaisha] (n) temporary staff recruitment agency; employment agency

*agency* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรษัท[n.] (bansat) EN: enterprise ; public organization ; government agency ; government-owned corporation ; corporation FR: société [f] ; compagnie [f] ; entreprise publique [f] ; société publique [f] ; corporation [f]
บริษัท[n.] (børisat) EN: company ; corporation ; firm ; agency FR: société [f] ; firme [f] ; entreprise [f] ; compagnie [f] ; agence [f] ; établissement commercial [m] ; boîte [f] (fam.)
บริษัทอสังหาริมทรัพย์[n. exp.] (børisat asa) EN: real estate agent ; estate agency ; realtor FR:
บริษัทขนส่ง[n. exp.] (børisat kho) EN: transport company ; freight forwarder ; forwarding agency ; haulage firm ; carrier FR: compagnie de transport [f] ; société de transport [f]
บริษัทโฆษณา[n. exp.] (børisat khō) EN: advertising agency FR: agence publicitaire [f] ; agence de publicité [f]
บริษัทท่องเที่ยว[n. exp.] (børisat thǿ) EN: travel agency FR: agence de voyages [f] ; agence de tourisme [f]
บริษัททัวร์[n. exp.] (børisat thū) EN: tour operator ; travel agency ; travel bureau FR: agence de voyages [f]
บริษัทตัวแทน[n. exp.] (børisat tūa) EN: agency ; firm ; company FR: firme [f] ; compagnie [f]
เอเจ็นซี่[n.] (ējensī) EN: agency FR:
เอเย่นต์[n.] (ēyēn) EN: agency ; dealership ; distributorship ; franchise FR: agence [f]
เอเย่นต์ท่องเที่ยว[n. exp.] (ēyēn thǿngt) EN: travel agency FR: agence de voyages [f]
การ[n.] (kān ...) EN: authority ; government agency FR: autorité administrative [f]
กอง[n.] (køng) EN: division ; office ; bureau ; agency ; headquarters ; unit ; organization FR: division [f] ; bureau [m]
กฎทบวง[n.] (kotthabūang) EN: ministerial regulations ; agency regulations FR:
หน่วยงาน[n. exp.] (nūay ngān) EN: institute ; agency ; entity ; authority ; unit FR: agence [f] ; unité [f]
หน่วยงานการท่องเที่ยว[n. exp.] (nūay ngān k) EN: tourism agency FR:
หน่วยงานภาครัฐ[n. exp.] (nūay ngān p) EN: government agency ; state agency FR: administration [f]
หน่วยงานรัฐ[n. exp.] (nūay ngān r) EN: state agency FR: agence nationale [f] ; agence fédérale [f]
หน่วยงานราชการ[n. exp.] (nūay ngān r) EN: agency FR: agence gouvernementale [f]
หน่วยราชการ[n. exp.] (nūay rātcha) EN: public agency FR: unité administrative [f]
หน่วยราชการอิสระ[n. exp.] (nūay rātcha) EN: independant public agency FR:
องค์การ[n.] (ongkān) EN: organization ; agency FR: organisation [f] ; organisme [m] ; comité [m]
องค์การความร่วมมือ[n. exp.] (ongkān khwā) EN: cooperation agency FR: agence de coopération [fd]
องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น[org.] (Ongkān Khwā) EN: Japan International Cooperation Agency (JICA) FR:
องค์การมหาชน[n. exp.] (ongkān mahā) EN: public agency ; public organization FR: organisation publique [f] ; organisme public [m ] ; agence publique [f]
องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐฯ ; องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา[org.] (Ongkøn Phit) EN: Environmental Protection Agency (EPA) ; U.S. Environmental Protection Agency (EPA) FR:
สำนัก[n.] (samnak) EN: office ; bureau ; institute ; agency ; place ; house ; residence ; center ; school FR: bureau [m] ; agence [f] ; maison [f] ; lieu d'activité [m] ; centre [m] ; école [f]
สำนักข่าว[n. exp.] (samnak khāo) EN: news agency ; press agency ; news channel FR: agence de presse [f] ; chaîne d'informtion [f]
สำนักข่าวอิศรา[TM] (Samnak Khāo) EN: Isranews Agency FR:
สำนักข่าวซินหัว[TM] (Samnak Khāo) EN: Xinhua News Agency FR:
สำนักข่าวไทย[TM] (Samnak Khāo) EN: Thai News Agency (TNA) FR:
สำนักงาน[n.] (samnakngān) EN: office ; bureau ; institute ; agency FR: bureau [m] ; agence [f] ; office [m] ; administration [f] ; maison [f]
สำนักงานจัดหางาน[n. exp.] (samnakngān ) EN: employment agency FR: agence de l'emploi [f]
สำนักงานข่าวกรองกลาง (ซีไอเอ)[org.] (Samnakngān ) EN: Central Intelligence Agency (CIA) FR:
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)[org.] (Samnakngān ) EN: National Innovation Agency (NIA) FR:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)[org.] (Samnakngān ) EN: National Science and Technology Development Agency (NSTDA) FR:
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ[n. exp.] (sathāban ja) EN: Credit Rating Agency FR:
สวทช. (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)[abv.] (Søwøthøchø.) EN: NSTDA (National Science and Technology Development Agency) FR:
ศูนย์ข่าว[n.] (sūnkhāo) EN: news agency ; press agency FR: agence de presse [f]
ทบวง[n.] (thabūang) EN: ministry ; bureau ; government agency ; government bureau FR: agence gouvernementale [f]

*agency* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verwaltungsbehörde {f}administrative agency
Umweltminister {m}Administrator of the Environmental Protection Agency [Am.]
Agentur {f} für Zeitarbeittemporary employment agency
Genehmigungsbehörde {f}approval agency
US-Rüstungskontroll- und Abrüstungsbehörde {f}Arms Control and Disarmament Agency (ACDA)
Baudienststelle {f}building agency
Bedarfsträger {m}public agency; public utility provider
Bundesamt {n}Federal Agency
Generalrepräsentanz {f}exclusive agency; sole distribution
Arbeitsamt {n}labour exchange; job center; employment agency
Nachrichtenbüro {n}press agency
Übersetzungsbüro {n}translation agency
Agenturgeschäft {n}agency business
Agenturvergütung {f}agency commission
Agenturvertreter {m}agency representative
Agenturwaren {pl}agency goods
Außendienstleiter {m}agency manager
Bezirksdirektor {m}agency superintendent
Duldungsvollmacht {f}agency by estoppel
Vertreterkosten {pl}agency expenses
Vertreterprovision {f}agency fee
Vertretungsvertrag {m}agency agreement
Vertretungsvertrag {m}agency contract

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *agency*
Back to top